kliinilised ravimiuuringud onkoloogias l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KLIINILISED RAVIMIUURINGUD ONKOLOOGIAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
KLIINILISED RAVIMIUURINGUD ONKOLOOGIAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

KLIINILISED RAVIMIUURINGUD ONKOLOOGIAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

VAHUR VALVERE, MD, PhD Onkoloogia õppetool Kliinilise Meditsiini Instituut. KLIINILISED RAVIMIUURINGUD ONKOLOOGIAS. Lühiülevaade kliinilistest uuringutest Faas I-IV ravimiuuringud onkoloogias Uued suunad onkoloogilistes ravimiuuringutes Uuringuprotokolli kirjutamine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KLIINILISED RAVIMIUURINGUD ONKOLOOGIAS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kliinilised ravimiuuringud onkoloogias
VAHUR VALVERE, MD, PhD

Onkoloogia õppetool

Kliinilise Meditsiini Instituut

KLIINILISED RAVIMIUURINGUD ONKOLOOGIAS
p hiteemad
Lühiülevaade kliinilistest uuringutest

Faas I-IV ravimiuuringud onkoloogias

Uued suunad onkoloogilistes ravimiuuringutes

Uuringuprotokolli kirjutamine

Lühiülevaade ravimiuuringute seisust Euroopas ja Eestis

II Baltic-NordicCancer Symposium

Konverents “Eesti kliiniliste uuringute keskkonnana- täna ja homme”

PÕHITEEMAD
kliinilise uuringu definitsioon
KLIINILISE UURINGU DEFINITSIOON
 • Kliiniline uuring on uuring vabatahtlikel konkreetse meditsiinilise probleemi lahendamiseks
 • Korrektselt disainitud ja läbiviidud kliinilised uuringud on kiireim ja ohutuim viis uute diagnostika- ja ravimeetodite väljatöötamiseks ja praktikasse juurutamiseks
kliinilise uuringu protokoll
KLIINILISE UURINGU PROTOKOLL
 • Kliiniliste uuringute teostamise aluseks on spetsiaalne plaan ehk protokoll
 • Protokoll kirjeldab patsientide inklusiooni- ja eksklusioonikriteeriume, uuringu- ja raviplaani, ravimite täpset iseloomustust ja eelnevate uuringute kokkuvõtet ning uuringu efektiivsuse mõõtmise kriteeriume
kliiniliste uuringute jaotus
KLIINILISTE UURINGUTE JAOTUS
 • Preventsiooniuuringud
 • Sõeluuringud
 • Diagnostilised uuringud
 • Kliinilised raviefektiivsuse uuringud (ravimiuuringud, kiiritusravi uuringud)
 • Elukvaliteediuuringud
kliiniliste uuringute jaotus j rg
KLIINILISTE UURINGUTE JAOTUS(Järg)
 • “Placebo”- uuringud
 • Võrdlusuuringud olemasoleva standardraviga
kas kliinilised uuringud on ohutud
KAS KLIINILISED UURINGUD ON OHUTUD
 • Kliinilised uuringud on patsiendile ohutud, kui järgitakse uuringute läbiviimise täpseid juhiseid
 • Uuringute läbiviimise kord kehtestatakse riiklikul tasandil ja selle täitmist kontrollivad vastavad organid(Ravimiamet, Eetikakomiteed)
faas i kliinilised uuringud
FAAS I KLIINILISED UURINGUD
 • 20-80 vabatahtlikku patsienti
 • Ravimi ohutu doosi väljatöötamine, mida kasutatakse II faasi uuringus
 • Ravimi kõigi kõrvaltoimete registreerimine ja hindamine
faas ii kliinilised uuringud
FAAS II KLIINILISED UURINGUD
 • 100-300 vabatahtlikku patsienti
 • Ravimi efektiivsuse ja kõrvaltoimete hindamine erinevate vähipaikmete korral MTD-d(MaximumToleratedDose) kasutades
faas iii kliinilised uuringud
FAAS III KLIINILISED UURINGUD
 • 1000-3000 vabatahtlikku patsienti
 • Ülesandeks on läbi randomiseeritud võrdlevate uuringute ravimi efektiivsuse ja kõrvaltoimete kohta statistliselt tõepäraste andmete kogumine, mida hiljem oleks võimalik ravimi registreerimisel kasutada
faas iv kliinilised uuringud
FAAS IV KLIINILISED UURINGUD
 • Ravimi uute kasutamisvõimaluste uurimine(uusvähipaige, uus patsientide grupp) ja ravimi võimalike hiliste kõrvalmõjude registreerimine ja hindamine
kontseptsiooni kontrollivad uuringud 0 faasi uuringud
Seda kasutatakse uute molekulaarsetele sihtmärkidele suunatud ravimite väljatöötamisel. Printsiibid on välja töötanud USA FDA ja EMEA. 0 faasi uuring eelneb I faasi uuringule.

Selliste uuringute läbiviimise aluseks on spetsiaalne InvestigationalNewDrugApplication, mis tugineb lühematele ja lihtsamatele eelnevatele prekliinilistele uuringutele

KONTSEPTSIOONI KONTROLLIVAD UURINGUD(0 faasi uuringud)
bioloogiliste ravimite testimise uus mudel
Me suundume metastaatiliselt mudelilt lokaalselt levinud vähi mudelile.

See võimaIdab meil PNB ja JNB teostada nii enne ravi algust kui ka raviprotsessi käigus ja seeläbi hinnata dünaamiliselt bioloogilist ja patoloogilist ravivastust

BIOLOOGILISTE RAVIMITE TESTIMISE UUS MUDEL
slide17

RINNAVÄHI MUDEL UUTE BIOLOOGILSTE RAVIMITE JA BIOMARKERITE UURIMISEKS

Histological confirmation,

ER, PR, HER2, Ki67

CURED

DIAGNOSIS

Serum is normal

SURGERY

P

R

O

T

E

O

M

I

C

S

Low risk

Risk of relapse

Pharmacogenomics:

- 70-gene MammaPrint

- 21-gene Oncotype DX

- 76-gene VDX2 array

New biomarkers

Optimal chemo

regimen

Serum is cancer-like

NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY

Highrisk

POSTOPERATIVE

THERAPY

Standard CT

Clinical trial

Improved cure rates

protocol outline
Main Protocol Features

Presentation (Cover page)

Title and summary

Background

Objectives

Clinical endpoints

Hypothesis

Methods

Trial design

Patient selection criteria

Treatment schedules

Patient evaluation/screening

Registration and randomization of patients

Ethical considerations - Patient consent

Number of patients - Sample size

Time table - Monitoring of trial progress

Forms and data handling

Plans for statistical analysis

Administrative responsibilities

Protocol - outline
slide20

1. Presentation

 • Uuringu pealkiri ehk tiitel
  • Peab äratama tähelepanu lugemisel
  • Peab olema lühike ja täpne
 • Uurijate nimed
 • Uurimiskeskused
 • “Steering committee” ehk Juhtkomitee
 • Protokolli lühikokkuvõte ehk “summary”
slide21

Title

 • A phase II trial to evaluate the effect of radiochemotherapy with twice-daily radiotherapy in combination with cisplatin and topotecan in patients with limited disease small-cell lung cancer
 • or
 • A phase II trial of twice-daily radiotherapy combined with cisplatin and topotecan in limited disease small cell lung cancer
slide22

2. Background

 • Lühike ja asjalikkirjandusülevaade
  • Ei tohi olla liige pikk ja väsitav
 • Lahendamata kliinilise probleemi kirjeldus
  • Uuringu põhjendus, mida ta lisab olemasolevatele teadmistele
 • Olulisemad küsimused, milledele uuring peab
 • peab andma vastuse
slide23

3. Objectives(Aim of the project)

 • Uuringu eesmärgid
  • Selged
  • Kirjeldatud lühikeste lausetega

“Primary objective” ehk peaeesmärk

“Secondary objectives” ehk teisesed eesmärgid

 • Üks või mitu
4 methods
Protseduurid eesmärkide saavutamiseks

Mida on plaanis teha?

Kuidas on plaanis reha?

4. Methods
4 methods25
4.1 Uuringu disain

Phase I – dose finding

Phase II – efficacy – non-comparative - uncontrolled

Phase III – efficacy – comparative controlled by randomization

Blinded – placebo controlled – best support care

4.2 Uuringupopulatsiooni selektsioon

Inklusioonikriteeriumid

Eksklusioonikriteeriumid

4. Methods
slide26

4.3 Treatment Schedules

Ravimi vorm

Manustamise viis

Doosi suurus

Dooside manustamissagedus

Ravi pikkus

Ravimite kõrvalnähud, dooside korrektuur

Abistav ravi

Ravimite pakendamine ja jaotus

slide27

4.4 Screening evaluation 4.5 On-study registration

 • Registratsiooni- ja randomiseerimisprotsessi põhjalik kirjeldus
 • Patsiendi informeerimise protsess lahti kirjeldatud
 • “On-study form” iga patsiendi sobivuse hindamiseks
  • “Baseline Assessment “ehk baasuuringud enne uuringu algust
   • Performanscestatus(PS)
   • Anamnees
   • Kliiniliste uuringute tulemused
   • Haiguse staadium ja prognostilised markerid
slide28

4.6 Ethical considerations

 • Uuringu ohutus
 • Informeeritud nõusolek ja patsiendi infoleht
 • Uuringu konfidentsiaalsus
 • Andmete säilitamine ja kaitsmine
 • Eetikakomitee luba uuringu alustamiseks
4 7 methods
Uuritavate arv/uuringuproovide arv

Uuringuproovide arv sõltub uuringu eesmärkidest

Detailne andmete statistilise töötluse plaan

4.7 Methods
slide30

4.8 Timetable

Planning/organisation of the study

 • Protokolli kirjutamine
 • Kaasuurijate leidmine
 • Ravimiameti ja Eetikakomiteede load
 • Finantside leidmine

“Pilotstudy” - Feasibility of the study

Final study

 • Andmete kogumine
 • Monitooring ja vaheanalüüsid
 • Andmete lõplik analüüs
 • Tulemuste presentatsioon
slide32

4.9 Data collectionEvaluation of Patient Response

 • Principle Criteria for Response
   • Survival
   • Time to progression
   • Tumor Response
   • Quality of Life
   • Side-effects
slide33

4.10 MethodsPlans for statistical handling

 • Statistilise analüüsi strateegia
 • Statistilised testid
5 project management administrative responsibility
Osalevad institutsioonid ja persoonid- kõigi kohustuste ülevaatamine

Koordinatsioon ja juhtimine

Principle Investigator

Coordinating Center

Monitoring Committee

Andmete omandiõigus ja autorlus

5. Project managementAdministrative responsibility
common problems
Liiga ambitsioonikas, liiga palju küsimusi

Kirjandusele pööratakse vähe tähelepanu

Halvasti formuleeritud uuringu eesmärgid

Puudulik analüüs

Pilootuuringu puudumine

Mittepiisavad finantsid

Kaasuurijate ja teiste kaastöötajate mittepiisav toetus

Common problems
slide38

KLIINILISED UURINGUD EUROOPAS(2005)

saturation in Western Europe

J.-P. Tassignon 2005, PSI Pharma Support International

slide42
Second Baltic-Nordic SymposiumPractical Aspects of Clinical Cancer Research and Update on Treatment of Rare Tumours

15-17 May 2008Tallin, Estonia

eesti konku rentsiv ime kliiniliste uuringute keskkonnana
EESTI KONKURENTSIVÕIME KLIINILISTE UURINGUTE KESKKONNANA
 • Dr. Katrin Kiisk(Ravimiamet)
 • Dr. Jane Wynen(GSK Euroopa ClinOp)
 • Dr. Piret Sell(Ravimitootjate Liit, SanofiAventis)
kvaliteet eetika iguslikud aspektid kui kliiniliste uuringute alustalad
KVALITEET, EETIKA, ÕIGUSLIKUD ASPEKTID KUI KLIINILISTE UURINGUTE ALUSTALAD
 • Dr. Alari Irs(Ravimiamet)
 • Prof.RuneDahlqvist(Umea Ülikool)
 • Dr. Ants Nõmper(RaidlaLejins & Norcous)
 • Prof. IrjaLutsar(Tartu Ülikool)
konkurents ja kvaliteet vastandid v i s non mid
KONKURENTS JA KVALITEET- VASTANDID VÕI SÜNONÜÜMID
 • Dr. Lemme Urmet(MedFiles)
 • Dr. Toomas Marandi(PERH)
 • Dots. Andres Soosaar(Tartu Ülikool)
 • Dr. Rain Jõgi(TÜ Kliinikum)
j reldused
JÄRELDUSED
 • Ilma kliiniliste uuringuteta uusi ravimeid ega ravivõimalusi ei tule
 • Osalemine kliinilistes uuringutes on investeering innovatsiooni ja teadusesse
 • Osalemine uuringutes arendab nii arste kui ka kogu tervishoidu
 • Täna on kliinilised uuringud Eestis kasulik nii riigile, tervishoiusüsteemile, haiglale, arstile, patsiendile kui ka ravimitootjale
 • Kliinilistel uuringutel on väärtus vaid siis, kui kõik uuringu teostajad täidavad neile pandud kohustusi korrektselt