datautveksling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Datautveksling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Datautveksling

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Datautveksling - PowerPoint PPT Presentation

anoush
123 Views
Download Presentation

Datautveksling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Datautveksling SOSI – GML SOSI – IFC/XML GML – IFC/XML Workshop – Teknologisk rammeverk Morten Borrebæk Statens kartverk, NGIS enheten

 2. SOSI generell objektkatalog Historikk og status, Innledning Normative referenser, Definisjoner og forkortelser, Generell beskrivelse av fagområdet Datamodeller i UML samt tekstlig beskrivelse av modellelementer Realisering i SOSI Realisering i GML SOSI Basisnavn-definisjoner Objektbeskrivelse m/eksmepler GML skjema

 3. ISO 19131 produktspesifikasjon Identi- fikasjon Vedlike- hold Data- fangst Presenta- sjon Referanse- system Distribusjon Innhold Kvalitet Annen informasjon Metadata Implementasjon av objektaktalog Produkt- spesifikasjonens objektkatalog Generell objektkatalog- Generelle konsepter Generell objektkatalog- Fagkapitler SOSI-DB GML skjema Implementasjon- uavhengig SOSI-DB GML skjema Ver 4.0? SOSI-PS SOSI- Realisering GML skjema Ver 4.0? Systemproprietær realisering Intern database QC, SDE, GeoMedia, etc

 4. . SOSI Generell objektkatalog Produktspek System A System B Internal Internal schema schema A B Internal data system dependent i M M Internal Internal i AC CB database database Application schema structure, system dependent Encoding Encoding service service R R -1 Application schema structure, system independent ENCODED DATASET) d d File Transfer Transfer File system services services system Defines Data transfer Data flow System boundary System boundary

 5. Målsetting • Ny formulering av mandat vedtatt 2004-01-08: • Komiteen skal utarbeide en metode for sikker utveksling av informasjon mellom DAK- og GIS-systemer. Behovene til Byggsøk skal prioriteres. • For å sikre at det velges løsninger som er forankret i internasjonale standarder skal komiteen forholde seg til pågående arbeider i CEN og ISO.

 6. Myndigheter Ramme- tillatelse Igangsettings- tillatelse ByggSøk ByggSøk Sjekk mot SAK Offentlige data BIM energisimulering eHandel, logistikk Bestille byggevarer Rapportering Koble kart og tegning IFG Sjekk mot TEK Byggforsk Byggenæring Datautveksling GIS <-> DAK Forprosjektsfase Prosjekteringsfase Utførelsesfase Driftsfase

 7. Mapping av modellelementer?

 8. Datautveksling GIS - DAK [ISO 19501] UML EXPRESS GIS DAK [ISO 10303-11] GML IFC/XML

 9. GML2IFC Version 1.0 2005-02-10 First draft. Version 1.1 2005-02-15 Second example illustrated. Version 1.2 2005-02-21 Attributes mapped. Version 1.3 2005-02-21 Surfaces mapped. The name of the tool is ‘gml2ifc.xslt’ It is a W3C XSLT transformation mapping GML to IFC XML GML version 2.00 and 3.00 are supported IFC2x2 XML release (8th February 2005) is generated The project has delivered a base mapping from GML to IFC format, not specifically reflecting the national feature schemas used in the two sample files. Two sample files have been used: • PortTalbot.gml (GML2: UK OS master map) • Kommune.gml (GML3: Norwegian mapping)

 10. GML with ground texture, IFG with properties

 11. Details Each GML feature is mapped to IfcBuildingElementProxy except where a simple test detecting ‘Buildings’/’Bygning’ text in the attributes indicates that an IfcBuilding is appropriate. Each feature is given a name and description derived from the GML feature name. All non-graphic attributes are mapped into an arbitrary property set called Pset_GML. The transformation addresses three types of GML geometry. • Point: These occur for features such as trees and also annotation points. A default symbol of a box (or cross) is used, using a mapped representation, located at the point. • LineString: These are used to represent contours, roads, rails and outlines etc. using a ‘GeometricCurveSet’. All linear features are instanced relative to the site origin.

 12. Issues in GML data • The Kommune data has five features with invalid point data, and these are mapped to become invalid IFC elements. • The Port Talbot data has 61 features where the same ‘theme’ property is defined more than once. This grouping mechanism would need more specific handling.

 13. Kommune.gml More specific mappings would depend on tailoring to specific feature schemas.