St dia lidsk ho v voje a jejich psychick zvl tnosti
Download
1 / 29

St dia lidsk ho v voje a jejich psychick zvl tnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Stádia lidského vývoje a jejich psychické zvláštnosti. Zpracovala: Andrea Charvátová. Lidský život.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'St dia lidsk ho v voje a jejich psychick zvl tnosti' - annabel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lidsk ivot l.jpg
Lidský život

 • Lidský život neustále plyne, jednotlivá stadia se prolínají, proto pouze z praktického hlediska rozdělujeme život na jednotlivá období, která se dají vymezit určitými biologickými, sociálními a psychologickými předěly.


Jak d l me lidsk ivot l.jpg
Jak dělíme lidský život

 • PRENATÁLNÍ OBDOBÍ (od početí do narození)

 • NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ (první měsíc života)

 • KOJENECKÉ OBDOBÍ ( od 2. měsíce do 1. roku)

 • OBDOBÍ BATOLETE ( 1 – 3 roky)

 • OBDOBÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ( 3 – 6 let)


Jak d l me lidsk ivot pokra l.jpg
Jak dělíme lidský život - pokrač.

 • MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK ( 6 – 11 let)

 • OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ : pubescence

 • (11 -15 let)

 • : adolescence

 • (15 – 20 let)

 • OBDOBÍ DOSPĚLOSTI: ml. dospělý

 • (20 – 30 let)

 • střední dospělý

 • (30 – 45 let)

 • starší dospělý

 • (45 – 60 (65) let)


Jak d l me lidsk ivot pokra5 l.jpg
Jak dělíme lidský život – pokrač.

 • STÁŘÍ (život po šedesátce)

 • KMETSTVÍ ( život po osmdesátce)


Charakteristika jednotliv ch obdob prenat ln l.jpg
Charakteristika jednotlivých období- PRENATÁLNÍ

 • Prenatální = před narozením

 • Začíná početím, končí porodem

 • Ve třech týdnech tepe srdíčko

 • Nejdůležitější z hlediska vývoje je 1. trimestr (první 3 měsíce) – vývoj důležitých orgánů nezbytných pro život dítěte

 • Důležitá je nejen správná životospráva matky, ale také přiměřený pohyb a duševní pohoda matky

 • Plod je možno sledovat pomocí ultrazvuku, v případech podezření na vývojové vady také odběrem plodové vody


Charakteristika jednotliv ch obdob novorozenec l.jpg
Charakteristika jednotlivých období- NOVOROZENEC

 • Začíná porodem

 • Je to období 1.měsíce života jedince

 • Dítě se musí přizpůsobit vnějším podmínkám (světlo, hluk, chlad)

 • Střídá se rytmus bdění a spánku

 • Ze smyslových orgánů

  je nejvíce vyvinut

  hmat, chuť, čich


Charakteristika jednotliv ch obdob kojenec l.jpg
Charakteristika jednotlivých období- KOJENEC

 • Od 2. měsíce do 1. roku

 • období rychlého vývoje a růstu tělesného a duševního

 • krátké, ale pro vývoj dítěte rozhodující období

 • ( 2. měsíc – první úsměv, 4. měsíc – hra s prstíky, 5. měsíc – otáčení se z bříška na záda a zpět, 6. měsíc - plazení, sezení, 9.měsíc – stání, úchop, žvatlání,

  1. rok = 1. slovo, 1. krok (dítě začíná chodit a mluvit)


Charakteristika jednotliv ch obdob batole l.jpg
Charakteristika jednotlivých období- BATOLE

 • od 1. roku do 3.let

 • dítě se včleňuje do širší rodiny

 • dítě je hodně pohyblivé, dostane se, kam chce (! Nebezpečí úrazů !)

 • slova se postupně změní ve věty

 • uvědomění si vlastního „JÁ“, období vzdoru

 • typické pro toto období je hravá činnost

 • charakteristické otázky: „Co to je? Proč?“


Charakteristika jednotliv ch obdob obdob p ed koln ho v ku l.jpg
Charakteristika jednotlivých období- OBDOBÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 • období od 3 do 6 let

 • období fantazie, her, zaujetí pro činnost

 • zdokonaluje se řeč a myšlení

 • začlenění se do kolektivu (MŠ) – respektování pravidel her, dělení o hračky

 • příprava na školu


Charakteristika jednotliv ch obdob mlad koln v k l.jpg
Charakteristika jednotlivých období- MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

 • od 6 do 11 let

 • začíná vstupem dítěte do školy

 • kromě hry také povinnosti

 • školní třída – rozdělení rolí v práci i v zábavě

 • dítě velmi potřebuje rodinné zázemí, otevřenou komunikaci, upřímnost


Charakteristika jednotliv ch obdob obdob dosp v n pubescence l.jpg
Charakteristika jednotlivých období- OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ - PUBESCENCE

 • od 11. do 15. roku

 • nejdramatičtější období (přechod z dětství do dospělosti), krok k samostatnosti

 • významné je přátelství s vrstevníky

 • období hormonálních bouří

 • - u děvčat 1. menstruace (menarché)

 • - u chlapců 1. poluce (samovolný výron semene)

 • první lásky


Charakteristika jednotliv ch obdob obdob dosp v n adolescence l.jpg
Charakteristika jednotlivých období- OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ - ADOLESCENCE

 • mezi 15. až 20. rokem

 • člověk fyzicky nejkrásnější, tělesně i duševně nejsvěžejší

 • období plné rozporů, hledání svého místa ve světě, pohlavního dozrávání (sex a erotika víc než kdy jindy)

 • dokončování SŠ vzdělání a rozhodování, co dál (?studovat, pracovat, založit rodinu?)


Charakteristika jednotliv ch obdob obdob dosp losti mlad l.jpg
Charakteristika jednotlivých období- OBDOBÍ DOSPĚLOSTI - MLADŠÍ

 • 20 – 30 let

 • věk velkých nadějí, optimistického budování a energetického životního rozběhu

 • hledání ve sféře práce a společenského uplatnění

 • nalézání zralého milostného vztahu, který zpravidla vyústí v manželství

 • nové role: manželské, rodičovské


Charakteristika jednotliv ch obdob obdob dosp losti st edn l.jpg
Charakteristika jednotlivých období - OBDOBÍ DOSPĚLOSTI - STŘEDNÍ

 • 30 – 45 let

 • vrchol tělesných i duševních sil, období vysoké výkonnosti a dobrého zdraví

 • po tělesné stránce je 30.rok vrcholem vývoje, pak funkční kapacita organizmu začne klesat

 • rodinný život je jednou z jeho nejhlavnějších životních náplní

 • ke konci tohoto období dochází k tzv. krizi středního věku (? Jak naložit s druhou polovinou života?) a syndromu „prázdného hnízda“ (plnoleté „děti“ odcházejí z domu a zakládají novou rodinu)


Charakteristika jednotliv ch obdob obdob dosp losti star l.jpg
Charakteristika jednotlivých období- OBDOBÍ DOSPĚLOSTI - STARŠÍ

 • 45 -60 (65) let

 • útlum životních pochodů

 • ženy – klimakterium (přechod) – přestávají menstruovat, u mužů taktéž změny

 • při ztrátě zaměstnání těžko hledají práci novou (přestože těží ze životních zkušeností,

  nikdo je nechce zaměstnat

  pro nízkou schopnost učit se novým,

  moderním věcem)


Charakteristika jednotliv ch obdob st l.jpg
Charakteristika jednotlivých období- STÁŘÍ

 • začíná odchodem do důchodu

 • důležitá je příprava na důchod – pěstování koníčků, zájmů

 • důležité je být společensky

  aktivní

 • neztrácet kontakty s rodinou

  (důležitá je pravidelná návštěva

  dětí a vnoučat)


Charakteristika jednotliv ch obdob kmetstv l.jpg
Charakteristika jednotlivých období-KMETSTVÍ

 • po 80. roce života

 • „ přestárlí“

 • platí totéž, co ve stáří


ad