chopn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHOPN PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHOPN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

CHOPN - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

CHOPN. Klinika plicních nemocí FN Olomouc 4 ročník všeobecný směr LFUP Osnova k výukovému bloku MUDr. Hana Fojtů. Epidemiologie. Odhaduje se, že CHOPN trpí cca 58 milionů obyvatel planety, což je 2x více, než je odhad pro astma bronchiale. CHOPN je v

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CHOPN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
chopn

CHOPN

Klinika plicních nemocí FN Olomouc

4 ročník všeobecný směr LFUP

Osnova k výukovému bloku

MUDr. Hana Fojtů

epidemiologie
Epidemiologie

Odhaduje se, že CHOPN trpí cca 58 milionů obyvatel planety,

což je 2x více, než je odhad pro astma bronchiale. CHOPN je v

současné době 2. nejrozšířenější neinfekční chorobou, kterou trpí

4-10% obyvatel rozvinutého světa. Celosvětově stoupá prevalence

u dospělé populace a je předpoklad dalšího vzestupu mortality, na

rozdíl od kardiovaskulárních chorob, kde se předpokládá další

pokles.

Na incidenci CHOPN se podílí také zvyšující se počet žen kuřaček

Prevalence CHOPN v ČR je cca 8% dospělé populace.

Mortalita u mužů je 22,7/ 100 000 obyvatel, u žen 13,2/ 100000

ČR muži- 3 nejčastější plicní příčina úmrtí (1. ca bronchogenes, 2.

pneumonie).

definice chopn chronick obstruk n plicn nemoci
Definice CHOPN-chronické obstrukční plicní nemoci

CHOPN je nemoc charakterizovaná omezením průtoku

vzduchu v průduškách ( bronchiální obstrukcí) , které není

úplně reverzibilní. Bronchiální obstrukce progreduje

a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé

částice a plyny.

Definice je stanovena celosvětovým projektem GOLD

GOLD (Globální iniciativa proti CHOPN)

Je soubor doporučení pro strategie diagnostiky, léčby a prevence CHOPN

Vyhlašuje ji: NHBL Institut, NIH a WHO

definice 1995 ers ats
Definice 1995 ERS-ATS

Bronchiální obstrukce způsobená chronickou

bronchitidou nebo plicním emfyzémem Obstrukce

je málo reverzibilní nebo ireverzibilní a

postupně progreduje.

 • Chronická bronchitida: je zánětlivé onemocnění,při němž je produktivní kašel přítomný nejméně 3 měsíce v roce a tento stav trvá alespoň poslední 2 roky .
 • Emfyzém plic je abnormální trvalé rozšíření dýchacích cest periferně od terminálních bronchiolů spojené s destrukcí jejich stěn bez přítomnosti fibrozy.
chronick bronchitida patofyziologie
Chronická bronchitida- patofyziologie
 • zánětlivá infiltrace bronchiální stěny a peribronchiální tkáně ( Tly – CD8+, Bly, Eo, PMN, Ma)
 • atrofie a metaplázie sliznice s peribronchiální fibrózou
 • mukociliární dysfunkce
 • změna poměru „ pohárkových buněk“ a „Clara“ buněk s následných nedostatkem surfaktantu
 • hyperplazie a hypertrofie hlenových žlázek
 • hypertrofie hladkých svalů
emfyz m patofyziologie
Emfyzém- patofyziologie
 • destrukce alveolární stěny s následnou redukcí kapilárního řečiště
 • ztráta plicní elasticity- destrukce plicního parenchymu
 • snížení plicní ventilace
 • nepoměr perfúze/ventilace
 • plicní hypertenze
etiopatogeneze chopn
Etiopatogeneze CHOPN

Exogenní vlivy

 • kouření, pasivní kouření
 • opakované respirační infekty- dětství
 • negativní vlivy pracovního prostředí( Si, Cd)
 • znečištěné ovzduší(oxidanty)
 • nutrice, chudoba

Endogenní vlivy

 • věk, pohlaví ( muži)
 • individuální dispozice(atopie, eosinofilie)
 • rodinný výskyt- deficit alfa 1 antitrypsinu
 • hyperreaktivita bronchů
podez en na chopn

Chronický kašel

- občasný, každý den, celý den a zřídka jen v noci

Chronická tvorba sputa

- každá chronická tvorba sputa může znamenat CHOPN

Dušnost

 • progresivní, perzistentní, „lapání po vzduchu“
 • zhoršení tělesnou zátěží
 • zhoršení respirační infekcí

Rizikové expozice

 • kouření tabáku
 • profesní prach, chemikálie
 • domácnost (vaření, topení)
Podezření na CHOPN
klinick obraz chopn
Klinický obraz CHOPN
 • Počáteční stádia: kašel s expektorací, námahová dušnost,
 • Pozdější stádia: prohlubování dušnosti, zhoršování kašle , nárůst expektorace, pískoty, pocit sevření na hrudníku, pokles výkonnosti, poruchy spánku, otoky DKK, cyanóza, hubnutí, polyglobulie, arytmie, mentální retardace

patofyziologický rozdíl = rozdílný klinický obraz

( viz dále)

1 p evaha chronick bronchitidy blue bloater odulec
1.převaha chronické bronchitidy(„blue bloater“ )- /odulec/
 • nástup potíží- chronický kašel s expektorací, nástup potíží 40-55 let, dušnost nebývá časným příznakem, spíše obezní, pyknický, cyanóza,široký hrudník.
 • brzy patrná hypoxémie, hyperkapnie, známky plicní hypertense a manifestní kardiální insuficience.
 • RTG známky ztluštění bronchiálních stěn, akcentace perivaskulární kresby
 • funkční vyšetření: OVP , často snížení VC, zvýšeny odpory dýchacích cest,málo změněny RV a TLC
 • fyzikální vyšetření: prodloužené expirium, často difuzně oboustraně pískoty, vrzoty
2 p evaha emfyz mu pink puffer fouka
2. převaha emfyzému(„ pink puffer“) /foukač/
 • hlavní příznak dušnost kolem 60 roku, astenický vzhled, úbytek hmotnosti, dlouhý, úzký hrudník, bez cyanózy
 • často vydechují přes zúžené rty,známky pl. hypertenze a pravostranného selhání až v terminálním stádiu
 • RTG: oploštění bráničních oblouků,chudá cévní kresba, kapkovité srdce, někdy patrné buly.
 • funkční vyšetření: zvýšeny hodnoty TLC,RV, často kolaps v perif. dýchacích cestách- air trapping.
 • fyzikální vyšetření: hypersonorní poklep, oslabené dýchání

V praxi se obrazy onemocnění překrývají !!

objektivn p znaky u chopn
Objektivní příznaky u CHOPN
 • tachypnoe
 • sešpulené rty
 • přerušování řeči
 • cyanóza
 • soudkovitý hrudník
 • akce axilárních dechových svalů
 • otoky
fyzik ln vy et en hrudn ku u chopn
Fyzikální vyšetření hrudníku u CHOPN
 • hypersonorní poklep
 • omezený pohyb bránice
 • oslabené dýchání
 • prodloužené expirium
 • pískoty, vrzoty
 • chrůpky a praskoty
 • hepatomegalie

Fyzikální vyšetření srdce u CHOPN

 • oslabení srdečních ozev
 • ozvy slyšitelné pod mečíkem hrudní kosti
 • tachykardie
 • arytmie
 • diastolický šelest nad a. pulmonalis a trikuspidální chlopní
 • pravostranný galop (2 pulmonální zvuk)
skiagram hrudn ku u chopn
Skiagram hrudníku u CHOPN

V počátečních stádiích bez typického nálezu , v

pozdějších stádiích bývá :

 • oploštělá bránice
 • zvětšený retrosternální prostor a retrokardiální prostor
 • truncus intermedius více než 1,5 cm
 • redukce cév v periferii
 • zvýšená transparence
 • akcentace peribronchiální kresby
 • distorze cév
 • malý srdeční stín
diagnostika
Diagnostika
 • Rizikové faktory
 • Typické symptomy
 • Přítomnost ireverzibilní obstrukce
 • Spirometrie
 • Bronchodilatační test
rozd len chopn dle klinick ho pr b hu
Rozdělení CHOPN dle klinického průběhu

Stabilizované choroba- dispenzární péče a ambulantní léčba dle stádií onemocnění

Akutní exacerbace CHOPN-

- intenzivní ambulantní léčba

- hospitalizace

Těžká exacerbace CHOPN- hospitalizace nebo JIP

c l l by chopn
Cíl léčby CHOPN

zmírnění příznaků a zlepšení kvality života

omezení snižování plicních funkcí, snižování počtu exacerbací

prevence komplikací, prodloužení života , minimalizace nežádoucích

účinků léčby

základem léčby je vyloučení ( omezení) příčin zhoršení

základem farmakologické léčby jsou inhalační bronchodilatancia

snižují bronchomotorické napětí a rezistenci bronchů , snižují plicní inflaci

důležitá součást léčby

dechová rehabilitace, lázeňská léčba, vakciny dlouhodobá domácí

oxygenoterapie ( DDOT) , ventilační podpora v indikovaných případech

chirurgická léčba ( volumreduktivní operace, transplantace plic) , substituce

alfa 1 antitrypsinu, sychosociální podpora

z sady l by bronchodilatancii u stabiln chopn
Zásady léčby bronchodilatancii u stabilní CHOPN
 • bronchodilatancia jsou hlavními léky u CHOPN
 • inhalační léčbě se dává přednost

(beta2 - agonisté, anticholinergika)

 • výběr optimální inhalační techniky - depozice léků bývá u CHOPN snížena
 • kombinace - zvýšení účinnosti a snižování rizika nežádoucích účinků
 • vhodnější dlouhodobě působící léky -zvyšují spolupráci, kvalitu života, snižují počet exacerbací
anticholinergika
Anticholinergika
 • Egyptský papyrus 2000 p.n.l.
 • současné využití: nerozpustné kvarterní amoniové soli
 • ipratropium bromid – neselektivní anticholinergikum – blokáda M2 a M3 receptorů
 • tiotropium bromid – selektivní antagonista M1 a M3 receptorů
 • nežádoucí účinky: kašel, nausea, sucho v ústech, paradoxní bronchokonstrikce, glaukom
beta 2 agonist
Beta 2 agonisté
 • nejúčinnější bronchodilatační léky
 • působení přes beta 2 receptory hladkého svalu, blokáda kontraktilní odpovědi hladké svaloviny
 • nežádoucí účinky: svalový třes, tachykardie, arytmie

zhoršení poměru ventilace/perfúze

SABA- krátkodobě působící (4-6 hodin)

Salbutamol, fenoterol, terbulatin

LABA –dlouhodobě působící ( 12 hodin)

Salmeterol, formoterol

methylxantiny
Methylxantiny

Theophyllin je nespecifickým inhibitorem isoenzymů

fosfodiesterázy ( I-VII)

PDE III - enzym v oblasti relaxace bronchů

PDE IV - aktivita buněk zánětu bronchů

Theophyllin ↑ koncentraci cyklického adenosinmonofosfátu → aktivace

proteinkinázy → fosforylace proteinů → inhibice tvorby mediátorů zánětu

v buňkách a relaxace bronchiální svaloviny

Účinky: bronchodilatační, ↓ únavu respiračních svalů, protizánětlivý,

imunomodulační účinek, ↑ průtok krve ledvinami, pozitivní ionotropní a

chronotropní vliv na myokard

Nežádoucí účinky: nechutenství, nausea, zvracení, neklid,

arytmie, fibrilace komor

Theophylinum, aminophylinum

inhala n kortikoidy inek
Inhalační kortikoidy- účinek
 • protizánětlivý efekt
 • symptomatický efekt
 • snížení počtu exacerbací
 • zlepšení plicních funkcí
 • snížení hyperreaktivity
 • zlepšení kvality života

Doporučení: že inhalační kortikosteroidy jsou účinnější spíše v těžších stádiích nemoci, se doporučuje je podávat pouze nemocných ve stádiu III a IV s častými exacerbacemi

indikace- pozitivní test- zlepšení FEV1 o 200 ml

- časté exacerbace

- FEV1 pod 50% náležitých hodnot

beklometason, flutikason, budesonid

mukolytika
Mukolytika
 • snížení viskozity hlenu
 • zvýšení sekrece hlenu
 • stimulace mukocilární clearence
 • protizánětlivý účinek
 • protinfekční účinek
 • protektivní účinek
 • antioxidační účinek
p iny akutn exacerbace
Příčiny akutní exacerbace

Hlavní příčiny: infekce- virová a bakteriální

Vedlejší příčiny: pneumonie, srdeční selhání,

embolie, PNO, inhalace dráždivých látek,

aspirace, nesprávné podání léků a kyslíku

chybná léčba, metabolické poruchy, únava

dýchacích svalů

CAVE exacerbace může být prvním

příznakem choroby

z kladn klinick p znaky akutn exacerbace
Základní klinické příznaky akutní exacerbace
 • zhoršení dušnosti
 • zvýšení množství sputa
 • hnisavý charakter sputa

Vedlejší klinické příznaky akutní exacerbace

 • teplota, snížení výkonnosti
 • malátnost, bolest na hrudníku, pocit sevření hrudníku
 • hemoptýza
 • retence tekutin
krit ria hospitalizace
Kritéria hospitalizace
 • Zhoršení kašle, expektorace, dušnost,přítomnost alespoň jednoho z těchto dalších příznaků:

nezlepšení po léčbě, imobilita, nespavost kvůli dušnosti, nedostatečná domácí péče, pneumonie, zhoršování vědomí, vznik hyperkapnie a její zhoršení.

 • vznik nebo zhoršení cor pulmonale nereagující na léčbu
 • plánovaná chirurgická léčba, která může zhoršit plicní ventilaci
 • současně existující těžké stav zhoršující plicní funkce ( myopathie, onemocnění páteře)
patogeny vyvol vaj c akutn exacerbaci chopn
Patogeny vyvolávající akutní exacerbaci CHOPN
 • Viry: virus influenzae, v. parainfluenzae, adenovirus, rhinovirus, RSV
 • Atypické bakterie: M. pneumoniae, Chl.pneumoniae
 • Bakterie: H .influenzae, S. pneumoniae, B. catarralis S. aureus, Proteus sp., K. pneumoniae, E.coli, P. aeruginosa, S pyogenes, anaeroby,

Pro nasazení antibiotika u CHOPN platí tato kritéria

1. klinické projevy akutní exacerbace

2. příznaky infekce ( hnisavé sputum)

(3. průkaz infekčního agens nevirové povahy )

terapie akutn exacerbace
Terapie akutní exacerbace

Bronchodilatancia inhalační : anticholinergika, beta 2

agonisté-nejlépe pomocí inhalátoru nebo maskou

metylxantiny - infúzně

Systémové kortikoidy prednisolon, hydrocortizon, prednison

Antibiotika při příznacích infekce

Mukolytika vhodné pomocí nebulizace

Oxygenoterapie- monitorování respirační insuficience

Léčebná bronchoskopie odsátí hlenových zátek

Ventilační podpora (neinvazivní - BiPAP) , event UPV

Léčba přidružených onemocnění

slide29

Faktory určující tíži CHOPN a rozdělení do stádií

 • Tíže symptomů
 • Tíže obstrukce ( dle spirometrického vyšetření )
 • Frekvence a tíže exacerbací
 • Přítomnost komplikací
 • Přítomnost respirační insuficience ( Astrup)
 • Komorbidita
 • Celkový zdravotní stav
 • Počet léků nutných pro léčbu nemoci
slide30

Klasifikace CHOPN

Stádium Charakteristika

0: Rizikové Normální spirometrie

Chronické symptomy (kašel, sputum) 

I: Lehké FEV1/FVC < 70%; FEV1 ³ 80%

Jsou anebo nejsou symptomy (kašel, sputum)

II: Střední FEV1/FVC < 70%; 50% £ FEV1 < 80%

III. Těžké 30% £ FEV1 < 50%

IV. Velmi těžké FEV1/FVC < 70%; FEV1 < 30% nebo FEV1< 50%

+ respirační insuficience nebo cor pulmonale

terapie st di stabiln chopn

stádium

léčba

0 rizikové

dispenzarizace

I

mírné

krátkodobé beta 2 agonisté nebo anticholinergika

II

střední

pravidelně 1 nebo více bronchodilatancií

III

těžké

IV.velmi těžké

pravidelně 1 nebo více bronchodilatancií, indikovaně inhalační kortikosteroidy,

rehabilitace

+ léčba komplikací, DDOT, chirurgická léčba

Terapie stádií stabilní CHOPN
diff dg ab a chopn
Diff- dg. AB a CHOPN

Znak CHOPN AB

mladší věk - ++

náhlý začátek - +++

kuřácká anamnéza+++ +

atopie - ++

eozinofilie + ++

zvýšení IgE - ++

paroxysmální dušnost a pískoty + ++

bronchiální hyperreaktivita + +++

diurnální změna PEF pod 15% nad 15%

reverzibilita obstrukce + ++