Poďte so mnou do Brhloviec - PowerPoint PPT Presentation

po te so mnou do brhloviec n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poďte so mnou do Brhloviec PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poďte so mnou do Brhloviec

play fullscreen
1 / 11
Poďte so mnou do Brhloviec
156 Views
Download Presentation
angelina-ebrill
Download Presentation

Poďte so mnou do Brhloviec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Poďte so mnou do Brhloviec

  2. Skalné obydlia v Brhlovciach

  3. Vchody do obydlí

  4. Studňa v kamennom obydlí

  5. Kamenná a súčasná architektúra Brhloviec

  6. Minulosť a súčasnosť

  7. V Brhlovciach je aj kaštieľ

  8. Pohľadnica z Brhloviec – múzeum histórie obce, motocyklov, kaštieľ a kostol

  9. Mgr. Lýdia Melišková pozýva do Brhloviec a ďakuje za pozornosť