รถยนต์คันแรก
Download
1 / 14

???????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

รถยนต์คันแรก. ความเป็นมา. ดำเนินการตามแนวคิด นโยบายสาธารณะของ รัฐบาล ซึ่งแบ่งเป็นนโยบาย ระยะสั้นและระยะยาว

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????' - aoife


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

4259581
ความเป็นมา

 • ดำเนินการตามแนวคิดนโยบายสาธารณะของรัฐบาล ซึ่งแบ่งเป็นนโยบายระยะสั้นและระยะยาว

  นโยบายระยะสั้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจและให้มีการฟื้นตัวได้เต็มที่ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง และเพื่อให้เศรษฐกิจมีความสมดุลระหว่างอุปสงค์ภายในประเทศและนอกประเทศ

  นโยบายระยะยาว คือ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน เช่น งบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาท

 • สำหรับนโยบายรถยนต์คันแรก มีกำหนดการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่เคยมีรถยนต์เป็นของตนเองได้มีโอกาสซื้อรถยนต์ใหม่คันแรก อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้น ขณะเดียวกัน เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีการขยายตัวได้ดี ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้ฐานะการคลังของประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นด้วย


4259581
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที 13 กันยายน 2554 เรื่อง การคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก

 • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขยายเวลาการส่งมอบรถยนต์และยื่นเอกสารสาหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรกและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม


4259581
บทสรุปโครงการหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • จำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์ทั้งหมด 1,259,057 ราย ประมาณการเงินงบประมาณทั้งหมด 92,173 ลบ.

 • จำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์ที่รับมอบรถยนต์แล้ว 1,114,166 ราย ยังไม่ได้รับมอบ 144,891 ราย

 • มีผู้ได้รับเงินตามสิทธิ์แล้ว 615,835 ราย คิดเป็นเงิน 43,5047 ลบ.

 • ปัจจุบันมีผู้ขอยกเลิกสิทธิ์ 7,752 ราย ผิดเงื่อนไข 2,827 ราย อยู่ในสถานะได้รับสิทธิ์ 1,248,478 ราย

 • มีการขอปลดล๊อคและแจ้งอายัดรถยนต์จากบริษัทลิสซิ่ง จำนวน 901 ราย โดยเป็นผู้ขอใช้สิทธิ์ที่ได้รับเงินคืนแล้ว 422 ราย และยังไม่ได้จ่ายเงินคืน 479 ราย


4259581
นโยบายรถคันแรกทำให้เกิดภาระทางการคลังสุทธิเป็นลบหรือไม่นโยบายรถคันแรกทำให้เกิดภาระทางการคลังสุทธิเป็นลบหรือไม่

เงินประมาณการที่ต้องทำการคืนในโครงการรถยนต์คันแรก รวมทั้งสิ้น 91,801.46ล้านบาท

เงินที่ภาครัฐคาดว่าจะได้รับรวม69,305.15ล้านบาท

แบ่งเป็น 1. เงินภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์นั่งที่เกินกว่าที่รัฐจ่ายคืน 11,676.44 ล้านบาท

2. เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม** 55,730.39 ล้านบาท

3. เงินภาษีจดทะเบียน 1,898.32 ล้านบาท

4. อื่นๆ (ภาษีจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจฟิล์มรถยนต์ ประกันภัย เป็นต้น)**** N/A ล้านบาท

ยอดสุทธิทั้งโครงการ-22,496.31ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดการณ์ผลสุทธิทั้งโครงการคาดว่าน่าจะยังเป็นบวก เนื่องจาก ยังไม่รวมถึงค่าภาษีอื่นๆ ตามข้อ 4 โดยคาดการณ์ว่าน่าจะทำให้ยอดเงินที่ภาครัฐได้รับสูงถึง 135,000 ล้านบาท


4259581
ผลการศึกษาผลกระทบของโครงการรถยนต์คันแรกผลการศึกษาผลกระทบของโครงการรถยนต์คันแรก

 • นโยบายรถยนต์คันแรกทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการขยายตัวโดยข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรม พบว่า ความต้องการแรงงานในอีก 5 ปีข้างหน้ามีจำนวน 118,200 คน จากในปัจจุบันมีจำนวน 457,000 คน


4259581
ผลการศึกษาผลกระทบของโครงการรถยนต์คันแรกผลการศึกษาผลกระทบของโครงการรถยนต์คันแรก

 • โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในหมวดผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากในปี 2553 จำนวนเงินลงทุน 56,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 204,700 ล้านบาท ในปี 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 มีการอนุมัติปริมาณเงินลงทุน 67,800 ล้านบาท


4259581
ผลการศึกษาผลกระทบของโครงการรถยนต์คันแรกผลการศึกษาผลกระทบของโครงการรถยนต์คันแรก

 • หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 77 (คิดเป็นเงิน 3.8 ล้านล้านบาท) ยังคงต่ำกว่ามาตรฐานสากลที่ไม่เคยเกินร้อยละ 85 โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันจึงยังไม่น่าเป็นห่วงมากนัก นอกจากนี้ มาตรฐานคำนิยามหนี้ครัวเรือนของแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันอีกด้วย


4259581
ผลการศึกษาผลกระทบของโครงการรถยนต์คันแรกผลการศึกษาผลกระทบของโครงการรถยนต์คันแรก

 • จำนวนสินเชื่อเช่าซื้อทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 900,000 ล้านบาท เป็น 1,200,000 ล้านบาท โดยมีการคาดการณ์หนี้ NPL ที่ร้อยละ 1.5 โดยคิดเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์คันแรก 200,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 40 โดยมีการคาดการณ์หนี้ NPL ที่ร้อยละ 0.12)


4259581
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการ

 • ปัญหาการจองรถ (จองก่อนอายุครบ 21 ปี, ชื่อผู้จองกับผู้รับรถไม่ตรงกัน)

  1. หากผู้ขอใช้สิทธิ์ยื่นเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 31 ธ.ค. 55 ไม่ต้องใช้ใบจองเป็นหลักฐาน เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ไม่ได้กำหนดให้ต้องใช้ใบจองเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิ์ แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการจองหรือซื้อรถยนต์ก่อนวันที่ 16 กันยายน2554 (ก่อนเริ่มโครงการ)หรืออายุไม่ครบ 21 ปีบริบูรณ์นับจากวันจองหรือซื้อ ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์

 • การรับรถ (เกิน 90 วัน, รับรถไม่ตรงรุ่น)

  ไม่ได้รับสิทธิ์ ยกเว้นกรณีเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ให้สรรพสามิตพื้นที่สามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและคืนสถานะให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ในระบบสารสนเทศรถยนต์คันแรกได้


4259581
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการ

 • การครอบครองรถยนต์

  1. ปรากฏในระบบของกรมการขนส่งทางบกว่าเคยครอบครองมาก่อน

  หากตรวจสอบพบว่าเป็นความผิดพลาดของระบบ ให้ทำการปรับปรุงสถานะของผู้ขอใช้สิทธิ์ในระบบ และ สามารถอนุมัติสิทธิ์ได้

  2. กรมการขนส่งจดทะเบียนผิดพลาด

  ให้ประสานศูนย์สารสนเทศเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูล

  3. กรณีรถยนต์คันแรกของผู้ขอใช้สิทธิ์มีปัญหา จึงต้องทำการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ทำให้เลขเครื่องยนต์ในใบส่งมอบรถยนต์กับคู่มือจดทะเบียนไม่ตรงกัน

  กรณีนี้ผู้ขอใช้สิทธิ์ยังคงได้รับสิทธิ์ เนื่องจากไม่ได้เป็นการกระทำผิดเงื่อนไขรถยนต์คันแรกฯ โดยให้ส่งเรื่องมายังกรมสรรพสามิตเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นรายกรณีไป


4259581
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการ

 • การบันทึกข้อมูลในระบบ (ไม่ได้บันทึก, บันทึกผิดพลาด, การคืนสถานะผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ)

  กรณีเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่ครบตามขั้นตอนของระบบสารสนเทศรถยนต์คันแรกจนเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้สิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พื้นที่สาขา สามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและคืนสถานะให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ในระบบสารสนเทศรถยนต์คันแรกได้ โดยต้องอยู่ในกำกับดูแลของสรรพสามิตพื้นที่ และให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่รายงานสำนักงานสรรพสามิตภาคและกรมสรรพสามิตต่อไป (อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)

 • กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์เสียชีวิต

  หากเสียชีวิตก่อนครอบครองรถยนต์ครบ 1 ปี จะไม่ได้รับสิทธิ์คืนเงิน โดยให้นำเอกสารใบมรณบัตรมายื่นเพื่อทำการยกเลิกสิทธิ์ต่อไป


4259581
ความคืบหน้าของโครงการฯความคืบหน้าของโครงการฯ

 • กรมสรรพสามิตส่ง SMS ให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ์ให้แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ์เพื่อ

  กรมสรรพสามิตจะได้ทำการประเมินงบประมาณและสถานะล่าสุดของโครงการได้

 • พัฒนาระบบงานให้รองรับปัญหาต่างๆในโครงการรถยนต์คันแรก

 • การดำเนินการพัฒนาระบบงานรถยนต์คันแรกให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวมรวมเป็นฐานข้อมูลด้านรถยนต์ในประเทศที่มีข้อมูลครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557)


4259581

Q&Aความคืบหน้าของโครงการฯ


ad