slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gifra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gifra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Gifra - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Gifra. Gifra je bratstvom mladých, ktorí sa cítia byť povolaní Duchom Svätým ku skúsenosti kresťanského života vo svetle odkazu sv. Františka z Assisi vo Františkánskej rodine, ktorej je GIFRA súčasťou. SKÚSENOSŤ BRATSTVA. bratstvo je byť prijatý taký, aký som

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gifra' - anisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Gifra je bratstvom mladých, ktorí sa cítia byť povolaní Duchom Svätým ku skúsenosti kresťanského života vo svetle odkazu sv. Františka z Assisi vo Františkánskej rodine, ktorej je GIFRA súčasťou.

sk senos bratstva
SKÚSENOSŤ BRATSTVA
 • bratstvo je byť prijatý taký, aký som
 • bratstvo nie je len iný názov pre nejaké spoločenstvo, je to spôsob života, je to duch
 • bratstvo je tá najväčšia skúsenosť, ktorú mladí v GIFRA získavajú
 • spoločná práca v skupine, zdieľanie, šport, oddych i spoločná zábava upevní vedomie bratstva a napomôže vzájomnému spoznávaniu
slide4
VEK

15 – 30 ROKOV

Tento rok sa začíname venovať aj deťom

od 9 – 14 rokov

fraAngeli – františkánski anjeli

sk senos kres ansk ho ivota pod a vzoru sv franti ka a sv kl ry
Skúsenosť kresťanského života podľa vzoru sv. Františka a sv. Kláry

František je medzi mládežou veľmi obľúbený, oslovuje ich jeho vzťah k prírode ...

Gifra ide ďalej, hlbšie ..:

 • František mal skúsenosť nie sám ale v bratstve
 • Božie Slovo sa stalo základom jeho života
 • dal sa do služieb Cirkvi
 • svoju skúsenosť sa rozhodol zdieľať predovšetkým s chudobnými
slide6
CIEĽ
 • aby som nasledoval Krista podľa príkladu sv. Františka a Kláry
 • aby som zažil bratské spoločenstvo
 • aby som spoznal svoju životnú cestu
 • aby som bol solidárny s chudobnými dnešnej doby
 • aby som dospel k svätosti života
slide7

...aby sa mladý rozhodol pre istú formu života, má byť sprevádzaný, aby sa vytiahlo na povrch

to znamenie, ktoré už v nich je,

ktoré do nich umiestnil Boh.

.... a to všetko s radosťou

slide9
Gifra sa zrodila po I.svetovej vojne v roku 1948 v Taliansku
 • podnet OFM a OFMcap
 • generálny minister OFM zjednotil všetky skupiny, sympatizujúce s františkánstvom, ktoré v tom čase existovali, boli to : Priatelia sv. Antona, Antonova mládež, skupinky Tau a podobné menšie hnutia
 • Rozvoj GIFRA najmä po Druhom vatikánskom koncile
 • v r. 1984 vznikla „regula“ – „Forma života Gifra“
hist ria gifra na slovensku
HISTÓRIA GIFRA NA SLOVENSKU
 • 18.-21.6. 2001 - na podnet pátra Mareka Javorského OFM bolo v Melčiciach stretnutie s Marielou – terciárkou zodpovednou za GIFRU v Taliansku, ktorú nám prišla predstaviť.
 • v lete r. 2002 prvá GIFRA v Bobrov na Orave - 100 mladých
 • v lete r. 2003 v Brehove, rozdelená na : „BRÁNA“ 75 mladých „CESTA“ 35 mladých 18 mladých prijatých do GIFRA
 • v lete r. 2004 v Oravskej Lesnej, „BRÁNA“ - „CESTA“
 • v lete r. 2005 PUTOVNÁ GIFRA 10 dní – Bánovce nad Bebravou  Rajecká Lesná - „Prišli sme sa mu pokloniť“
trukt ra letn ch stretnut
Štruktúra letných stretnutí

„BRÁNA“ – témy

1. deň Chválospev stvorenia - bratstvo

2. deň Greccio - Vianoce

3. deň San Damiano - pokánie, Eucharistia

4. deň La Verna - ticho, samota, modlitba, utrpenie

5. deň Porciunkula - Panna Mária v živote sv. Františka

„CESTA“ – témy sa každý rok menia

slide12
prvé obdobie - prvé kontakty s Gifrou kresťanská a františkánska formácia prijatie seba a druhých výchova k modlitbe

letné stretnutie na „Bráne“

stretávanie sa v malých skupinách – bratstvách

letné stretnutie na „Ceste“ - PRIJATIE

prehĺbenie duchovného života

vzťah s Cirkvou

sviatostný život

PRÍSĽUB

Permanentná formácia - katechizmus, dar života, citovosť, priateľstvo, život podľa Božieho Slova

Obdobia

slide14

HYMNA

1 .Brat slnko, sestra zem

brat ránko a brat deň

sestra skala, sestra voda

drahá sestra príroda.

2. Nedivte, sa tým slovám,

že vás sestrami a bratmi volám,

veď to on môj veľký brat

učil ma vás milovať.

R: František buď tu ešte chvíľku,

tak zostaň s nami my ťažko

zvládneme,

všetko sami tak príď sem,

veď nie si len sen.

3. Nestretol som ho kým žil,

možno tým ma očaril,

že ma hľadal vždy a stále

cez všetky možné tváre.

4. Akoby tu stále bol,

zo sŕdc nikdy nezmizol,

tam je on, pozri tam je on.

R:

veď...snáď ..veď ...