slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perinatale audit: wat levert het op? Adja Waelput RIVM/stichting Perinatale Audit Nederland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perinatale audit: wat levert het op? Adja Waelput RIVM/stichting Perinatale Audit Nederland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Perinatale audit: wat levert het op? Adja Waelput RIVM/stichting Perinatale Audit Nederland - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

Perinatale audit: wat levert het op? Adja Waelput RIVM/stichting Perinatale Audit Nederland. Tweeluik. Filosofie van perinatale audit & de voorgestelde aanpak audit als middel voor kwaliteitsverbetering audit door en voor zorgverleners in de eigen keten ondersteunen en faciliteren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Perinatale audit: wat levert het op? Adja Waelput RIVM/stichting Perinatale Audit Nederland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Perinatale audit: wat levert het op?

Adja Waelput

RIVM/stichting Perinatale Audit Nederland

tweeluik
kennispoort, december 2009Tweeluik

Filosofie van perinatale audit & de voorgestelde

aanpak

 • audit als middel voor kwaliteitsverbetering
 • audit door en voor zorgverleners in de eigen keten ondersteunen en faciliteren

Perinatale audit & data

wat is audit
kennispoort, december 2009Wat is audit?

Definitie

“ Perinatale audit is een op gestructureerde wijze uitgevoerde kritische analyse van de kwaliteit van de perinatale zorgverlening inclusief de gebruikte procedures voor diagnose en behandeling, het gebruik van voorzieningen en de resulterende uitkomst en kwaliteit van leven van vrouwen en hun kinderen.”

(Dunn, 1996).

doel audit kwaliteitsverbetering
kennispoort, december 2009Doel audit = kwaliteitsverbetering
 • door reflectie op professioneel handelen
 • door gestructureerde & kritische analyse van de verleende zorg
 • door inzicht in kwaliteit van de zorg
 • door aanbevelingen voor verbeteracties
 • door evaluatie van eerder ingezet beleid
 • door bijdrage aan een beter beeld van trends
 • door informatie voor (nader) onderzoek en bijdragen aan internationale vergelijkingen
stappen in het auditproces
kennispoort, december 2009Stappen in het auditproces
 • registratie van zorggegevens
 • ordening van zorggegevens in een chronologisch verslag
 • auditbespreking
  • classificatie van de doodsoorzaak
  • beoordeling van de verleende zorg op de aanwezigheid van substandaard factoren
  • kwalificatie van de relatie tussen eventuele substandaard factoren en de sterfte
 • conclusies en aanbevelingen voor concrete verbeteracties
 • evaluatie van de ingezette verbeteracties
landelijke invoering perinatale audit systeem met drie pijlers
kennispoort, december 2009Landelijke invoering perinatale auditsysteem met drie pijlers
 • lokale audit: audit van alle sterfte binnen een samenwerkingsverband

organisatie: zorgverleners uit samenwerkingsverband

 • regionale audit: audit van bijzondere of complexe (keten) casus of thematische audit voor de gehele regio

organisatie: regioteam van een perinatologisch centrum

 • landelijke audit: thematische audit van geselecteerde casus

organisatie: het landelijke bureau

hoe willen we dat bereiken uitgangspunten bij invoering audit
kennispoort, december 2009Hoe willen we dat bereiken?Uitgangspunten bij invoering audit

voortbouwen op eerdere audit-ervaringen (IMPACT)

door zorgverleners binnen samenwerkingsverband -> directe feedback

gebruik bestaande gegevens

veiligheid organiseren én ervaren

ondersteunen, faciliteren, begeleiden:

door 10 regioteams & landelijk bureau

met trainingen & handleidingen

www.perinataleuaudit.nl

monitoring van uitkomsten

waar zijn de gegevens voor audit stap 1 2
kennispoort, december 2009Waar zijn de gegevens voor audit (stap 1&2)?

basis: gegevens uit het zorgdossier, bij iedere zorgverlener

deel van de gegevens naar PRN-databank

 • apart elektronisch programma (huisartsen, kinderartsen)
 • automatisch via een van de softwareprogramma´s
 • overgangsperiode
 • web based invoermodule
wat komt er in de prn
kennispoort, december 2009Wat komt er in de PRN?
 • meer informatie over
  • belangrijke risicofactoren (BMI, infertiliteit, roken)
  • interventies (bijv. reden voor amniotomie)
 • andere informatie over de belangrijkste problemen
  • ‘ja/nee’ -> meer details bij ´ja´ (bijv. verdenking groeivertraging)
  • met duidelijke definities
 • zorgperiode: van 1e prenatale contact tot follow up
  • standaard follow up: tot 6 weken na de bevalling/geboorte.
  • follow up bij mortaliteit: 3 maanden na sterfte
wat komt er uit de prn stap 2
kennispoort, december 2009Wat komt er uit de PRN (stap 2)?

in geval van sterfte:

 • import van geselecteerde gegevens in het format van het chronologisch verslag (juiste gegevens op de juiste plaats)

-> basis chronologisch verslag

 • web based applicatie voor aanvulling met extra

-> chronologisch verslag

 • opslag in databank met chronologische verslagen

-> hergebruik mogelijk bij regionale en landelijke audit

wat is een chronologisch verslag
kennispoort, december 2009Wat is een chronologisch verslag?

Doel

Niet-betrokkenen bij casus kunnen proces nalezen

Werkwijze

systematische presentatie van gegevens uit het zorgproces

 • basisgegevens (PRN)
 • tijdas & chronologie van het proces (wel/geen actie)
 • omstandigheden rond de sterfte
 • de doodsoorzaak

Zorgvuldige omgang

 • anonimiseren
 • uitdelen & innemen van verslagen
voorbeelden van aanbevelingen uit audit stap 4
kennispoort, december 2009Voorbeelden van aanbevelingen uit audit (stap 4)?
 • ieder (telefonisch) consult noteren
 • aanschaf breed manchet bloeddrukmeter
 • regionale afspraken maken over zorg aan jonge moeders
 • één boodschap over “wanneer bellen”
 • aandacht voor specifieke scholing
 • afspraken over beleid bij verdenking op groeivertraging
 • eerder een tolk inschakelen
 • ontbreken van richtlijnen doorgeven aan beroepsorganisaties
 • voorlichtingsmaterialen aanpassen aan doelgroep
 • systematische overdracht aan JGZ
aandachtspunt
kennispoort, december 2009Aandachtspunt

Gescheiden gegevensstromen: geen probleem voor

 • het doel van de audit (kwaliteitsverbetering)
 • inzetten en uitdragen van verbeterpunten (best practices)
 • monitoring auditactiviteiten en -uitkomsten

Voor gedetailleerd inzicht SSF’s bij specifieke groepen

 • specifiek onderzoek
 • thematische, landelijke audit
toekomst
kennispoort, december 2009Toekomst

Verbreding focus

 • input: uit regionaal of thematisch implementatieonderzoek naar audit van andere uitkomsten
 • uitwerking: gebruikmaken van structuur perinatale sterfte audit

Verbreding onderzoeksmogelijkheden

 • verbetering kwaliteit van gegevens voor en over de audit
 • verbetering categorieën van SSF’s en aanbevelingen
 • gebruik van gegevens faciliteren

In overleg met regioteams, PRN en onderzoekers

slide24
kennispoort, december 2009

Dank voor uw aandacht

vanaf 1 januari 2010

Stichting Perinatale Audit Nederland,

Domus Medica in Utrecht