prijelazne pojave n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prijelazne pojave PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prijelazne pojave

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Prijelazne pojave - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Prijelazne pojave. Kondenzator u istosmjernoj mreži. Zavojnica u istosmjernoj mreži. 1. zadatak. Zadan je serijski RL spoj. U trenutku t = 0 [s] zatvara se sklopka i spoj se priključuje na izvor napajanja U. Odredite u R (t), u L (t) i i(t) te nacrtajte pripadne krivulje. U = 100 [ V ]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prijelazne pojave' - annice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prijelazne pojave

Prijelazne pojave

 • Kondenzator u istosmjernoj mreži.
 • Zavojnica u istosmjernoj mreži.
1 zadatak
1. zadatak

Zadan je serijski RL spoj. U trenutku t = 0 [s] zatvara se sklopka i spoj se priključuje na izvor napajanja U. Odredite uR(t), uL(t) i i(t) te nacrtajte pripadne krivulje.

 • U = 100 [V]
 • R = 50 []
 • L = 10 [H]
uvodni pojmovi

I

Uvodni pojmovi

Zavojnica u istosmjernoj mreži

 • U istosmjernoj mreži zavojnica predstavlja kratki spoj. Kroz nju teče struja koja je određena elementima u mreži. Za prikazanu mrežu vrijedi:

+ -

 • Smjer struje i polaritet napona prikazani su na slici.
uvodni pojmovi1
Uvodni pojmovi

Priključenje zavojnice u istosmjerni krug

 • Prilikom priključivanja na naponski izvor (zatvaranje sklopke) struja postupno raste do svoje stacionarne vrijednosti. Zavojnica nastoji zadržati struju koja teče kroz nju, odnosno protivi se promjeni toka koji se zatvara kroz nju.

Početak prijelazne pojave:

 • Naponi i struje u krugu za vrijeme prijelazne pojave opisani su pomoću eksponencijalnih funkcija.
 • Ai, Ki predstavljaju konstante
 •  je vremenska konstanta kruga;  = L / R1
uvodni pojmovi2
Uvodni pojmovi

Isključenje zavojnice iz istosmjernog kruga

 • Prilikom isključivanja zavojnice (zatvaranje sklopke) kroz koju je prethodno tekla struja I0 smjera kao strujaiisk, struja postupno pada na nulu.

Početak prijelazne pojave:

 • Struje i naponi pri isključenju zavojnice također se mijenjaju po eksponencijalnim funkcijama.
 • Vremenska konstanta kruga  = L / R2.
2 zadatak
2. zadatak

U spoju prema slici sklopka S ritmički se prebacuje iz položaja 1 u 2. U svakom položaju ostaje 10 [ms]. Vrijeme prebacivanja je zanemarivo kratko. Odredite i nacrtajte krivulje struje i napona na kondenzatoru te struju kroz otpornik R2 ako je:

a) R1 = 7 [k], R2 = 2 [k], C = 1 [F] i U = 100 [V],

b) R1 = 50 [], R2 = 2 [k], C = 1 [F] i U = 100 [V].

uvodni pojmovi3

I

Uvodni pojmovi

Kondenzator u istosmjernoj mreži

 • U istosmjernoj mreži kondenzator predstavlja beskonačan otpor, kroz njega ne teče struja, a na njegovim stezaljkama vlada napon koji ovisi o elementima mreže.

+ -

 • Smjer struje i polaritet napona prikazani su na slici.
uvodni pojmovi4
Uvodni pojmovi

Nabijanje kondenzatora

 • Prilikom priključivanja na naponski izvor (zatvaranje sklopke) dolazi do nabijanja kondenzatora.

Početak prijelazne pojave:

 • Naponi i struje u krugu za vrijeme prijelazne pojave opisani su pomoću eksponencijalnih funkcija.
 • Ai, Ki predstavljaju konstante
 •  je vremenska konstanta kruga;  =R1 C
uvodni pojmovi5
Uvodni pojmovi

Izbijanje kondenzatora

 • Prilikom zatvaranja sklopke u prikazanom krugu dolazi do izbijanja kondenzatora nabijenog na napon UC0 preko otpora R2. Struja izbijanja ima suprotni smjer od struje nabijanja.

Početak prijelazne pojave:

 • Struje i naponi pri izbijanju kondenzatora također se mijenjaju po eksponencijalnim funkcijama.
 • Vremenska konstanta kruga  = R2C.
3 zadatak
3. zadatak

U stacionarnom stanju, u trenutku t = 0 [s], otvara se sklopka. Odredite sve struje u mreži i napon na kapacitetu te skicirajte njihove oblike. Zadano:

 • E= 150 [V]
 • R1 = 30 []
 • R = 50 []
 • R2 = 20 []
 • C = 5 [F]
4 zadatak
4. zadatak

U shemi prema slici, u trenutku t = 0 [s] zatvara se sklopka S. Do tada je krug bio u stacionarnom stanju. Odredite struju u krugu i napon na zavojnici u prijelaznom stanju.

 • E = 20 [V]
 • R1 = 5 []
 • R2 = 15 []
 • L = 50 [mH]