landsformandens beretning l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landsformandens beretning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landsformandens beretning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Landsformandens beretning - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Landsformandens beretning. SRF’s Generalforsamling 18. Maj 2011 Landsformand Leo Holm. Beretningens indhold. Medlemssituationen maj 2011 Status ”De 10 sten” Kursusvirksomheden SkatteAkademiet SKATTE fagligt Skatteudvalget SRF Mogens Elgaards Mindefond

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Landsformandens beretning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
landsformandens beretning

Landsformandens beretning

SRF’s Generalforsamling

18. Maj 2011

Landsformand Leo Holm

SRF Skattefaglig Forening

beretningens indhold
Beretningens indhold
 • Medlemssituationen maj 2011
 • Status ”De 10 sten”
 • Kursusvirksomheden
 • SkatteAkademiet
 • SKATTEfagligt
 • Skatteudvalget
 • SRF Mogens Elgaards Mindefond
 • Kursusindbydelser – hjemmesiden – NB Nyhedsbrev
 • Fremtiden
 • Tak

SRF

SRF Skattefaglig Forening

medlemssituationen
Medlemssituationen
 • Pr. 1. maj 2011 var der knapt 1.000 medlemmer
 • Heraf var ca. 35 seniorer og 12 juniorer
 • 160 private medlemmer
 • Status quo i forhold til 2010
 • Dog stigning på knapt 30 private

SRF

SRF Skattefaglig Forening

status de 10 sten
Status ”de 10 sten”
 • Ændret struktur – geografisk & fagligt
 • Nye navne til SRF og SKATTEfagligt
 • Fokus på markedsføringen af SRF
 • Samarbejdspartnere – eksternt/internt
 • Free2Learn
 • Lønnet uddannelseskonsulent

SRF

SRF Skattefaglig Forening

ndret struktur geografisk fagligt
Ændret struktur – geografisk & fagligt
 • Geografisk
  • SRF er en landsforening
  • Bestyrelsen vurderet, at der var begrænset lokal tilknytningsforhold
  • Fortsat 5 områder – 5 områdeformænd

Udfordring: Betydning for kursusudbuddet ?

 • Fagligt
  • bredere fokus på det faglige element i direkte tilknytning til bestyrelsen
  • Mulighed for nedsættelse af faglige udvalg, fx moms og inddrivelse
  • Udvalgsformænd kan deltage i bestyrelse

Udfordring: ikke udnyttet – økonomi og profil spørgsmål

SRF

SRF Skattefaglig Forening

nye navne
Nye navne
 • SRF Skattefaglig Forening
 • SKATTEfagligt
 • Signalerer et meget bredere fagligt virkefelt
 • Målrettes derved mod både SKAT og det private segment
 • ”SRF” i daglig tale

Udfordring: Hvem er det? - markedsføring

SRF

SRF Skattefaglig Forening

fokus p markedsf ringen af srf
Fokus på markedsføringen af SRF
 • To mål:
  • Kendskabet til navneskiftet
  • Rekruttering af nye medlemmer
 • Uddelt SKATTEfagligt gratis til 8.000 SKAT-ansatte
 • Ny Pjece
 • Mere end 300 breve til det private segment
 • Ringe kampagne

Succes?: Ja – dog i begrænset omfang vedrørende rekruttering

Udfordring: Økonomi og ressourcer

SRF

SRF Skattefaglig Forening

samarbejdspartnere eksternt internt
Samarbejdspartnere – eksternt/internt
 • Eksterne samarbejdspartnere:
  • Thomson Reuters – Revisormanualen – Masterafhandling
  • KU – SkatteAkademiet
  • ASB – afgiftskurser
  • Metropol/CBS – pris bedste masterafhandling
  • FRR/FSR – fagligt - LV
  • Dahlberg Assurance – sundhedsforsikring
  • Magnus – Magnus Prisen
 • Internt:
  • Samarbejdsaftale af 9. november 2010

SRF

SRF Skattefaglig Forening

free2learn
Free2Learn
 • Formål:
  • Kontingentet i større udstrækning dedikeres til SRFs kurser
  • Kontingent 400 kr. = begrænset råderum
 • Første gang ved Faglig Dag 2010
 • SRF Skat Ajour foråret 2011 med Martin K. Jensen
 • Erstatte SRF Landsmøde i fremtiden

SRF

SRF Skattefaglig Forening

l nnet uddannelseskonsulent
Lønnet uddannelseskonsulent
 • Også medvirke på markedsføringsfronten
 • Branchekyndig
 • Ikke effektueret

Udfordring: Økonomi og rette profil

SRF

SRF Skattefaglig Forening

kursusvirksomheden
Kursusvirksomheden
 • Knapt 1.000 kursister i 2010
 • Fald på ca. 400
 • Udbudt 10 SRF kurser (lidt færre end 2009)
 • Desværre fortsat store geografiske forskelle
 • Aflyst kursus i 2011 – kritiske evalueringer

Udfordring: Timing – finde emner – specialisering

SRF

SRF Skattefaglig Forening

skatteakademiet
SkatteAkademiet
 • Fuld tryk på Skat Executive – selskaber
 • Afviklet
  • Forår 2010 København
  • Efterår 2010 Århus
  • Forår 2011 København
 • Seminar ”Retten er sat over Transfer pricing reglerne” efterår 2010
 • Påregner konference efterår 2011
 • Planlægger Skat Executive – udland/personer

SRF

SRF Skattefaglig Forening

skatte fagligt
SKATTEfagligt
 • Nummer 105 på gaden i næste måned
 • 19 årgang
 • Oplag: 1.500
 • Samarbejde med Thomson Reuters om on-line
 • Mere fokus på højaktuelle faglige artikler
 • Momsklumme redigeret af Thomas Nygaard
 • Steffens Klumme

Udfordring: Ressourcer – økonomi – synergier

SRF

SRF Skattefaglig Forening

skatteudvalget
Skatteudvalget
 • Afgivet 11 høringssvar i 2010
 • I dag er der 10 medlemmer i skatteudvalget, heraf er især 3 meget aktive
 • Gerne flere medlemmer
 • Departementet tager altid skatteudvalgets høringssvar seriøst og flere høringssvar drøftes også i FT’s skatteudvalg
 • Nogle høringssvar når også frem til pressen – fx senest LF om personalegodebeskatning

SRF

SRF Skattefaglig Forening

srf s mindefond
SRF’s Mindefond
 • Gøre mere aktiv
 • Uddeler pris til Årets skatterevisor
 • Uddeler pris til
  • Bedste afhandling på Diplom i Skat
  • Bedste masterafhandling skat og moms
   • Afhandling trykkes af Thomson Reuters
 • Udgiver andre aktuelle og relevante afhandlinger
  • Grethe Christensen (2010)
   • ”Den nationale skønsbeføjelse ved delvist momsfradragsret”
  • Randi Hjorth (2011)
   • ”Legaliteten ved værdiansættelse af fast ejendom ved arv og gave”

SRF

SRF Skattefaglig Forening

kursusindbydelser hjemmesiden nb
Kursusindbydelser – hjemmesiden – NB
 • Krumtappen i kommunikationen til medlemmerne
 • Direct mail – men undgå spam
 • Droppet kursuskatalogerne
 • Tilmeldingsprocedure
 • Mere end 20.000 årlige unikke hit på hjemmesiden
 • Funktionel hjemmeside – som det dog erkendes kan være både mere moderne og mere opdateret

Udfordringer:

  • Ramme flere potentielle kursister
  • Synergier mellem de forskellige medier
  • Økonomi og ressourcer

SRF

SRF Skattefaglig Forening

fremtiden
Fremtiden
 • Kursusvirksomheden - Workshop
 • Kommunikation – synergier - sammenhæng
 • Facebook
 • ”Juniorudvalg”
 • Alumni for Masterstuderende
 • Økonomi - nye indtægtsmuligheder
 • Udvalgsstruktur – faglige forankring
 • Fortsat fokus på markedsføring – nye medlemmer
 • Nye samarbejdspartnere

SRF

SRF Skattefaglig Forening

slide19
Tak
 • Til bestyrelsen
 • Til lokalredaktørerne
 • Til skatteudvalget
 • Til samarbejdspartnere og venner af ”huset”
 • Til vores to trykkere

Og ikke mindst til : ALLE medlemmer

SRF

SRF Skattefaglig Forening