v po et a hodnocen energetick n ro nosti budov v r n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR. prof.Ing.Karel Kabele,CSc . Předseda STP REHVA Vice-president. Globální oteplování…. Výchozí stav.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR' - annona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v po et a hodnocen energetick n ro nosti budov v r

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Katedra technických zařízení budov

VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR

prof.Ing.Karel Kabele,CSc.

Předseda STP

REHVA Vice-president

EPEE Congress Prague 2008

glob ln oteplov n
Globální oteplování…

EPEE Congress Prague 2008

v choz stav
Výchozí stav
 • Budovy spotřebovávají více než 40% energie v Evropě – více než doprava a průmysl

EPEE Congress Prague 2008

sm rnice 2002 91 ec o energetick n ro nosti budov
Směrnice 2002/91/EC “o energetické náročnosti budov“

Hlavní požadavky:

 • obecný rámec metody výpočtu integrované energetické náročnosti budov;
 • použití minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov;
 • použití minimálních požadavků na energetickou náročnost velkých stávajících budov v případě větší modernizace;
 • energetická certifikace budov;
 • pravidelné inspekce kotlů a klimatizačních systémů v budovách;

ÚČEL: Stanovit základní nástroje snižování energetické náročnosti:

 • Opatření k nízké energetické náročnosti nových a větších stávajících renovovaných budov (EPBD čl. 4, 5 a 6).
 • Energetické průkazy budov (EPBD čl. 7)
 • Inspekce kotlů a vzduchotechnických zařízení (EPBD čl. 8 a 9).

EPEE Congress Prague 2008

obecn r mec pro v po et energetick n ro nosti budov dle 2002 91
Obecný rámec pro výpočet energetické náročnosti budov dle 2002/91

… Metoda výpočtu energetické náročnosti budov musízahrnovat alespoň tato hlediska:

a)tepelné vlastnosti budovy (obvodový plášť, vnitřní příčky apod.). Tyto vlastnosti mohou rovněž zahrnovat průvzdušnost;

b) zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou, včetně jejich izolačních vlastností;

c) klimatizační zařízení;

d) větrání;

e) zabudované zařízení pro osvětlení(zejména nebytový sektor);

f) umístění a orientace budovy, včetně vnějšího klimatu;

g) pasivní solární systémy a protisluneční ochrana;

h) přirozené větrání;

i) vnitřní mikroklimatické podmínky, včetně návrhových hodnot vnitřního prostředí.

EPEE Congress Prague 2008

co je to enb
Co je to ENB?

energetická náročnost budov je:

 • u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované
 • u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie
 • v obou případech se jedná o energii potřebnou při standardizovaném užívání budovy, zejména energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení.

- §2 Zákon č. 406/ 2006 Sb., o hospodaření energií

EPEE Congress Prague 2008

slide7

Způsoby stanovení ENB

Bilanční hodnocení je založeno na výpočtu potřeb energií po jednotlivých časových úsecích ročního provozu (měsíc) podle jednotných okrajových podmínek (zatížení budovy z hlediska provozu)

Operativní hodnocení stávajících budov je založeno na využití stávajících potřeb energií

EPEE Congress Prague 2008

slide8

Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

 • Bilanční hodnocení >>v ČR se hodnotí dle vypočtených hodnot…
 • Využití některých ze stávajících nástrojů?
   • Vede k aplikaci simulačních výpočtů, jazyková bariéra, časová náročnost výpočtu…
   • Dynamické modely (ESP-r, DesignBuilder…)
 • Národní kalkulační nástroj NKN
  • Stanovení roční spotřeby energie pro účely posuzování budov
  • Zařazení budovy do klasifikační stupnice
slide9

Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

Výpočtová metoda

Zónový výpočet ustáleného stavu energetické rovnováhy

12 reprezentativních dnů s hodinovým krokem

Dynamické vlastnosti jsou vyjádřeny činitelem využití tepelné kapacity budovy, účinností systémů technických zařízení budovy a účinností využití tepelných zisků

EPEE Congress Prague 2008

slide10

Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

 • STANOVENÍ POTŘEBY ENERGIE
  • Vytápění
  • Ohřev TV
  • Chlazení
 • STANOVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE
  • Vytápění – zdroj tepla
  • Ohřev TV – zdroj přípravy TV
  • Chlazení – zdroj chladu
  • Osvětlení
  • OZE, KVET

EPEE Congress Prague 2008

slide11

Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

Vstupní údaje pro výpočet

1. Budova

 • Tepelně - technické řešení konstrukcí budovy
 • Zónování budovyna jednotlivé provozní celky.Budova, nebo její část je zónou, pokud
  • Je zásobována ze stejné skladby energetických systémů budovy (užití energie v zóně je stejné)
  • má stejný režim provozu užívání, liší se např. ve vnitřních podmínkách, provozu, využití, apod.

EPEE Congress Prague 2008

slide12

Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

Účinnost výroby, distribuce, regulace

Pomocné energie

Vstupní údaje pro výpočet

2. Energetické systémy

 • Vytápění
  • Popis zdrojů,distribučních soustavy, emise tepla
 • Chlazení
  • Popis zdrojů,distribučních soustav, emise chladu
 • Vzduchotechnika
  • Popis jednotlivých VZT zařízení
 • Příprava teplé vody
  • Zdroj, distribuce
 • Osvětlení
  • Popis osvětlovací soustavy a způsobu ovládání

EPEE Congress Prague 2008

slide13

Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

Syntetická data

Čtyři klimatické oblasti

analogicky k ČSN 730540-3, Příloha H1.

Vstupní údaje pro výpočet

3. Klimatické údaje

 • průměrná venkovní teplota θe,k °C
 • průměrná teplota zeminy θe,G °C
 • měrná vlhkost vzduchu xe g/kg
 • průměrná teplota/měsíc θe,k °C
 • návrhová teplota θe °C
 • doba slunečního svitu tsol,h h
 • intenzita slunečního záření Is W/m2

EPEE Congress Prague 2008

slide14

Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

Vstupní údaje pro výpočet

4. Standardizovaný profil užívání

 • obecné údaje(typ zóny, časový provoz zóny…)
 • vytápění(vnitřní výp. teplota v režimu vytápění, útlumu, provozní doba vytápění…)
 • chlazení(vnitřní výp. teplota v režimu chlazení a mimo provozní dobu, teplota přiv. vzduchu…)
 • větrání(doba provozu větrání, množství a teplota vzduchu…)
 • vnitřní tepelné zisky(počet a přítomnost osob, pomocné energie…)
 • osvětlení(doba využití denního světla a bez denního světla, měrná roční spotřeba elektřiny na osvětlení…)

EPEE Congress Prague 2008

v po et dodan energie
Výpočet dodané energie

EPEE Congress Prague 2008

slide16

Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

Výsledky výpočtu - hodnocení

 • SPOTŘEBA ENERGIE
 • Klasifikační třídy EN hodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., v kWh/m2
 • CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVYzahrnující energii dodanou pro
  • Vytápění a větrání, chlazení, vlhčení, osvětlení, OZE, KVET a pomocnou energii potřebnou na provoz systémů

EPEE Congress Prague 2008

slide17

Výpočet energetické náročnosti budov v ČR

Výsledky výpočtu - hodnocení

 • CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY
 • PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
  • GRAFICKÉ ZÁZORNĚNÍ PRŮKAZU ENB
  • PROTOKOL PRŮKAZU ENB

EPEE Congress Prague 2008

slide18

Děkuji za pozornost

prof.Ing.Karel Kabele,CSc.

ČVUT – FSv, katedra TZB

http://tzb.fsv.cvut.cz

EPEE Congress Prague 2008