Ty paikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV. JOHDANTO. Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on keskeistä koulutuksen ja työelämän lähentäminen. Työssäoppimisesta saadut kokemukset ovat olleet varsin myönteisiä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aolani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Johdanto l.jpg
JOHDANTO

 • Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on keskeistä koulutuksen ja työelämän lähentäminen.

 • Työssäoppimisesta saadut kokemukset ovat olleet varsin myönteisiä.

 • Näyttöjen liittäminen osaksi työssäoppimista on merkittävä ammatillisen peruskoulutuksen uudistus.

Heli Korkiakoski 11.11.2004


Johdanto3 l.jpg
JOHDANTO

 • Työpaikkaohjaajilla on keskeinen rooli sekä työssäoppimisen että näyttöjen vakiinnuttamisessa ja ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisessä.

 • Näistä tehtävistä selviäminen vaatii työpaikkaohjaajalta oman ammattialan osaamisen lisäksi ammatillisen koulutuksen tuntemista sekä opiskelijan ohjauksen ja arvioinnin taitoja.

Heli Korkiakoski 11.11.2004


Johdanto4 l.jpg
JOHDANTO

 • Valtioneuvoston hyväksymässä Koulutus ja tutkimus 2003 -2008 suunnitelmassa tavoitteena on kouluttaa n.20 000 työpaikkaohjaajaa. (alueellamme 400 )

 • Opetushallitus ajanmukaistaa työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteita mm. ammatilliseen perustutkintoon liitettävien näyttöjen vuoksi.

Heli Korkiakoski 11.11.2004


Opintojen tavoitteet ja sis ll t l.jpg
Opintojen tavoitteet ja sisällöt

 • Työpaikkaohjaajien koulutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää työssäoppimista ja osaamisen arviointia näyttöjen avulla sekä parantaa työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laatua

 • Työpaikkaohjaajien koulutusohjelma (2 ov) koostuu neljästä osa-alueesta:

  1. Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö

  2. Opiskelijalähtöinen ohjaaminen

  3. Työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttaminen

  4. Opiskelijan arviointi työpaikoilla

Heli Korkiakoski 11.11.2004


1 ammatillinen koulutus ja ty el m yhteisty l.jpg
1. Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö

 • Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja

  • tuntee ammatillisen koulutuksen yleisen rakenteen

   ja erilaiset koulutuksen järjestämismuodot omalla

   alallaan

  • hahmottaa oman alan ammatillisen peruskoulutuksen

   tavoitteet

  • kehittää ammatillista koulutusta työelämälähtöiseen

   suuntaan

   - suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä omalla

   työpaikalla

Heli Korkiakoski 11.11.20041 2 suunnitelmat ja sopimukset l.jpg
1.2 Suunnitelmat ja sopimukset

 • Työpaikkaohjaaja osaa yhdessä opettajan

  ja opiskelijan kanssa laatia toteuttamis-

  kelpoiset suunnitelmat työssäoppimiselle

  ja osaamisen arvioinnille.

  Liite: koulutussopimuskaavake

  puitesopimus

Heli Korkiakoski 11.11.2004


1 3 ty ss oppimisen mahdollisuudet l.jpg
1.3 Työssäoppimisen mahdollisuudet

a) Työssäoppiminen tarjoaa työpaikoille

 • saada osaavaa ja työpaikalle soveltuvaa työvoimaa

 • vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen ja suunnitteluun

 • kehittää työpaikan oppimiskulttuuria ja kaikkien

  työntekijöiden kouluttautumista

 • hyödyntää oppilaitoksen osaamista, asiantuntemusta ja

  koulutuspalveluja (esim. päättötyö ja koneiden yhteiskäyttö)

 • oppia tuntemaan nuorten odotuksia ja ajatusmaailmaa

 • edistää elinikäistä oppimista työpaikoilla

Heli Korkiakoski 11.11.2004


1 3 ty ss oppimisen mahdollisuudet10 l.jpg
1.3 Työssäoppimisen mahdollisuudet

b) Työssäoppiminen on mahdollisuus myös

oppilaitokselle ja opettajalle

 • vahvistaa oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä ja

  koulutuksen suunnittelua

 • monipuolistaa oppimisympäristöjä

 • parantaa koulutuksen tunnettavuutta työelämässä

 • pitää yllä ja kehittää opettajien ammattitaitoa

  (esim. opettajien TOP-jaksot)

 • monipuolistaa opiskelijan arviointia

Heli Korkiakoski 11.11.2004


1 3 ty ss oppimisen mahdollisuudet11 l.jpg
1.3 Työssäoppimisen mahdollisuudet

c) Opiskelijan mahdollisuudet

 • oppia erilaisissa työympäristöissä

 • saada tukea ammatilliseen kasvuun ja erikoistumiseen

 • syventää ammatillista osaamista ja saada ajanmukaisia työelämävalmiuksia

 • tutustua työelämän pelisääntöihin ja työtapoihin

 • kehittää vuorovaikutustaitoja ja saada monipuolisia kontakteja

 • kehittää vastuuntuntoa työstä ja opiskelusta sekä lisätä

  opiskelumotivaatiota

  • itsenäistyä ja työllistyä

Heli Korkiakoski 11.11.2004


1 4 ty paikkaohjaajan teht v t l.jpg
1.4 Työpaikkaohjaajan tehtävät

 • Erilaisista painotuksista huolimatta työpaikkaohjaaja on henkilö, joka

  - toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opettajan tai

  oppilaitoksen välillä

  - varmistaa, että työpaikka on turvallinen ja

  laadukas oppimisympäristö

  - suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä yhdessä

  opettajan ja opiskelijan kanssa

  - toteuttaa työssäoppimista ja näyttöjä

  laadittujensopimusten ja suunnitelmien mukaan

  - ohjaa ja tukee opiskelijaa työssäoppimisen ja

  näyttöjen aikana

  - arvio opiskelijan osaamista yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa

Heli Korkiakoski 11.11.2004


1 5 ty paikkaohjaajan rooli p hkin nkuoressa l.jpg
1.5 Työpaikkaohjaajan rooli pähkinänkuoressa

 • Tukea opiskelijan motivaatiota

 • Auttaa opiskelijaa löytämään itseä kiinnostavia asioita

 • Antaa ohjauksen alkuvaiheessa opiskelijalle konkreettisia

  sääntöjä toimintaan

 • Vahvistaa opiskelijan uskoa itseensä

 • Lisätä opiskelijan tehtävien vaikeusastetta vähitellen ja

  kannustaa ottamaan haasteita

 • Rohkaista kysymään

 • Antaa rehellistä ja kannustavaa palautetta

 • Pohtia, miten kehittää omaa ohjaustaan

 • Auttaa opiskelijaa yhdistämään aiemmin opittu uuteen asiaan

 • Opastaa ja tarjota selkeitä malleja

Heli Korkiakoski 11.11.2004