T zv delmi ismeretek
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Updated On :

Tűzvédelmi ismeretek. Tűzriadó gyakorlás. Jogszabályi meghatározás. A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként „Tűzriadó tervet” kell készíteni a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított a 30/1996.(XII.6.) BM rendelet szerint: a) „A” - ”B” - ”C” tűzveszélyességi osztályba sorolt,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - anila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T zv delmi ismeretek

Tűzvédelmi ismeretek

Tűzriadó gyakorlás


Jogszab lyi meghat roz s
Jogszabályi meghatározás

A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként „Tűzriadó tervet” kell készíteni a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított a 30/1996.(XII.6.) BM rendelet szerint:

a) „A” - ”B” - ”C” tűzveszélyességi osztályba sorolt,

b) művelődési, oktatási,

c) egészségügyi és szociális létesítményekben.

A tűzriadó tervnek tartalmaznia kell:

- a tűzjelzés módját,

- a riasztás rendjét - a tűzoltóság és a létesítményben tartózkodók részére,

- a létesítmény elhagyásának módját,

- a munkavállalók tennivalóit (tűzvédelmi berendezések kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamatok leállítása, áramtalanítás, stb.)

- a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra)

- a létesítmény helyszínrajzát (szintenkénti alaprajzait)


Jogszab lyi meghat roz s1
Jogszabályi meghatározás

Az alaprajzokon jelölni kell:

- a tűzvédelmi szempontból fontos berendezéseket, eszközöket,

- a központi elzárókat, kapcsolókat,

- a vízszerzési helyeket.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

A menekülési útvonalat tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását, az épület biztonságos elhagyásának irányáról és módjáról az épületek közösségi terein (művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, 300 fő feletti tűzszakasz, kötelező elhelyezni.

A tervben foglaltak végrehajtását évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.T z szlel se eset n v grehajtand feladatok
Tűz észlelése esetén végrehajtandó feladatok

1. Tűz észlelése esetén riasztani kell a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságát.

A tűzoltóság elérhetősége

Telefonszám: 0- 105 vagy 0- 112 segélyhívószám.

Az egyetem valamennyi telefonkészülékéről segélyhívás/ok kezdeményezhető/k.

Bejelentéskor közölni kell:

A tűzeset helyét, pontos címét.

Mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz.

Emberi élet van-e veszélyben.

Bejelentő neve, bejelentésre használt távbeszélőkészülék hívószáma.

Az eloltott tüzet is be kell jelenteni a tűzoltóság ügyeletére, valamint az egyetem központi rendészeti ügyeletére!

2. Környezet riasztása

Hangos szóval – tűz van! tűz van! tűz van!

Beépített tűzjelző rendszer kézi jelzésadó segítségével.T z szlel se eset n v grehajtand feladatok1
Tűz észlelése esetén végrehajtandó feladatok

3. Életmentés

A tűzoltóság riasztása után a veszélyeztetett – területen, helyiségben – tartózkodóknak védett területre kell távozni. Mozgásukban korlátozottak kimenekítésről az egészségügyi személyzetnek kell gondoskodni. Amennyiben a tűz nagysága, illetve a füst terjedelme ezt nem teszi lehetővé – akadályozza -, akkor a helyiség bejárati ajtaját lehetőleg vízzel átitatott textíliával kell eltömíteni.

4. Tűzoltás

A riasztott tűzoltóság kiérkezéséig meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló eszközökkel:

- tűzoltó készülékek – por, hab, Co2 gáz,

- beépített fali tűzcsapok.

A helyszínre érkezett tűzoltóság oltásvezető parancsnokot tájékoztatni kell

- a tűz helyéről,

- a foganatosított intézkedésekről pld elektromos áram kikapcsolása stb

- hol tartózkodhatnak a kárhelyen személyek


T z eset n biztons gos ment s menek l s lehet s gei
Tűz esetén biztonságos mentés, menekülés lehetőségei

- A forró füstgázok alatt lehajolva, vagy kúszva biztonságosan el lehet hagyni a füsttel teli helyiséget.

- A füst ellen az orr és a száj elé szorított nedves textiliával lehet védekezni.

- Menekülés közben a liftet ne használjuk (áramkimaradás vagy kikapcsolás miatt leállhat).

- A füst elvezetés céljából a helyiség, lépcsőház ablakait ki kell nyitni.

- A füst helyiségbe szivárgása ellen az ajtót csukjuk be, a réseket tömítsük el.


T zolt k sz l kek t pusai 1
Tűzoltó készülékek típusai lehetőségei1.

Porral oltó készülék
A t zolt k sz l kek haszn lata
A tűzoltó készülékek használata lehetőségei

  • Biztosítószeget kihúzni

  • Marokszelepet megnyomni

  • Szakaszos működtetés

  • Szóró csövet a tűzre irányítani


Be p tett fali t zcsap
Beépített fali tűzcsap lehetőségei

- Fali tűzcsap, tömlővel és sugárcsővel

- Sugárcső

  • sugárban adja az oltóvizet,

  • zárt állás,

  • szórva, terítve adja az oltóvizet.


T z szlel se eset n v grehajtand feladatok2
Tűz észlelése esetén végrehajtandó feladatok lehetőségei

5. Műszaki mentés

A tűzoltással egyidejűleg meg kell kezdeni a veszélyeztetett helyszínen lévő anyagok, eszközök mentését. Ebben a helyszínen tartózkodó személyzetnek, illetve az Intézet (klinika) „riasztott” munkatársainak kell részt venni.

6. Tűz-, vagy káreset utáni feladatok

A tűzoltás után a kárt ért - területen, helyiségben - a takarítás megkezdése tilos amíg a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság tűzvizsgáló arra nem ad engedélyt. Amennyiben bűncselekményre utaló körülmény merül fel abban az esetben a rendőrség is helyszíni szemlét hajt végre.

A tűzoltóság által kiállított „hatósági bizonyítványt” alapján lehet a biztosító felé a kárigényt benyújtani.