odr ivi povratak u odr ivu dr avu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Održivi povratak u održivu državu? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Održivi povratak u održivu državu?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Održivi povratak u održivu državu? - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Održivi povratak u održivu državu?. Ispitivanje javnog mnijenja o položaju povratnika u Bosni i Hercegovini Rolf Kappel, NADEL, ETH Cirih Prezentacija za konferenciju za štampu Sarajevo, 23. A v gust 2006 Banja Luka, 24. A v gust 2006. Povod za istraživanje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Održivi povratak u održivu državu?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odr ivi povratak u odr ivu dr avu

Održivi povratak u održivu državu?

Ispitivanje javnog mnijenja o položaju povratnika u Bosni i Hercegovini

Rolf Kappel, NADEL, ETH Cirih

Prezentacija za konferenciju za štampu

Sarajevo, 23. Avgust 2006

Banja Luka, 24. Avgust 2006

povod za istra ivanje
Povod za istraživanje
 • Proces povratka je ugovoren Dejtonskim mirovnim sporazumom.
 • Oko 1 milion povratnika nakon završetka rata.
 • Uloga manjinskih povratnika u multietničkoj državi.
 • Od anegdotskih dokaza do statistički zasnovanih zaključaka.
 • Potencijali i ograničenja ispitivanja javnog mnijenja.
koncept odr ivog povratka
Koncept održivog povratka
 • Izvedeno iz UNHCR-ovih preduslova za siguran i dostojanstven povratak:
  • Pravo na povratak
  • Dobrovoljan povrataka
  • Fizička sigurnost
  • Pravna sigurnost
  • Materijalna sigurnost
  • Pomirenje
dobrovoljni povratak i pomo
Dobrovoljni povratak i pomoć
 • Više od 90% povratnika navodi da je njihov povratak bio dobrovoljan.
 • Samo 3% bivših interno raseljenih lica i 7% bivših izbjeglica tvrde da je njihov povratak bio iniciran od strane predstavnika vlasti i da se nije podudarao da njihovim vlastitim planovima.
 • 95% ispitanika se vratilo u svoje prijeratne domove, a samo 5% se nakon toga preselilo u neko drugo mjesto.
 • 51% bivših interno raseljenih lica i 41% bivših izbjeglica objašnjava da su primili pomoć nakon povratka. Taj je broj nešto veći u ruralnim u odnosu na urbana područja.
 • 80% pomoć vidi “veoma značajnom”, a 20% “donekle “značajnom”.
fizi ka sigurnost i diskriminacija 1
Fizička sigurnost i diskriminacija (1)
 • Oko 90% ispitanika se osjeća sigurno od nasilnih prijetnji koje su posljedica međuetničkih tenzija.
 • 12% povratnika strahuje od takvih prijetnji, u poređenju sa 8% domicilnim stanovnika.
 • Takav je stav izrazilo 15% manjinskih i 8% većinskih ispitanika.
 • Osjećaj nesigurnosti je rašireniji u urbanim područjima i među starijim ljudima, u odnosu na ruralna područja i mlađe ljude.
fizi ka sigurnost i diskriminacija 2
Fizička sigurnost i diskriminacija (2)
 • Više od 70% ispitanika misli da svi građani nemaju jednaka prava i mogućnosti da oblikuju svoje živote.
 • Manjinski ispitanici imaju značajno pozitivnije stavove o ovom pitanju, u odnosu na većinske ispitanike.
 • Oko 80% ispitanika smatra da pripadnici manjinskih skupina mogu prakticirati svoja religijska i kulturalna uvjerenja bez ikakvih negativnih posljedica.
fizi ka sigurnost i diskriminacija 3
Fizička sigurnost i diskriminacija(3)
 • Diskriminacija pripadnika manjinskih skupina navodno postoji u:
  • traženju zaposlenja (54% manjinskih ispitanika ima taj stav, te 32% većinskih ispitanika);
  • pristupu javnim uslugama (26% manjinskih ispitanika ima taj stav, te 13% većinskih ispitanika);
  • manje prijateljski tretman u svakodnevnom životu, drugačije tretiranje djece manjinskih povratnika u školama.
 • Broj ispitanika sa negativnim ličnim iskustvom je među manjinskim ispitanicima značajno manji: 8% u RS-u, 3% u Federaciji.
pravna sigurnost politi ke slobode i prava 1
Pravna sigurnost, političke slobode i prava(1)
 • Više od 90% povratnika ima ličnu kartu, a skoro 80% i pasoš.
 • Doslovno svi povratnici su uspješno ostvarili pravo na vlasništvo i korištenje svojih kuća ili stanova.
 • Skoro 30% ispitanika misli da je sloboda iznošenja političkih stavova i sloboda političkog djelovanja ograničena.
 • Više od 40% ispitanika misli da mediji nisu nezavisni od političkih uticaja.
 • Više od 40% ispitanika smatra da ne mogu uticati na donošenje odluka na lokalnom nivou.
pravna sigurnost politi ke slobode i prava 2
Pravna sigurnost, političke slobode i prava (2)
 • Više od 40 % ispitanika misli da izborni proces nije fer i pravedan.
 • Svi navedeni odgovori su izraženiji kod manjinskih u odnosu na većinske ispitanike, te u RS-u u odnosu na Federaciju.
 • Vrlo mali broj ispitanika, između 1% i 2%, ističe da su bili spriječeni su prakticiranju svojih prava na glasanje i političke slobode.
materijalna sigurnost i ekonomske perspektive 1
Materijalna sigurnost i ekonomske perspektive (1)
 • 13% povratinka navodi da su imali poteškoća da prehrane svoje porodice; isti odgovor je dalo 6% domicilnih stanovnika. Ovaj oblik “ekstremnog siromaštva” je rašireniji u ruralnim u odnosu na urbana područja, te među manjinskim ispitanicima u odnosu na većinske.
 • 29% povratnika navodi da svojoj porodici mogu obezbijediti zadovoljenje osnovnih potreba, kao što je hrana, ali da imaju poteškoća pri plaćanju računa, kupovini odjeće i slično. Ovaj oblik “opšteg siromaštva” je češći u RS-u u odnosu na Federaciju.
materijalna sigurnost i ekonomske perspektive 2
Materijalna sigurnost i ekonomske perspektive (2)
 • Većina ispitanika, oko 80%, su zadovoljni javnom infrastrukturom i uslugama.
 • Oko 40% ispitanika navodi da se njihova finansijska situacija pogoršala od njihovog povratka, odnosno završetka rata (40%: bez promjena; 20%: poboljšanje).
 • Kada je riječ o očekivanjima od budućnosti, 50% misli da se situacija u njihovom domaćinstvu neće promijeniti u narednih 5 godina; 30% očekuje poboljšanje, 15% pogoršanje.
 • Čini se da su domicilni stanovnici pesimističniji u odnosu na povratnike, kao i ispitanici iz RS-a u odnosu na ispitanike iz Federacije.
pomirenje
Pomirenje
 • Više od 60% ispitanika navodi da imaju redovne i dobrovoljne kontakte sa građanima iz drugih etničkih skupina.
 • Broj ispitanika koji su dali takav odgovor je veći među pripadnicima manjinskih skupina u odnosu na domicilne stanovnike.
 • Skoro 60% ispitanika misli da su političari ostvarili “mali ili nikakav progres”u procesu pomirenja (40% za religijske vođe).
 • Spremnost ispitanika da žive u multietničkoj državi je u snažnom kontrastu sa stavovima o ograničenom doprinosu političkih i religijskih lidera u promoviranju pomirenja.
odr ivost povratka i uspjeh u procesu gra enja dr ave 1
Održivost povratka i uspjeh u procesu građenja države (1)
 • 65 % povratnika navodi na planiraju ostati u svojim domovima.
 • 20% su neodlučni (28% mlađi ljudi, 12% stariji ljudi).
 • 10% planiraju otići (16% urban, 5% rural).
 • Broj ispitanika koji planiraju ostati je veći u ruralnim područjima i među starijim povratnicima.
 • Broj ispitanika koji su neodlučni ili planiraju otići je veći u urbanim područjima i među mlađim ljudima.
odr ivost povratka i uspjeh u procesu gra enja dr ave 2
Održivost povratka i uspjeh u procesu građenja države (2)
 • 36% ispitanika misli da će proces građenja države biti uspješan.
 • 37% smatra da su šanse za uspjeh i neuspjeh procesa građenja države jednake.
 • 13% očekuje neuspjeh.
 • Povratnici su optimističniji od domicilnih stanovnika.
 • Stariji ispitanici u ruralnim područjima su optimistilniji do mlađih ljudi u ruralnim područjima.
zaklju ci 1
Zaključci (1)
 • Dosadašnji napredak povratka se može ocijeniti relativno uspješnim.
 • Građani su imali velike koristi od pomoći koja im je pružena od strane međunarodne zajednice i domaćih vlasti.
 • Proces povratka još uvijek nije završen:
  • Održivost povratka treba ojačati i konsolidovati;
  • Određeni broj interno raseljenih lica i izbjeglica još uvijek čeka na povratak; broj povrataka je drastično opao u posljednjim godinama.
 • Poboljšanje ekonomskog razvoja (smanjenje siromaštva, povećanje stope zaposlenosti i socijalne sigurnosti) će imati pozitivan uticaj na povratak i održivost povratka.
zaklju ci 2
Zaključci (2)
 • Diskriminacija protiv pripadnika manjinskih grupa treba biti reducirana, prije svega na lokalnom nivou. Značajnu ulogu u tom procesu trebaju odigrati organizacije civilnog društva.
 • Jačanja političkih kompetencija i kapaciteta na lokalnom nivou se trebaju nastaviti.
 • Političke i religijske vođe trebaju biti uzori u promoviranju pomirenja.
 • Političke ovlasti trebaju biti premještene sa entitetskog na državni nivo.
 • Međunarodna zajednica treba nastaviti podržavanje procesa povratka i izgradnje države.