czy smutek os abia rozumowanie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CZY SMUTEK OSŁABIA ROZUMOWANIE? PowerPoint Presentation
Download Presentation
CZY SMUTEK OSŁABIA ROZUMOWANIE?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

CZY SMUTEK OSŁABIA ROZUMOWANIE? - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

CZY SMUTEK OSŁABIA ROZUMOWANIE?. Badania psychofizjologiczne. Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat. Smutek niczego nie urodzi. — Kornel Makuszyński. Szczęście robi dobrze ciału, ale smutek rozwija siłę umysłu. — Marcel Proust. SMUTEK. Opis zjawiska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CZY SMUTEK OSŁABIA ROZUMOWANIE?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
czy smutek os abia rozumowanie

CZY SMUTEK OSŁABIA ROZUMOWANIE?

Badania psychofizjologiczne

slide2

Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat. Smutek niczego nie urodzi.

— Kornel Makuszyński

Szczęście robi dobrze ciału, ale smutek rozwija siłę umysłu.

— Marcel Proust

smutek
SMUTEK

Opis zjawiska

smutek opis typologiczny
Smutek - opis typologiczny
 • Smutek jest jednym z wielu negatywnych nastrojów takich, jak: obawa, poirytowanie, napięcie, znudzenie, zmęczenie itp.
 • Smutek, to negatywny nastrój, charakteryzujący się poczuciem …
smutek opis dwuwymiarowy
Smutek – opis dwuwymiarowy

arousal

displeasure

pleasure

sleepiness

Russell, J.A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 1161-1178.

smutek opis dwuwymiarowy1
Smutek – opis dwuwymiarowy

Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N. (2005). International affective picture system (IAPS):

Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-6. University of Florida, Gainesville, FL.

smutek w dzia aniu
SMUTEK W DZIAŁANIU

Poznawcze znaczenie smutku

slide8

Nastrój nie wywołuje zachowań, ale ma wpływ na nastawienie poznawcze i poprzez to nastawienie reguluje sposób realizacji zachowań (np. wolniej, szybciej, dokładnie, niedokładnie itp.)

nastawienie poznawcze
Nastawienie poznawcze
 • Działajmobilizacja szybkościowa; jak najszybciej uruchom wyuczoną i wyćwiczoną reakcję
 • Uważajmobilizacja dokładnościowa; powstrzymaj reakcję aż do momentu rozstrzygnięcia

GO

GO

NO-GO

UWAŻAJ

DZIAŁAJ

UWAŻAJ

DZIAŁAJ

nastawienie poznawcze1
Nastawienie poznawcze
 • RUNwykonywanie planów
 • EDITrozwiązywanie problemów

EDIT

RUN

RUN

89 + 28 = ?

EDIT

4; 7; 10; 13; ?

Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Gdańsk: GWP. [str. 96-104]

slide11

Być może smutek powoduje osłabienie sprawności we wszystkich obszarach poznawczych, ale badania nad depresją sugerują, że deficyt może się ograniczać tylko do strefy kontroli poznawczej

depresja a kontrola poznawcza
Depresja a kontrola poznawcza

wysoka aktywność kory przedczołowej

niska aktywność kory przedczołowej

Osoby depresyjne nie angażują mechanizmów poznawczych pozwalających sobie lepiej radzić z zadaniami wymagającymi hamowania poznawczego (hamowanie dominującej reakcji)

Kaiser, S, Unger, J, Kiefer, M, Markela, J, Mundt, C, Weisbrod, C (2003). Executive control deficit in depression: event-related potentials in a Go/Nogo task. Psychiatry Research: Neuroimaging, 122, 169-184.

depresja a kontrola poznawcza1
Depresja a kontrola poznawcza

Osoby depresyjne gorzej wypadają w zadaniach wymagających utrzymywania w pamięci operacyjnej 1, 2 lub 3 elementów (zadanie n-back, pamięć robocza).

Harvey P.O., Le Bastard G., Pochon J.B., Levy R., Allilaire J.F., Dubois B., et al. Executive functions and updating of the contents of working memory in unipolar depressions, Journal of Psychiatric Research, 38, pp. 567--576

smutek a kontrola poznawcza
Smutek a kontrola poznawcza
 • Osoby w nastroju negatywnym wypadły gorzej w zadaniu n-back niż osoby w nastroju pozytywnym (Gray i in., 2002; Koch i in., 2007)
 • Osoby smutne postrzegają zadania poznawcze jako trudniejsze niż osoby wesołe (Gendolla, 2007)
 • Osoby smutne wykazują gorsze efekty uczenia się w zadaniach poznawczych niż osoby wesołe (Brand, Reimer, Opwis, 2007)

Podobnych rezultatów jest raczej mało – czy nastrój ma zatem wpływ na rozumowanie?

  • Nie, bo taki wpływ mają tylko cechy lub symptomy chorobowe
  • Tak, ale sztuczny nastrój jest za słaby, żeby zaobserwować jego wpływ
fizjologiczne wska niki nastawienia poznawczego
Fizjologiczne wskaźniki nastawienia poznawczego
 • Jeśli zadanie wymaga mobilizacji szybkościowej (DZIAŁAJ), to nasilają się wskaźniki aktywności współczulnej (PEP, SBP) oraz słabną wskaźniki aktywności przywspółczulnej (HRV-HF, bradykardia antycypacyjna)
 • Jeśli zadanie wymaga mobilizacji dokładnościowej (UWAŻAJ), to słabną wskaźniki aktywności współczulnej (PEP, SBP) oraz nasilają się wskaźniki aktywności przywspółczulnej (HRV-HF, bradykardia antycypacyjna)

akt. współczulna

akt. przywspółczulna

hipotezy
Hipotezy

SMUTEK

NASTAWIENIE POZNAWCZE

WSKAŹNIKI FIZJOLOGICZNE

NASTAWIENIE „UWAŻAJ”

PRZETWARZANIE INFORMACJI

KONTROLA POZNAWCZA

WYNIKI ZADAŃ

WYNIKI ZADAŃ ZŁOŻONYCH

eksperyment
EKSPERYMENT

Wpływ smutku na aktywność poznawczą

poziom wykonania zada
Poziom wykonania zadań

Preferowana trudność

WESOŁY

SMUTNY

NASTRÓJ NIE RÓŻNICUJE POZIOMU WYKONANIA

Sukcesy

Porażki

poziom fizjologiczny
Poziom fizjologiczny

WESOŁY

SMUTNY

WESOŁY

SMUTNY

UWAŻAJ

UWAŻAJ

UWAŻAJ

UWAŻAJ

DZIAŁAJ

DZIAŁAJ

DZIAŁAJ

DZIAŁAJ

wnioski
Wnioski
 • Nastrój nie wykazuje wpływu na poziom wykonania zadań
 • Nastrój wykazuje wpływ na fizjologiczne wskaźniki nastawienia poznawczego
 • Wpływ nastroju ujawnia się tylko w sytuacjach wymagających silnej kontroli poznawczej
 • Jeśli nie widać efektu na poziomie wykonania zadań, to nie można mówić o deficycie, a jedynie o specyficznym nastawieniu poznawczym
slide24

„Przecież ja tylko chcę pomóc każdemu człowiekowi. Wtedy gdy jestem przy nim, może spotkać się sam ze sobą” – powiedział Smutek.

Ballada o zasmuconym Smutku

slide25

Smutek wchodzi w interakcję z wyższymi procesami poznawczymi (kontrola poznawcza) – dane z badań neurofizjologicznych

 • Smutek powoduje deficyt poznawczy
 • Wyniki – brak różnic w poziomie wykonania zadań
 • Smutek powoduje specyficzne nastawienie poznawcze
 • Wyniki – fizjologiczne wskaźniki nastawienia są inne u osób smutnych i wesołych
uczucia
UCZUCIA

Przegląd teorii nastroju

nastr j typologia
Nastrój - typologia

Nastroje negatywne są bardziej zróżnicowane niż pozytywne

Nastroje pozytywnepogodny, szczęśliwy, usatysfakcjonowany, zrelaksowany

Nastroje negatywnesmutek, złość, gniew, obrzydzenie, lęk, napięcie, frustracja, znudzenie

Nastroje mają znak (pozytywne vs. negatywne) i natężenie (słabsze vs. silniejsze)

nastr j wymiary
Nastrój - wymiary

arousal

distress

excitement

displeasure

pleasure

depression

relaxation

sleepiness

Russell, J.A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 1161-1178.

nastr j wymiary1
Nastrój - wymiary

Tellegen, A., Watson, D. & Clark, L.A. (1999). On the dimensional and hierarchical structure of affect. Psychological Science, 10, 297-303.

nastr j wymiary2
Nastrój - wymiary

Matthews, G., Jones, D.M. & Chamberlain, A.G. (1990). Refining the measurement of mood: the UWIST mood adjective checklist. Br J Psychol, 81, 17-42.

nastr j wymiary3
Nastrój - wymiary

Valence

Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N. (2005). International affective picture system (IAPS):

Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-6. University of Florida, Gainesville, FL.

uczucia i rozum
UCZUCIA I ROZUM

Wpływ nastroju na procesy przetwarzania informacji

nastr j a rozumowanie
Nastrój a rozumowanie

Wpływ nastroju na przetwarzanie informacji:

 • bezpośredni
   • ukierunkowanie percepcji(uwaga skierowana na bodziec lub dystraktory)
   • zgodność pamięci z nastrojem (Bower, 1981)(łatwiej odtwarzamy z pamięci informacje zgodne z aktualnym nastrojem)
   • alokacja zasobów poznawczych (Nęcka, 2003)(nastrój angażuje część zasobów poznawczych, których brakuje dla poradzenia sobie z zadaniem)
   • nastawienie poznawcze (Schwarz, 1990)(smutek – nastawienie analityczne; radość – nastawienie heurystyczne)

Bower, G.H. (1981). Mood and memory. American Psychologist, 36, 129-148.

Nęcka, E. (2003). Inteligencja: geneza – struktura - funkcje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Schwarz, N. (1990). Feelings as information: Informational and motivational functions of affective states. In E. T. Higgins & R. M. Sorrentino (Eds.), Handbook of motivation and cognition: Foundations ofsocial behavior(Vol. 2, pp. 527-561). New York: Guilford Press.

nastr j a rozumowanie1
Nastrój a rozumowanie

Wpływ nastroju na przetwarzanie informacji:

 • pośredni – wpływ na procesy okołopoznawcze
   • regulacja wrażliwości emocjonalnej(preferowanie lub unikanie ryzyka)
   • motywacja i mobilizacja (Brehm i Self, 1989)
    • wartość celu (np. subiektywne obniżanie wartości nagrody)
    • własne możliwości (np. subiektywne obniżanie swoich możliwości)
    • nasilenie potrzeby (np. obniżanie znaczenia aprobaty społecznej)

Brehm, J.W. & Self, E.A. (1989). Theintensityofmotivation. Annual Review of Psychology, 40, 109-.

hipoteza stanu i cechy
Hipoteza stanu i cechy
 • Hipoteza stanuna funkcjonowanie poznawcze może mieć wpływ aktualny przejściowy stan osoby np. wzbudzony nastrój
 • Hipoteza cechyna funkcjonowanie poznawcze może mieć wpływ tylko stała właściwość psychiczna (dyspozycja) np. depresyjność lub depresja (Joorman, 2006)

Joorman, J. (2006). Hamowanie, ruminacja i regulacja nastroju w depresji. W: R.W.Engle, G.Sędek, U.von Hecker, D.N.McIntosh (Ed.), Ograniczenia poznawcze. Starzenie sie i psychopatologia. (295-333). Warszawa: PWN.

smutek a kontrola poznawcza1
Smutek a kontrola poznawcza

Być może smutek powoduje osłabienie sprawności we wszystkich obszarach poznawczych, ale badania nad depresją sugerują, że deficyt może się ograniczać tylko do strefy kontroli poznawczej (hamowanie, planowanie, uaktualnianie, przerzucanie) i nie występować w przypadku procesów niższego rzędu (uwaga, percepcja, szybkość, pamięć)

rozum
ROZUM

Przegląd koncepcji wyższych procesów poznawczych

kontrola poznawcza
Kontrola poznawcza
 • Kontrola poznawcza (cognitive control, executive control) to zespół procesów, które umożliwiają adaptacyjne zmiany zachowań i przetwarzania informacji.
  • Uaktualnianie informacji (np. sensorycznych)
  • Wybór reakcji (lub informacji z pamięci)
  • Zmiana realizowanej reakcji (lub procesu)
  • Hamowanie reakcji (lub procesu)
supervisory attention
Supervisoryattention
 • Norman, Shalice, 1986
uczucia i rozum1
UCZUCIA I ROZUM

Przegląd danych empirycznych

smutek a kontrola poznawcza2
Smutek a kontrola poznawcza
 • Osoby w nastroju negatywnym wypadły gorzej w zadaniu n-back niż osoby w nastroju pozytywnym (Gray i in., 2002; Koch i in., 2007)
hipotezy1
Hipotezy

Smutek powoduje obniżenie sprawności w zakresie hamowania poznawczego

Wpływ sztucznego smutku jest za słaby, żeby uwidocznić się na poziomie behawioralnym

będą różnice w poziomie różnych wskaźników fizjologicznych

różnice w poziomie wykonania zadań będą słabe

Nawet słaby smutek będzie miał wpływ na poziomie fizjologicznym

nastawienie poznawcze2
NASTAWIENIE POZNAWCZE

Łącznik między nastrojem i przetwarzaniem informacji

nastawienie poznawcze3
Nastawienie poznawcze

Mobilizacja dokładnościowa w większym stopniu angażuje kontrolę poznawczą niż mobilizacja szybkościowa

fizjologiczne wska niki nastawienia poznawczego1
Fizjologiczne wskaźniki nastawienia poznawczego
 • Jeśli zadanie wymaga mobilizacji dokładnościowej (UWAŻAJ), to podnoszą się wskaźniki aktywności przywspółczulnej (bradykardia antycypacyjna, HRV-HF)

============================================================

 • Osoby z wysokim HRV-HF wykazywały lepszy czas reakcji i wyższy poziom wykonania zadań 2-wstecz, ale nie było różnic w SRT i CRT (Hansen, Johnsen, Thayer, 2003)
 • Aktywność kory przedczołowej (odpowiedzialnej m.in. za kontrolę poznawczą) często wiąże się z nasileniem aktywności przywspółczulnej (Thayer, Friedman, 2002)
 • W zadaniach typu NoGo pojawia się przedłużona fazowa deceleracja HR, której nie ma w zadaniach typu Go (Collet, Dittmar, Vernet-Maury, 1999)
 • U strzelców przed dobrym strzałem obserwuje się dłuższą bradykardię antycypacyjną niż przed złym strzałem (Tremayne, Barry, 2001)
 • Bradykardia antycypacyjna ujawnia się tam, gdzie aktywizują się procesy kontroli poznawczej (Jennings, van der Molen, 2002)
problemy
Problemy
 • Czy za deficyt poznawczy w depresji odpowiedzialny jest nastrój?Czy zdrowy nastrój powoduje takie same deficyty co depresja?
 • Czy nastrój powoduje globalny, czy lokalny deficyt poznawczy? Czy chodzi tylko o hamowanie? Czy deficyt sprawdza się tylko do określonych aspektów zadania (np. szybkościowych)?
 • Czy specyfikę nastawienia poznawczego w smutnym nastroju można nazwać deficytem?Czy smutek powoduje pogorszenie (choćby minimalne) wyników zadań?