Skolens yrkes og utdanningsveiledning tiltak i st meld nr 16 2006 2007 og ingen sto igjen
Download
1 / 14

Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen. Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september. Eg kjenner ingen beinvegar Vegar er krokete, attgrodde brått islagte, med svake kantar Dei fleste står ikkje på kartet. Pål Helge Haugen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september' - angelo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skolens yrkes og utdanningsveiledning tiltak i st meld nr 16 2006 2007 og ingen sto igjen

”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen

Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september


Eg kjenner ingen beinvegar

Vegar er krokete, attgrodde

brått islagte, med svake kantar

Dei fleste står ikkje på kartet.

Pål Helge Haugen

Fra "Det overvintra lyset" 1985


Bakgrunn veiledningsfeltet
Bakgrunn – veiledningsfeltet

 • OECDs landrapport 2002

 • NOU 2003:13 I første rekke (Søgnen-utvalget)

 • St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring

 • Rapporten ”Gjennomføring i videregående opplæring” 2006 (bredt sammensatt gruppe, ledet av Utdanningsdirektoratet)

 • St.meld. nr. 16 (2006-2007)…og ingen sto igjen


St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen

 • Hovedutfordring: reproduksjon av sosial ulikhet

 • Hovedgrep: tidlig innsats, ikke ”vente og se”


Status fem år etter skolestart for elever på allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger for årskullene 1997, 1998, 1999 og 2000.


Det er ikke lett v re ung og ta valg
”Det er ikke lett å være ung og ta valg” allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger for årskullene 1997, 1998, 1999 og 2000.


Sentrale innsatsomr der
Sentrale innsatsområder: allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger for årskullene 1997, 1998, 1999 og 2000.

 • Tidlig innsats

 • Økt gjennomføring i VGO

 • Økt kunnskap og kompetansebasert utvikling

 • ”Kunnskapsløft for voksne”


Tiltakene i meldingen 1
Tiltakene i meldingen - 1 allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger for årskullene 1997, 1998, 1999 og 2000.

Rådgivertjenesten

 • Rådgivningen skal som hovedregel deles mellom sosialpedagogiske formål og yrkes- og utdanningsveiledning

 • Utvide omtalen av rådgivningens formål og innhold i forskriften.

 • Utarbeide veiledende kriterier for kompetanse


Forts tiltak
forts. tiltak allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger for årskullene 1997, 1998, 1999 og 2000.

 • Høste erfaringer fra programfag til valg og prosjekt til fordypning for å styrke yrkes- og utdanningsveiledningen

 • Praksisrettet toårig løp

 • Oppfølgingstjenesten – vurdere forskriftsendring


Tiltakene i meldingen 2
Tiltakene i meldingen - 2 allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger for årskullene 1997, 1998, 1999 og 2000.

Koordinering og profesjonalisering:

 • Evaluere de tre forsøkene med regionale partnerskap for karriereveiledning med henblikk på landsdekkende implementering

 • Sette ned en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere opprettelse av et nasjonalt koordinerende organ for utdannings- og yrkesveiledning


Tiltakene i meldingen 3
Tiltakene i meldingen - 3 allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger for årskullene 1997, 1998, 1999 og 2000.

Øvrige tiltak:

 • Videreutvikle de etablerte nettstedene for utdannings- og yrkesveiledning

 • Systematisk følge opp de høyere utdanningsinstitusjonenes arbeid med studie- og karriereveiledning


Siste nytt
Siste nytt… allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger for årskullene 1997, 1998, 1999 og 2000.

 • Oppdragsbrev sendes Utdanningsdirektoratet i september om forskriftsendring (deling av rådgivningstjenesten), veiledende kompetansekriterier og forsøk med individuell utviklingsplan.

 • RNB – Stortinget vedtar å styrke ressursene til rådgivningstjenesten med 15 mill. kroner i 2007.

 • Oppstart forsøk med praksisbrev i tre fylker for tre fag høst 07.


Forts siste nytt
forts. siste nytt… allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger for årskullene 1997, 1998, 1999 og 2000.

 • Erfaringskonferanser om Programfag til valg i september.

 • NIBR leverer sin kartlegging av de tre forsøksfylkene for partnerskap (Nordland, Akershus og Telemark) sep/okt.

 • Tverrdepartemental arbeidsgruppe leverer sin anbefaling i oktober/november


ad