slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
anne-sharpe

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis - PowerPoint PPT Presentation

94 Views
Download Presentation
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Opakování svaly a kosti Ročník: 8 Anotace: - prezentace slouží jako souhrnné opakování tematického celku svalová soustava - na základě kladených otázek, žáci odpovídají - prezentaci je možné po- užít na začátku hodiny

 2. Opakování svaly

 3. Vybírej správnou možnost, doplňuj …

 4. Doplň: Myologie je věda zabývající se ………….. svaly

 5. Zdrojem energie pro činnost svalstva: • Tuk • Glykogen • Cukr • Škrob b) glykogen

 6. Vůlí neovládáme tyto svaly: • Srdeční • Hladké • Kosterní • Srdeční • Hladké

 7. Vůlí ovládáme tyto svaly: • Kosterní • Srdeční • Hladké a) kosterní

 8. Kosterní svalstvo je tvořeno tkání: • Hladkou • Pruhovanou • Příčně pruhovanou c) Příčně pruhovanou

 9. Základní jednotkou kosterního svalu je: • Svalové vlákno • Svalový snopec • Sval a) Svalové vlákno

 10. Příčinou svalové únavy je ….. vyčerpání energetických zdrojů a nahromadění zplodin metabolismu

 11. Povrch svalu je kryt…: Svalovou povázkou

 12. Mezi nejdelší svaly řadíme sval …… krejčovský

 13. Sval je ke kosti připojen ……. šlachou

 14. Autorem materiálu a všech částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Gabriela Milsimerová. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu, lze ho bezplatně používat i šířit při uvedení autorova jména.