daug vlado mirono gimnazija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daug ų Vlado Mirono gimnazija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daug ų Vlado Mirono gimnazija

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
ann-medina

Daug ų Vlado Mirono gimnazija - PowerPoint PPT Presentation

128 Views
Download Presentation
Daug ų Vlado Mirono gimnazija
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Daugų Vlado Mirono gimnazija „Kaip mes kovojame su stereotipais“ KonkursuiEuroscola 2013

 2. Stereotipinės idėjos priešingos unikalumuiirindividualumui.

 3. Taigi! Jieteigia - mesatsakome! 

 4. „Nėra vyriškų ir moteriškų profesijų“ TAIP! Nėra!

 5. Norsteoriškai moterys gali atstovauti visas profesijas, bet praktiškai, tai riboja vyrų ir moterų fiziologiniai skirtumai, tačiau, tai nereiškia, kad moterys negali būti tų profesijų atstovėmis. Išimtis – kunigystė, tačiau moteris, norinti tarnauti Dievui, gali rinktis vienuolystę. TAIGI - nėra vyriškų ir moteriškų profesijų.

 6. „Svarbiausias moters darbas – vaikų auginimas ir namų ruoša“ MES SAKOME – NE!

 7. Ir moterys, ir vyrai gali lygiai dalintis tiek namų ruošos darbus, tiek spręsti vaikų auklėjimo klausimus.

 8. Taigi namų ruošos darbai ir vaikų priežiūra – visos šeimos reikalas.

 9. „Moterų mąstymas remiasi emocijomis, vyrų – faktais“ MES TEIGIAME, KAD TAI - NETIESA!

 10. Kadangi iš prigimties moterys yra emocionalesnės, jos labiau linkusios vadovautis jausmais, BET tai nereiškia, kad jos mąstydamos nesiremia faktais.

 11. Tiesiog faktų būna tiek daug... 

 12. „Ekonomikos nuosmukis labiau veikia vyrus“ TAIP!

 13. Mes manome, kad tai yra tiesa, nes moterys yra lankstesnės susidariusioms aplinkybėms. Jos greičiau adaptuojasi naujoje aplinkoje, lengviau prisitaiko prie esamų sąlygų. Tuo tarpu vyrai linkę gailėtis savęs ir dėl to priima skubotus sprendimus, kurie krizės laikotarpiu yra ypač nenaudingi.

 14. „Moterys ir vyrai gali būti stipriais lyderiais“ TAIP – GALI!

 15. Lyderio pozicija priklauso ne nuo lyties skirtumo, o nuo charakterio ir turimų gebėjimų („lyderio gyslelės“ turėjimas).

 16. (V + LYDERYSTĖ) = (M + LYDERYSTĖ)

 17. Mes teigiame!

 18. Žmogus, apie kurį yra sukurtas stereotipas, turi nuspręsti, ar atsiribos nuo jo ir tuo pačiu galbūt nuo visos grupės, kuriai stereotipas priskiriamas, ar pasiliks grupėje, leisdamas jį stereotipizuoti.

 19. P.S. Nesutinkate su mūsų požiūriu? Kviečiame „persimesti“ teiginiais , jeigu tik mokate argumentuotai diskutuoti ;)