NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO PowerPoint Presentation
Download Presentation
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO

play fullscreen
1 / 17
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
379 Views
Download Presentation
angelo
Download Presentation

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ MÔN LỊCH SỬ 8

 2. Chương II XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

 3. Bài 29: ( tiết 1 ) Tiết 47 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước

 4. I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP(1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước VIỆT NAM Năm 1897, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm: VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG LÀO Riêng Việt Nam, Pháp sẽ tổ chức bộ máy cai trị như thế nào? CAM PU CHIA

 5. I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) ĐẤT NỬA BẢO HỘ 1. Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam bị chia thành 3 xứ ĐẤT BẢO HỘ - Bắc Kì:Nửa bảo hộ - Trung Kì: Bảo hộ - Nam Kì: Thuộc địa ĐẤT THUỘC PHÁP

 6. LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG (Toàn quyền Đông Dương) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước BẮC KÌ (Thống sứ) TRUNG KÌ (Khâm sứ) NAM KÌ (Thống đốc) CAMPUCHIA(Khâm sứ) LÀO (Khâm sứ) BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP XỨ, TỈNH (Pháp) BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP PHỦ, HUYỆN, CHÂU (Pháp + bản xứ) BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ, THÔN (bản xứ )

 7. Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp? Pháp lập nên bộ máy nhà nước nhằm chia cắt đất nước, chia rẽ dân tộc, kết hợp giữa nhà nước thực dân với quan lại phong kiến để cai trị nhân dân Đông Dương một cách chặt chẽ hơn, để bóc lột làm giàu cho tư bản Pháp. Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, nhằm xóa tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới.

 8. I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914) 1. Tổ chức bộ máy nhà nước PHỦ CHỦ TỊCH NGÀY NAY Phủ toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội

 9. 2. Chính sách kinh tế CÂU HỎI THẢO LUẬN ( 2 phút ) NHÓM1:Nêu những chính sách của thực dân Pháp trong ngành nông nghiệp NHÓM 2: Nêu những chính sách của thực dân Pháp trong ngành công nghiệp NHÓM 3: Nêu những chính sách của thực dân Pháp trong ngành thương nghiệp NHÓM 4: Nêu những chính sách của thực dân Pháp trong ngành giao thông vận tải và tài chính.

 10. Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất. • Bóc lột nông dân theo kiểu“phát canh thu tô” 2. Chính sách kinh tế • Tập trung vào khai thác than và kim loại. • Xây dựng một số ngành sản xuất: xi-măng, điện, nước, giấy, rượu, đường, vải sợi... Xây dựng hệ thống giao thông vận tải: đường bộ, đường thủy, đường sắt Nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam. Đánh thuế nặng, đặt thêm nhiều thuế mới (đặc biệt là: thuế muối, rượu, thuốc phiện)

 11. NHÀ MÁY XI MĂNG HẢI PHÒNG 285.915 415.000 500.000 I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP(1897-1914) Thiếc, chì, kẽm Rượu, giấy, diêm 1. Tổ chức bộ máy nhà nước 2. Chính sách kinh tế Than đá TỔNG SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THAN vải, sợi, rựơu Đồn điền café a. Nông nghiệp xi măng, Tấn - Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất. Gỗ, diêm b. Công nghiệp: Đồn điền chè, café Vàng - Khai thác mỏ than, kim loại. Đồn điền cao su • Sản xuất xi măng, gạch ngói, điện, nước, xay xát gạo… Rượu, bia, xay xát gạo Xuất cảng Đồn điền lúa Năm

 12. 1. Tổ chức bộ máy nhà nước BẾN CẢNG NHÀ RỒNG(SÀI GÒN) TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI-LẠNG SƠN 2. Chính sách kinh tế Ga Hueá GA HÀ NỘI NĂM 1900 CẦU LONG BIÊN NĂM 1902 • CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP • (1897-1914) NHỮNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỢC PHÁP XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỢC PHÁP XD TẠI HÀ NỘI TUYẾN ĐƯỜNG SẮT XUYÊN VIỆT ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ NĂM 1902 c. Giao thông vận tải Pháp tăng cường xây dựng hệ thống giao thông.

 13. Những chính sách của thực dân Pháp, nhằm làm cho nguồn tài nguyên của nước ta bị cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại, bóc lột nhân dân ta tàn bạo để thu lợi nhuận tối đa. Nông nghiệp nước ta lạc hậu, công nghiệp phát triển nhỏ giọt. Đây là “cuộc cướp đoạt trên quy mô lớn” bằng những thủ đoạn trắng trợn. e. Tài chính “Trời đất hỡi dân ta khốn khổ Đủ các đường thuế nọ thuế kia Lưới vây trải quét trăm bề Róc xương, róc thịt còn gì nữa đâu” (Nguyễn Phan Lăng) Những chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

 14. Tiết 46 – Bài 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 3. Chính sách văn hóa, giáo dục. Những trường học được thực dân Pháp xây dựng tại Hà Nội Chính sách văn hóa giáo dục của thực dân Pháp ở nước ta là muốn tạo ra một lớp người Tay sai chỉ biết phục tùng trong vòng ngu dốt (thực chất là chính sách nô dịch, ngu dân) , để chúng dể bề cai trị dân ta. - Hệ thống giáo dục được chia làm 3 cấp: + Bậc ấu học. + Bậc tiểu học. + Bậc trung học Giờ học môn Vật lý tại giảng đường Đại học Đông Dương Mục đích của chính sách văn hóa giáo dục của Pháp là gì? * Mục đích:Nô dịch và ngu dân TRƯỜNG BƯỞI TRƯỜNG CHU VĂN AN HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG DƯƠNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HN NGÀY NAY TRONG LỚP HỌC

 15. CỦNG CỐ BÀI HỌC 1) Mục đích chính sách cai trị Đông Dương của thực dân Pháp thể hiện ở bộ máy nhà nước như thế nào? a) Chia rẽ các dân tộc ở Đông Dương, các dân tộc ở Việt Nam. a) Biến Đông Dương thành một tỉnh của nước Pháp, xoá tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên thế giới. c) Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, làm giàu cho tư bản Pháp. d) a, b, c đều đúng. d) a, b, c đều đúng. 2) Chính sách khai thác của thực dân Pháp đã gây tác hại như thế nào cho nền kinh tế nước ta? a) Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc. b) Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt. c) Nông nghiệp giẫm chân tại chỗ. d) Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng. e) a, b, c đều đúng.

 16. DẶN DÒ Về học bài và xem trước phần II “NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM “ (SGK)

 17. CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ ĐẾN DỰ