slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. www.usc.es/etse/practicasempresas. 7 de febreiro de 2013. PRESENTACIÓN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA' - anthony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

EN EMPRESAS

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

www.usc.es/etse/practicasempresas

7 de febreiro de 2013

slide2

PRESENTACIÓN

A USC ofrece ao alumnado a posibilidade de facer prácticas en empresas e outras entidades públicas e privadas, como complemento á súa formación académica.

Este programa diríxese a todos os alumnos que teñan superados, no momento de inicialas, o 50% dos créditos da súa titulación e se ampara nun convenio de cooperación educativa, polo que non hai vinculación laboral coa empresa onde se realizan as prácticas.

PRESENTACIÓN

slide3

CRÉDITOS

As prácticas en empresa son un medio de adquirir coñecementos, experiencia laboral e obter créditos optativos (GrEI) , obrigatorios (GrEQ) ou

de libre elección (EQ)

>ETIS, EQ

Por cada 30 horas, 1 crédito de libre elección

(mínimo 4 créditos)

(máximo 15 para EQ e 22,5 para ETIS)

>GrEI

9 ECTS da materia optativa

“Prácticas externas” (225 horas)

>GrEQ

6 ECTS da materia obrigatoria

“Aula Profesional” (150 horas)

PRESENTACIÓN_Créditos

slide4

AVALIACIÓN

> EQ

A empresa envía: Certificado de prácticas e Enquisa de satisfacción ao Consello Social.

O estudante entrega: a memoria das prácticas no Consello Social.

Titor/a: Cualificación: apto ou non apto

>Grao (EI, EQ)

A empresa envía: Certificado de prácticas e Enquisa de satisfacción á ETSE.

O estudante entrega: a memoria das prácticas na ETSE.

Titor/a: Cualificación: numérica, igual que calquera outra materia

GrEI: Asistencia OBRIGATORIA ás actividades programadas:

-Preparación para procesos de selección. (18-22 marzo)

-Foro de empresas Enxeñaría Informática (11-15 marzo)

PRESENTACIÓN_Avaliación

slide5

MATRÍCULA

> EQ

Antes de iniciar as prácticas, matricularse na UXA polo número de créditos que se realizarán.

Non se poden facer se xa se completaron os créditos de libre configuración da titulación.

> Grao

Matrícula ordinaria tendo en conta o máximo número de créditos por curso académico (75 ECTS):

GrEI: Materia optativa “Prácticas externas” (9 ECTS)

GrEQ: Materia obrigatoria “Aula Profesional” (6 ECTS)

Modificación de matrícula 2º cuadrimestre (28 xaneiro -8 febreiro): anular ou matricularse desta materia

PRESENTACIÓN_Matrícula

slide7

RESPONSABLES ETSE

>Coordinador xeral do programa

Prof. D. Francisco Omil Prieto

etse.subdireccion@usc.es

8818 16733

>Coordinador Enxeñaría Informática

Prof. D. Eduardo Sánchez Vila

eduardo.sanchez.vila@usc.es

8818 16466

>Coordinador Enxeñaría Química

Prof. D. José Luis Campos

joseluis.campos@usc.es

8818 16777

Oficina de prácticas en empresas

Iria García Fernández

Despacho D2.7 ETSE

etse.empresas@usc.es

8818 16781

RESPONSABLES ETSE

slide9

Modalidades

>Estudantes

Prácticas en empresas con convenio coa ETSE

Prácticas Consello Social (ata 31/03, pero sempre aberta)

Prácticas FEUGA (convocatorias abertas ao longo do ano)

Erasmus Prácticas (convocatoria 12-13 rematou o 2 de xaneiro, posible nova conv. abril):

Universia, Faro Global

IAESTE (intercambio de prácticas internacionais remuneradas para os membros da asociación, con sede na ETSE)

>Titulados

Europracticum/Leonardo da Vinci

Bolsas Argo

Programa de Becas de Formación FEUGA

ABERTA

MODALIDADES

slide11

Empresas con convenio coa ETSE

>Enxeñaría Informática (i)

ETIS - GrEI

EMPRESAS_Enxeñaría Informática

slide12

Empresas con convenio coa ETSE

>Enxeñaría Informática (ii)

ETIS - GrEI

EMPRESAS_Enxeñaría Informática

slide13

Empresas con convenio coa ETSE

>Enxeñaría Informática (iii)

ETIS - GrEI

EMPRESAS_Enxeñaría Informática

slide14

Empresas con convenio coa ETSE

>Enxeñaría Informática (iv)

ETIS - GrEI

EMPRESAS_Enxeñaría Informática

slide15

Empresas con convenio coa ETSE e outras

>Enxeñaría Química (i)

EQ

EMPRESAS_Enxeñaría Química

slide16

Empresas con convenio coa ETSE e outras

>Enxeñaría Química (ii)

EQ

EMPRESAS_Enxeñaría Química

slide17

Empresas con convenio coa ETSE e outras

>Enxeñaría Química (ii)

EQ

EMPRESAS_Enxeñaría Química

slide19

Prácticas en Empresas para Estudantes da ETSE

>Prácticas en empresas con Convenio Específico coa ETSE

Titulacións: todas

>Prácticas en empresas que tramitan o convenio polo Consello Social

Titulacións: EQ

>Requisitos

Ter o 50% dos créditos superados

Graos: Non superar os 75 ECTS matriculados

>Período de realización de prácticas

2º cuadrimestre

Verán

ESTUDANTES_Prácticas ETSE

slide20

Prácticas en Empresas para Estudantes da ETSE

>Convocatoria 2º cuadrimestre

Só se hai alumnos-empresas interesados

Tempo parcial (15 horas semanais) salvo casos excepcionais, previo acordo do estudante e a empresa co visto bo da ETSE

GrEI: 9 ECTS (225 horas)

(15 semanas)

GrEQ: 6 ECTS (150 horas)

(10 semanas)

EQ: ata 9 créditos LC (270 horas)

(18 semanas)

Os alumnos de EQ poden completar ata 15 créditos LC por prácticas en empresas sempre que cambien de empresa ou permanezan dentro da mesma pero en distinta sección/área.

ESTUDANTES_Prácticas ETSE

slide21

Prácticas en Empresas ETSE

Datas aproximadas

www.usc.es/etse/practicasempresas

ESTUDANTES_Convocatoria 2º cuadrimestre

slide22

Prácticas en Empresas para Estudantes da ETSE

>Convocatoria Verán

Tempo completo (30 horas semanais)

GrEI: 9 ECTS (225 horas)

(8 semanas)

GrEQ: 6 ECTS (150 horas)

EQ: ata 15 créditos LC (450 horas)

(15 semanas)

Os alumnos de EQ poden completar ata 15 créditos LC por prácticas en empresas sempre que cambien de empresa ou permanezan dentro da mesma pero en distinta sección/área.

EQ - EI

www.usc.es/etse/practicasempresas

ESTUDANTES_Prácticas ETSE

slide23

Prácticas en Empresas ETSE

ABERTA

EQ - EI

Datas aproximadas

www.usc.es/etse/practicasempresas

ESTUDANTES_Prácticas ETSE

slide24

Documentación

>>Na páxina web da ETSE

www.usc.es/etse/practicasempresas

Estará dispoñible a información das empresas e tódolos documentos necesarios.

GrEI: Asistencia OBRIGATORIA ás actividades programadas:

-Preparación para procesos de selección.

-Foro de empresas Enxeñaría Informática

DOCUMENTACIÓN

slide25

Prácticas en empresas FEUGA

>FEUGA (Fundación Empresa-Universidade Galega)

http://www.feuga.es

Becas Estudantes

CCE: Convenio de Cooperación Educativa

Prácticas remuneradas en empresas galegas. Dirixidas a estudantes que teñan o 50% dos créditos superados.

Tramitación a través de FEUGA

Becas Titulados

PBF: Programa de Becas de Formación

Dirixidas a recéntitulados cun máximo de 30 años de idade que finalizaran os estudos nos tres últimos años en algunha das universidades galegas

ESTUDANTES_Prácticas FEUGA

slide26

Erasmus Prácticas

>Erasmus Prácticas

Bolsas de mobilidade de estudantes para a realización de prácticas en empresas, centros de formación ou de investigación e en outras organizacións de Europa.

Os alumnos interesados deberán propoñer unha empresa da súa elección para a realización deste período formativo, que será recoñecido e se incluirá no expediente académico do estudante.

O período de prácticas no estranxeiro terá unha duración mínima de 3 meses e máxima de 6, e deberá realizarse nunha empresa elixible de calquera país membro da CEE, países da AELC/EEE (Islandia, Liechtenstein e Noruega) ou países asociados (Bulgaría, Rumanía e Turquía).

Para concurrir a esta convocatoria, as personas interesadas deben poseer a nacionalidade de un dos países participantes no Programa Erasmus; estar matriculado nun programa de estudos oficiais da USC, incluídos os estudos de posgrao e doutoramento; ter superado, como mínimo, o 50 % dos créditos correspondentes á titulación; e non ter participado con anterioridade no Programa Leonardo da Vinci.

ESTUDANTES_ERASMUS Prácticas

slide27

Erasmus Prácticas

>Convocatoria 2012-13

Na páxina web www.usc.es/internacional

Convocatoria de prazas destinadas á mobilidade de estudantes para realizar prácticas en empresas, centros de formación, centros de investigación ou outras organizacións en toda Europa.

>Prazas elixibles

O estudante deberá propoñer unha empresa, centro de formación ou centro de investigación de calquera país membro de Unión Europea (16 bolsas, que se adxudicarán segundo a orde de solicitudes ata cubrir as prazas existentes).

>Importe das axudas

300 euros/mes

>Duración do período de prácticas

A duración da estadía pode ser entre 3 e 6 meses (agás para titulacións cuxos plans de estudos integren as prácticas cunha duración determinada).

O periodo para realizar a estancia rematará necesariamente o 30 de setembro de 2013.

O prazo de presentación rematou o 2 de xaneiro

Posiblemente haberá unha 2º convocatoria entorno ao mes de abril

ESTUDANTES_ERASMUS Prácticas

slide28

Erasmus Prácticas

>Erasmus Prácticas 2012-13

Portal USC Internacional: www.usc.es/internacional

Portal Universia: http://www.practicaerasmus.es

Becas FARO GLOBAL: http://www.becasfaro.net/

>PlacementOrganisers

InternshipUK http://www.internship-uk.com

Global Placementhttp://www.globalplacement.com/

ESTUDANTES_ERASMUS Prácticas

iaeste

IAESTE

International

Association for the

Exchange of

Students for

Technical

Experience

Que se obtén?

Que é IAESTE?

 • Experiencia profesional (Cv, contactos,..)
 • Acrecentar capacidades persoais e intelectuais
 • Intercambio cultural
 • Perfeccionamento de idiomas
 • Vivencia persoal
 • Asociación internacional con máis de 50 anos de experiencia. Creada POR e PARA estudantes
 • Realización de prácticas remuneradas no estranxeiro
slide32

Como funciona?

 • As ofertas intercámbianse cos outros membros de maneira recíproca

IAESTE Galicia

IAESTE España

IAESTE Internacional

Que hai que facer?

Para poder acceder ás prácticas é requisito imprescindible para os novos socios obterunha práctica en España para un alumno estranxeiroou colaborar moi activamente coa asociación.

 • Remuneración
 • Periodo
 • Especialidade (inicio\metade\final)
 • Aloxamento e manutención optativas
 • Conseguir polo menos unha práctica por estudante nunha empresa para alquera titulación-posto. (ATA DECEMBRO)

Cada práctica aportada sumará unha cantidade de puntos (segundo o reglamento de IAESTE España) no contador de cada alumno en función das condicións de traballo que oferte a empresa.

slide33

Se non queres deixar a terriña...

Podesrecibirósestudantesestranxeirosqueveñan facer prácticasaquí, pois é unhamoi boa opciónpararelacionarte con xentedoutrasculturas e países se non podesou non queressair de Galicia.

 • Coñecerásxenteinteresante
 • Practicarás un idioma
 • Descubrirásunhaculturadiferente
 • E botarásunha man, quenuncaestá

de máis!

Contacto

galicia@iaeste.info

Facebook: IAESTE Galicia