slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vladica Dragosavljević PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vladica Dragosavljević

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Vladica Dragosavljević - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

OPŠTINA IN ĐIJA. Vladica Dragosavljević. STRATEŠKI PLAN OPŠTINE. Opština In đija, JKP “Komunalac” je 2003 godine u saradnji sa USAID-om napraila plan upavljanja komunalnim otpadom za opštinu Inđija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vladica Dragosavljević' - ansel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

OPŠTINA INĐIJA

VladicaDragosavljević

slide2

STRATEŠKI PLAN OPŠTINE

 • Opština Inđija, JKP “Komunalac” je 2003 godine u saradnji sa USAID-om napraila plan upavljanja komunalnim otpadom za opštinu Inđija.
 • Izradu Strateškog plana Opština Inđija je realizovala u saradnji sa Programom za podsticaj ekonomskg razvoja opština (MEGA), koji finansira USAID, a implementira The Urban Institute.
 • Strateški plan je usvojen na skupštini Opštine Inđija u decembru 2006 godine.
 • Predstavnici opštinskih javnih preduzeća su aktivno učestvovali u izradi Strateškog plana.
slide3

PRIPREMA PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U OPŠTINI INĐIJA

 • Izradu projekata i pripremu projektne dokumentacije, sprovodi tim za realizaciju i praćenje projekata.
 • Projektni tim konstantno prati konkurse (UE fondovi, ministrstvo RS, sekretarijat, itd).
 • Opštinska javna preduzeća su konstantno u komunikaciji sa projektnim timom.
slide4

OPŠTINA INĐIJA

Separacija ekonomski opravdanih sekundarnih sirovina

VladicaDragosavljević

slide5

Opšti ciljevi projekta

 • Edukacija svih građana
 • Podizanje ekološke svesti
 • Zaštita životne sredine
 • Održivi razvoj
slide6

Konkretni ciljevi projekta

 • Produžetak eksploatacije postojeće lokalne deponije.
 • Povećanje prihoda JKP-a.
 • Edukacija svih učesnika u procesu: građana, zaposlenih u JKP, zaposlenih u opštinskoj komunalnoj inspekciji.
 • Usklađivanje opštinskih odluka za komunalnu delatnost sa evropskim standardima.
slide7

Realizacija projekta

 • I faza:
 • Poseta partnerskoj opštini Lenart u Sloveniji.
 • Dolazak 3 eksperta iz partnerske opštine Lenart.
 • Edukacija (DTI lokalni partner).
 • Nabavka i postavljanje opreme.
 • II faza:
 • 01.01.2007 - Donošenje opštinske odluke o uvođenju obavezne separacije (odvajanje) za celokupno stanovništvo Opštine Inđija.
 • Podela kanti (140l) i kesa (2 vrste) za recikliranje u svim domaćinstvima na teritoriji opštine Inđija.
slide8

Poseta Opštini Lenart

Posetom se obuhvatilo:

- preduzeće koje se bavi sakupljanjem, transportovanjem i deponovanjemkomunalnog otpada.

- fabrika za selektovanjeprikupljanjeg otpada.

slide9

Poseta 3 eksperta iz opštine Lenart

 • Pravni ekspert se bavio usklađivanjem opštinskih odluka za komunalnu delatnost sa evropskim standardima.
 • Ekspert za tehničku pomoć je pomogao da se na pravi način rasporedi dobijena oprema za separaciju.
 • Ekspert za komunikaciju je pomogao u pravljenju strategije za komunikaciju sa građanima.
slide10

Edukacija (DTI)

 • Priprema kompletnog edukativnog
 • materijala.
 • 1. Za decu: bojanke, edukativne knjižice,kačketi, šolje, majice.
 • 2. Brošure za sva domaćinstva,
 • liflete za sve građane.
 • Organizacija pozorišnepredstave za decu.
slide11

Nabavka i postavljanje opremeI faza

 • Projektom je predviđena separacija papira/kartona i plastike/PET ambalaže.
 • U prvoj fazi će se pokriti teritorija grada Inđije.
 • Nabavljeno je 750 kanti zapremine 140 lit (Projekat Exchange – EAR), i 60 kontejnera.
 • Definisanje 375 lokacija na kojima jepostavljeno po dve kante i 30 lokacija za po dva kontejnera.
slide13

Prepreke

 • Otpor i neizgrađena ekološka svest.
 • Teško prihvatanje inovacija.
 • Nestrpljenje kod onog dela građana koji žele da vide rezultate odmah.
 • Bojaznost građana da kante budu ukradene, kao i da se krade prikupljen papir i plastika iz kanti.
 • Potreba za konstantnom edukacijom dok to ne preraste u naviku građana.
slide14

Realizacija faze II

 • II faza:
 • Od 01.01.2007. god. uvedena obavezna separacija komunalnog otpada na teritoriji opštine Inđija - uvođenje kaznene politike.
 • Odluka o obaveznoj separaciji po uzoru na pravno regulisanje ove oblasti u EU.
 • Projekat separacije se proširuje na ostatak
 • stanovništva: podela kanti od 140l i 2 vrste vrća.
 • Stimulacijom će se podstići građani da odvajaju otpad – umanjenje računa za smeće.
 • ...Proširenje separacije i reciklaže na metal, elektronski i električni otpad, itd.
slide15

Važnost ovog projekta

 • Zaštita životne sredine – održiv razvoj.
 • Smanjuje se količina deponovanog otpada.
 • Prodajom će se ostvariti prihod, koji će se koristiti za dalje unapređivanje komunalne delatnosti.
slide16

Troškovi realizacije

I faza (Exchange projekat) – 101.000 eura.

II faza (Opština Inđija) – 26 miliona dinara.