demagoogia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Demagoogia PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Demagoogia - PowerPoint PPT Presentation

anoki
415 Views
Download Presentation

Demagoogia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Demagoogia Ülle Salumäe 2008

 2. Mis on demagoogia? • Demos (rahvas) + agogos (suunamine, juhtimine) • VL: Demagoogia on petlike lubadustega ja tõe moonutamisega rahva poolehoiu taotlemine, populism • Ü. Vooglaid: Demagoogia on võtete kogum inimeste teadlikuks eksitamiseks • Demagoogia on veenmine ilma argumentideta

 3. Kuidas on manipulatsioon võimalik? • TSENTRAALNE INFOTÖÖTLUS vastuvõtja analüüsib hoolikalt sõnumi sisu, esitatud fakte. Hoiakute muutus saab teoks, kui argumendid on veenvad ja faktid tugevad • PERIFEERNE INFOTÖÖTLUS esitatud informatsiooni hoolikat analüüsi ei toimu, mõjutatava tähelepanu keskmesse satuvad sõnumi sisuvälised tegurid. Määrav ei ole, mida öeldi, vaid kes ütles, millises keskkonnas, mismoodi öeldi

 4. Sõnumi analüüs

 5. Demagoogia näiteid • Võrreldakse võrreldamatut • Ebaõiged autoriteedid • Must või valge, meie või nemad • Pagunitele viitamine • Vastase sildistamine,isiklik rünnak • Emotsionaalne mõjutamine (kõik ju saavad aru, et…)

 6. Demagoogiavõtted

 7. Kõnelejakeskne ja kiitev • Olen parim linnapeakandidaat. Ma olen lihtsalt kõvem mees. Olen mõistuse juures. ( R. Lang Eesti Päevalehes) • “Seega võin kätt südamele pannes kinnitada, et tean täpselt, mida taotlesid tsaar ja tema peaarhitekt roomlane Michetti. (J. Kuuskemaa, Eesti Päevalehes)

 8. Kõnelejakeskne ja ründav • “tuha päheraputamine” • Käitusin nii rumalasti, et kahju hakkab kohe…

 9. Vastasekeskne ja kiitev • Inimesi ei saa ega tohi alahinnata ja kahtlustada, et nad ei mõista, millega on tegemist.(P. Padrik,Miks on Eestile vaja geenivaramut, Postimees)

 10. Vastasekeskne ja ründav • “See mees on püstihull!See on esimene päris hull härra Mauruse ausas ja kõrralikus majas. On olnud poolhulle, aga see on täishull. Matemaatika on temal null ja ise on ta hull.” (A.H. Tammsaare “Tõde ja õigus” II)

 11. Publikukeskne ja kiitev • Peamise kasu saavad noorem põlvkond ning lapsed. • “Kuid mis võib olla kaunim pärandus oma lastele ja lastelastele kui meie enda osalusel loodud paremad võimalused tervisele, paremad võimalused vältida või ravida raskeid haigusi? (P. Padrik,Miks on Eestile vaja geenivaramut, Postimees)

 12. Publikukeskne ja ründav • Kui geenivaramu projekt pooleli jätta, siis… • “Sama töö teevad ära lihtsalt teised riigid ning omandavad ka uue lisaväärtuse. Geeniuuringute tulemusel väljatöötatud uued diagnostika- ning ravimeetodid tuuakse Eestisse valmiskujul ning kõrge hinna eest.” .(P. Padrik,Miks on Eestile vaja geenivaramut, Postimees)

 13. Kuidas end manipulaatori eest kaitsta? • Nõustumistaktikate(R. B. Cialdini, R. E. Guadagno) • sidumise taktika • järjekindluse taktika • jalg-ukse-vahele taktika • uksega-näkku taktika • see-pole-veel-kõik taktika vastu aitab enesekehtestamine

 14. Kodutöö • Vali ühest päevalehest arvamuslugu aktuaalsel ühiskondlikul teemal. • Valmista selle põhjal kuni 5 minutiline ettekanne, milles: - too välja autor, teema ja kirjutise eesmärk; - autori seisukoht koos 2-3 põhilise argumendiga; - analüüsi demagoogiavõtete kasutamist; - too näiteid kasutatud võtetest.

 15. Mõte koju kaasa “Sõber” on vahel sõna, millel puudub mõte. Sõnal “vaenlane” aga ei puudu see mitte kunagi. Victor Hugo

 16. Lisalugemist Lisalugemist: Katrin Aava Veenmiskunst. Õpik gümnaasiumile. Avita, Tallinn, 2003