1 / 33

MILLISED RISKID KUJUNDAVAD VILJA JA METALLIDE HINDU

MILLISED RISKID KUJUNDAVAD VILJA JA METALLIDE HINDU. Heido Vitsur LHV pank. Millest tuleb juttu?. Turust ideaalis ja tegelikkuses, Globaliseerumisest ja multipolaarsest maailmast, Milliseid muudatusi võib turu toimimises oodata?

anneke
Download Presentation

MILLISED RISKID KUJUNDAVAD VILJA JA METALLIDE HINDU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MILLISED RISKID KUJUNDAVAD VILJA JA METALLIDE HINDU Heido Vitsur LHV pank

 2. Millest tuleb juttu? • Turust ideaalis ja tegelikkuses, • Globaliseerumisest ja multipolaarsest maailmast, • Milliseid muudatusi võib turu toimimises oodata? • Põhimõtteline määramatus: toidu hind. Teraviljahinnad eile ja tulevikus, nende kujundajad. • Metallide hinnad eile ja tulevikus.

 3. Turust ideaalis ja tegelikkuses • Adam Smithist ja David Ricardost, • Ideaalse konkurentsi teooriast, • WTOst vabakaubandusest ja turu häiretest • Merkantelismist ja liberalismist. • Mineviku järgi tehtud ekstrapolatsioonid tavaliselt aja proovile vastu ei pea.

 4. Globaliseerumisest ja multipolaarsest maailmast. • Globaliseerumise paradoksist: millest loobutakse – kas globaliseerumisest, rahvusriigist või demokraatiast? • Multipolaarsus ei pruugi tähendada üksnes mitme jõu- ja kasvukeskuse teket, vaid ka poliitilise ja majandusliku filosoofia muutumist. • WEF arvates on hetkel suurimaks riskiks kogu praeguse finantssüsteemi suutlikkuse/sobivuse küsimus.

 5. Põhimõtteline määramatus turul – toidu hind • Prognoositavad toidu hinna kujundajad: - elanike arv, sissetulek inimese kohta, selle kasv; sissetulekute jagunemine, tootmise tehnoloogiline areng ja baas...s.o. nõudmine ja pakkumine Põhimõtteliselt prognoosimatud toidu hinna kujundajad: ilm, kliima muutused, loodusõnnetused, sõjad, poliitikute tegevus (regulatsioonide ja piirangute tagajärjed), tarbija käitumine...treiderite tegevus...

 6. Nõudlus/hind tuleb BRICist

 7. Ja pilk natuke kaugemale ette

 8. Keskklassi jõudnu hakkab endisest erinevalt tarbima

 9. Maailma ostujõud 2030

 10. Wheat futures • US cents/bushel • CBOT

 11. Milling wheat futures • £ m/tonne • Euronext LIFFE

 12. Feed wheat futures • Euros m/tonne • Euronext LIFFE

 13. Corn futures • US cents /bushel • CBOT

 14. Corn futures • Euros m/tonne • Euronext LIFFE

 15. Oats futures • US cents/bushel • CBOC

 16. Soybeans futures • US cents/bushel • CBOT

 17. Veel määramatusest teraviljaturul • Pool aastat sõltume põhja poolkera saakidest ja teine pool aastat lõuna poolkera saakidest. Sõltuvus varudest on vähenenud. • Aga kuhu lähevad Venemaa ja Kasahhi: • Euroopas toodetakse teravilja 135 miljonit tonni keskmise saagikusega 6 tonni hektarilt, • Venemaal ja Kasahhis headel aastatel 90 miljonit tonni, kuid saagikusega vastavalt 3 ja 1,2 tonni. Kas ja millal suudavad nad oma saagikuse viia võrreldavaks Euroopa Liiduga? • Milline mõju saab siin olema hiinlaste investeeringutel?

 18. METALLIDEST

 19. Maailma suurima rauamaagi tootja Vale AS arvamus 11 jaanuarist 2013. • Company will benefit from a recovery in Chinese construction and manufacturing. • Prices will be less volatile this year. • I don`t see a scenario that is as pessimistic as in september 2012 (kolme aasta madalaim hind) or as exeburant, as in 2008 and 2010, when prices reached 200$. • (2012 aasta kolme viimase kuuga kasvasid rauamaagi hinnad 82 % - 158 $ ni.)

 20. Aga autoturg? • Võrreldes 2007 aastaga on Euroopa turg 20% madalamal, • 2012 langes turg 8%, • Euroopas oodatakse veel ca 4% suurust langust. • Maailmas kasvas 2012 autode müük 5-6% • 2013 aastaks oodatakse 0-kasvu. • Jäävad järgi arenevad turud kuid neil tuleb veel natuke kasvada.

 21. Metallide turu suurimad mõjutajad • Hiina 12 viie aasta plaan: infrastruktuuri investeeritakse 1520 miljardit USD, sesllest transpordi infrastruktuuri 820 miljardit ning energeetika ja kommunikatsiooni infrastruktuuri 320 miljardit, • India 12 viie aasta plaan: 1045 miljardit USD, sellest transpordi inrastruktuuri 237 miljardit ning energeetika ja kommunikatsiooni infrastruktuuri 596 miljardit

 22. Aluminium • $ m/tonne • London Metal Exchange

 23. Copper • $ m/tonne • London Metal Exchange

 24. Vase pakkumine ja reaalhind 2005 – 20xx

 25. Nickel • $ m/tonne • London Metal Exchange

 26. Tin • $ m/tonne • London Metal Exchange

 27. Zinc • $ m/tonne • London Metal Exchange

 28. Lead • $ m/tonne • London Metal Exchange

 29. Kuld on ka metall

 30. Metallide turust Metallide turg oleks päris normaalne turg, kui: • Kui praegune närvilisus ja ebamäärasus finantsturgudel tõesti väheneks, • Kui uusi musti luikesid kuskilt välja ei ujuks, • Kui tehnoloogid midagi ootamatut välja ei mõtleks, • Kui majanduskasv stabiliseeruks, • Aga treiderid jäävad niikuinii hinna piire kompima

 31. Ühest tõenäolisest mustast luigest • On oodata tööstuslikku läbimurret materjalide tehnoloogias. Paraku ei tea selle kuupäeva ja kohta keegi. • Küll aga teatakse tagajärgi: uued tugevamad, vastupidavamad ja ilmselt ka ökonoomsemad materjalid, • Väiksem asendamisvajadus ja ühikukulu.

 32. Veel kord Hiina osast

 33. Tänan tähelepanu eest!

More Related