slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atelier de lucru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atelier de lucru

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Atelier de lucru - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Atelier de lucru cu privire la măsurarea m ăsurării incluziunii şi excluziunii sociale în contextul politicilor naţionale şi sectoriale Susanne Milcher Specialist, Incluziune Socială şi Reducere a Sărăciei Centrul Regional PNUD pentru Europa şi CSI, Bratislava susanne.milcher@undp.org.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Atelier de lucru' - ankti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Atelier de lucru

cu privire la măsurarea măsurării incluziunii şi excluziunii sociale în contextul politicilor naţionale şi sectoriale

Susanne Milcher

Specialist, Incluziune Socială şi Reducere a Sărăciei

Centrul Regional PNUD pentru Europa şi CSI, Bratislava susanne.milcher@undp.org

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

slide2

Indicatori

 • Sărăcia în rîndul lucrătorilor:
 • Rata persoanelor expuse riscului sărăcieiîn rîndul persoanelor ocupate (angajaţi în cîmpul muncii)
 • Rata persoanelor ocupate expuse riscului sărăciei după tipul de contract, program de lucru complet / parţial şi numărul de luni lucrate
 • Sărăcia în rîndul persoanelor ocupate poate fi rezultatul a diferite problemeexistente pe piaţa muncii, cum ar fi şomajul recurent sau locurile de muncă instabile, program de lucru parţial stabilit involuntar, salarii mici sau deficienţe ce rezultă din structura specifică a gospodăriilor casnice
slide3

Indicatori –

Sărăcia în rîndul persoanelor ocupate

slide4

Indicatori

 • Excluziunea financiară şi accesibilitatea serviciilor:
 • Accesibilitatea serviciilor bancare, servicii de băcănie, servicii poştale, transport public
slide5

Indicatori

 • Lipsa reţelelor de suport:
 • Măsuri ce ţin de vicii (alcool şi droguri)
 • Ratele de suicid şi depresie
indicele excluzinii sociale variabile indicatori
Excluziunea socială se referă la procesele care limitează sau reduc oportunităţile individului (indivizilor) sau grupului (grupurilor) de a participa pe deplin la viaţa economică, socială, politică şi culturală

Deprivare economică

Deprivarea socio-culturală

Deprivarea politică şi civică

Selectarea variabilelor depinde de definiţia dată excluziunii sociale:

Lipsa căruiva indice prestabilit

UE nu utilizează vreun indice

Sugestia de a extinde IDAM prin adăugarea dimensiunii de “participare civică şi socială”

Indicele excluzinii sociale– Variabile/Indicatori
slide8

Indicele excluziunii sociale - exemple

  • Croaţia: indice agregat
  • Deprivarea unui individ pe cel puţin trei dimensiuni
  • Venit redus
  • Şomaj
  • Participare socială
 • BiH: indice complex (metodologia IDU)
  • Deprivarea populaţiei pe cel puţin 5 dimesniuni
  • Condiţii de viaţă
  • Sănătate
  • Educaţie
  • Participare socială
  • Acces la servicii
slide9

Indicele de excluziune socială– metodologie

Este recomandat de utilizat metodologia propusă de Iniţiativa Oxford pentru Sărăcie şi Dezvoltare Umană

(Oxford Poverty and Human Development Initiative):

“Măsurare multidimensională a sărăciei”

http://ophi.org.uk/subindex.php?id=research3

indicele excluziunii sociale limite
Indicele excluziunii sociale- Limite

Matricea excluziunii după 4 dimensiuni pentru 4 persoane

Dimensiuni

Persoane

z = ( 13 12 3 1) Interval de referinţă

Identificaţi cîte persoane sunt deprivate pe fiecare din dimensiuni

slide11

Indicele excluziunii sociale- Agregare

 • Rata generală a excluziunii – cît de mulţi sunt “excluşi”:
 • Pe una din dimensiuni?
 • Pe toate dimensiunile?
 • Pe mai mult de o dimensiune?
 • De exemplu: Pe 2 dimensiuni – 2 din 4 persoane sunt excluse (50%)

0

2

4

1