slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach ID grupy: 98/42_MF_G1 Kompetencja: Fizyka i matematyka Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: III/2010/2011. Opis statystycznY naszej klasy. TEMATYKA:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dane INFORMACYJNE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE
 • Nazwa szkoły:
 • Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach
 • ID grupy:
 • 98/42_MF_G1
 • Kompetencja:
 • Fizyka i matematyka
 • Temat projektowy:
 • Opis statystyczny naszej klasy
 • Semestr/rok szkolny:
 • III/2010/2011
slide3

Opis statystycznY

naszej klasy

tematyka
TEMATYKA:
 • Dane statystyczne możemy przedstawić w różnej postaci: tabeli, diagramu, wykresu, …
 • Prezentacja przedstawia dane statystyczne klasy 2b. Czy zaprezentowane przez nas dane potrafią odpowiedzieć na pytanie, jacy naprawdę jesteśmy?
cele projektu
Cele projektu:
 • Zbieranie, porządkowanie i interpretowanie danych statystycznych,
 • Utrwalenie obliczeń procentowych,
 • Stosowanie średniej arytmetycznej, mody i mediany,
 • Prezentowanie i interpretowanie danych przedstawionych w postaci diagramów, tabel, wykresów, itp.,
 • Rozwijanie umiejętności organizacji pracy własnej,
 • Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współpracy w zespole i podejmowania decyzji grupowych.
wyst puj ce poj cia
Występujące pojęcia:
 • Statystyka,
 • Statystyka opisowa,
 • Diagram,
 • Histogram,
 • Średnia arytmetyczna,
 • Mediana,
 • Moda,
 • Wynik najwyższy, najniższy i rozstęp,
 • Frekwencja.
zakres i podzia zada
Zakres i podział zadań
 • Strona techniczna wykonania projektu: Paweł Bujakowski, Krzysztof Bastian – Brzeziński
 • Zdjęcia: Michał Izdebski, Karol Dziduszko
 • Estetyka projektu i poprawność językowa: Pamela Krasowska, Anna Pawłowska
opracowanie poszczeg lnych zagadnie
Opracowanie poszczególnych zagadnień:
 • Definicje dotyczące statystyki – Michał Izdebski, Arkadiusz Bondarenko, Michał Muszka
 • Opracowanie ankiety – cała grupa pod kierunkiem Krzysztofa Bastiana-Brzezińskiego
 • Tabele – Pamela Krasowska, Anna Pawłowska, Klaudia Wołoskowska
 • Diagramy – Paweł Bujakowski, Mateusz Dróżdż, Karol Dziduszko, Michał Muszka
 • Obliczenia procentowe, średniej arytmetycznej, mody, mediany - cała grupa pod kierunkiem Michała Izdebskiego
statystyka
Statystyka
 • Statystyka – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka
 • ,
statystyka opisowa
Statystyka opisowa
 • Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego. Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych, wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka_opisowa
zastosowanie statystyki
ZASTOSOWANIE STATYSTYKI
 • Planowanie działalności państwa, miasta, gminy, instytucji,
 • Badanie preferencji wyborczych,
 • Ustalanie wielkości wielu wskaźników ekonomicznych, związanych np. z ustaleniem średniej płacy, wielkości inflacji,
 • W genetyce, medycynie.
diagram
Diagram
 • Diagram to uproszczona reprezentacja graficzna pewnych pomysłów, zależności, danych statystycznych, bądź struktur anatomicznych, wykorzystywana we wszystkich dziedzinach życia do obrazowej reprezentacji wiedzy.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram
histogram
histogram
 • Histogram to jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy.
 • Histogram składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe wartości cechy, natomiast ich wysokość jest określona przez liczebności elementów wpadających do określonego przedziału klasowego.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Histogram
rednia arytmetyczna
Średnia arytmetyczna
 • Dla liczbśrednią arytmetyczną określa się wzorem:

Encyklopedia Matematyka; Wydawnictwo GREG; Kraków; str. 233

mediana
mediana
 • Mediana (wartość środkowa) – w statystyce taka wartość cechy z szeregu uporządkowanego, dla której liczba elementów o wartości większej od niej i liczba elementów o wartości mniejszej od niej są sobie równe.
 • Encyklopedia Matematyka; Wydawnictwo GREG; Kraków; str.137
slide16
Moda
 • Moda – to najczęściej występujący wynik.
wynik najwy szy najni szy rozst p
Wynik najwyższy, najniższy, rozstęp
 • Wynik najwyższy, najniższy i rozstęp stanowią elementy pomiaru dydaktycznego.
 • Rozstęp to różnica między najwyższym a najniższym wynikiem osiągniętym w badanej grupie.
frekwencja
Frekwencja
 • Frekwencja to procent, jaki stanowi stosunek sumy liczby godzin obecnych do sumy wszystkich godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych.
 • p – procent obecności
 • w – suma liczby godzin obecnych
 • z – suma wszystkich godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych
slide19

Dane statystyczne

naszej klasy

klasa 2 b klasa z innowacj matematyczno fizyczn matematyka i fizyka podstaw wiedzy
Klasa 2 b – klasa z innowacją matematyczno-fizyczną „Matematyka i fizyka podstawą wiedzy”

Wycieczka do Wrocławia

1 września 2009

slide21

Mikołajki 2010

Wigilia klasowa 2010

klasa ii b podstawowe dane
Klasa Ii b – podstawowe dane
 • Stan klasy – 24
 • Liczba dziewcząt – 12
 • Liczba chłopców – 12
 • Liczba uczniów z obwodu G2 Żary – 20
 • Liczba uczniów z innego obwodu szkolnego - 4
zaj cia pozalekcyjne1
Zajęcia pozalekcyjne

Liczba uczniów

frekwencja1
Frekwencja

Zajęcia na których odkryliśmy formułę frekwencji i stosowaliśmy ją

rednia arytmetyczna ocen klasy
Średnia arytmetyczna ocen klasy

Liczba osób ze średnią powyżej 4,75

zestawienie redniej arytmetycznej ocen klasy w poszczeg lnych semestrach kl 1 i kl 2
Zestawienie średniej arytmetycznej ocen klasy w poszczególnych semestrach kl. 1 i kl. 2

Średnia ocen

moda i mediana rednich ocen uczni w klasy 2 b za i semestr
moda i mediana średnich ocen uczniów klasy 2 b za I semestr
 • Wynik najwyższy: 5,13
 • Wynik najniższy: 2,13
 • Rozstęp: 3
 • Moda: 2,06; 2,13; 2,56; 2,63; 3,0
 • Mediana: 3,065  3,07
zestawienie ocen p rocznych w kl ii
Zestawienie ocen półrocznych w kl. II

Uwaga: na religię uczęszczają 23 osoby.

Opracowujemy dane dotyczące naszych ocen – obliczmy średnią arytmetyczną, modę i medianę

nasze zainteresowania1
Nasze Zainteresowania

21 %

25%

12 %

42 %

kolor oczu
Kolor oczu

Liczba osób

ulubiony kolor
Ulubiony kolor

Liczba osób

czas snu
Czas snu

Liczba osób

Liczba godzin

ulubiony dzie
Ulubiony dzień

Liczba osób

liczba rodze stwa
Liczba rodzeństwa

Liczba osób

Liczba rodzeństwa

liczba rodze stwa1
Liczba rodzeństwa

8,3 %

Liczba rodzeństwa

16,7 %

8,3 %

4,2 %

25 %

37,5 %

ulubione ksi ki
Ulubione książki

Liczba osób

ulubione wi to
Ulubione święto

Liczba osób

ulubiona potrawa
Ulubiona potrawa
 • Liczba osób
nasze hobby
Nasze hobby

Liczba osób

slide58

Ulubiony sport

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 2 Żary. Pokaz sportowy – piłka koszykowa

ulubiony sport
Ulubiony sport

4,2 %

20,8 %

33.3 %

41,7 %

ulubiona pora roku
Ulubiona pora roku

Liczba osób

wzrost uczni w klasy 2 b
Wzrost uczniów klasy 2 b
 • Średnia arytmetyczna  168,46 cm
 • Moda = 165 cm
 • Mediana = 169 cm
 • Rozstęp = 18 cm
zestawienie rozmiaru obuwia
Zestawienie rozmiaru obuwia
 • Średnia arytmetyczna  39,9
 • Moda = 39
 • Mediana = 39
 • Rozstęp = 8
ulubiony aktor aktorka
Ulubiony aktor / aktorka

Zdjęcie: http://ftg.pl/aktorzy-przyjechali/wp-content/uploads/2009/09/pazura.jpg

ulubiony aktor aktorka1
Ulubiony aktor / aktorka

Liczba osób

Aktor:

wycieczki klasowe czas trwania
Wycieczki klasowe – czas trwania
 • Park Mużakowski
 • Wrocław
 • Zielony Las
 • Wieża Ciśnień (wycieczka dydaktyczna)
 • Zielona Góra (wycieczka planowana)
podsumowanie projektu wnioski
Podsumowanie projektu - wnioski
 • Poznaliśmy praktyczne zastosowanie statystyki, m. in. w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności,
 • Nauczyliśmy się sprawnie zbierać, porządkować i interpretować dane statystyczne, prezentować je w tabelach i diagramach,
 • Utrwaliliśmy wykonywanie obliczeń procentowych, średniej arytmetycznej, mody i mediany,
 • Realizacja projektu nauczyła nas pracować w zespole, a wspólna praca okazała się świetną zabawą.
 • Realizacja projektu nauczyła nas pracować w zespole, a wspólna praca okazała się świetną zabawą.
prezentacj wykonali
Prezentację wykonali:
 • Krzysztof Bastian – Brzeziński
 • Arkadiusz Bondarenko
 • Paweł Bujakowski
 • Karol Dziduszko
 • Mateusz Dróżdż
 • Michał Izdebski
 • Pamela Krasowska
 • Michał Muszka
 • Ania Pawłowska
 • Klaudia Wołoskowska