slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 3
anitra

„Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych” - PowerPoint PPT Presentation

126 Views
Download Presentation
„Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych”
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. „Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych” Panel Roboczy W5 „Wykorzystanie materiałów polimerowych w lotnictwie”. Katowice, 24 października 2006 r.

  2. Panel Roboczy W5 „Wykorzystanie materiałów polimerowych w lotnictwie”. Skład Panelu Roboczego W5: • Ryszard Kozłowski – Instytut Włókien Naturalnych – przewodniczący panelu • Witold Wiśniowski – Instytut Lotnictwa – z-ca przewodniczącego • Dorota Wesołek - Instytut Włókien Naturalnych • Bolesław Jurkowski – Politechnika Poznańska • Barbara Jurkowska - OBR Przemysłu Oponiarskiego STOMIL • Joanna Durłak – Główny Instytut Górnictwa • Jacek Mamos – Główny Instytut Górnictwa • Krzysztof Bujnowicz - Instytut Włókien Naturalnych – sekretarz panelu Przedstawiciele przemysłu lotniczego: - Andrzej Papiorek – Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych

  3. Panel Roboczy W5 „Wykorzystanie materiałów polimerowych w lotnictwie”. Zakres prac Panelu Roboczego W5: • wykorzystanie polimerów i charakterystyka tzw. „małego” przemysłu lotniczego, • porównanie wykorzystania polimerów w światowym i krajowym przemyśle lotniczym, • wybór technologii schyłkowych i przyszłościowych polimerów dla lotnictwa, • współpraca w ramach prac panelu z przedstawicielami krajowego przemysłu lotniczego • światowe trendy wytwarzania kompozytów o podwyższonych parametrach jakościowych (przewodnictwo elektryczne, podwyższona odporność termiczna, obniżona masa, podwyższone parametry mechaniczne).