slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Initiatief Werkvoorzieningschap onafhankelijke commissie oprichten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Initiatief Werkvoorzieningschap onafhankelijke commissie oprichten - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Initiatief Werkvoorzieningschap onafhankelijke commissie oprichten ter advisering inzake Wwnv. Werk en Inkomen Westerkwartier en Noordenveld. Een beeld van het heden 24 mei 2012. Programma. Gebied Organisaties Budgetten Resultaten. Gebied. Kenmerken Algemeen. Inwoners: 90.000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Initiatief Werkvoorzieningschap onafhankelijke commissie oprichten' - anne-holcomb


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Initiatief Werkvoorzieningschap

onafhankelijke commissie oprichten

ter advisering inzake Wwnv

slide2

Werk en InkomenWesterkwartier en Noordenveld

Een beeld van het heden

24 mei 2012

slide3

Programma

 • Gebied
 • Organisaties
 • Budgetten
 • Resultaten
kenmerken algemeen
Kenmerken Algemeen

Inwoners: 90.000

Oppervlakte: 540 km2

Bevolkingsdichtheid: 170 inwoners per km2

Beroepsbevolking: 40.000

Arbeidsplaatsen: 33.000

Grootste sectoren: Detailhandel, industrie, gezondheid en welzijn

kenmerken werk en inkomen
Kenmerken Werk en Inkomen

WWB / WIJ: 1050

Wsw: 600

Wajong: 1300

WW: 1650

WAO / WIA: 2500

Totaal: 7100

slide9

ISD Noordenkwartier

 • Gemeenschappelijke regeling
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst
 • Beleid en uitvoering Werk en Inkomen
 • Wetten: Wwb, WI
 • 38 fte
slide10

Grootegast

 • Gemeentelijke Sociale Dienst
 • Beleid en uitvoering Werk en Inkomen
 • Wetten: Wwb, WI, Wsw
 • 5,9 fte
slide11

Zuidhorn

 • Gemeentelijke Sociale Dienst
 • Beleid en uitvoering Werk en Inkomen
 • Wetten: Wwb, WI, Wsw
 • 5,7 fte
slide12

Novatec

 • Gemeenschappelijke regeling
 • Werkvoorzieningschap – Werk / Leerbedrijf
 • Uitvoering Wsw
 • Instroom: Wsw, Wwb, Wajong, WIA / WAO
 • 30 fte
slide13

Novawork

 • Besloten vennootschap, 100% dochter van Novatec
 • Re-integratiebedrijf
 • Uitvoering Wsw en re-integratie
 • Instroom: Wsw, Wwb, Wajong, WIA / WAO
 • 24 fte
slide14

UWV Werkbedrijf

Werkgevers

Novawork

Gemeenten

ISD

Re-integratie

bedrijven

Novatec

Ketensamenwerking

slide15
Wsw

2005:

530 dienstverbanden

500 binnen (94%)

30 buiten (6%)

45 op de wachtlijst

Gemiddelde wachttijd: 4 jaar

slide16
Wsw

2010:

600 dienstverbanden

350 binnen (59%)

250 buiten (41%)

160 op de wachtlijst

Gemiddelde wachttijd: 4 jaar

slide19

Beschikbare middelen

 • Participatiebudget:
  • Werkdeel
  • Volwasseneneducatie
  • Inburgering
 • Gebundelde uitkering
 • Wsw
novawork
Novawork

Re-integratie

399 re-integratietrajecten

225 plaatsingen voor Novatec

95 voorbereidingstrajecten Wsw-plaatsing

slide28

Résumé

 • 5 organisaties
 • 105 fte
 • 1600 directe klanten, 7100 potentiële klanten
 • € 4,6 mio voor re-integratie
 • € 12,7 mio voor uitkeringen
 • € 15 mio voor de Wsw
slide29

Iedereen doet mee

Op weg naar een advies aan

DE GEMEENTERADEN

slide30

Wake up call!

-Grote decentralisaties

-Op voorhand grote tekorten

-Werkgevers zeer belangrijk

-Veel kwetsbaar klanten

-90% budgetten verplicht

-Ontschotting is mooi maar geen oplossing

(reintgrM Wajong en WWB, WSW, educatie, inburgering)

slide31

Wake up call!

 • Hoeveel over voor begeleiding, activiteiten, werkbegeleiding, opleiding en training etc.?
 • Keuzes door raden meer dan ooit!!
nu zicht op de bouwstenen wat willen wij bereiken wat gaan wij doen hoe wat mag het kosten vervolg
Nu zicht op de “bouwstenen”

Wat willen wij bereiken

Wat gaan wij doen: Hoe

Wat mag het kosten: vervolg

Stand van zaken
slide33

Wat willen wij bereiken!

Klanten:

Iedereen participeert

Integrale benadering: 1 gezin 1 plan

Uniformiteit in samenwerkingsgebied

slide34

Wat willen wij bereiken!

Bestuur/politiek:

Leren van de ervaringen van afgelopen jaren

Raad in staat zijn kaders te stellen

Integrale beleidsontwikkeling WWNV

Elke gemeente Frontoffice

Efficiënte en effectieve organisatie(s)

wat willen wij bereiken
Wat willen wij bereiken!

Werkgevers:

Effectief en efficiënte benadering arbeidsmarkt

Dus gezamenlijk

Groter dan eigen regio

Mobiliseren bedrijfsleven

slide36

Wat willen wij bereiken!

Personeel:

Rekening houden met zittend personeel

Adviesraden:

Goed betrekken bij de ontwikkelingen

hoe bouwstenen
Hoe: Bouwstenen

-Leren van verleden: voorkom onoverzichtelijke organisaties en onnodige afstand

-Zorg voor flexibiliteit in keuzes gemeenten

-Slagvaardige organisatie

-Zakelijke afspraken met Backoffice

-Elke gemeente een Frontoffice: inrichting is gemeentelijke keuze

slide38

Hoe: Bouwstenen

Geen Novawork zoals nu

Geen Novatec zoals nu

Geen ISD zoals nu

Geen gemeentelijke organisaties bij GG en ZH zoals nu

Advies: eindmodel naar scenario 3 met flexibiliteit op

I-deel

slide39

Hoe: Bouwstenen

 • Kiezen voor brede Frontoffice in elke gemeente
 • Kiezen voor participatiewiel
 • Succesvolle onderdelen benutten
 • Ombouwen kost tijd
slide40

Inkomen

FO

elke gemeente

Werk

Klant

WWB, WSW, Wajong

Beschut

slide41

Front Office: activiteiten

 • Regie
 • Poortwachter
 • Doorgeleiding naar: W, beschut, vrijwilligerswerk
 • Zorgen voor intake
 • Zorgen voor inkomensbepaling
 • 1 gezin 1 plan
 • 80% – 20 %
slide42

Backoffice: activiteiten

Samen?

Markt?

Zelf?

Samen?

Administratie

Inkomen

Beleid, kennis

werkgeversbenadering

Werk: doe

Samen: 5 gemeenten

Novatec: deel beschut

Afbouwen en integreren

Beschut

AWBZ

Beleid bepalen

slide43

Beschut werken

 • Afbouw verwacht 125 se, nog 40 jaar
 • Financieel gat
 • Huidige infrastructuur Novatec benutten ivm verdiencapaciteit
 • Geleidelijk onderbrengen in AWBZ-beleid
slide44

Organisatievorm:

 • Gemeenschappelijke regeling
 • Stichting
 • NV/BV
 • Centrumgemeente

Uitwerken op gevolgen

 • Verdere diagnose
 • Detacheren
 • Opleiden intern/extern
 • Jobcoaches
 • Beleidskennis
 • Leerwerkplekken
 • Begeleiding

Werk

“Doe”

slide45

Gevolgen

 • Verbouw?
 • Ombouw?
 • Nieuwbouw?
slide46
Veel gaat veranderen

Sterke uitbreiding verantwoordelijkheden

Met behoud van succes en nodige

overgang

Nieuwbouw:
slide47

Resumé

GR?

NV/BV?

Centrumgem?

Stichting?

Invliegen of

In eigen dienst?

Inkomen

beleid

kennis

Werk

Inkomen

beleid

kennis

Inkomen

administratie

Klant

Frontoffice

Centrumgem?

Bij W?

AWBZ/

Beschut

Vrijwilligerswerk

maatschappelijk

slide48

Doel per 1-1-2013

 • W/I: “ISD” + Novawork
 • I: administratieve taken efficiënt organiseren
 • Novatec: opdracht afbouwen in 5 jaar
 • Frontoffice: elke gemeente deze vorm in inhoud

geven

proces verder
Proces verder
 • Colleges advies
 • Raadsbesluiten met vervolgopdracht?