expire n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ปลอดภัยไร้ยา Expire

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

ปลอดภัยไร้ยา Expire - PowerPoint PPT Presentation


 • 2042 Views
 • Uploaded on

ปลอดภัยไร้ยา Expire . กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัด โรงพยาบาลปราสาท. ปัญหาและความสำคัญ. ปีงบประมาณ 255 3 - พบยาหมดอายุปนอยู่ในชั้นยา 2 รายการ - พบยาหมดอายุซึ่งเป็นยาที่นำมาจากหน่วยงานอื่น/ไม่ทราบที่มา 1 รายการ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ปลอดภัยไร้ยา Expire' - angelo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
expire

ปลอดภัยไร้ยา Expire

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

คณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัด

โรงพยาบาลปราสาท

slide2
ปัญหาและความสำคัญ
 • ปีงบประมาณ 2553

- พบยาหมดอายุปนอยู่ในชั้นยา 2 รายการ

- พบยาหมดอายุซึ่งเป็นยาที่นำมาจากหน่วยงานอื่น/ไม่ทราบที่มา

1 รายการ

- พบยาหมดอายุ ณ จุดบริการ 28 รายการ

คิดเป็นมูลค่า 45,664.61 บาท

 • มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ว่า จะต้องไม่มียาหมดอายุ

มีโอกาสที่จะถึงผู้ป่วยได้เกิดอันตรายจากยา

การรักษาไม่มีประสิทธิภาพ

slide3
ปัญหาและความสำคัญ
 • ปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาคือ

“ยาหมดอายุ/เสื่อมสภาพ”

 • การจัด-จ่ายยา ไม่ได้ดูวันหมดอายุ ไม่มีหลักประกันว่าผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่เสื่อมสภาพ
 • ยาและเวชภัณฑ์มีหลายรายการ การดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกเวชภัณฑ์ทำได้ยาก
 • การตรวจสอบยาหมดอายุถูกละเลย
 • ขาดระบบเฝ้าระวังยาหมดอายุ
slide4
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก

ผู้ป่วยไม่เกิดอันตรายจากการใช้ยา

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา

1. เพื่อลดปัญหาการหมดอายุและเสื่อมสภาพของยา

ณ จุดบริการ

2. เพื่อไม่ให้พบยาที่มีอายุต่ำกว่า 1 เดือนบนชั้นสำรองยา

3. สามารถบริหารจัดการยาที่เฝ้าระวังไม่ให้หมดอายุหรือเสื่อมสภาพได้

slide5
ตัวชี้วัด
 • ยาที่มีอายุ ≤ 7 เดือน ได้รับการเฝ้าระวัง ร้อยละ 100
 • ยาที่มีอายุ < 1 เดือน ในชั้นสำรองยา เป็น 0 รายการ

(ยกเว้นยากำพร้าและยาช่วยชีวิต)

 • มูลค่ายาหมดอายุลดลงร้อยละ 10
 • ร้อยละของมูลค่าของยาเฝ้าระวังที่ป้องกันไม่ให้หมดอายุ > 95
 • นิยามตัวชี้วัด
 • - ยาที่มีอายุ ≤ 7 เดือน ได้รับการเฝ้าระวัง ร้อยละ 100 หมายความว่า รายการยาที่มีอายุ ≤ 7 เดือน
 • ทุกรายการต้องได้รับการเฝ้าระวัง โดยการติด stickerสี ใช้ปฏิทินอัจฉริยะ และบันทึกข้อมูลลงสมุด
 • “บันทึกการตรวจสอบยาหมดอายุ”
 • - ยาที่มีอายุ < 1 เดือน ในชั้นสำรองยา เป็น 0 รายการ หมายความว่าต้องไม่มียาที่มีอายุ < 1 เดือน วางบนชั้นสำรองยายกเว้นยากำพร้าและยาช่วยชีวิต
slide6
อะไรที่ทำให้พบยาหมดอายุ ณ จุดบริการ
 • ปัญหาที่พบก่อนการพัฒนาระบบ

1. ชั้นเก็บยามียาหลายรุ่นปะปนกันไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกชิ้น

2. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติงานตามหลัก first in first out

3. ยาและเวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุไม่มีการทำสัญลักษณ์เตือนติดไว้จึงไม่สามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบยาทราบและหยิบจ่ายยาหมดอายุให้ผู้ป่วย

4. การตรวจสอบยาหมดอายุไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่วางไว้

slide7
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ไม่กำหนดmax.

การเบิก

รับยาเข้าคลังย่อย

การสั่งใช้ยา

รับยาrate

ใช้น้อย

ใช้ยาที่

สรรพคุณ

เหมือนกัน

ไม่แจ้งผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ออกน้อย

stock

ใกล้exp/exp

เปลี่ยนrate

rate

ดูไม่ครอบคลุม

ไม่รู้ที่มา

ไม่ตรวจสอบ

เปลี่ยน พ.

ไม่ปรับตามจริง

ยาหมดอายุ

ไม่มี

ไม่แบ่งโซน

stock>1 แห่ง

ไม่ดูวัน exp.

ไม่ทราบ

ไม่ครอบคลุม

ที่เก็บ

ไม่ส่งต่อ

คน

ไม่ได้ทำ

ไม่แบ่งงาน

ข้อมูล/สื่อสาร

ตรวจสอบ

ไม่ว่าง

จัดเก็บยา

ไม่ FIFO

เก็บไม่ตรงชั้น

slide8

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

 • ยา pre-pack

- Pre-pack ยาเม็ดเกือบทุกรายการ ยาที่มี rateการใช้น้อย exp

- ไม่ได้กำหนด maximum stock  over stock

- ยาที่ rate การใช้น้อย มีsubstock  dead stock

slide9
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • การเบิกยา

- ไม่ได้กำหนด maximum  over stock

- ไม่ปรับอัตราการเบิก  ยาค้าง stock

- ดูไม่ครอบคลุมเยอะแล้ว-เบิกอีก

- คลังยาเบิกยาโดยไม่ได้ดูวันหมดอายุนำยาหมดอายุสู่คลังสำรองยา

- เบิกยาที่มีอัตราการใช้น้อย/น้อยมากเป็นหน่วยใหญ่ มียาหมดอายุบนชั้นยา (ยาฉีด/ตา/แช่เย็น/เซรุ่ม)

- ไม่วิเคราะห์ปริมาณการใช้

slide10
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • การรับยาสู่คลังยา

-รับยาใกล้หมด/หมดอายุสู่คลังยา/รับโดยไม่ได้ดูวันหมดอายุ

- ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนรับยาเข้าสู่คลังยา

- รับยาที่ห้องยามี rate การใช้น้อย

slide11
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • การจัดเก็บยาขึ้นชั้น

-เก็บยาไม่ถูก โดย

ไม่ดูวันหมดอายุก่อนนำยาขึ้นชั้นมียาหมดอายุบนชั้นยา

ไม่ถูกที่  หายาไม่เจอ  เบิกเพิ่ม

ไม่ FIFO  ยาหมดอายุทีหลังถูกใช้ก่อน

-ชั้นสำรองยาบางรายการมีมากกว่า 1 ที่  ถูกใช้และตรวจสอบไม่ทั่วถึง

slide12
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • การตรวจสอบยา

- ไม่มีระบบเตือน/เฝ้าระวัง

- ไม่ครอบคลุม/ไม่ทั่วถึง มีบางรายการตรวจพบช้า/ไม่พบ

- ไม่ตรวจสอบตามแนวทางที่กำหนดยาเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ

- แบ่งหน้าที่การตรวจสอบไม่ชัดเจน

slide13
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • การสั่งใช้ยา

-เปลี่ยนแพทย์ เปลี่ยน rate การใช้ยาค้าง stock

-ใช้ยาที่มีสรรพคุณเหมือน/คล้ายแทน ยาค้าง stock

- โครงการ/การรณรงค์  ใช้มาก หยุดใช้

slide14
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • ข้อมูล/การสื่อสาร

- ขาดการรวบรวมข้อมูล

- ขาดการส่งต่อข้อมูลให้ผู้เบิกยา/แพทย์

- ขาดการวิเคราะห์

slide15
ปัญหาที่ต้องจัดการ/แก้ไขก่อนปัญหาที่ต้องจัดการ/แก้ไขก่อน
 • ยา pre-pack
 • สร้างระบบการรับยาสู่คลังยา
 • ระบบจัดเก็บตามมาตรฐาน
 • สร้างระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังยาที่ใกล้หมดอายุ
 • ระบบข้อมูล/การสื่อสาร
 • ระบบรายงาน
slide16
การกระจายยา (กว่าจะถึงคนไข้)

คลังยา

คลังสำรอง

(ยาใน,นอก)

จุดบริการ

(ห้องยา)

หน่วยงานอื่น

ผู้ป่วย

จุดจ่ายยา

จุดตรวจสอบก่อนจ่าย

slide17

นานาสาระพัน

การแก้ปัญหาที่ผ่านมา

slide18
กระบวนการเฝ้าระวังยาหมดอายุ
 • การรับยาสู่คลังสำรอง
 • การจัดเก็บ ใช้ระบบ first in first out (ตามวันหมดอายุ)
 • การตรวจสอบ สร้างระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบยาหมดอายุ

โดยตรวจสอบทุกรายการ

 • ยา Pre-pack
 • คลังยา
 • สรุปและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
slide19
1. การรับยาสู่คลังสำรองยา

สร้างระบบการตรวจสอบและรับยาเข้าคลังสำรองยาโดย

จัดทำ “บันทึกการรับยาจากหน่วยงานอื่น”

slide20
1. การรับยาสู่คลังสำรองยา

บันทึกการรับยาจากหน่วยงานอื่น

 • เพื่อป้องกันยาหมดอายุที่มาจากหน่วยงานอื่น
 • บันทึกรายการยาที่รับมาจากหน่วยงานอื่นในสมุดบันทึก
  • ก่อนนำยาขึ้นชั้นให้ตรวจสอบวันหมดอายุ หากพบอายุ ≤ 7 เดือน ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังยาหมดอายุ ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
slide22

2.1 ใช้ระบบ first in first out (ตามวันหมดอายุ)

2. ขั้นตอนการจัดเก็บ

เข้าซ้าย

ออกขวา

2 2 lot

2. ขั้นตอนการจัดเก็บ

2.2 ปรับปรุงชั้นวางยาให้แยก lot ได้

2.3 ไม่เติมยาและเวชภัณฑ์หลายรุ่น (lot number) ปะปนกันในชั้นวาง

ถ้ามีหลายรุ่นต้องแยกกันอย่างชัดเจน

slide24

2. ขั้นตอนการจัดเก็บ

2.4 กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลัก FIFO ในการเก็บและการจัดยา

2.5 ลด sub-stockยาให้มีที่เดียว เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและการเบิกยา

2.6 สุ่มตรวจสอบการจัดเก็บยา

สุ่มตรวจสอบ

จัดเก็บ

slide25
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ

3.1รายงานยาหมดอายุจากระบบคลังยาโดยใช้ computer

slide26
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ

คลังยาและเวชภัณฑ์

slide28
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ

3.2 การตรวจสอบวันหมดอายุ

3.2.1 ตรวจสอบวันหมดอายุคลังสำรองยาทุกเดือน

 • เน้นตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหายาที่มีอายุ ≤ 7 เดือน ก่อน
slide29
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ

3.2.2 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

- แบ่งผู้รับผิดชอบตรวจสอบยาตามพื้นที่ 5 ส

- แบ่งโซนย่อยในแต่ละพื้นที่เป็น 4 โซน

A1

A2

A4

A3

slide30
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ

3.2.3บันทึกการตรวจสอบยาหมดอายุ

 • บันทึกรายการยาที่ใกล้หมดอายุในสมุดบันทึก
 • ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้แก่ จำนวน Lot No. วัน Exp.
 • ระบุการดำเนินการ

มีอายุ < 1 เดือน  เก็บออกจากชั้น  ทำลาย

6 เดือน ≤ 3 เดือน  เปลี่ยนป้ายที่ชั้นยาและปฏิทิน

ดำเนินการสำเร็จ  ไม่มียาในชั้นยา  แถบสี+ใช้หมด

slide32

3. ขั้นตอนการตรวจสอบ

3.2.4 สุ่มตรวจสอบ

 • สุ่มตรวจสอบการจัดเก็บยาว่าถูกที่/FIFO หรือไม่
 • ตรวจสอบรายการยาที่คลังเบิกขึ้นมา
 • สุ่มตรวจสอบวันหมดอายุของยาที่เบิกในวันที่เบิกยาโดยดึงข้อมูลยาหมดอายุจาก HosXP
slide33
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ

3.2.5 ตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ทุกจุดที่มีการสำรองยา

alert
Alert !!!

3.3 ระบบ

3 3 1 sticker

3. ขั้นตอนการตรวจสอบ

3.3.1 “Sticker วิเศษ”

สีฟ้า มีอายุ ≤ 7 เดือน สีเหลือง มีอายุ ≤ 3 เดือน

 • - เขียนชื่อยาและรายละเอียดลงใน sticker สี ตามที่กำหนด
 • - ติดที่กล่องยา/ชั้นยา เพื่อช่วยเตือน
slide37
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ

3.3.2 “ปฏิทินอัจฉริยะ”

เพื่อช่วยให้ตรวจสอบยาที่หมดอายุได้ง่ายขึ้น

 • อายุ ≤ 7 เดือน
 • เขียนการ์ดสีเพื่อแจ้งเตือนในปฏิทิน
 • อายุ ≤ 3 เดือน
 • เปลี่ยนการ์ดสี
slide38
ปฏิทินอัจฉริยะ
 • นำการ์ดสีใส่ไว้ที่ปฏิทินอัจฉริยะซึ่งแยกเป็นเดือน
 • เปลี่ยนแถบสีเมื่อเตือนหมดอายุ
slide39
ปฏิทินอัจฉริยะ

เห็นปฏิทินทุกวัน

นำออกจากชั้นทันทุกเดือน

เตือนให้ระวัง...ไว

แก้ไขได้ทัน

ทุกชั้นปลอดภัย

ใครก็ทำได้..ง่ายจัง

slide40

3.5 กำหนดรหัสสีประจำปี

เพื่อป้องกันยาหมดอายุ โดยใช้สีมาตรฐานบอกวันหมดอายุตามมาตรฐานที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ติดสติ๊กเกอร์ที่กล่องยาทุกกล่อง ตั้งแต่คลังยา
3 3 3 sms alert
3.3.3 SMS Alert
 • แจ้งเตือนสถานการณ์ยาคงเหลือให้แพทย์พิจารณาใช้ก่อน ทาง

Hos-XP, line ทุกเดือนจนกระทั่งบริหารยาหมด

3 3 4 lot
3.3.4 “ใช้ Lotนี้ก่อน”
 • พัฒนาระบบ FIFO ซึ่งเดิมเป็นระบบ เข้าซ้าย-ออกขวา และมีการเพิ่ม sticker “ใช้ Lot นี้ก่อน”
3 3 5 sticker prepack
3.3.5 Sticker prepack
 • sticker prepack : ทำสัญลักษณ์สีตามหน่วยงานกำหนด เฉพาะยาที่จะหมดอายุในปีปัจจุบัน
4 p re pack
4. ยา Pre-pack

หลัง

4.1 กำหนด maximum

ใน sub-stock

4.2 ไม่ทำ sub-stockยา pre-pack ที่มี rate การใช้น้อย

ก่อน

slide45

4. ยา Pre-pack

4.3 จัดทำรายการยาที่มักพบการ exp.  ห้าม pre-pack

4.4 ทำสมุด Pre-pack (ระบุวันหมดอายุจริง) มีผู้ตรวจสอบ

slide46
5. คลังยาและเวชภัณฑ์
 • รับประกันการส่งยาที่มีอายุ < 7 เดือนขั้นมาที่คลังสำรอง

ยกเว้นยากำพร้า ยาฉุกเฉิน ยายืม

 • แจ้งรายการยาที่จะหมดอายุภายใน 6 เดือนผ่านHosXP
 • ลงข้อมูลวันหมดอายุในโปรแกรม INV ให้ครบทุกรายการ
 • จัดทำแนวทางในการการแลกเปลี่ยนกับบริษัท
 • จัดทำแนวทางในการแลกเปลี่ยนกับโรงพยาบาลอื่น
 • จัดทำแนวทางในการสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาลอื่นช่วยใช้
slide47
6. ข้อมูล/การสื่อสาร

6.1 จัดทำรายการยาใกล้หมดอายุ ≤ 7 เดือน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/

แพทย์ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข เช่นแลกเปลี่ยนกับ

หน่วยงานอื่น/ให้แพทย์ช่วยใช้

6.2 ใช้ระบบแจ้งเตือนใน computer ผ่าน HosXP ให้แพทย์ทราบ

6.3 นำเสนอการทำ CQI ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและ

ปฏิบัติตาม

6.4 แจ้งข้อมูลในที่ประชุม PTC

6.5 จัดทำรายการยาที่มีสรรพคุณเหมือน/คล้ายที่สามารถใช้แทนได้

slide48

7. สรุปและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

- แจ้งให้หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ

และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

แจ้งในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข

slide49
การปรับเปลี่ยนอื่นๆ

หน่วยอื่นๆใน รพ.ปราสาท ที่มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์

 • มีผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงานที่มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกบาหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ
 • มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชรับผิดชอบตรวจสอบและเวชภัณฑ์สำรองจ่ายที่หน่วยบริการอื่นๆที่มีการ สำรองยาทุกเดือนเพื่อเฝ้าระวังการหมดอายุของยา และจัดให้ทุกหน่วยบริการมีการกระจายยาที่เป็นระบบ First expired in – First Expired outเหมือนกันทุกหน่วยงาน
 • มีการทบทวนร่วมกันเมื่อพบยาหมดอายุที่หน่วย
slide50

การปรับเปลี่ยนอื่นๆ

รพ.สต.

 • ให้รพ.สต. จัดทำแผนใช้ยาประจำทุกปี
 • เภสัชกร นิเทศติดตามระบบบริหารคลังยาประจำทุกปี
 • กรณีวัคซีนหรือยาที่อายุใช้งานสั้น ไม่สามารถคืนบริษัทได้ จะมีการส่งใบแจ้งเตือนวันหมดอายุเพื่อให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ พร้อมเมื่อเบิกจ่ายยานั้นให้แก่รพ.สต.
 • รับแลกยาคืนจากรพ.สต. เมื่อพบยาที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 7 เดือน ยกเว้นวัคซีนซึ่งมีอายุใช้งานคงเหลือน้อยเป็นปกติ
slide51
ผลการของการปรับเปลี่ยนผลการของการปรับเปลี่ยน
slide52

ผลของการปรับเปลี่ยน

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดหลัก

slide53

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดหลักผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดหลัก

slide54

ผลลัพธ์อื่นๆด้านกระบวนการผลลัพธ์อื่นๆด้านกระบวนการ

slide55
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. จัดทำระบบเดียวเที่ยวทุกที่ กำหนดรายการยาที่ใช้น้อย/exp.บ่อยเบิกที่เดียว

2. มีการจัดทำ maximumstock ในการเบิกยา เพื่อป้องกันการเบิกยา over stock ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ยาหมดอายุและตรวจสอบความเหมาะสมของ maximumstock ทุก 2 เดือน (รายงานการเบิก/การใช้จากระบบ Hosxp) เพื่อปรับ rate การใช้ให้เหมาะสม

3. นำกระบวนนี้ไปใช้ในหน่วยอื่นๆที่มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ซึ่งอยู่ในแผนในการพัฒนาในอนาคตต่อไป

4. พัฒนาการรายงานข้อมูลให้มีผู้รวบรวมข้อมูล เมื่อเกิดปัญหายาหมดอายุต้องมีการทบทวนร่วมกัน

ad