innovations karavanen 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innovations-karavanen 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innovations-karavanen 2010

play fullscreen
1 / 48

Innovations-karavanen 2010

79 Views Download Presentation
Download Presentation

Innovations-karavanen 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innovations-karavanen 2010

 2. Innovationskaravanen 2010 Innovation – hvorfor? • Samfundsudvikling – globale / lokale forhold kræver nytænkning. • Udfordringer for UCN fx i form af færre uddannelsessøgende øget konkurrence om de studerende. • Arbejdsmiljøet en udfordring, når hverdagens kompleksitet øges.

 3. Innovationskaravanen 2010 Den innovative professionshøjskole UCN Team Innovation – ”institutionelt team” = tværgående i hele UCN med fokus på innovation etableret efterår 2008. Innovation er ét af hovedområderne i UCN’s strategi for 2010-2012 (udviklingskontrakt). Nyt videncenter”Videncenter for Innovation” etableret ved årsskiftet 2010.

 4. Innovationskaravanen 2010 Er vi i gang? Yes! - - yes we can! Vi: • uddanner til forandring. • uddanner til kreativitet og innovation. • arbejder kreativt og med innovative metoder mange steder i UCN… • måske somme tider helt uden at vide det? • måske er der mulighed for at gøre det meget mere? og meget sjovere? • måske er der mulighed for at få idéer, der rykker meget mere? mere end hvis vi gør ”som vi plejer”….

 5. Innovationskaravanen 2010 Hensigten med Innovations-karavanen er, at vi alle i UCN får • mere viden om, hvad innovation er og • en oplevelse af innovations betydning for hverdagens praksis.

 6. Innovationskaravanen 2010 En ulden fis i en hornlygte – et buzzword – eller? Innovation er en kreativ proces, som skaber en god idé, der efterfølgende omsættes og giver værdi. Fase 2, 3 og 4 kommer vi tilbage til lidt senere i 2010!

 7. Innovationskaravanen 2010 • Hvornår får I de gode idéer? • Hvor befinder I jer fysisk, når I får gode idéer? • Hvad laver I, når de gode idéer kommer? • Hvad mener I er afgørende for, at de gode idéer kommer frem? At styre kreativitet = at stimulere idéudvikling =Fokus i Innovationskaravanen fase 1 !

 8. Innovationskaravanen 2010 Hvilke metoder/teorier har vi valgt til karavanen? Metoder, som vi mener, kan overføres til vores daglige arbejde i UCN. Kreative ”tænkeredskaber”, som vi vurderer, kan skabe kreativitet i UCN. Første runde af innovationskaravanen: Lateral tænkning

 9. Innovationskaravanen 2010 Innovations-karavanens medlemmer: • Jacob • Berit • Anni • Ann-Merete

 10. Innovationskaravanen 2010 Er der noget I er i tvivl om? Brug planchen ved døren!

 11. Lateral tænkning Dr. Edward de Bono • Vi tænker traditionelt : analyse, vurdere, argumentere => traditionelle svar • Lateral tænkning gi’r os nye mønstre/sammenhænge på tværs af dét, vi ikke tror hænger sammen. • Giver mulighed for nye idéer og gode spørgsmål. • Specifikke tankeprocesser kan opøves (kreativ tænkning kan læres) - Bruger vi lateral tænkning, styrer vi tankerne hen i kreativitetens felt ..

 12. God fornøjelse!

 13. …Isbryder…

 14. Udfordringen • Hvad giver dig arbejdsglæde? • Hvilke udfordringer er der i dit daglige arbejdsliv?

 15. Idegenerering Innovations-karavanen 2010

 16. Den personlige udfordring…. Nu skal du vælge den udfordring, du gerne vil arbejde videre med: • Det skal være en konkret udfordring fra dit arbejdsliv • Udfordringen skal formuleres, så du kan handle på den – hvordan kan jeg…………? • Skriv udfordringen som et spørgsmål…

 17. Innovationskaravanen 2010 Ideudvikling. Rejsen imod nye ideer…..

 18. Strukturen - den kreative platform: • Den Røde Løber • Opgaven –udfordringen • Ideudvikling • Ideudvælgelse • Præsentation • Den blå løber/kattelemmen

 19. Den kreative platform principper: • Vi holder (næsten) ingen pauser.Du må gerne "melde dig ud" - bare du melder dig ind igen • En opgave en deadline • Sig JA til (næsten) alt • Lav mange fejl - og brug dem • Ideer er ikke farlige - accepter dem alle.Lad være med at være genial • Ingen bedømmelse

 20. Vi går i gang…

 21. Den røde løber - 3D case Klap 1-2-3 • ”Yes – jeg har lavet en fejl” • Find sammen med den, som har den samme hårfarve, som dig selv • Den med den længste pegefinger starter

 22. Den røde løber - 3D case Dagen baglæns • ”Fokus” • Find sammen med den, der har den samme farve trøje, som dig selv • Den med de største hænder starter • I får 1 minut hver og vi styrer

 23. Den røde løber – 3D Case Ting mødes • Find sammen med en, der har samme type bukser som dig selv. • Den, der sidst har spist et æble, starter

 24. Den kreative platform Bedste venner i dag til ideudvikling: • Gule sedler • Pen • Skriv en ide 1 pr. seddel

 25. Find din udfordring frem igen…..

 26. Ideudvikling….

 27. Ideudvikling Tøm hjernen…..

 28. Hvilke ideer ville han få?

 29. Hvilke ideer ville de få?

 30. Ideudvikling UCN ”Education with balls;=)” • Tag en bold i posen. • Brug ordet til at få ideer til din udfordring…

 31. Ideudvikling Ønsketænkning…. • Hvad nu, hvis alt kunne lade sig gøre?

 32. Ideudvikling Dogmetænkning… • Hvad nu, hvis du kun har 10 minutter til at imødegå udfordringen…. • Hvad sker der så…

 33. Ideudvikling Hvis en tandlæge havde din udfordring – hvilke ideer ville han/hun få?

 34. Ideudvikling Hvis den person du holder mest af havde din udfordring – hvilke ideer ville han/hun få?

 35. Ideudvikling Hvis en general havde din udfordring – hvilke ideer ville hun/han få?

 36. Sortering af individuelle ideer • Grønne ideer – umiddelbart omsættelige • Gule ideer – på lidt længere sigt • Røde ideer – radikal innovation • Associationer

 37. Den røde løber - 3D case Giv gaver • Find sammen med den, der har samme type sko som du har • Den, der har længst hjem, starter

 38. Ide-kortet Find sammen i grupper Alle ideer sættes på bordet • Vælg én ide ”med hjertet” Placer din ide midt på et A3 ark Idekort (parvis): • Brug 5 minutter til fælles ideudvikling på den ene parts ide – skriv ned • Byt roller • Skift makker; gentag proceduren

 39. Præsentation i elevator – 1 minut til hver • Læs din udfordring op. • Fortæl om de ideer du fik til løsning af udfordringen. • Den der er født først på året starter.

 40. PAUSE….

 41. Fernisering…… • Medbring A3-arket med udfordringen og dine ideer. • Hver 8 personers gruppe laver nu ”hjulet” med en anden 8 personers gruppe, hvor man på skift laver ide-formidling og lytter. • Dette gentages, hvis der er tid. • Proces-opsamling på ideerne…..

 42. Slut på den kreative platform…

 43. Realisering… • Hvad skal der ske nu med din ide? - hvad gør du i morgen? - hvad gør du om en uge? • hvordan kan du se at din ide er gennemført?

 44. Evaluering

 45. Øvede os i, at fejl er OK Valgte en betydningsfuld udfordring Fik energi (energizers) – grin og bevægelse Idéudviklede alene -> idéudviklede sammen Præsenterede idéer – glædede os over høsten Tryghed / koncentration / motivation / viden ET GODT GRUNDLAG FOR IDÉUDVIKLING HVAD NÅEDE VI I DAG?

 46. Tak for i dag 