gydytoj specialist teikiamos ambulatorin s asmens sveikatos prie i ros paslaugos konsultacijos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Š altinis : informacinės sistemos SVEIDRA duomenys PowerPoint Presentation
Download Presentation
Š altinis : informacinės sistemos SVEIDRA duomenys

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Š altinis : informacinės sistemos SVEIDRA duomenys - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Gydytojų specialistų teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos - konsultacijos .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Š altinis : informacinės sistemos SVEIDRA duomenys' - anise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gydytoj specialist teikiamos ambulatorin s asmens sveikatos prie i ros paslaugos konsultacijos
Gydytojų specialistų teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos - konsultacijos
 • Gydytojo specialisto konsultacija laikomas paciento apsilankymas pas jį turint siuntimą dėl konkrečios priežasties; šio apsilankymo metu atliekami pagal gydytojo specialisto kompetenciją visi pacientui būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai ir raštu teikiami patarimai siuntusiajam gydytojui
 • Gydytojo specialisto konsultaciją sudaro iki trijų apsilankymų dėl tos pačios priežasties, mokama už kas ketvirtą apsilankymą
 • Gydytojų specialistų konsultacijos skirstomos į antrinio ir tretinio lygio konsultacijas
 • Kiekvieno lygio gydytojų specialistų konsultacijos dar skirstomos į paprastas konsultacijas ir išplėstinės konsultacijas, kurių metu atliekami papildomi tiriamieji ir gydomieji veiksmai
 • Gydytojų specialistų konsultacijos apmokamos bazinėmis kainomis, kurios patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436
psdf biud eto l omis apmokam ambulatorini ii iii lygio konsul tac i j skai ius t kst 2007 m 2012 m
PSDF biudžeto lėšomis apmokamų ambulatorinių II, III lygiokonsultacijųskaičius (tūkst.) 2007 m. – 2012 m.

+3,0%

+4,8%

+2,6%

-0,1%

+4,7%

Šaltinis: informacinės sistemos SVEIDRA duomenys

slide3

Faktiškai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų duomenys

2011 m. – 2012 m. (paslaugų skaičius, tūkst.)

* specializuotos ambulatorinės paslaugos: II, III lygio konsultacijos, profilaktikos, žmogaus genetikos paslaugos, papildomai apmokamos paslaugos

** 2011 m., 2012 m. dienos chirurgija – atvejais/etapais

Šaltinis: informacinės sistemos SVEIDRA duomenys

brangieji tyrimai ir proced ros
Brangieji tyrimai ir procedūros
 • Brangiesiems tyrimams ir procedūroms atliekamiems ambulatoriškai, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, siuntimą gali išduoti tik gydytojas specialistas, teikiantis antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas
 • Ligos ir indikacijos, kurių atvejų atliekami brangūs tyrimai ar taikomos brangiosios procedūros yra patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymais
 • VLK brangiems tyrimams ir procedūroms apmokėti PSDF lėšas paskirsto TLK atsižvelgiant į prisirašiusių gyventojų skaičių, amžių, lytį
 • TLK lėšas kiekvienai rūšiai brangiųjų tyrimų paslaugų paskaičiuoja pagal SAM 2013 m. spalio 31 d. įsakymąNr. V-1018
 • Apmokėjimas vykdomas, vadovaujantis „plaukiojančio balo“ principu, t. y. balo vertė visoms įstaigoms nustatoma, padalinus numatytą šiai paslaugai apmokėti sumą iš suteiktų paslaugų sumos (balais)
slide5

Skubi konsultacinė pagalba

Iki 2008 m. skubi konsultacinė pagalba (SKP) buvo skirstoma į II (teikė 14 specialybių gydytojai) ir III lygio (teikė 16 specialybių gydytojai) sveikatos priežiūros pagalbą

Nuo 2008 m. SKP skirstoma į skubią konsultacinę ir specializuotą skubią konsultacinę pagalbą (teikė 7 specialybių gydytojai).

Nuo 2010 m. sausio 1 d. specializuotą SKP teikia gydytojas neurochirurgas, kitų 6 specialybių gydytojai šią pagalbą teikė tais atvejais, kai paciento negalima transportuoti į ASPĮ, kad būtų suteiktos reikiamos paslaugos

Nuo 2010 m. kovo 17 d. specializuotą SKP teikia gydytojas neurochirurgas, krūtinės chirurgas, kraujagyslių chirurgas bei veido, žandikaulio ir (ar) burnos chirurgas

Skubi konsultacinė pagalba

Skubi specializuota

konsultacinė pagalba

Skubi konsultacinė pagalba

slide6

Skubią konsultacinę pagalbą (SKP) teikia brigados

Skubią specializuotą

konsultacinę pagalbą (SSKP) teikia gydytojai specialistai

gydytojas anesteziologas-reanimatologas ir slaugytojas

abdominalinis chirurgas

neurochirurgas

gydytojas neonatologas ir slaugytojas

veido ir žandikaulio chirurgas ir/ar burnos chirurgas

akušeris ginekologas

vaikų intensyviosios terapijos gydytojas ir slaugytojas

kraujagyslių chirurgas

ortopedas traumatologas

krūtinės chirurgas

gydytojas kardiologas ar anesteziologas-reanimatologas ir slaugytojas

Neurochirurgų paslaugų išlaidoms apmokėti lėšos skiriamos visos paros posto išlaikymui, o kitiems specialistams – po 50 proc.

Išlaidos apmokamos pagal faktą

lėšos skirstomos pagal brigadų, reikalingų paros postui išlaikyti, skaičių

slide7

Skubią konsultacinę sveikatos priežiūros pagalbą organizuojančios ASPĮ

 • VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos
 • VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 • VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
 • VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninė
 • VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė
 • VšĮ Panevėžio ligoninė
 • VšĮ Šiaulių ligoninė
 • VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos
skubiai konsultacinei sveikatos prie i ros pagalbai skirtos psdf l os mln lt
Skubiai konsultacinei sveikatos priežiūros pagalbai skirtos PSDF lėšos (mln. Lt)

* 2014 m. planuojamos lėšos