slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PEST PowerPoint Presentation
Download Presentation
PEST

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

PEST - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

PEST. Analyse værktøj. PEST-analysen. P- olitical – Politiske og lovgivningsmæssige forhold E- conomical – Økonomiske og demografiske forhold S- ociocultural – Sociale og kulturelle forhold T- echnological – Teknologiske og miljømæssige forhold. PEST-analysen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PEST


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PEST

Analyse værktøj

slide2

PEST-analysen

 • P- olitical – Politiske og lovgivningsmæssige forhold
 • E- conomical – Økonomiske og demografiske forhold
 • S- ociocultural – Sociale og kulturelle forhold
 • T- echnological – Teknologiske og miljømæssige forhold
slide3

PEST-analysen

 • 1. Politiske og lovgivningsmæssige forhold
 • Lovgivning
  • Mærkning
  • Emballage
  • Indhold - f.eks. lister over tilladte henholdsvis forbudte råvarer/produkter
  • Produktansvar
  • Produktstandarder
  • Konkurrencelovgivning
  • Miljøregler og love
  • Licitationer - tender.
 • Politik
  • Det politiske system og klima
  • Beslutninger der har direkte/indirekte indflydelse på egen branche/virksomhed
  • Stigende indflydelse til interesseorganisationer
slide4

PEST-analysen

 • 2. Økonomiske forhold
 • Indkomstfordeling
 • Opsparing
 • Gæld
 • Adgang til finansiering/lånemuligheder
 • Leveomkostninger
slide5

PEST-analysen

 • 3. Demografiske forhold
 • Populationens/befolkningens størrelse
 • Befolkningens vækstrate
 • Alderssammensætning
 • Befolkningens etniske sammensætning
 • Uddannelsesniveauer
 • Husstandssammensætning - antal personer pr. bolig/adresse-husstand
 • Populationens geografiske placering, urbanisering og ændringer heri
slide6

PEST-analysen

 • 4. Socio-kulturelle forhold
 • Kulturelle værdier:
  • Meninger om sig selv
   • Det ideelle jeg
   • Det reelle jeg
  • Meninger om andre mennesker/personer
  • Meninger om/holdninger til organisationer
  • Holdninger til samfundet
  • Holdninger til natur og miljø
  • Holdninger til universet
 • Normer - kerneværdier
 • Subkulturer
 • Trends - kulturelle værdier skifter over tid
et eksempel
Et eksempel…
 • Hvad er den største ændring i normer og værdier i den vestlige verden, de seneste 20 år?
 • Individualisering – i alle aspekter af samfundet
 • Nævn produkter der reflekterer dette
slide8

PEST-analysen

 • 5. Teknologiske forhold
 • Accelererende teknologisk udvikling - stiller krav til forandringsvillighed
 • Investeringer i F&U - budgetstørrelser og hvilke områder der forskes og udvikles i
 • Stigende kontrol med den teknologiske udvikling - behov for at beskytte forbrugere og samfundet mod den hastige udvikling i komplekse (og skadelige!) produkter
slide9

PEST-analysen

 • 6. Miljø- og natur-forhold
 • Begrænset mængde af naturens råmaterialer
 • Stigende energiomkostninger
 • Stigende forurening
 • Regeringernes forskellige holdninger til miljøspørgsmål
 • Hvilken branche har i den grad skullet omstille sig, pga ændrede miljøforhold?
slide10

PEST-analysen

Interaktion mellem de 6 faktorer!

Selv om faktorerne er blevet beskrevet separat, skal man være opmærksom på deres interaktion!

Interaktionen sætter scenen for nye muligheder såvel som for nye trusler.

Eks. Befolkningsvækst (demografi) medfører knappe ressourcer og forurening (miljø) som medfører større krav til lovregulering (lovgivning). Restriktionerne leder til nye teknologiske løsninger og produkter (teknologi). Hvis løsningerne og produkterne har den rigtige pris (økonomi) ændrer de måske på attituder og adfærd (socio-kulturelt).