ny rsrapport
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ny Årsrapport

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Ny Årsrapport - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Hvorfor ? Flere udgaver – individuelle tilvalg Nye regnskabsprincipper Implementering. Ny Årsrapport. Landsudvalget for driftsøkonomi……. Fokus på virksomheden Kendt opstilling – ÅRL !. Hvorfor ny årsrapport ?. Eksternt Regnskab. Værdibaseret - dagværdi Balancen er primær

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ny Årsrapport' - angelito-barbosa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ny rsrapport
Hvorfor ?

Flere udgaver – individuelle tilvalg

Nye regnskabsprincipper

Implementering

Ny Årsrapport

hvorfor ny rsrapport
Landsudvalget for driftsøkonomi…….

Fokus på virksomheden

Kendt opstilling – ÅRL !

Hvorfor ny årsrapport ?
eksternt regnskab
Eksternt Regnskab
 • Værdibaseret - dagværdi
 • Balancen er primær
 • Resultatopgørelsen sekundær
 • A eller B-opstilling
  • A-opstillingen kan fås som analysegrundlag i det interne regnskab
internt regnskab
Internt Regnskab

Valgfrit

Analyser

Grafisk fremstilling

Nøgletal

anl gsaktiver
Aktiver er bygning og jord (dagsværdi)

- Ingen afskrivning på stuehuse og jord

- Produktionsbygninger - kostpris afskrives lineært

- Nedskrivninger over resultat(hvis der ikke er opskrevet tidligere)

- Opskrivninger over egenkapital

Inventar

- Lineær afskrivning (ctr saldo)

- Individualisering

Anlægsaktiver
immaterielle anl gsaktiver
Mælkekvoter

- Dagspris, ingen afskrivning

- Opskrivninger til dagsværdi over egenkapital

- Nedskrivninger ud over nedskrevet værdi over resultat.

Betalingsrettigheder

- Dagspris, ingen afskrivning

- Opskrivninger til dagsværdi over egenkapital

- Nedskrivninger ud over nedskrevet værdi over resultat

Immaterielle anlægsaktiver
kursreguleringer
Kursreguleringer
 • Kursreguleringer indgår i resultatet

- Finansielle aktiver -Aktier, obligationer

- Gæld – kursreguleringer prioritetsgæld, finanslån, swaps etc.

udskudt skat
”Udskudt skat”
 • ”Hensættelser”

- Reservering af egenkapital til skat

- Beregnes på alle poster - principielt som værdiforskellen mellem den driftsmæssige og skattemæssige værdi.

- Årlige reguleringer enten over resultatopgørelse eller balance

 • Afsættes med højeste skattesats

- 51,5 - 55,5% (42%)

implementering
Implementering
 • Vi har som målsætning at alle får beregnet udskudt skat - væsentligt
 • A eller B-udgaven – mindre væsentlig
 • Ressourcerne og systemerne sætter begrænsninger
 • Vi gør vort bedste !
ad