slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

SPECYFIKA  PROBLEMÓW  PSYCHICZNYCH  PACJENTÓW W WIEKU STARSZYM DR N.MED. JUSTYNA PEŁKA-WYSIECKA Katedra i Klinika Psychiatrii PUM. NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO. Cecha charakterystyczna zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym. przewaga problemów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO' - annick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
SPECYFIKA  PROBLEMÓW  PSYCHICZNYCH  PACJENTÓW W WIEKU STARSZYMDR N.MED. JUSTYNA PEŁKA-WYSIECKAKatedra i Klinika Psychiatrii PUM
cecha charakterystyczna zaburze psychicznych wyst puj cych w wieku podesz ym
Cecha charakterystyczna zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym

przewaga problemów

somatycznych i biologicznych

nad psychologicznymi.

slide4

U 80% ludzi po 65 r.ż. pojawia się jedna lub więcej chorób somatycznych.

Najczęściej są to nadciśnienie, zwyrodnienia kości i stawów, osteoporoza, zaćma, jaskra, nowotwory.

slide5

W ciągu ostatnich lat odnotowuje się znaczące zmniejszenie liczby chorób skracających długość życia np. 

liczba zgonów z powodu chorób naczyń mózgowych  

105.8/100.000 w 1968r do 56.4/100.000 w 1994r.

częstość występowania krwotoków wewnątrzmózgowych  23.5/100.000 do 8.3/100.000,  

zakrzepy tętnic mózgowych 30.2/100.000 do 6.1/100.000.

(Katzman, 1997).

obci aj ce czynniki psychologiczne
Obciążające czynniki psychologiczne

negatywny bilans życia,

izolacja społeczna,

świadomość utraty pozycji społecznej,

obawy przed zubożeniem materialnym

problemy dotycz ce procesu starzenia si
Problemy dotyczące procesu starzenia się
 • Samotność, utraty bliskich
 • Chroniczne choroby somatyczne
 • Spadek ogólnej odporności
 • Kumulacja wcześniejszych chorób, nałogów, urazów
 • Osłabienie funkcji wzroku i słuchu
granice zainteresowa psychogeriatrii
Granice zainteresowań psychogeriatrii

Problemy psychiczne ludzi w wieku podeszłym od 65. roku życia - rok przejścia na emeryturę, a więc od roku gwałtownej zmiany modelu życia i konieczności przebudowy celów oraz dobrania adekwatnych do tych celów środków.

naturalne zmiany psychiki zwi zane z wiekiem
Naturalne zmiany psychiki związane z wiekiem

- zmniejszenie ilości zainteresowań- zasadniczość i sztywność poglądów - lęk przed wszystkim nowym i zmianami - osłabienie kojarzenia - zmiany wrażliwości uczuciowej, łatwe wzruszanie się - poczucie nieomylności (tzw. starcza mądrość) - skąpstwo

naturalne zmiany psychiki zwi zane z wiekiem1
Naturalne zmiany psychiki związane z wiekiem

- zbieranie przedmiotów bezużytecznych - lekceważenie nowych czasów i młodego pokolenia - drażliwość - skłonność do zamykania się w sobie - koncentracja na swoich dolegliwościach - poczucie niedopasowania i irytacji otaczającym

światem.

problemy zdrowotne
Problemy zdrowotne:

reakcje adaptacyjne do nowych warunków życia

reakcje dekompensacyjneu osób, które nie potrafią odnaleźć nowych celów w życiu

reakcje depresyjne i urojeniowe związane z nieprawidłową interpretacją nowych sytuacji życiowych

narastająca niesprawność funkcji poznawczych, narastanie zaburzeń procesów fizjologicznych powodujących upośledzenie percepcji zmysłowej.

zaburzenia psychiczne
Zaburzenia psychiczne

dotyczą 12-22% populacji powyżej 65 rż.

Najczęstsze:

otępienia,

depresja,

zaburzenia nerwicowe,

uzależnienia.

slide13
OTĘPIENIE

występuje głównie u osób w podeszłym wieku

 • dotyka4-5% osób > 65 roku życia
 • u ponad 40% osób > 80 roku życia
 • u ok. 10% pacjentów jest chorobą odwracalną
slide14

10 sygnałów ostrzegawczych

 • zaburzenia pamięci utrudniające codzienne funkcjonowanie
 • 2. trudności w wykonywaniu codziennych prac domowych
 • 3. zaburzenia językowe
 • 4. dezorientacja co do czasu i miejsca
 • 5. kłopoty w ocenie
slide15

10 sygnałów ostrzegawczych cd.

6. zaburzenia myślenia abstrakcyjnego

7. gubienie rzeczy

8. zmienny nastrój

9. zmiany osobowościowe

10. utrata inicjatywy

ot pienie objawy
Otępienie - objawy
 • upośledzenie pamięci - rejestracji, przechowywania i przypominania informacji
 • upośledzenie zdolności myślenia i rozumienia oraz zmniejszenie wątków myślowych
 • upośledzenie funkcji wykonawczych
 • obniżenie kontroli nad emocjami, zachowaniem i motywacją

do rozpoznania niezbędne utrzymywanie się objawów przez co najmniej 6 miesięcy

ot pienie przyczyny
OTĘPIENIE - przyczyny

Choroby zwyrodnieniowe mózgu

(choroba Alzheimera, Parkinsona, Picka, Huntingtona)

Nabyte choroby mózgu

Naczyniopochodne

Uszkodzenie pourazowe

Guzy mózgu

Wodogłowie normotensyjne

Ch. Creuzfelda – Jakoba

Inne potencjalnie odwracalne ch. mózgu

metaboliczne, toksyczne, w przebiegu infekcji przewlekłej

najcz stsze przyczyny ot pienia
Najczęstsze przyczyny otępienia
 • Choroba Alzheimera 50-55%
 • Otępienie naczyniowe 20%
 • Mieszane 15%
 • Otępienie pourazowe
 • Otępienie w przebiegu alkoholizmu
 • Choroba Parkinsona
 • Choroba Huntingtona
stopie zaawansowania klinicznego ot pienia
Stopień zaawansowania klinicznego otępienia

wczesne –utrata pamięci świeżej, zdolności do uczenia się i zachowania nowych wiadomości,problemy językowe – szczególnie w znajdowaniu słów, wahania nastroju, zmiany osobowości, postepujące trudności w codziennej aktywności

średnie – chory niezdolny do zapamiętania nowych wiadomości, wymaga pomocy przy kąpieli, jedzeniu, ubieraniu się, skłonny do wędrówek, drażliwy, wrogo nastawiony, nie współpracuje, agresywny fizycznie, dezorientacja w miejscu i czasie, często omamy, urojenia, zaburzenia nastroju.

zawansowane –niezdolność do chodzenia i wszelkich codziennych czynności, nietrzymanie zwieraczy. Zupełna utrata pamięci. Niezdolni do połykania i jedzenia, ryzyko niedożywienia, aspiracyjnego zapalenia płuc, odleżyn. Często afazja, bulimia, apatia, rozhamowanie seksualne, krzyk.

ot pienie czo owo skroniowe
OTĘPIENIE CZOŁOWO - SKRONIOWE
 • Dawniej określane mianem zespołu Picka,
 • W obrazie klinicznym dominują nasilone zmiany osobowości i kontaktów społecznych.
 • Wyraźne są również: utrata motywacji, rozhamowanie i zaburzenia koncentracji uwagi, częste zachowania stereotypowe.
 • U ok. 80% pacjentów stwierdza się utratę zainteresowań; deficyty poznawcze dotyczą myślenia abstrakcyjnego, planowania i umiejętności rozwiązywania problemów.
ot pienie z cia ami lewy ego
OTĘPIENIE Z CIAŁAMI LEWY’EGO
 • Stanowi 12-28% otępień
 • Przebieg - szybszy niż w chorobie Alzheimera
 • Częściej chorują mężczyźni - M:K = 1,5:1
 • Objawy zespołu parkinsonowskiego
 • Nawracające omamy wzrokowe - bardzo plastyczne

Objawy dodatkowe:

powtarzające się upadki, omdlenia, nadwrażliwość na neuroleptyki, przemijające zaburzenia świadomości, usystematyzowane urojenia, omamy .

choroba parkinsona
CHOROBA PARKINSONA
 • Uszkodzenie neuronów dopaminergicznych układu nigrostriatalnego = przewaga układu cholinergicznego
 • Objawy neurologiczne:
  • drżenie - rąk, głowy, tułowia
  • wzrost napięcia mięśniowego, hipokinezja
  • chód drobnymi krokami, brak współruchów
  • zaburzenia mowy, zaburzenia pisma, mikrografia
  • akatyzja
  • objawy wegetatywne (łojotok, ślinotok, potliwość)
choroba parkinsona1
CHOROBA PARKINSONA
 • ZABURZENIA PSYCHICZNE - OTĘPIENNE I CHARAKTEROLOGICZNE
 • Charakterystyczne: czyny impulsywne, duża drażliwość i nietrzymanie afektu
 • Często zaburzenia depresyjne i zespoły psychotyczne (zespoły urojeniowe i organiczne halucynozy)
 • Zaburzenia otępienne - o różnym stopniu nasilenia
slide24

Leczenie otępień

 • Edukacja rodziny i grupy wsparcia
 • Ochrona pacjenta przed zabłądzeniem
 • Farmakoterapia: leki nootropowe, inhibitory acetylocholinoesterazy, memantyna
 • Farmakoterapiatowarzyszących zab. psychotycznych/ lękowych/ pobudzenia: preferowane neuroleptyki atypowe
 • Leczenie towarzyszących zaburzeń depresyjnych
 • Zaburzenia snu: higiena snu, rytuały, oszczędne używanie leków
reakcja a oby
REAKCJA ŻAŁOBY

faza alarmowa(reakcja na stres, zaburzenia wegetatywne,

tachykardia)

faza odrętwienia(faza emocjonalnego odizolowania)

faza tęsknoty(refleksje dotyczące zmarłego, żal, cierpienie,

także silny lęk)

faza depresji i rozpaczy(obniżony lub drażliwy nastrój,

anhedonia, utrata apetytu)

faza powrotu do zdrowia i reorientacji (wraca apetyt, potrzeby seksualne, objawy somatyczne ustępują)

reakcja a oby1
REAKCJA ŻAŁOBY

Prawidłowa reakcja żałoby trwa 6 miesięcy.

OBJAWY:

Płacz,

spadek masy ciała,

osłabienie popędu płciowego,

odosobnienie,

bezsenność,

upośledzenie koncentracji

brak poczucia bezwartościowości

Pozytywne działanie kontaktów społecznych

depresja w chorobach neurologicznych
Depresja w chorobach neurologicznych

częstość występowania

Choroba Parkinsona 20-60%

Udar mózgu 20-65%

Padaczka 11-22% (32%)

Stwardnienie rozsiane 20-50%

depresje w wieku podesz ym
Depresje w wieku podeszłym

Zaburzenia afektywne

Depresje reaktywne

Depresje w chorobach somatycznych

Depresje w chorobach OUN

Depresje jatrogenne

cechy kliniczne depresji w wieku podesz ym
Cechy kliniczne depresji w wieku podeszłym

Przewlekłość przebiegu

Skargi na zaburzenia poznawcze

Obecność chorób somatycznych / OUN

Specyfika obrazu klinicznego

typowe postacie depresji w wieku starszym
TYPOWE POSTACIE DEPRESJI W WIEKU STARSZYM

Postać z urojeniamiiagitacją

poleganapobudzeniuruchowymilęku z współistniejącymiurojeniami

Postaćapatyczno-abuliczna

kiedyprzeważautratachęciizainteresowańorazzwolnieniezarównoszybkościmyśleniajakiaktywnościruchowej.

samob jstwo
SAMOBÓJSTWO

Ryzyko samobójstwa w depresji u osób starszych jest dwarazywiększeniż w depresji u osób w wiekuprodukcyjnym!

Depresjawiekupóźnegomusibyćleczonaprzezpsychiatrę.

slide32

Są dwie podstawowe wiadomościna temat depresji

dobra– depresję można skutecznie leczyć

zła– istnieje wysokie ryzyko nawrotu depresji nieleczonej!!!

slide33
„Leczenie długotrwałej choroby przy pomocy krótkotrwałej kuracji trzeba określić jako błąd w sztuce lekarskiej”

Lancet 1992; 340; 700-701 – artykuł redakcyjny

jak leczy si depresj wieku podesz ego
Jakleczysiędepresjęwiekupodeszłego?

Z powodustarzeniasięwątrobyinerek – narządówodpowiedzialnychzausuwanie z organizmulekówużywasięgeneralniemniejszychdawek. Zwykle jest to ½ dawkistosowanej u osób w wiekuprodukcyjnym.

bezsenno
Bezsenność

definiujemy jako problemy z zaśnięciem lub utrzymaniem snu, podczas więcej niż 3 nocy w ciągu tygodnia przez okres dłuższy niż 1 miesiąc

Zaburzenia snu muszą przy tym prowadzić do pogorszenia funkcjonowania w czasie dnia

dzia ania niepo dane benzodiazepin
Działania niepożądane benzodiazepin
 • Nadmierne uspokojenie
  • Senność, brak koncentracji, zła koordynacja, słabość mięśni, splątanie
  • Działanie to jest bardziej dokuczliwe u ludzi starszych i może przyczyniać się do upadków
 • Zaburzenia pamięci
  • Malejące zdolności poznawcze głównie z powodu braku koncentracji i skupienia myśli
  • Defekt pamięci epizodycznej
   • Pacjent nie pamięta najświeższych wydarzeń, ich kolejności czy okoliczności
dzia ania niepo dane benzodiazepin1
Działania niepożądane benzodiazepin
 • Paradoksalny efekt pobudzający
 • Depresja
 • Działania niepożądane u osób starszych
  • Splątanie, amnezja, zaburzenia równowagi
  • „Pseudodemencja” (niesłusznie rozpoznawana jako AD)
 • Tolerancja