slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
חלום יעקב – פרק כ"ח PowerPoint Presentation
Download Presentation
חלום יעקב – פרק כ"ח

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

חלום יעקב – פרק כ"ח - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

חלום יעקב – פרק כ"ח. האם ה' מוותר ליעקב על מעשי הרמיה?. בלייק ווילאם. יעקב יוצא לדרך – פס' 10-11. יעקב יוצא מבאר שבע לחרן בדרך הוא פוגע (פוגש) במקום מסוים ומחליט לישון שם כי באה (שוקעת) השמש. הוא שם אבן תחת ראשו ונרדם. חלום יעקב - מראה הנבואה. מה ראה יעקב בחלומו? סולם

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

חלום יעקב – פרק כ"ח


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

חלום יעקב – פרק כ"ח

האם ה' מוותר ליעקב על מעשי הרמיה?

בלייק ווילאם

10 11
יעקב יוצא לדרך – פס' 10-11
 • יעקב יוצא מבאר שבע לחרן
 • בדרך הוא פוגע (פוגש) במקום מסוים ומחליט לישון שם כי באה (שוקעת) השמש.
 • הוא שם אבן תחת ראשו ונרדם
slide3
חלום יעקב - מראה הנבואה
 • מה ראה יעקב בחלומו?
  • סולם
  • מלאכים עולים ויורדים
  • את ה' ניצב על הסולם
 • מה מסמל הסולם?
  • קשר בין שמים וארץ
  • סולם ערכים
 • מה מסמלים המלאכים העולים ויורדים?
  • רש"י: "מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים

חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה

לארץ ללותו"

   • הרש"ר: "גורל האדם איננו נקבע בארץ ובעולם החושים...שליחי ה'...עולים ומסתכלים בתמונה האידיאלית של האדם, כפי שעליו להיות, ויורדים ומשווים כנגדה את תמונתו כפי שהוא, ובמידה זו פוגעים בו לטוב או למוטב"
slide4
דבר ה'
 • כיצד מציג ה' את עצמו בפני יעקב?
  • אני ה' אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק
   • בשמו
   • האלוהות בה בחרו אברהם ויצחק.

מהמבטיח ה' ליעקב ולזרעו?

  • את ארץ ישראל
  • פריון כעפר הארץ (כ' הדמיון)
  • התפשטות (בעושר,בבנים) לארבע קצוות עולם
  • יהיו ברכה לכלל האנושות
 • מה מבטיח ה' ליעקב ?
  • ליווי ושמירה בכל דרכיו
  • שישוב לארץ ישראל
  • לא יעזבו

רמברנדט

slide5
תגובת יעקב
 • קראו פס' 16 – מהי המסקנה החדשה אליה מגיע יעקב אחרי יקיצתו?
  • ה' מצוי בכל מקום, השכינה שוכנת בכל מקום, עם האדם.
 • איזו תגובה רגשית מעוררת בו הבנה זו?
  • יראה - חש שהמקום מופלא
 • יעקב מבין כי כל מקום הינו מקום משכנו של ה' ומכל מקום אדם יכול להדבק בתפילה שתכנס לשערי שמים, לעולם העליון.
 • בבוקר לוקח יעקב את האבן עליה הניח ראשו ומציב אותה כמצבה, סימון למקום בו התגלתה שכינת ה', אולי כדי שיוכל לשוב ולזהותו.
 • מה משמעות יציקת השמן?
  • קידוש – וכך נעשה גם לכלי בית המקדש, למלכים.
 • יעקב מכנה את שם המקום בית אל, סמוך לעיר לוז.
 • מדוע בחר בשם זה?
  • לסמל את מסקנתו כי כל מקום הוא ביתו של ה'.
slide6
נדר יעקב
 • מה נודר יעקב?
  • אם ה'
   • יהיה איתו
   • ישמור עליו
   • יתן לו לחם לאכול ובגד ללבוש
   • ישיב אותו בשלום לבית אביו
  • אז
   • ה' יהיה לו לאלוהים
   • האבן המציינת את בית אל תהיה בית אלוהים – מקום שבו תתגלה קדושת ה'
   • יקדיש לה' עשירית מכל שיקבל מה'
 • איזה סוג של נדר / משפט יש כאן?
  • מותנה - תנאי
 • האם יעקב מתנה את בריתו בכך שיקבל את השפע האלוהי??!!
  • רמב"ן – יעקב אינו מתנה תנאי אלא נודר שבשובו ימלא את בריתו ויעבוד את ה'
   • רש"י – ואם ה' יכרות בריתו איתי מהתחלה עד הסוף כי לא ימצא פסול בזרעי, אז יהפוך המקום הזה לבית ה' וכו'
slide7
סיכום
 • בסוף פרק כ"ח מתגלה ה' ליעקב בחלום.
 • מראה הנבואה גורם ליעקב להבין כי ה' מצוי בכל מקום ומשגיח על מעשי בני האדם.
 • ה' מבטיח ליעקב את אותן הבטחות שהבטיח לאבותיו ובעקבות הבטחות אלו יעקב מתחייב כי לכשישוב בבטחה אל ביתו יהפוך את בית אל למקום מקודש לה' ויקדיש חלק מהשפע שניתן לו לעבודת ה'.
 • האם הבטחות ה' מעידות על כך שגם הוא אינו רואה פסול במעשי יעקב כאביו? האם גם בעיניו המטרה שירתה את האמצעים?