e faktura strategi och fora nationellt och inom eu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-faktura strategi och fora, nationellt och inom EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-faktura strategi och fora, nationellt och inom EU

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

E-faktura strategi och fora, nationellt och inom EU - PowerPoint PPT Presentation

aolani
157 Views
Download Presentation

E-faktura strategi och fora, nationellt och inom EU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. E-faktura strategi och fora, nationellt och inom EU • Strategin initiativ från EU kommissionen • Förespråka användning av e-fakturor ,särskilt i SME:s • Samordna befintliga och kommande initiativ • Övervaka och ange mål för nyttjandenivån av e-fakturering

  2. E-fakturaforum • Nationella fora i medlemsstaterna till stöd för förverkligandet av målen • Balanserad representation av deltagare • Två representanter från varje medlemsstat i europeiskt Multistakeholder fora • Förslag till Work programme finns för detta

  3. E-faktura frågor att ta ställning till • Vad vill vi från svensk sida göra för att främja e-fakturering nationellt? • E-fakturastrategi? Regeringens roll , men hur kan vi bidra från nationellt forum? • Vad vill vi förmedla till EU? • Förankringsprocessen nationellt? • Hur vill vi arbeta i det europeiska forumet? Aktiv roll eller?

  4. E-fakturaforum inom ramen för NEA NEA har fått uppgiften av Näringsdepartementet att bilda forumet Bildande idag och diskussion utifrån arbetet i det nationella forumet, kopplingen till det europeiska forumet och förslaget till Work programme. Val av representanter (till första mötet alternativt för hela mandatperioden). NEA:s styrelse /Kerstin Wiss Holmdahl, den 5 september 2011