Shock - PowerPoint PPT Presentation

angie
shock n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Shock PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
199 Views
Download Presentation

Shock

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Shock Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 2. Shock: organismens oxygen-behov tilgodeses ikke • Cellernes oxygenbehov globalt i organismen tilgodeses ikke • Celledød: årsag til det akutte/subakutte organsvigt • Livstruende tilstand med høj mortalitet • Vigtigt at tilstanden erkendes hurtigt Shock Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 3. Shock • Shock: ofte uklar symptomatologi • Symptomer fra flere organer • Uden entydig ætiologi Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 4. Shock • Tilstanden er dynamisk • Patienterne er ofte bevidsthedspåvirkede Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 5. Shock: 4 ud af 6 Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.


 6. Shock: klinisk inddeling • Hypovolæmiskshock • Kardiogentshock • Anafylaktiskshock • Obstruktivt shock • Septisk shock Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 7. Shock: flowchart Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 8. Shock: behandling Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 9. Utilstrækkeligt cirkulerende blod/volumen i karbanen • Reduktion af hjertets slagvolumen • Øget sympatikusaktivitet i første fase • Øget myokardiekontraktilitet • Ofte takykardi • Bleg, kølig hud • Nedsat kapillærrespons (vasokonstriktion) • Ved tab af 20-25% er disse mekanismer ikke tilstrækkelige • BT falder så • Tiltagende CNS påvirkning af forskellig art • Nedsat urinproduktion • Ultrasound: TTE, FAST, FATE, lungultrasound Hypovolæmiskshock Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 10. Ultrasound - TTE Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 11. Kardiogentshock • Kaldes også hjertepumpesvigt • Lavt BT, kølig, svedende og bleg hud • Nedsat kapillærrespons (vasokonstriktion) • Svag puls – evt. påskyndet, uregelmæssig • Evt. svære retrosternale smerter (AMI/AKS) • Ve. sidig hjertesvigt: lungestase, cyanose, hypoxæmi • Hø. sidig hjertesvigt: halsvenestase, hepatomegali, ødemer • Ultrasound: TTE, FAST, FATE, lungultrasound Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 12. Ultrasound - TTE Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 13. Anafylaktiskeshock • Kaldes også det allergiske shock • Generaliseret urticaria/ødem • Varme/rødme • Respiration: hvæsende/stidorøs • Metabolisk: som hypovolæmiskshock • Massiv vasodilatation • Kredsløbssvigt Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 14. Obstruktive shock • Svigtende fyldning af hjertet • Halsvenestase, hypotension, takykardi er hyppig • Ekstern obstruktion – eller andet? • Her gælder, at man skal fjerne det obstuktive Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 15. Alment medtaget • Bevidsthedspåvirket • Febril og blussende • Symptomer fra flere/samtlige organsystemer • Mistænkt eller verificeret infektion • 2 af 4 kriterier for SIRS og hypotension trods volumen • Varmt shock • Hyperdynamiskshock • Perifer vasodilatation • Infektioner af enhver art Septiskeshock Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 16. 72-årig mand overflyttet fra RH efter hjerte-klap-operation • Perifer vasokonstriktion, AN-spl kan ikke lægge venflon • Har fået fjernet sit CVK på RH • Dårlig, overfladisk og hurtig respiration • Huden er bleg og klam, kold hud • Lavt BT • Bevidsthedspåvirket, laktat stiger, acidose • Hjertestop Case 1 Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 17. Airway: evtintuberes, bliver ventileret, ingen halskrave • Breathing: påskyndet og dårlig resp., rtg thorax: skygge dxt • Breathing: ophævet resp lyd på hø side • Circulation: hjertestop • Disability: stærkt bevidsthedssvækket Case 1 Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.

 18. Behandling: ventileres • Behandling: hæmothorax - tamponade • Behandling: hjertemassage • Behandling: pleuradræn • Behandling: udtømmes 2 liter blod • Behandling: volumen tilføres • Behandling: intensiv terapi Case 1 Jens Børglum, lektor, overlæge, ph.d.