Rychlostn kanoistika
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Rychlostní kanoistika. Původ kanoe. Kanoe je výtvorem původních obyvatel Ameriky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - angie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

P vod kanoe
Původ kanoe

Kanoe je výtvorem původních obyvatel Ameriky.

Kostru kánoe vyráběli severoameričtí Indiáni z cedrového dřeva a k jejímu krytí užívali březovou kůru. Výrobou se zabýval celý kmen. Stavba lodě byla záležitostí mužů, sešití jednotlivých částí kůry byla práce žen. Kanoe sloužily převážně k lovu zvěre a ryb, ale bylo jich také používáno jako plavidel válečných.

Kdy pronikla kánoe do Evropy, není přesně zjištěno. První zmínky o ní jsou z Anglie z devatenáctého století. Zde byla kánoe využívána na krátké výlety a vyjížďky. V roce 1866 je založen v Anglii první kanoistický sportovní klub v Evropě. U nás se první kanadská kánoe objevuje roku 1875.


Rychlostn kanoistika

V Evropě se setkáváme s kajakem až v 19. století v Anglii. Je zde stavěn na způsob veslařských lodí. Z původního lehkého, obratného a rychlého člunu se tak stává nevhodnou úpravou těžká a neobratná loď. Velkou zásluhu na popularizaci tohoto plavidla má Skot Mac Gregor, který na kajaku projel mnoho řek západní Evropy. První kajak u nás plul roku 1887 z Budějovic do Děčína.

 Dalším mezníkem ve vývoji kajaku je rok 1905, kdy mnichovský student Heurich zkonstruoval prvý skládací kajak. Ten umožnil svými vlastnostmi sjíždět i rychle tekoucí horské řeky a získal brzy značnou oblibu.


Prehistorie esk kanoistiky
Prehistorie české kanoistiky Anglii. Je zde stavěn na způsob veslařských lodí. Z původního lehkého, obratného a rychlého člunu se tak stává nevhodnou úpravou těžká a neobratná loď. Velkou zásluhu na popularizaci tohoto plavidla má Skot Mac Gregor, který na kajaku projel mnoho řek západní Evropy. První kajak u nás plul roku 1887 z Budějovic do Děčína.

 • Již v dávných dobách existoval na našich řekách čilý ruch. Plavidla sloužila především k rybolovu, převoznictví a obchodu.

 • 15. století – rytíř Zachař z Pašiněvsi používal kajak k rybolovu a k turistickým účelům.

 • Petr Vok z Rožmberka sjel na lehkém rybářském člunu Vltavu a většinu jihočeských rybníků.

 • Vltava – od středověku vory a na lodích se vozila sůl. Sjízdnosti Vltavy byla věnována pozornost již od dob Karla IV.


Rychlostn kanoistika

 • 60. léta jsou dobou vzniku a rozvoje českého tělovýchovného hnutí.

 • 1862 vznik Sokola

 • 1860 Anglický veslařský kroužek v Praze

 • V 70. letech se na našich řekách objevily první kanoe. Zásluhu na tom mají především angličtí obchodníci. Angličané konají výlety i na české řeky na původních kanadských a Robroy- kanoích

 • V těchto letech byla plavba na kanoích pouze výjimkou a byla záležitostí především cizinců.

 • V letech 1876 – 1890 existovaly ve většině veslařských klubů tzv. kanoes (většinou Robroy-kanoe a podobné typy lodí).


Rychlostn kanoistika

 • 1876 přivezl štolba hraběte Kinského první skutečnou kanoi, se kterou se projížděl v Chocni po Orlici.

 • Věrohodně je první kanadská kanoe doložena v Roudnici, kde ji známý sportovec Ferdinand Zinke odkoupil od Stewense a Bradlyho.

 • V 80. letech již panoval celkem čilý cestovní ruch na našich řekách z hlediska vodní turistiky, o kanoistice ještě hovořit nemůžeme.

 • Pro vznik kanoistiky mělo význam založení Českého Yacht klubu roku 1893 Josefem Rösslerem-Ořovským. ČYK se stal na dlouhou dobu hlavním představitelem rozvíjející se české kanoistiky.


Rychlostn kanoistika

 • 1905 člen ČYK Štutzig rozhodl zavést otevřenou kanadskou kanoi na naše řeky. Vytvořil model a podle něho byla zhotovena první těžká dřevěná kanoe. Začala je vyrábět pražská firma Blecha a Mašek.

 • 1910 objednal Josef Rössler-Ořovský u firmy Kennebeck v Ontariu šest pravých kanadských kanoí.

 • 1912 dal svoji loď k dispozici pražskému loďaři Řepovi, aby začal kanadský typ kanoe vyrábět.

 • Od této doby se kanoistika začíná šířit do veslařských a dalších sportovních klubů a definitivně vytlačuje veslice a maňasy.


Rychlostn kanoistika

 • 1888 založení Klubu českých turistů, jehož odbory po roce 1918 velkou měrou přispěly k šíření vodní turistiky a kanoistiky a jeho členové stáli později i u zrodu vodního slalomu.

 • 1910 založen Vysokoškolský sport. Vysokoškoláci si sami začali amatérsky stavět kanoe i bez velkých finančních nákladů.


Rychlostn kanoistika

Rychlý rozvoj kanoistiky narazil na odpor některých funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

První kanoističtí nadšenci v čele s Josefem Rösslerem-Ořovským si uvědomili nutnost vytvořit nový orgán, který by dal kanoistice nový směr, který by koordinoval činnost dosud roztříštěných kanoistů z jednotlivých veslařských a jachtařských oddílů, kroužků a klubů.


Vznik svazu kanoist kr lovstv esk ho
Vznik svazu kanoistů království Českého funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • 12. října 1913 se v Praze uskutečnily 1. kanoistické soutěže (jako součást mezinárodních závodů motorových člunů). Pořadatelem byl ČYK. Závody měly propagační charakter. Soutěžilo se ve třech disciplínách, v lehké kanoi na 1 km, v těžké kanoi na 500 m a v překážkové jízdě na 400 m. (Pádlovalo se v sedě).

 • Průběh roku 1913 a úspěch prvních soutěží vedl Josefa Rösslera-Ořovského k tomu, že dal popud ke svolání zájemců o kanoistiku.Schůze se konala 29. listopadu 1913 v tehdy známé a populární sportovní kavárně U Karla IV. na Karlově náměstí v Praze.


Rychlostn kanoistika

 • předsedou byl Josef R funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích. össler-Ořovský, místopředsedou Zakládajícími členy byly ČYK Praha, ČYK České Budějovice a Veslařský klub Blesk.

 • Zakladatelem a prvním byl zvolen Václav Rybář a jednatelem Jan Roztočil.

 • Činnost svazu se začala celkem slibně rozvíjet. Podporovala se turistika, popisovaly se ve sportovním tisku vodní túry, konaly se besedy a závody.

 • Krátce na to vypukla první světová válka, která všechnu tuto práci zastavila.


Rozvoj kanoistiky v obdob 1918 1933
Rozvoj kanoistiky v období 1918 - 1933 funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Léta 1920 – 1930 jsou obdobím značného zakladatelského rozmachu naší kanoistiky.

 • Vznik řady oddílů v Praze i mimo ni.

 • Kanoe a skládací kajaky již plně převzaly úlohu dřívějších typů plavidel.

 • Velké zásluhy o rozvoj kanoistiky měli členové Klubu čs. turistů ( KČST)

 • Před první světovou válkou měly závody především propagační cíl, po válce nabývají závody skutečně sportovní charakter.


Prvn z vody
První závody funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Nejprve se rozvíjely distanční závody, od poloviny 20. Let se začalo závodit na klasických rychlostních tratích 1 km a 10 km.

 • 1921 Záhoří - Chuchle

 • 1922 České Budějovice – Praha (189 km)

 • 1923 Cholín – Praha (65 km)

 • 1926 Praha – Měchenice – Praha

 • Svatojánské proudy – Zbraslav atd.


Mezin rodn kanoistick federace
Mezinárodní kanoistická federace funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Internationale Reprasentantschaft für Kanusport (IRK), později přejmenována na ICF (1946).

 • Vznik 20.1. 1924 v Kodani

 • Na základě jednání mezi zástupci Švédska, Dánska, Německa a Rakouska.

 • Náš svaz přistoupil k IRK 1925 a je počítán mezi pět zakládajících zemí.

 • 1925 IRK pověřila náš svaz, aby se v Praze v rámci VIII. Mezinárodního olympijského kongresu uskutečnily velké mezinárodní kanoistické závody.

 • Od 1925 se pravidelně jezdí mistrovství republiky.


1 me v praze v roce 1933
1. ME v Praze v roce 1933 funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Velký a nesnadný úkol pro náš svaz.

 • Závody na F1, F2 (skládací kajaky), K1 (švédské kajaky) na trati 10 km (Zbraslav – Praha), kanoe a kajaky na 1 km.

 • Celkem na závodech startovalo 58 závodníků z 10 zemí.

 • Při ME zasedal IRK – snaha sjednotit typy lodí a vytvořit tak stejné podmínky pro všechny. Stanovil přesné rozměry pro závodní lodě.

 • ME velký společenský a sportovní úspěch, přispělo k zařazení do programu OH.


Kanoistick sout e na programu oh v berl n 1936
Kanoistické soutěže na programu OH v Berlíně 1936 funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Předseda svazu JUDr. Karel Popel (1936)

 • 10 km – F1, F2, K1, K2, C2

 • 1 km – K1, K2, C1, C2

 • C2 10 km Mottl – Škrland 1. místo

 • C2 1 km Brzák – Syrovátka 1. místo

 • C1 1 km Karlík 2. místo

 • OH měly velký vliv na vývoj techniky pádlování


1 ms waxholm 1938
1. MS Waxholm 1938 funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Stejné soutěže jako v Berlíně, přibylo K1, K2 ženy.

 • Naši opět velice úspěšní

  C2 10 km Karlík – Brzák 1. místo

  K2 sestry Pavlisovy 1. místo

  C2 1 km Mottl – Škrland 2. místo


V voj kanoistiky po roce 1948
Vývoj kanoistiky po roce 1948 funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Vytvořeny podmínky pro sjednocení čs. Tv a sportu pro budování socialistického systému naší tělesné kultury.

 • Zákon o státní péči o Tv a sport vytvořil základní předpoklady pro plánovitý a soustavný rozvoj naší tělovýchovy.

 • Nové formy sportovního tréninku.

 • Rostou počty závodů, počty kanoistických oddílů.


Vodn slalom
Vodní slalom funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Zrod vodního slalomu ve 30. letech 20. stol.

 • 1. průkopníkem byl brněnský vodák František Smutný.

 • 1937 1. závod v ČSR v Brně.

 • 1939 1. Mistrovství ČSR

 • 1949 1. MS Ženeva

 • 1. OH 1972 Mnichov, 1992 Barcelona

 • Čeští slalomáři ovlivnili pojetí tohoto sportu ve světě a trvale si udržují vysokou úroveň.


Historii rychlostn kanoistiky je mo no rozd lit na t i obdob
Historii rychlostní kanoistiky je možno rozdělit na tři období:

 • 1936-1958: „ZLATÁ ÉRA“

 • OH: Berlín, Londýn, Helsinky, Melbourne

 • získané medaile: 6 zlatých, 3 stříbrné, 1 bronzová

 • MS: Waxholm, Kodaň, Macon, Praha

 • získané medaile: 6 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových

 • Brzák-Felix, Syrovátko, Mottl, Škrdland, Karlík, Čapek, Holeček, Pavlisová, Zvolánková, Kudrna atd.


Oh lond n 1948
OH Londýn 1948 období:

C1 1 km Holeček Josef 1. místo

C1 10 km Čapek František 1. místo

C2 1 km Brzák – Kudrna 1. místo

C2 Havel – Pecka 2. Místo

OH Helsinki 1952

C1 1 km Holeček Josef 1. místo

C2 1 km Brzák – Kudrna 2. místo

C2 10 km Jindra Alfréd 3. místo


Rychlostn kanoistika

 • 1959-1992: období:„DOBRÝ PRŮMĚR“

 • OH: Řím - Barcelona

 • bez medaile

 • MS: Berlín, Paříž

 • získané medaile: 0 zlatých, 8 stříbrných, 9 bronzových

 • Čtvrtečka, Souček, Eliáš, Pěnkava, Šach, Školník, Suder, Kvasil, Švec, Vrdlovec, Dvořák, Kubíček, Bartůněk, Procházka, Fibigr


Rychlostn kanoistika

 • 1993-současnost: ÉRA MARTINA DOKTORA období:

 • OH: Atlanta, Sydney, Athény, Peking

 • získané medaile: 2 zlaté, 0 stříbrných, 0 bronzových (Martin Doktor)

 • MS: Kodaň-Duisburg

 • celkem: 3 zlaté, 15 stříbrných, 6 bronzových

 • z toho: 2 zlaté, 9 stříbrných a 3 bronzové získal Martin Doktor a 1 zlatou, 4 stříbrné a 4 bronzové C4 200m

 • M. Doktor, C4: Procházka, Křivánek, Fibigr, Dittrich, Kožíšek, Břečka, Kučera, Hruška, Bednář, Fuksa, Netušil, Heller, Leština, Šváb, Holubář, Polívka, Strnadová-Mrůzková, Blahová


Innost esk ch funkcion v icf
Činnost českých funkcionářů v ICF období:

 • V komisích: MUDr. Čech, Vacek, Šulc, Charvátová, Rolečková

 • 1997-2001: Prof. Pollert – předsedou slalomové komise

 • „vydupal“ znovu zařazení slalomu na OH

 • projekt a spolupráce na výstavbě kanálu v Sydney

 • 1945-1960: JUDr. Karel Popel (od r. 1936 předseda ČSK)

 • 1945-54: 1. místopředseda ICF

 • 1954-60: předseda ICF

 • 60-do současnosti: doživotní čestný předseda ICF


K sp ch m esk kanoistiky pat i pov en po dat ms a me sp n
K úspěchům české kanoistiky patří i pověření pořádat MS a ME – úspěšně:

 • Rychlostní kanoistika + maraton

  1938 – 1. ME Praha

  1958 – MS Praha

  1993 – MSJ Račice

  2002 – MSM Týn n. Vlt. – povodně!

  2005 – MEM Týn n. Vlt.

  2006 – ME Račice

  2007 – MSJ Račice

  2008 – MSM Týn n. Vlt.


Rychlostn kanoistika

 • Vodní slalom + sjezd pořádat MS a ME – úspěšně:

  1967 MS Lipno/ Špindlerův Mlýn

  1996 MSJ

  1998 ME Roudnice

  2006 MS Trója/ Karlovy Vary

  2008 MSJ Roudnice


ad