W dr wki matematyczne po unii europejskiej
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

WĘ DRÓWKI MATEMATYCZNE PO UNII EUROPEJSKIEJ. WebQues t z zakresu edukacji europejskiej i matematyczno- informatycznej przeznaczony dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. Czas trwania 10 jednostek lekcyjnych. Spis treści. Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - anthea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
W dr wki matematyczne po unii europejskiej

DRÓWKI MATEMATYCZNE PO UNII EUROPEJSKIEJ

WebQuest z zakresu edukacji europejskiej i matematyczno- informatycznej przeznaczony dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.

Czas trwania 10 jednostek lekcyjnych.

autor: Aneta Duda – Spandel

Grupa metodyczna : 21/SM/K/2011


Spis tre ci
Spis treści

 • Wprowadzenie

 • Zadanie

 • Proces

 • Źródła

 • Ewaluacja

 • Konkluzja

 • Podręcznik dla nauczyciela


Wprowadzenie
Wprowadzenie

Europa – piękny kontynent z fascynującą historią. Pochodzi z niego wielu, znanych na całym świecie naukowców, wynalazców, artystów i kompozytorów, jak również bożyszczy popkultury i sławnych sportowców.

Przez wieki Europę trawiły wojnyi podziały. Jednak w ciągu ostatnich niemal 60 lat kraje starego kontynentu jednoczyły się w pokoju, przyjaźni i wspólnocie na rzecz lepszej Europy i lepszego świata.


Wprowadzenie1
Wprowadzenie

„Matematyczne wędrówki po Unii Europejskiej” mają za zadanie nie tylko

poszerzyć Twoją wiedzę na temat Unii Europejskiej, pozwolą również na

wykazanie się umiejętnościami logicznego myślenia, korzystania

z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce, czytania i rozumowania.

Zapraszam do odbycia podróży po krajach Unii Europejskiej

/kliknij na obrazek Europy/


Zadania
Zadania

Wasza praca związana będzie z krajami Unii Europejskiej i będzie składała się z V etapów. Zostaniecie podzieleni losowo na 5 cztero – pięcioosobowych grup, każda grupa otrzyma swoją nazwę, która jednocześnie będzie tematem przewodnim pracy grupy.

Etap I

Zadaniem grupy jest znalezienie w Internecie /korzystając z linków podanych w zakładce źródło/ informacji na temat nazwy grupy.

Wykonanie krótkiej /max 10 slajdów/ prezentacji w Power Ponit.

Etap II

Zadaniem grupy jest rozwiązanie 2 zadań matematycznych.


Zadania1
Zadania

Etap III

Zadaniem grupy jest przygotowanie albumu prezentującego trzy kraje

członkowskie Unii Europejskiej.

Etap IV

Zadaniem grupy jest ułożenie krzyżówki o Unii Europejskiej z materiałów zaczerpniętych z filmów „Poznaję Unię Europejską”.

Etap V

Prezentacja wyników pracy poszczególnych grup, sporządzanie notatek, prezentowanie rozwiązań zadań matematycznych, rozwiązywanie krzyżówek.


Proces
Proces

 • Pracujecie w grupie.

 • Pamiętajcie, że Lider kieruje pracą grupy, organizuję ją a nie przewodzi, zwłaszcza nie dominuje, nie narzuca swoich poglądów, dba, by wszyscy, mogli się wypowiadać, ale nie na raz, ustala więc kto w danej chwili mówi. Lider dba też o to, by wszyscy pracowali, by każdy miał udział w rozwiązywaniu zadania, pilnuje aby grupa pracowała nad tematem, a nie poświęcała uwagi kwestiom ubocznym, nieistotnym dla osiągnięcia celu.

 • Sekretarz – pilnuje, by nie umknęły uwadze i pamięci ciekawe pomysły zgłaszane w czasie pracy nad rozwiązywaniem problemu.

 • Sprawozdawca – stara się wyłaniać w trakcie pracy zespołu ważne ustalenia, uzgadnia z grupą stanowisko – rezultat pracy, kontaktuje się z nauczycielem, przedstawia efekt pracy zespołu publicznie.


Proces1
Proces

 • Każdy członek zespołu – stara się pracować intensywnie, w miarę swoich możliwości, ale z dbałością o wspólny udział w osiągnięciu celu; uważnie słucha, co mają inni do powiedzenia, nie przerywa wypowiedzi kolegów, czeka na swoją kolej w zgłaszaniu pomysłów i spostrzeżeń.

 • Pamiętajcie, że jesteście dla siebie partnerami.

 • Pracę podzielcie między siebie sprawiedliwie.

 • Pamiętajcie, że możecie korzystać z Internetu.

 • Wszystkie swoje prace zapiszcie w przygotowanym przez nauczyciela folderze /nazwa grupy i nr na pulpicie/.


Proces2
Proces

Proponuję na początek, aby każda grupa zapoznała się z następującym filmem:


Proces3
Proces

Etap I

ETAP I

Korzystając z linków zamieszczonych w zakładce źródło poszukajcie informacji dotyczących nazwy swojej grupy.

 • Grupa 1 Historia i instytucje Unii Europejskiej.

 • Grupa 2 Kraje Unii Europejskiej.

 • Grupa 3 Euro – waluta zintegrowanej Europy.

 • Grupa 4 Unia Europejska, a świat.

 • Grupa 5 Polska w Unii Europejskiej.

  Zadaniem grupy jest wykonanie krótkiej prezentacji /max 10 slajdów/ zawierającej najistotniejsze informacje.


Proces4
Proces

Etap II

ETAP II

Proszę o rozwiązanie dwóch zadań matematycznych, tematycznie związanych z krajami Unii Europejskiej.

Swoje rozwiązania zapiszcie w czytelny sposób.

Aby przejść do zadań należy kliknąć w ikonkę przy nazwie grupy.


Proces5
Proces

Etap II


Proces6
Proces

Etap III

ETAP III

Waszym zadaniem jest przygotowanie albumu prezentującego trzy kraje

członkowskie Unii Europejskiej.

W albumie powinny się znaleźć:

 • Nazwa państwa.

 • Flaga.

 • Nazwa stolicy.

 • Data przystąpienia do UE.

 • Państwa sąsiadujące.

 • Opis zabytków.

 • Opis sławnej osoby.

 • Opis tradycyjnej potrawy.

  Aby przejść do zadań należy na następnym slajdzie kliknąć w ikonkę

  przy nazwie grupy.


Proces7
Proces

Etap III


Proces8
Proces

Etap IV

ETAP IV

Korzystając z informacji przedstawionych w filmikach „Poznaję Unię Europejską” zadaniem grupy będzie ułożenie krzyżówki .

Minimalna liczba haseł 10, maksymalna 15.

1

2


Proces9
Proces

Etap V

ETAP V

Kolejność prezentowania poszczególnych etapów:

 • Etap I – prezentacja każdej z grup, ocena punktowa pracy grupy.

 • Etap II – prezentacja rozwiązania zadań przez każdą z grup, ocena punktowa pracy grupy.

 • Etap III – prezentacja albumu przez każdą z grup, ocena punktowa pracy.

 • Etap IV – prezentacja krzyżówek, wspólne rozwiązywanie, ocena punktowa pracy grupy.

  Ocena za realizację WebQuesta


R d a
Źródła

 • MATEMATYKA

  • http://www.math.edu.pl/system-rzymski

  • http://www.math.edu.pl/nwd

  • http://www.math.edu.pl/liczby-palindromiczne

  • http://matematyka.opracowania.pl/system_dziesi%C4%85tkowy_zapisywania_liczb/

 • GRUPA 1

  • http://europa.eu/institutions/index_pl.htm

  • http://europa.eu/abc/history/index_pl.htm

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Unii_Europejskiej

  • http://nielubian.w.interia.pl/

  • http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_pl.htm


R d a1
Źródła

 • GRUPA 2

  • http://ec.europa.eu/avservices/photo/photo_thematic_en.cfm?mark=PRO,DRAM

  • http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_pl.htm

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_cz%C5%82onkowskie_Unii_Europejskiej

 • GRUPA 3

  • http://samorzad.malopolska.w.interia.pl/europa/7.htm

  • http://samorzad.malopolska.w.interia.pl/europa/7.htm

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

  • http://www.bryk.pl/teksty/liceum/geografia/geografia_spo%C5%82

  • http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_pl.htm


R d a2
Źródła

 • GRUPA 3

  • http://www.paneuropa.l.pl/index.php3?user=euro

  • http://polskawue.gov.pl/Z,euro,za,pan,brat,2071.html

 • GRUPA 4

  • http://ec.europa.eu/news/external_relations/index_pl.htm

  • http://www.sciaga.pl/tekst/10947-11-unia_europejska_w_swiecie

  • http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/external_relations/index_pl.htm

  • http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_pl.htm

 • GRUPA 5

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_w_Unii_Europejskiej

  • http://portalwiedzy.onet.pl/137278,,,,polska_w_unii_europejskiej,haslo.html


R d a3
Źródła

 • GRUPA 5

  • http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,7.html

  • http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_pl.htm


Ewaluacja
Ewaluacja

Kryteria oceny pracy grup

Każdy etap pracy grupy będzie podlegał ocenie punktowej. Ocena za realizację projektu będzie sumą punktów uzyskanych przez grupę za realizację każdego etapu.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia za jeden etap – 5.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia za 4 etapy – 20.

Szczegółowe kryteria przyznania ilości punktów za realizację poszczególnych etapów.


W dr wki matematyczne po unii europejskiej

Ewaluacja

Przeliczenie punktów na oceny szkolne:


Konkluzja
Konkluzja

Wasza matematyczna wędrówka po niektórych krajach Unii Europejskiej dobiegła już końca. W trakcie realizacji projektu zapewne zdobyliście wiedzę niezbędną dla młodego europejczyka XXI wieku.

Wiecie już, że:

 • UE stworzono w następstwie drugiej wojny światowej, aby zapewnić pokój, stabilność i dobrobyt w Europie.

 • Euro to wspólna waluta unijna oraz które państwa unijne, posługują się wspólną walutą.

  Znacie:

 • historię UE w dziesięciu odsłonach od deklaracji Schumana i UE .

 • w składzie sześciu państw w latach 50, do rozszerzenia w 2007 r., w wyniku którego Unia liczy 27 państw.

 • znaczenie UE na arenie międzynarodowej.


Konkluzja1
Konkluzja

Wspaniale, z dużym zaangażowaniem wykonaliście zadania projektu, chociaż nie były one łatwe. Wymagały rzetelnej i systematycznej pracy od każdego z Was, wykazaliście się umiejętnościami: czytania ze zrozumieniem, korzystania z informacji wykorzystania wiedzy w praktycei rozumowania. Efekty Waszej pracy są imponujące.

Gratuluję.

Czym zajmuje się Unia Europejska, po co została stworzona i w jaki

sposób funkcjonuje? – to już wiemy, a

Jaka czeka ją przyszłość?...


Podr cznik dla nauczyciela
Podręcznik dla nauczyciela

WebQuestz zakresu edukacji europejskiej, matematycznej i informatycznej przeznaczony dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej do realizacji w formie pracy grupowej.

Podczas pracy nad projektem uczniowie mają możliwość wzbogacenia dotychczasowej wiedzy na temat Unii Europejskiej i procesu integracji.

Problemy i zadania matematyczne zostały tak sformułowane, aby wspomagać kształcenie umiejętności badanych na sprawdzianie po klasie szóstej. Dane liczbowe, wydarzenia historyczne są autentyczne, zostały zaczerpnięte z roczników statystycznych i Internetu.


Podr cznik dla nauczyciela1
Podręcznik dla nauczyciela

Realizacja kolejnych etapów projektu uczy nie tylko ukierunkowanego poszukiwania informacji, ale również ich przetwarzania, pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myślenia, a przede wszystkim współpracy w zespole.

Projekt przygotowuje uczniów do stosowania technologii informacyjnej w ich pracy własnej. Pracując nad projektem uczniowie wykorzystują bogactwo wirtualnej przestrzeni, dokonują selekcji wyszukanych informacji, przetworzenia ich na język zrozumiały dla przeciętnego 12-latka.

Podczas pracy uczniów nad projektem nauczyciel powinien skupić się na udzielaniu im pomocy w dotarciu do źródeł informacji czy interpretacji. Ingerencja w działania uczniów powinna być minimalna, aby mieli oni poczucie samodzielnie wykonanego dzieła.