IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 12 -1 - PowerPoint PPT Presentation

anjolie-tate
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 12 -1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 12 -1

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 12 -1
83 Views
Download Presentation

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 12 -1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 12 -1

 2. Metodika • Pedagog se řídí pokyny autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky je možno ústně komentovat v diskusi se žáky. Žáci řeší zadané otázky a úkoly nejprve samostatně. Poté společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.

 3. Česká republika

 4. Státní útvar - Stát je republikou - Česká republika vznikla 1. 1. 1993 (rozpadem Československa) - Hlavou státu je prezident - V České republice žije asi 10,5 mil. obyvatel - hlavním městem je Praha - Česká republika má své státní symboly - V České republice se platí korunami

 5. Co je republika? - Republika je forma vlády, kdy o zákonech, hospodářství a všech dalších důležitých věcech rozhodují lidé prostřednictvím volených politiků 

 6. Prezident ČR  - Současným prezidentem České republiky je Václav Klaus Obr. č. 1 – Václav Klaus

 7. Praha  Obr. č. 2 - Praha

 8. Státní symboly ČR Státní hymna Obr. č. 3 - Velký státní znak Obr. č. 4 - Státní vlajka Obr. č. 5 - Státní barvy Obr. č. 8 - Státní pečeť Obr. č. 7 - Vlajka prezidenta republiky Obr. č. 6 Malý státní znak

 9. Česká koruna - Česká koruna je zákonem uznávanou měnou v České republice - Používanou zkratkou v České republice je Kč - Mezinárodní označení je CZK - Česká měna má mince (kovové peníze) i bankovky (papírové peníze) Obr. č. 9

 10. Otázky a odpovědi 1. Jak se jmenuje současný prezident ČR? VÁCLAV KLAUS 2. Jaké je hlavní město ČR? PRAHA 3. Vyjmenuj státní symboly ČR. VELKÝ STÁTNÍ ZNAK, STÁTNÍ BARVY, STÁTNÍ VLAJKA, STÁTNÍ PEČEŤ, MALÝ STÁTNÍ ZNAK, STANDARDA PREZIDENTA REPUBLIKY.

 11. Zdroje obrázků Č. 1 dostupné z : [http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav_Klaus_headshot.jpg] dne 3. 9. 2011 Č. 2 dostupné z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Prague_Montage.jpg ] dne 3. 9. 2011 Č. 3 dostupné z : [http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg ] dne 3. 9. 2011 Č. 4 dostupné z : [http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg ] dne 3. 9. 2011 Č. 5 dostupné z : [http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tricolour_of_the_Czech_Republic.svg ] dne 3. 9. 2011 Č. 6 dostupné z : [http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Small_coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg ] dne 3. 9. 2011 Č. 7 dostupné z : [http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg ] dne 3. 9. 2011 Č. 8 dostupné z : [http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Seal_of_the_Czech_Republic.png ] dne 3. 9. 2011 Č. 9 dostupné z : [http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mince_10K%C4%8D_vzor_2003_l%C3%ADcov%C3%A1_strana.jpg ] dne 3. 9. 2011