slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย การป้องกันควบคุมโรค พื้นที่ชายแดนและแรงงานต่างด้าว

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย การป้องกันควบคุมโรค พื้นที่ชายแดนและแรงงานต่างด้าว - PowerPoint PPT Presentation


 • 361 Views
 • Uploaded on

ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย การป้องกันควบคุมโรค พื้นที่ชายแดนและแรงงานต่างด้าว. สพ.ญ. ดาริกา กิ่งเนตร , DVM , MPH ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 02 590 3835, 02 590 3832, โทรสาร 02 591 3625, 02 591 3624

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย การป้องกันควบคุมโรค พื้นที่ชายแดนและแรงงานต่างด้าว' - aoife


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย การป้องกันควบคุมโรคพื้นที่ชายแดนและแรงงานต่างด้าว

สพ.ญ. ดาริกา กิ่งเนตร, DVM, MPH

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 02 590 3835, 02 590 3832, โทรสาร 02 591 3625, 02 591 3624

อีเมล์ : [email protected], [email protected]

เว็บไซต์ : http://oic.ddc.moph.go.th

slide2
ประชาคมอาเซียน

ASEAN Community AC

กับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

asean association of southeast asian nations
อาเซียน(สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)ASEAN :Association of Southeast Asian Nations
 • ประเทศสมาชิกก่อตั้ง ปีพ.ศ. 2010
 • Thailand
 • Malaysia
 • Indonesia
 • Philippines
 • Singapore
 • ประเทศสมาชิก
 • BruneiDarussalam ปีพ.ศ. 2527
 • Viet Namปีพ.ศ. 2538
 • Lao PDR ปีพ.ศ. 2540
 • Myanmar ปีพ.ศ. 2540
 • Cambodia ปีพ.ศ. 2542

“ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) 8 สิงหาคม 2510

slide5
พัฒนามนุษย์
 • สวัสดิการสังคม
 • ลดความยากจน
 • ส่งเสริมด้อยโอกาส
 • สร้างอัตลักษณ์อาเซียน
 • พัฒนาสังคมผ่านกรอบอนุภูมิภาค
 • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาทางการเมือง
 • คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • ร่วมมือป้องกันทางทหารและความมั่นคงอาเซียน
 • เพื่อความสงบสุข เป็นเอกภาพ สงบสุข และแข็งแกร่ง
 • ตลาดและฐานการผลิตเดียว
 • ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน
 • มีการพัฒนาที่เท่าเทียม และ
 • บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

โครงสร้างประชาคมอาเซียน

slide6
โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน

ประชาคมอาเซียน

ASEAN Community - ACOne Vision, One Identity, One Community

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

พณ.

กรมอาเซียน กต.

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

สป.พม.

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ปี พ.ศ. 2553

asean one community comes with opportunities and threats
Opportunities

Larger markets, higher economic growth

More work opportunities

Better IT network

More exchange and collaborations

etc.

ASEAN “One” communitycomes with opportunities and threats
 • Threats
 • Easier and more cross-border movements of people, workforce; hence, the source of infections
 • Influx of poor quality foods, drugs, chemicals, alcohol & tobacco
 • More accidents
 • Overload of health service
 • Drainage of HCW
 • etc.
slide8
ผลกระทบ

ทางบวก

slide9
ASEAN(Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, BruneiDarussalam, Viet Nam, Lao PDR, Myanmar, Cambodia) ประชากรประมาณ 600 ล้านคน (ปี 2555)
 • ASEAN+3 อาเซียนบวก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
 • ประชากรประมาณ 2,120 ล้านคน
 • เท่ากับ 1 ใน 3 ของประชากรโลก

+

 • ASEAN+6
 • อาเซียน บวก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
 • ประชากรประมาณ 3,352 ล้านคน
 • เกือบเท่ากับ 1 ใน 2 ของประชากรโลก

Internet World Statsข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

Total World Population7,017,846,922

China 1,343,239,923, India 1,205,073,612, Indonesia 248,645,008, Japan 127,368,088, South Korea50,004, 441

Australia22.68 Million New Zealand 4.43 million

slide10
ภาพรวมโอกาสประชาคมอาเซียน

โอกาสของประชาคมอาเซียน

ที่มา บทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

ASEAN 10 countries : 583 Millions of Pop. (9 % of the world's population)

GDP 1,275 BillionsUSD (2% of the world’s GDP)

ASEAN+3 :2,068 Millions of Pop.(31 % of the world's population) GDP 9,901 BillionsUSD (18% of the world’s GDP)

ASEAN+6: 3,284 Millions of Pop. (50 % of the world's population)

GDP 12,250 BillionsUSD (22% of the world’s GDP)

slide11
พิธีลงนาม MOU ระหว่างนพ.สสจ.

สะหวัน-มุก-อำนาจ-อุบลฯ-นครฯ

slide13
Health Collaborative Networks

Global health

APEC

ASEAN

ACMECS

Regional & Trans-regional – APEC, ASEAN,……

Sub-regional - GMS, LMI, ACMECS, ……

Bilateral- TUC, JICA, TICA, China, UK HPA, ………

- Neighboring countries :Cambodia,

Lao PDR, Myanmar, Malaysia

UN Agencies -WHO, UNICEF, FAO, OIE, …..

NGOs - MBDS, KENAN, ………….……

MBDS

slide15
ASEAN Health Ministerial Meeting (AHMM)

Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD)

ASEAN Expert Group on Commu-nicable Diseases (AEGCD)

ASEAN Working Group on

Pandemic Preparedness and Responses (AWGPPR)

ASEAN Task Force on Non Communicable Disease (ATFNCD)

ASEAN Technical Focal Point on AIDS (ATFOA)

ASEAN Focal Point on Tobacco Control (AFPTC)

ASEAN Expert Group on Food Safety (AEGFS)

ASEAN Working Group on Pharma-ceutical Develop. (AWGPD)

ASEAN Task Force on Traditional Medicine (ATFTM)

ASEAN Task Force on Maternal and Child Health (ATFMCH)

ASEAN Mental Health Task Force (AMT)

 • ASEAN+3
 • FETN
 • APL
 • Risk Communication

Health & Communicable Diseases, ASEAN Secretariat,

Provide coordinating support to AMS,

4 staff, project based staff

slide16
Main Land ASEAN

ไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV

Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam

slide18
ผลกระทบ

ทางลบ

slide19
Globalization, Global Warming, Ageing Society

AC and ASEAN Connectivity,….

“Nothing on earth is more International than

Disease”

KeertiBhusanPradhan, WHO

slide23
Preparedness for

Public Health Crisis is paid off

แม้นหวังตั้งสงบ

จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์

ศัตรูกล้ามาประจัญ

จักอาจสู้ริปูสลาย

“If we want peace,

we need

Preparedness”

King Rama VI

slide25
“พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันจันทร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540.

“....ถ้าดูในกรุงเทพฯ บางทีเห็นหน้าคนที่ต้องมาจากต่างประเทศ โดยไม่ได้เข้ามาอย่างถูกต้อง ...เราก็ไม่ทราบว่าพวกนี้มีโรคอะไรติดตัวมาบ้าง ก็มีเหมือนกัน...ฉะนั้นต้องหาคนที่ติดเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้มารักษา แม้จะเข้ามาโดยผิดกฎหมาย หรืออย่างไรก็ตาม โรคนั้นก็เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเหมือนกัน แต่เราจะต้องต่อสู้โรคนี้ โดยไม่ต้องถือว่าเข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย....ต้องช่วย....มิฉะนั้นโรคนี้ก็อาจจะแพร่ออกไปได้อีก...อันนี้เป็นงาน..หรือว่าการบ้านในอนาคตที่จะต้องทำต่อไป ไม่ใช่ว่าเราได้ผลดีเป็นชัยชนะแล้วจะต้องหยุดยั้ง...”

slide26
“พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันจันทร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540.

ทรงแปลด้วยพระองค์เอง : “…..If we look at some faces in Bangkok we can surmise that they came from foreign countries illegally. We do not know what diseases they carried, there must be some. We have to seek out those who carry a disease to provide them with some medical treatment. Whether they came in illegally or not, the diseases they carry have also entered the country illegally. Nevertheless, we must fight the diseases regardless of whether it came legally or illegally. We must help, otherwise the disease will surge up and spread out again. This is the duty or it could be called the future mission that we have to do in the future. We cannot rest on our laurels after our victory, we cannot stop working.”

slide27
หลักยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

ปี พ.ศ. 2555-2559

เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ

มีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล”

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”

“สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ

ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ

slide28
ยุทธศาสตร์ประเทศ

1. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับรายได้ประชาชาติของไทย

ให้ก้าวสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง

2. การสร้างความเท่าเทียมทางสังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพคนไทย

การดูแลประชากรทุกช่วงวัย การปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างคน

ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลก

3. การพัฒนาเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อทำให้ระบบ

การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

slide29
ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน (ASEAN)

ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน (รมว.สธ. นพ.ประดิษฐสินธวณรงค์ )

วิสัยทัศน์

ประชาชนไทยมีสุขภาพแข็งแรง

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

เป้าหมาย

สูงสุด

ยั่งยืน

พัฒนาขีดความสามารถ(Capacity Building) ในระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพภาคประชาชน และระบบการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสุขภาพ ทั้งระดับบุคคล องค์กร การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาทในเชิงรุก ในเวทีสุขภาพอาเซียน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑.การเสริมสร้างความสามรถในการแข่งของ

สินค้าบริการการค้าและการลงทุน

๕. การพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๖. การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียน

๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

คุ้มครองทางสังคม

ยุทธศาสตร์

๗. การเสริมสร้างความมั่นคง

๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และโลจิสติกส์

๘. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของอาเซียน

๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

slide30
กรมควบคุมโรค

“เป็นองค์กรชั้นนำ

ระดับนานาชาติ

ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชน

จากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ

ภายใน ปี 2563”

วิสัยทัศน์
slide31
6 ยุทธศาสตร์

2. การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ

1. การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3. การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

6. การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร ให้มี ขีดสรรถนะสูงได้าตรฐานสากล

4. การเตรียมความพร้อม และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล

5. การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค

ภาพ : กอง จ. และ สรป.คร.

slide32
โรคติดต่อที่มีความเสี่ยงจะเกิดมากขึ้นโดยเฉพาะการแพร่ระบาดข้ามพรมแดน
 • โรคติดต่อจากคนสู่คน เช่น วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (รวมทั้งเชื้อดื้อยา)
 • โรคติดต่อนำโดยแมลง เช่น โรคมาลาเรีย (รวมทั้งเชื้อดื้อยา) โรคเท้าช้าง ชิคุนกุนยา
 • โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น โรคโปลิโอ โรคคอตีบ โรคหัด
 • โรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคสำคัญอื่น ๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคเรื้อน คุดทะราด โรคมือเท้าปาก โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (กาฬโรค พิษสุนัขบ้า นิปาห์ไวรัส แอนแทรกซ์) ฯลฯ
slide33
Plague Outbreaks

India, 1994

Economic Loss:1,700 Mil.USD

Between 1348 and 1359 the Black Death wiped out an estimated 30 percent of the population in Europe and Asia.

slide34
Influenza A/H7N9 in China

February 2013–January 2014

 • Summary of confirmed human infections*:
 • Median age = 58 years (range: 3-91)
 • 72% cases male
 • Apparent case fatality rate = 24%
 • Cases in clusters (2 or more) = at least 5%
 • Cases with connections to China = 100%
 • Cases with likely contact with poultry = at least 34%
 • Cases involving health workers = 0%
 • Cases with basic data** = 55%

Sources = World Health Organization, Food and Agriculture Organization, OIE, ProMed, Flutrackers, and scientific publications through 1/23/14; * may be biased towards more-severe cases that are more-easily recognized. ** includes age, gender, location, clinical outcome, and dates for symptom onset, hospitalization, death (if applicable) in publicly-available reports

= male; = female

^ Anhui (4), Beijing (2), Fujian (12), Hebei (1), Henan (4), Hunan (2), Jiangxi (6), Shandong (2), Taiwan (2)

components of c ommunicable disease control measures
Social mobilization

Case Management

Co-ordination

Surveillance &

Laboratory

investigation

Logistics & Security

Components of CommunicableDisease Control Measures

Risk Communication

Outbreak

Communication

Crisis Communication

(All Hazards)

success stories in thailand

Success Stories in Thailand

Plague eliminated (1952)

Smallpoxeradicated (1962)

Yaws (no cases since 1966) few cases re-emerged in some

years, 22 cases in 2004

Poliomyelitis (no cases since 1997)

Vaccine preventable diseases

Human diseases (Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Mump, JE)

Zoonoses(Anthrax, Rabies,…)

Filariasis, Leprosy (under controlled)

HIV/AIDS(substantially controlled)

slide37
Emerging Infectious Diseases (EIDs)
 • New infectious diseases
 • New geographical areas
 • Re-emerging infectious diseases
 • Antimicrobial resistant organisms
 • Deliberate use of bio-weapons
eids of major concern s

EIDs of Major Concerns

Avian influenza and Pandemic influenza

Re-emerging TB (MDR and XDR)

Drug Resistant Malaria,

HIV/AIDS (more focus in youths)

Severe HFMD (Enterovirus 71, ….)

EIDs and Re-EIDs from abroad e.g.

- Plague, SARS

- Encephalitis (Nipah, West Nile..)

- Hemorrhagic Fever (Ebola, Marburg….), Yellow Fever

- Chikungunya

- Vaccine preventable diseases (diptheria,….)

Antimicrobial resistance pathogens

slide39
Risk for areas with recent local transmission of SARS

?

?

ประเทศไทย

ไม่มีการแพร่ระบาด!!!

Low (+)

Case in area of exportation

?

Medium (++)

High (+++)

Low (+) : Imported probable SARS case(s) have produced only one generation of local probable cases, all of whom are direct personal contacts of the imported case(s)

Medium (++) : More than one generation of local probable cases, but only among persons that have been previously identified and followed-up as known contacts of probable SARS cases

High (+++) : High transmission pattern other than described above in (+) and (++)

Uncertain : Insufficient information available to specify areas or extent of local transmission

slide40
WHO Issues first travel advisory 15 March

WHO Issues Global Alert

12 March

บทเรียนจาก SARS !

 • Global cooperation
 • National transparency
 • National preparedness
 • Naming diseases carefully
slide41
ผู้ป่วยยืนยัน

ผู้ป่วยสงสัย

การระบาดในสัตว์ปีก

การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย

ปี 2547 –2549

(ป่วย 25 เสียชีวิต 17 ราย รายล่าสุด ส.ค. 49)

มิ.ย.-ต.ค. 47

ม.ค.-เม.ย. 47

ก.ค.-พ.ย. 48

มิ.ย.-ส.ค.49

ม.ค.-พ.ย.50

เชื้อ H5N1ที่นครพนม Fujian-like (clade 2)

เชื้อ H5N1 ทั้งหมด

Vietnam-like (clade 1)

slide42
HPAI Task Force

Prov. Gov. (Director)

Provincial Livestock Office

Provincial Health Office

HPAI Task Force

District Gov. (Director)

District Livestock Officer

District Health Office

Local municipalities

Sub-District Health Unit

Chief of village/ Livestock volunteer/ Poultry owner

Public Health Volunteer

Intregrated management of HPAI at provincial level

voices of reason quieter than voices of panic hilary m babcock md mph
บทเรียนจากไข้หวัดใหญ่ (ระบาดใหญ่) 2009

การพัฒนาด้านการสื่อสารความเสี่ยง

Voices of reason quieter than voices of panicHilary M Babcock, MD, MPH
response in public health emergency
Response in Public Health Emergency

Botulism Outbreak (163 cases) from Canned Bamboo shoot, Nan, 2006

expected roles of national health authority
?Expected roles of national health authority
 • Policy and strategy development
 • Knowledge management
 • Technology assessment & development
 • Standardization of disease control practices
 • Surveillance
 • Regulatory
 • International cooperation
 • monitoring and evaluation
 • Financing
 • Information
 • manpower development
slide49
แนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค
 • เร่งรัดพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ
 • สนับสนุนพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบและการบูรณาการในทุกระดับ ผ่านการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (DCCD) ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)
 • พัฒนาขีดความสามารถหลักตาม IHRs(2005)
slide50
แนวทางการดำเนินงาน (ต่อ)
 • พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค ที่มีความไว ถูกต้อง และเชื่อมโยงครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT)
 • พัฒนาระบบบริการป้องกันโรคล่วงหน้า ที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร เช่น การให้วัคซีน การคัดกรองโรคที่สำคัญ การให้ยากำจัดเชื้อโรค และการเข้าถึงความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อด้วยตนเอง
 • การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ การจัดการระบบการเงิน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร รวมถึง อสม.ต่างด้าวการวิจัยพัฒนา และการติดตามประเมินผล
slide51
งานเฝ้าระวังโรคและเตือนภัยการพัฒนาต่อยอดอำเภอชายแดนควบคุมโรคเข้มแข็ง
 • การรักษาความเข้มข้นการเฝ้าระวังโรคตามระบบปกติที่ฝั่งไทย
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศตามกรอบ MBDS
 • การพัฒนาการเฝ้าระวังและรายงานโรคเฉพาะ เช่น HIV/AIDS,

TB, Malaria, EIDs (Avian Flu, Plague, Diptheria, Emerging Zoonoses, ….)

 • การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์การระบาดแบบEvent-based surveillance รวมทั้งเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ที่อาจเป็นปัญหาระดับนานาชาติ (Public Health Emergency of International Concern : PHEIC)

slide52
กฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ.2005

International Health Regulations (2005) : IHRs (2005)

วัตถุประสงค์และขอบเขต “เพื่อป้องกัน คุ้มครอง ควบคุม และตอบสนองด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างประเทศด้วยวิธีอันสมควร โดยจำกัดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขและหลีกเลี่ยงการรบกวนที่ไม่จำเป็นต่อการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศ”

สมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ(Points of Entry check list)

- สมรรถนะหลักด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

- สมรรถนะหลักของ PoEในภาวะปกติ (Routine)

- สมรรถนะหลักของ PoEในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ (PHEIC) เช่น ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ

งานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
slide53
กฎอนามัยระหว่างประเทศ อดีตถึงปัจจุบัน
 • ป้องกันไม่ให้โรคแพร่เข้าประเทศ
 • cholera, plague and yellow fever
 • มาตรการทางสุขาภิบาลที่ช่องทางเข้าออกประเทศ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด้วยวิธีอันเหมาะสม และหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ไม่จำเป็นต่อการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศ

national ihr core capacity requirements
8 Core capacities

Legislation and Policy

พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ........

Coordination

Surveillance

Response

Preparedness

Risk Communications

Human Resources

Laboratory

3 levels

National

Intermediate

Peripheral/Community

National IHR Core Capacity Requirements
 • Potential Hazards
  • Biological
   • Infectious
   • Zoonoses
   • Food safety
  • Chemical
  • Natural Disaster
  • Radiological and nuclear
  • Eventsat Points of Entry

ทุกประเทศสมาชิก WHO รับหลักการ ที่จะต้องพัฒนาสมรรถนะหลักของประเทศ

ในการเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั้งภายในและระหว่างประเทศ

slide55
การบูรณาการงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคทุกระดับ
 • กรม / สำนัก
  • พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์
  • พัฒนามาตรฐาน แนวทาง
 • สคร.
  • สนับสนุนจังหวัด
  • พัฒนารูปแบบเหมาะกับพื้นที่
  • ติดตาม กำกับ ประเมิน
 • สสจ./ท้องถิ่น
  • สนับสนุนแผนงาน/งบประมาณ
  • ปฏิบัติการ
  • บริการ
  • ติดตาม กำกับ รายงาน

Global health

APEC

ASEAN

ACMECS

MBDS

slide56
หลักการและแนวคิด อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

Disease Control Competent District (DCCD)

ประเทศควบคุมโรค

เข้มแข็ง

 • จังหวัดควบคุมโรคเข้มแข็ง

ลดโรคและภัยสุขภาพ

บทบาทกรมควบคุมโรค

ประสาน สนับสนุน กระตุ้น ชี้ปัญหา สร้างแรงจูงใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประชาชนได้รับการปกป้องจากโรคและภัยสุขภาพ

ภาพ : กองแผนงาน

slide57
ระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS)อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (DCCD)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Health Promotion Hospitals - PCU (Close to client)
slide58
โครงการพัฒนาอำเภอระบบสุขภาพ

(District Health System : DHS)

UCARE :

Unity - รวมเป็นหนึ่งเดียว

Community - ชุมชนเป็นศูนย์กลางการทำงาน

Appreciation - สร้างคุณค่าและยกย่องชมเชย

Resource sharing - แบ่งปันทรัพยากร

Essential care - มุ่งเน้นปัญหาที่ประสบอยู่

slide59
คณะกรรมการสุขภาพตำบล

ท้องถิ่น

รพ.สต.

ชุมชน/ประชาชน/ ผู้นำชุมชน/ อสม.

แผนที่ยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจำปี

กองทุนสุขภาพตำบล

45 บาทต่อประชากร 1 คน

slide60
โครงการพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดน ด่าน ระหว่างประเทศ แรงงานต่างด้าว

แก่น( 3 ศตม.) (3 นคม.)

ศตม. 6.1 ขอนแก่น ( 3 นคม ) มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธ์

ศตม. 6.2 อุดรธานี,หนองคาย,บึงกาฬ

ศตม. 6.3 เลย ,หนองบัวลำภู

สคร. 10 เชียงใหม่(5 ศตม.) ( 30 นคม )

ศตม. 10.1 แม่ฮ่องสอน (10 นคม.)

ศตม. 10.2 ลำปาง (3 นคม.)

ศตม. 10.3 เชียงราย (7 นคม.),พะเยา

ศตม. 10.4 เชียงใหม่ (7 นคม.),ลำพูน

ศตม. 10.5 แพร่( 3 นคม.),น่าน

สคร.9 พิษณุโลก (3 ศตม.) (15 นคม.)

ศตม. 9.1 พิษณุโลก,สุโขทัย,อุตรดิตถ์

( 5 นคม.)

ศตม. 9.2 เพชรบูรณ์ ( 3 นคม.)

ศตม. 9.3 (แม่สอด)ตาก (7 นคม.)

เชียงราย

10

น.

แม่ฮ่องสอน

พะเยา

น่าน

เชียงใหม่

ลาว (Laos)

ลำปาง

ลำพูน

แพร่

บึงกาฬ

สคร. 7 อุบลฯ (3 ศตม.)(3 นคม.)

ศตม. 7.1 อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ ( 3 นคม. )

ศตม. 7.2 มุกดาหาร, นครพนม

ศตม. 7.3 สกลนคร

เมียนมาร์

(Myanmar)

หนองคาย

อุตรดิตถ์

เลย

นครพนม

สกลนคร

อุดรธานี

6

หนองบัวลำภู

สุโขทัย

ตาก

พิษณุโลก

กาฬสินธุ์

มุกดาหาร

เพชรบูรณ์

กำแพงเพชร

สคร. 8 นครสวรรค์ (2 ศตม.) ( 4 นคม )

ศตม. 8.1 กำแพงเพชร, พิจิตร ( 2 นคม.)

ศตม. 8.2 นครสวรรค์ , อุทัยธานี ( 2 นคม.)

ขอนแก่น

พิจิตร

8

ชัยภูมิ

มหาสารคาม

ยโสธร

6))

5

อำนาจเจริญ

ร้อยเอ็ด

นครสวรรค์

2

อุทัยธานี

ชัยนาท

กัมพูชา (Cambodia)

ลพบุรี

อุบลราชธานี

นครราชสีมา

สิงห์บุรี

ศรีสะเกษ

บุรีรัมย์

อ่างทอง

สุรินทร์

สระบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

1

นครนายก

4

ปราจีนบุรี

นครปฐม

สคร. 2 สระบุรี

สระบุรี,ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง

สระแก้ว

1

ฉะเชิงเทรา

สมุทรปราการ

สคร. 5 นครราชสีมา (4 ศตม.) (12 นคม.)

ศตม. 5.1 ชัยภูมิ (3 นคม.)

ศตม. 5.2 บุรีรัมย์ (2 นคม.)

ศตม. 5.3 สุรินทร์ (4 นคม.)

ศตม. 5.4 ปากช่อง จ.นครราชสีมา(3 นคม.)

ราชบุรี

สมุทรสงคราม

ชลบุรี

เพชรบุรี

จันทบุรี

ระยอง

ประจวบคีรีขันธ์

ตราด

สคร. 4 ราชบุรี (4 ศตม.) ( 22 นคม. )

ศตม. 4.1 กาญจนบุรี (10 นคม.),สุพรรณบุรี

ศตม. 4.2 เพชรบุรี (3 นคม.)

ศตม. 4.3 ประจวบฯ (5 นคม.)

ศตม. 4.4 ราชบุรี (4 นคม.)

สคร. 1 กรุงเทพฯ

1. กรุงเทพฯ

2. นนทบุรี

3. ปทุมธานี

4. พระนครศรีอยุธยา

สคร. 3 ชลบุรี(5 ศตม.) ( 25 นคม.)

ศตม. 3.1 ศรีราชา(2 นคม.) ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา

ศตม. 3.2 สระแก้ว (5 นคม.) นครนายก,ปราจีนบุรี

ศตม. 3.3 ระยอง (4 นคม.)

ศตม. 3.4 ตราด (6 นคม.)

ศตม. 3.5 จันทบุรี (8 นคม.)

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

11

พังงา

กระบี่

นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต

สคร. 11 นครศรีธรรมราช (5 ศตม.)( 33 นคม)

ศตม. 11.1 พังงา (5 นคม.), ภูเก็ต

ศตม. 11.2 นครศรีธรรมราช (9 นคม.) ,กระบี่

ศตม. 11.3 สุราษฎร์ธานี (8 นคม.)

ศตม. 11.4 ชุมพร (6 นคม.)

ศตม. 11.5 ระนอง (5 นคม.)

๑๒

สคร. 12 สงขลา(4 ศตม.) ( 23 นคม)

ศตม. 12.1 ยะลา (5 นคม.)

ศตม. 12.2 สงขลา ( 7 นคม.) ,สตูล

ศตม. 12.3 ตรัง ( 6 นคม.) พัทลุง

ศตม. 12.4 นราธิวาส ( 5 นคม.)

ตรัง

พัทลุง

สตูล

ปัตตานี

สงขลา

ยะลา

นราธิวาส

มาเลเซีย (Malaysia)

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ข้อมูล ณ วันที่ 21มีนาคม 2555

slide61
Bilateral/ Multilateral/ Regional Collaboration
 • International Organizations for Technical Support
 • Development Partners เช่น TICA, JICA, USAID, MBDS, KINAN, มูลนิธิต่าง ๆ etc.
 • Bilateral Collaboration เช่น TUC และประเทศเพื่อบ้าน ใช้เมืองคู่ขนาน/คู่ความร่วมมือ
 • (Twin Cities) เป็นจุดเชื่อม

ไทย-ลาวเชียงราย-บ่อแก้ว, น่าน-ไชยะบุรี, มุกดาหาร-สะหวันนะเขต, หนองคาย-เวียงจันทน์, อุบลราชธานี-จำปาสัก

ไทย-กัมพูชาสระแก้ว-บันเตียมินเจย, จันทบุรี-พระตะบองและไพลิน, ตราด-เกาะกง

ไทย-พม่าเชียงราย-ท่าขี้เหล็ก, ตาก-เมียวดี, ระนอง-เกาะสอง

slide62
แหล่งสนับสนุนเงินทุน/วิชาการ
 • ภายนอกประเทศ
 • Global Fund (กำลังลดลง)
 • WHO, USA (USAID, LMI, TUC….)
 • JICA (Training, Disaster…)
 • China (GMS, Bilateral,…)
 • UK HPA (PHEM, Mass gathering…..)
 • กิจกรรม
 • งานวิจัย : นโยบาย, รูปแบบ, แนวทาง, แนวทางปฏิบัติ, ...
 • พัฒนาขีดความสามารถ : ทีมสอบสวนโรค,Lab,
 • PHEM (ICS,.. ), ทีมสื่อสารความเสี่ยง,.....
slide63
แหล่งสนับสนุนเงินทุน/วิชาการ
 • ภายในประเทศ
 • กระทรวง กรม (โครงการอาเซียน เริ่มปีงบ 2556)สำนัก/สคร.
 • สปสช., สสส., สสจ.……
 • สพร.(สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ) Thailand International Development Cooperation
 • Agency (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุน
 • การพัฒนาศักยภาพ เน้น Training
 • จังหวัด ท้องถิ่น
slide64
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของแผนการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมควบคุมโรค ปี 2557

เครือข่ายในการดำเนินงาน

 • สำนักวิชาการ กรมควบคุมโรค
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
 • สำนักงานสาธรณสุขจังหวัด
slide66
เครือข่ายองค์กร
 • ภาคราชการ (ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข)
 • ภาคเอกชน PPP

(Public-Private Partnership)

 • องค์กรเอกชน (NGOs)
 • ท้องถิ่นและภาคประชาชน
 • สื่อมวลชน

Is it a Beautiful Network ?

the 4 words starting with co
Success in controlling diseases is dependent not only on

the authorities‘ efforts but also on local people's active

participation and supports in the efforts. For securing the

participation and supports we need the following.

Communication

coordination

collaboration

cooperation

Communicationis a prerequisite for the rest of the words.

ShiroYoshimura, OIE Coordination, Bangkok Sub-Regional Office for SEA, August, 2007

The 4 words starting with co
slide68
- สสจ.ตาก สมุทรสาคร สมุทรปราการ สระแก้ว ตราด ระนอง รพ.

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย

-สำนักอนามัยเจริญพันธุ์

- สำนักส่งเสริมสุขภาพ

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

 • พัฒนาระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าว - สำนักบริหารการสาธารณสุข
 • - กลุ่มประกันสุขภาพ
 • - สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

กรมสุขภาพจิต

กรมการแพทย์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สาธารณสุขตามแนวชายแดน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1-12

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

NGOs

กรุงเทพมหานคร

เครือข่ายการพัฒนาระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าว
slide69
ต้องรู้ : วันนี้ เรามี เขามี แล้วหรือยัง ?
 • Networks
 • Policy, Strategy, System, Mechanism
 • Action plan
 • Emergency response plan
 • Resources
 • Core capacities ตาม IHRs (2005)
slide70
บรูไนฯ ตรีมา กาซิ Terimakasih

กัมพูชา ออกุน,ออกุนเจริญ

อินโดนีเซีย ซาลามัตSalamat

ลาวขอบใจKhob Jai

มาเลเซีย ตรีมา กาซิ Terimakasih

เมียนมาร์เจซูติน มาแด

ฟิลิปปินส์ซาลามัตSalamat

สิงคโปร์เซียะเซียะตรีมา กาซิ Thank you

ไทยขอบคุณKhob Kun

เวียดนามกัมเอินCam On

Thank You

slide71
สวัสดีค่ะ

ราชพฤกษ์

ดอกคูน ดอกไม้ประจำชาติไทย

คือสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา

ความรุ่งโรจน์ และความสามัคคีปรองดอง

ad