Zapošljavanje Roma u Srbiji Stanje, predlozi mera i primeri dobre prakse RNVO u zapošljavanju - PowerPoint PPT Presentation

anja
zapo ljavanje roma u srbiji stanje predlozi mera i primeri dobre prakse rnvo u zapo ljavanju n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zapošljavanje Roma u Srbiji Stanje, predlozi mera i primeri dobre prakse RNVO u zapošljavanju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zapošljavanje Roma u Srbiji Stanje, predlozi mera i primeri dobre prakse RNVO u zapošljavanju

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Presentation Description
126 Views
Download Presentation

Zapošljavanje Roma u Srbiji Stanje, predlozi mera i primeri dobre prakse RNVO u zapošljavanju

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zapošljavanje Roma u SrbijiStanje, predlozi mera i primeri dobre prakse RNVO u zapošljavanju Liga za Dekadu Roma (mreža RNVO) Rozalija Ilić, izvršna direktorka RICa

  2. STANJE Broj prijavljenih lica na evidenciji NSZ • Broj Roma u Srbiji oko 150.000 • 20.342lica (9.513žena)

  3. Državni programi • Tvining projekat – IPA 2011 YEM ,,Podrška nacionalnim naporima u promociji zapošljavanja mladih i upravljanje migracijama’’ ( sprovode ga 4 agencije UN – IOM, ILO, UNICEF i UNDP) sprovodio se do maja 2012 Koji su konkretni rezultati državnih programa u 2012 god? • Završene stručne obuke za preduzetništvo - 59 • Mikrokrediti - 0 • Date subvenije poslodavcima na osnovu javnog poziva - za 6 Roma • Date subvencije za samozapošljavanje – 11 • Javna uprava – 3 u Kancelariji za ljudska i manjinska prava kao postavljena lica posle parlamentarnih izbora 2012 god. • Ministarstvo socijale – 0 (preporuka iz 2011god.) • Nacionalna služba za zapošljavanje - 0 • Ministarstvo gradjevina -0 • Ministarstvo prosvete – 0 • Ministarstvo zaštite životne sredine – 0 • Ministarstvo zdravlja – 1 • Ministarstvo unutrašnjih poslova – neznamo • Ministarstvo pravde i lokalne samouprave - 0

  4. Romi u sektorskom zapošljavanju – predlog za mere

  5. Političkom odlukom urgentno zapošljavanje visokoobrazovanih Roma/Romkinja (oko 50) u Ministarstvima socijale, obrazovanja, urbanizma, zdravstva, policije, pravde i lokalne samouprave i kulture. • Kreiranje projekata za IPU sa fokusom na Rome u oblastima reciklaže, stanogradnje i poljoprivrede. • Formiranje namenskog Fonda za podsticanje ekonomskog jačanja romske zajednice u Srbiji.

  6. Primeri dobre prakse RICa u ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja