1 6 2008 reach n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Οι υποχρεώσεις από 1/6/2008 των Παραγωγών / Εισαγωγέων / Μεταγενέστερων Χρηστών – Επιπτώσεις από τη μη εφαρμογή του PowerPoint Presentation
Download Presentation
Οι υποχρεώσεις από 1/6/2008 των Παραγωγών / Εισαγωγέων / Μεταγενέστερων Χρηστών – Επιπτώσεις από τη μη εφαρμογή του

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
angeni

Οι υποχρεώσεις από 1/6/2008 των Παραγωγών / Εισαγωγέων / Μεταγενέστερων Χρηστών – Επιπτώσεις από τη μη εφαρμογή του - PowerPoint PPT Presentation

89 Views
Download Presentation
Οι υποχρεώσεις από 1/6/2008 των Παραγωγών / Εισαγωγέων / Μεταγενέστερων Χρηστών – Επιπτώσεις από τη μη εφαρμογή του
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Οι υποχρεώσεις από 1/6/2008 των Παραγωγών / Εισαγωγέων / Μεταγενέστερων Χρηστών – Επιπτώσεις από τη μη εφαρμογή του Κανονισμού REACH Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08

 2. Σημαντικές ημερομηνίες για την εφαρμογή των διατάξεων του REACH • Ιούνιος 2007 (01.06.2007) : Έναρξη ισχύος του κανονισμού (άρθρο 141 παρ. 1) • Ιούνιος 2008 (01.06.2008) : Λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων • Ιούνιος 2008 έως Δεκέμβριο 2008 (01.06-01.12.2008) : Προκαταχώριση των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών (phase-in substances) ( άρθρο 28 παρ.2) • Ιανουάριος 2009 (01.01.2009) το αργότερο : Δημοσίευση από τον Οργανισμό στην ιστοσελίδα του καταλόγου των ουσιών που πρόκειται να καταχωριστούν

 3. Δεκέμβριος 2010 (01.12.2010) : Καταληκτική ημερομηνία για την καταχώριση ουσιών που παράγονται ή/και εισάγονται σε ποσότητες ≥ των 1000 τόνων/έτος καθώς επίσης και των C/M/Rs κατ. 1 & 2 που παράγονται ή/και εισάγονται σε ποσότητες ≥ του 1 τόνου/έτος και των ουσιών που ταξινομούνται ως πολύ τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς (N;R50/53) που παράγονται ή/και εισάγονται σε ποσότητες ≥ των 100 τόνων/έτος (άρθρο 23 παρ. 1) • Ιούνιος 2013 (01.06.2013) : Καταληκτική ημερομηνία για την καταχώριση ουσιών που παράγονται ή/και εισάγονται σε ποσότητες ≥ των 100 τόνων/έτος (άρθρο 23 παρ. 2) • Ιούνιος 2018 (01.06.2018) : Καταληκτική ημερομηνία για την καταχώριση ουσιών που παράγονται ή/και εισάγονται σε ποσότητες ≥ του 1 τόνου/έτος (άρθρο 23 παρ. 3) ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08

 4. Καταχώριση πριν τις προαναφερόμενες ημερομηνίες σε εθελούσια βάση είναι βεβαίως δυνατή (άρθρο 23 παρ. 4). Φάκελλοι καταχώρισης μπορούν να υποβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων στο Ελσίνκι από την 1η Ιουνίου 2008 (02.06.08) • Νέες ουσίες (όχι σταδιακά εισαγόμενες) πρέπει να καταχωριστούν πριν διατεθούν στην αγορά. Η καταχώριση θα αρχίσει από την 1η Ιουνίου 2008 (02.06.08).

 5. Άμεση προτεραιότητα γιά Π/Ε • Υποχρεώσεις άμεσης προτεραιότητας • Προκαταχώριση • Καταχώριση ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08

 6. Υποχρεώσεις για μεταγενέστερους χρήστες • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΡΗΣΕΩΝ: • Εκτός φακέλου καταχώρισης • Εμπιστευτικών • Π/Ε και μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να αρχίσουν να συζητούν ΕΓΚΑΙΡΑ • ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08

 7. Δ.Δ.Α (Αρ. 31, Παρ/μα ΙΙ) • Παρέχονται Δ.Δ.Α. για ουσίες ή παρασκευάσματα: • όταν ουσία ή παρασκεύασμα ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης ουσιών (οδ. 67/548 ΕΟΚ) ή παρασκευασμάτων (οδ. 1999/45 ΕΚ), (αρθρ. 31 § 1 εδ. α) • για PBTs, vPvBs σύμφωνα με τα κριτήρια του Παρ/τος ΧΙΙΙ, (αρθρ. 31 § 1 εδ β) • για ουσίες του καταλόγου που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 § 1, για λόγους διαφορετικούς των ανωτέρω [προκαλούν ισοδύναμη ανησυχία], (αρθρ. 31 § 1 εδ. γ) ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08

 8. Δ.Δ.Α (Αρ. 31, Παρ/μα ΙΙ) • Παροχή στον αποδέκτη, κατόπιν σχετικού αιτήματος για παρασκευάσματα, όταν δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια των άρθρ. 5, 6, 7 της απόφ. Α.Χ.Σ. 265/02 (ΦΕΚ 1214/Β΄), αλλά περιέχουν: • α. σε επιμέρους συγκέντρωση ≥1% κ.β. για τα μη αέρια και συγκέντρωση ≥0,2% κ.ο. για τα αέρια, για ουσία επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον (αρθρ. 31 § 3 εδ. α) • β. Σε επιμέρους συγκέντρωση ≥1% κ.β. για ουσία, για τα μη αέρια παρ/τα, PBTs, ή vPvBs ή ισοδύναμης ανησυχίας (αρθρ. 31 § 3 εδ. β) • γ. μια ουσία για την οποία υπάρχουν κοινοτικά όρια στο χώρο εργασίας (αρθρ. 31 § 3 εδ. γ)

 9. Οι προμηθευτές επικαιροποιούν το Δ.Δ.Α. αρθρ. 31 § 9 : • Όταν υπάρξουν νέες πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ή νέες πληροφορίες για την επικινδυνότητα • μόλις χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια, • μόλις επιβληθεί περιορισμός ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08

 10. Αναγραφή e-mail του αρμόδιου που είναι υπεύθυνος για το ΔΔΑ • Δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής ΔΔΑ το αργότερο κατά την πρώτη αποστολή του επικίνδυνου προϊόντος (ουσίας ή παρ/τος) • Αντιστροφή στοιχείων 2 & 3 ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08

 11. Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Καν. 1907/2006/ΕΚ για τα παρασκευάσματα (από 01.08.2008 για τις ουσίες ) • Υποχρέωση παροχής πληροφοριών, στους επόμενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού για ουσίες υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκευάσματα για τις οποίες ΔΕΝ απαιτείται ΔΔΑ, δωρεάν σε χαρτί ή ηλεκτρονικά το αργότερο κατά την πρώτη παράδοση της ουσίας υπό την καθαρή της μορφή ή του παρασκευάσματος μετά την 01.06.2007 (άρθρο 32 § 2) ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08

 12. Τα Σενάρια Έκθεσης αποτελούν παράρτημα των ΔΔΑ (άρθρ. 31 § 7) • Ελέγχεται η εφαρμογή τους!!! ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08

 13. Άμεση εφαρμογή • Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών από προμηθευτές, για ουσίες σε αντικείμενα σε συγκέντρωση άνω του 0.1% (β/β), που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρ. 57 και προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρ. 59 • Σε πελάτες (άρθρ. 33 § 1) • Σε καταναλωτές (άρθρ. 33 § 2), κατόπιν αιτήσεως τους και εντός 45 ημερών. ΗΜΕΡΙΔΑ REACH E.B.E. PEIRAIA 12-05-08

 14. Κύρια βήματα προετοιμασίας μεταγενέστερων χρηστών • Δημιουργείστε κατάλογο ουσιών που χρησιμοποιείτε • Επικοινωνείστε με την αλυσίδα εφοδιασμού (και προς τα πάνω και προς τα κάτω) • Συλλέξτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και προσδιορίστε άλλους διαθέτες χρήσιμων πληροφοριών • Μελετείστε τις κατευθυντήριες γραμμές που σας αφορούν (http://ec.europa.eu/echa/reach) • Σχεδιάστε τις μελλοντικές κινήσεις • Δημιουργείστε κατάλογο με τις παραγωγικές διαδικασίες και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου (ΣΕ!!!) • Συζητείστε με τους προμηθευτές σας προκειμένου να προβλέψετε το μέγεθος της εργασίας που πιθανόν να πρέπει να αναλάβετε ή τις κινήσειςπου πρέπει έγκαιρα να σχεδιάσετε ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08

 15. Επιπτώσεις από τη μη εφαρμογή του Κανονισμού • Προβλέπονται (υπό εκπόνηση): • Επιβολή προστίμου κατά περίπτωση σε ουσίες, παρασκευάσματα και αντικείμενα • Απαγόρευσηπαραγωγής/εισαγωγής/ χρήσης ουσιών • Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά παρασκευασμάτων/αντικειμένων • Απόσυρση ήδη κυκλοφορούντων προϊόντων με ευθύνη και δαπάνη του διαθέτη

 16. Έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας • Από τους χημικούς-επιθεωρητές του Γ.Χ.Κ. • Έναρξη από α΄ τρίμηνο 2009 • Κυρίως έλεγχος διατάξεων προ-καταχώρισης (σταδιακά εισαγόμενες ≠ νέες), ΔΔΑ, περιορισμοί κυκλοφορίας και χρήσης ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08

 17. Ευχαριστώ για την προσοχή σας! ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12-05-08