slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
E l c a t a l à a l s m ò b i l s

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

E l c a t a l à a l s m ò b i l s - PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on

P l a t a f o r m a p e r l a L l e n g u a. E l c a t a l à. a l s m ò b i l s. E l c a t a l à a l s m ò b i l s. I n t r o d u c c i ó. El sector de la telefonia mòbil té una importància capital en les societats actuals.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E l c a t a l à a l s m ò b i l s' - anneke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
P l a t a f o r m a p e r l a L l e n g u a

E l c a t a l à

a l s m ò b i l s

E l c a t a l à a l s m ò b i l s

slide2
I n t r o d u c c i ó

El sector de la telefonia mòbil té una importància capital en les societats actuals.

Catalunya, amb 88 telèfons mòbils per cada 100 habitants (2002) està molt per sobre de la mitjana europea i dels EUA en la compra i ús de telèfons mòbils, i se situa al nivell d’alguns dels països més avançats com Itàlia, Finlàndia o el Regne Unit.

Des de la Plataforma per la Llengua es volia analitzar la presència del català en aquest sector, tant des dels serveis que ofereixen els diferents models de mòbils, com des de les companyies de telefonia.

A més també es volia donar molta importància, més enllà dels serveis que ofereixen les companyies en català, a les facilitats o informacions adients o no que té l’usuari per accedir-hi.

slide3
M e t o d o l o g i a

La Plataforma per la Llengua va elaborar una fitxa d’obtenció de dades en la que es demanava als usuaris de telèfons mòbils que indiquessin si el català era present o no en diversos aspectes o serveis del telèfon, i és a partir de les respostes d’aquestes fitxes que s’han seleccionat els models de telèfon mòbil a estudiar i que s’ha elaborat l’estudi.

La fitxa d’obtenció de dadess’ha distribuït des del mes de novembre fins al 15 de gener perInternet, donant-la a conèixer a diverses associacions perquè la fessin arribar als seus associats i penjant l’enllaç a diverses pàgines d’internet perquè qualsevol altra persona també hi pogués accedir. L’observació dels models de mòbils s’ha seleccionat d’entre els models amb més fitxes de les marques principals.

slide4
M e t o d o l o g i a

La fitxa contempla les informacions:

  • Models de telèfon mòbil - presència del català en:

menú mòbil

llibret d’instruccions mòbil

  • Companyies de telefonia mòbil

presència del català en:

contracte

factura

missatges informatius o promocionals

servei de bústia de veu

servei d’atenció al client

  • Observacions
slide5
El català en les marques fabricants de telèfons mòbils

El català en les marques

fabricants de telèfons mòbils

slide6
R e s u l t a t s

El català en les marques fabricants de telèfons mòbils

Fitxes rebudes segons les marques de telèfons mòbils

slide7
R e s u l t a t s

El català en les marques fabricants de telèfons mòbils

Es van seleccionar les 5 marques de telefonia sobre les quals s’ha rebut més informació a través de les fitxes, i dins d’aquestes marques, els models dels quals s’ha obtingut un major nombre de respostes.

slide8
R e s u l t a t s

El català en les marques fabricants de telèfons mòbils

Número de models diferents que inclouen el català

[1]El model de telèfon Vodafone v50 és un model antic que ja no es ven. En aquest cas, les dades relatives a les llengues que inclou al menú s’han consultat directament a l’empresa, sense possibilitat d’observar de manera directa el menú. Les dades que s’inclouen en aquesta taula, són les que ha proporcionat l’empresa directament.

slide9
R e s u l t a t s

El català en les marques fabricants de telèfons mòbils

Relació de marques i models de mòbils analitzats

slide10
R e s u l t a t s

El català en les marques fabricants de telèfons mòbils

Idiomes inclosos al menú d’aquests models

slide11
R e s u l t a t s

El català en les marques fabricants de telèfons mòbils

Idiomes inclosos al menú d’aquests models

[1]El model de telèfon Vodafone v50 és un model antic que ja no es ven i la informació relativa a les llengües que inclou en el menú no s’ha pogut obtenir a partir de les fitxes d’obtenció de dades. És per això que en aquest cas, les dades relatives a les llengües que inclou al menú s’han obtingut només a partir de la consulta a l’empresa.

slide12
R e s u l t a t s

El català en les marques fabricants de telèfons mòbils

El català al menú i als llibrets d’instruccions

slide13
El català en les companyies de telefonia

El català en les companyies

de telefonia

slide14
R e s u l t a t s

El català en les companyies de telefonia

Relació de companyies de telefonia analitzades

slide15
R e s u l t a t s

El català en les companyies de telefonia

Respostes rebudes per cada via d’interacció de la companyia amb el client

slide16
R e s u l t a t s

El català en les companyies de telefonia

Nivell normal a assolir (100%)

Presència del català en les diferents vies d’interacció amb el client en %

slide17
R e s u l t a t s

El català en les companyies de telefonia

Presència del català en les diferents vies d’interacció amb el client en %

slide19
O b s e r v a c i o n s

Algunes queixes dels usuaris en l’ús dels serveis de les companyies

slide20
O b s e r v a c i o n s

Amena

Supressió del català en el servei d’atenció al client

Supressió del català de la pàgina web, actualment només està en anglès i espanyol

Tracte despectiu per part del personal d’atenció al client

Tenen un servei bàsic d'atenció al client en català, però quan es tracta de temes més complicats ha de ser en castellà

Altres remarques i queixes

slide21
O b s e r v a c i o n s

Movistar

Els missatges promocionals de la companyia estan exclusivament en espanyol

“Puntualment et pregunten si vols ésser atès en català; quan dius que sí, et responen en castellà i després et diuen que no entenen el català”.

“Aconseguir realitzar qualsevol tràmit en català és una cursa d'obstacles”.

“Amb tarja de prepagament, la bústia de veu podia ser en català, però amb contracte no. Pel que fa als missatges que m'envia telefònica i al redactat del contracte, tot és en castellà”.

Altres remarques i queixes

slide22
O b s e r v a c i o n s

Vodafone

Les promocions que envien com a missatge als mòbils és només en espanyol.

Tracte despectiu per part del personal d’atenció al client, dient que no tenen el servei en “dialecto”, o bé que el servei és “de ámbito nacional” i que per tant, no hi ha l’opció català

“Quan el contestador automàtic del servei d’atenció al client et dóna l’opció de parlar, si ho fas en català no t’entén”

“Al servei d'atenció al client et respon una operadora virtual que reconeix la veu només en castellà, i no pots dir res en català”

Altres remarques i queixes

slide24
C o n c l u s i o n s

Malgrat l’alt ús dels telèfons mòbils als Països Catalans en molts casos el català no és present en les prestacions del telèfon i en les diverses vies d’interacció entre l’empresa i/o la companyia amb l’usuari

Siemens i Alcatel respecten els ciutadans catalans usuaris de telèfons mòbils. Ericsson, Nokia i Motorola en cap cas inclouen el català als menús i llibrets d’instruccions dels models de telèfons analitzats

Alguns models de telèfon no només no contemplen el català en el menú sinó que hi contemplen altres llengües amb menys parlants als països d’origen o bé amb pràcticament gens incidència en l’àmbit d’estudi.

slide25
C o n c l u s i o n s

El català és deficitari en les companyies operadores de telefonia mòbil, on a partir dels enquestats hi és absent en més d’un 50% dels casos

Els missatges informatius o promocionals, el contracte, el servei telefònic d’atenció al client, la factura i la bústia de veu; són per aquest ordre de més a menys, on el català hi és més deficitari.

No només és important que les empreses fabricants dels telèfons o les companyies de telefonia contemplin el català en els serveis que ofereixen sinó que els usuaris tinguin coneixement que aquests serveis poden ser oferts en català, i que se’ls proporcionin les facilitats necessàries per accedir-hi.

slide26
C o n c l u s i o n s

A partir de tots els elements anteriors, es pot afirmar que la presència del català en els serveis de les empreses i companyies de telefonia estudiades és insuficient. Malgrat actituds tan positives com les de Siemens i Alcatel, el català encara és molt absent del terreny de la telefonia mòbil, i és per això que la Plataforma per la Llengua insta a les empreses fabricants de telèfons mòbils i a les companyies de telefonia a millorar el servei en aquest sentit.

ad