p edlo ky
Download
Skip this Video
Download Presentation
Předložky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Předložky - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Předložky. -Předložky jsou neohebné slovní druhy , které samy o sobě nejsou větnými členy. -Plného významu nabývají pouze ve spojení s podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Předložky' - april-harmon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edlo ky
Předložky

-Předložky jsou neohebné slovní druhy, které samy o sobě nejsou větnými členy.

-Plného významu nabývají pouze ve spojení s podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami.

-Předložky dělíme navlastní (též primární), které nemohou zastávat funkci jiného slovního druhu (např. do, v, před)

a nevlastní (též sekundární), které mohou být podle souvislosti i jiným slovním druhem (např. během, blízko).

prim rn p edlo ky
Primární předložky

-Nemohou zastávat funkci jiného slovního druhu.

- V češtině se dělí na:

a/ neslabičné – např. z(2. p.), s(7. p.),

b/ slabičné – např. po, před, na.

sekund rn p edlo ky
Sekundární předložky

- Mohou být i jiným slovním druhem než jen předložkou

(jel kolem – příslovce, jel kolem domu – předložka).

- Vznikly z jiných slovních druhů a ustálených frází:

-vzniklé z příslovcí, např. skrz

-vzniklé z podstatných jmen

-jednočlenné – např. zásluhou Pavla se nám to podařilo.

-dvojčlenné – v důsledku špatného počasí

-trojčlenné – se zřetelem k těmto událostem

- odvozené od sloves, např. předpisy platí počínaje novým školním rokem, nehledě na závažnou situaci jsme tam šli

– od zájmen, např. co do zkušenosti

– spřežky vznikající z předložek, např. vykoukl zpod stolu

postaven ve v t
Postavení ve větě

Předložka stojí před podstatným jménem, zájmenem nebočíslovkou, ke kterým se vztahuje.

Je-li podstatné jméno rozvito přívlastky, předložka se klade před celý takto rozvitý větný člen.

Příklady:

o městě, o něm, o pěti

o velmi starém městě

p edlo ky a p dy
Předložky a pády

-České předložky se pojí vždy s určitými pády jmen.

-Nikdy se nepojí s 1. pádem, který se primárně používá k vyjádření podmětu.

-Výjimku tvoří předložky cizího původu (kontra, versus atd.), ty se s 1.pádem pojí. Jejich využití však není časté.

-Žádné předložky se též nepojí s 5. pádem, který se používá k oslovování.

-Naopak 6. pád se na rozdíl od ostatních pádů používá vždy ve spojení s předložkou.

-Některé předložky se pojí s více pády, přičemž se různými pády vyjadřují různé významy – typicky např. rozlišení místa a směru (na stole x na stůl).

genitiv 2 p d
Genitiv (2. pád)

od – odstup od něj

z – kouř z komínu

do – do bytu, čekat do tří

bez – bez dcerky neodejdu

krom(ě) – kromě něj tam byla i ona

místo – místo tebe hrál náhradník

podle – podle normy

podél/kolem – šel kolem potoka

okolo – tráva okolo studny

u – u stolu

vedle – na té fotce stojí Lucie vedle Moniky

během – během prázdnin

pomocí – pomocí klacku ho dostali z bažiny

stran – domluvit se stran ceny

prostřednictvím – informovat prostřednictvím televizního zpravodajství

dativ 3 p d
Dativ (3. pád)

k – jdu k tobě

(na)proti – být proti návrhu, je to naproti lékárně

oproti – oproti teoriím věřím faktům

kvůli – udělej to kvůli mě

díky – díky němu máme své peníze zpět

akuzativ 4 p d
Akuzativ (4. pád)

pro – udělal to pro mne

za – kandidoval za demokraty, 1 porce za 5 korun

před – vynes to před dům

mimo – všichni mimo tebe, mimo terč, mimo provoz

na – dej to na stůl

pod(e) – hodit pod stůl

nad(e) – pověsit nade dveře

mezi – umístit mezi okna

krom(ě) – kromě ostatního

skrz(e) – projít skrze zeď

o – zvýšit o 1 stupeň, zápas o 3. místo

v – věřit v boha

lok l 6 p d
Lokál (6. pád)

o – mluvit o tom

na – ležet na stole

v – ruka v rukávu

po – po obědě, jdu po schodech

při – při obřadu, stůj při mně

instrument l 7 p d
Instrumentál (7. pád)

s – s tebou

za – stát za rohem, za hodinu tam budeme, kdo za tím je?

před – přímo před tebou, před mnoha lety, uniknout před pronásledovateli, varovat před ním

pod – ležet pod postelí

nad – viset nad pohovkou

mezi – nacházet se mezi póly

vyhledejte p edlo ky
Vyhledejte předložky:
 • Zase jsem si zapomněla svačinu doma na stole.
 • Pes ležel pod stolem.
 • Martin přijde v sedm hodin.
 • Často se mi o ní zdá.
 • Dnes přijdu ze školy včas.
 • Těším se na prázdniny.
 • Co dnes bude hezkého v televizi?
 • Do kina půjdu s bratrem.
 • Dáme psům zbytky od oběda.
 • Postavíme stany na louce u lesa.
dopl s z
Doplň s/z:
 • Jedl chléb _ máslem.
 • Přišel pozdě _ obchodu.
 • Půjdu _ Jirkou do kina.
 • Spadl _ stromu.
 • Petr _ Pavlem jsou hezcí hoši.
 • Pojďte _ námi.
 • Neodcházej _ místa.
ad