slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OLIN-studierna 25 år PowerPoint Presentation
Download Presentation
OLIN-studierna 25 år

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

OLIN-studierna 25 år - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

OLIN-studierna 25 år. FoU dagen 22 mars 2011. Eva Rönmark, docent OLIN studierna, Norrbottens läns landsting, Luleå Folkhälsa och Klinisk Medicin, Yrkes- och Miljömedicin, Umeå Universitet. - Vad är OLIN? Vad är våra mål? Hur arbetar vi? Vad har vi uppnått? Vilka samarbetar vi med?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OLIN-studierna 25 år


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. OLIN-studierna 25 år FoU dagen 22 mars 2011 Eva Rönmark, docent OLIN studierna, Norrbottens läns landsting, Luleå Folkhälsa och Klinisk Medicin, Yrkes- och Miljömedicin, Umeå Universitet

  2. - Vad är OLIN? • Vad är våra mål? • Hur arbetar vi? • Vad har vi uppnått? • Vilka samarbetar vi med?

  3. R U S S I A U S A A C I R F A Norrbotten Stockholm Göteborg • Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten • (OLIN-studierna) • är fr.a. epidemiologiska studier om • astma, KOL och allergi • - pågår sedan 1985 • >50 000 personer från barn till äldre medverkar eller har medverkat Metoderna innefattar tvärsnittsstudier, longitudinella studier och fall-referentstudier Men också kliniska studier och studier av hälsoekonomi Hittills har OLIN-studierna resulterat i 10 doktorsavhandlingar och ytterligare ett 20-tal kommer från nära samverkande projekt >> 100 originalartiklar och översiktsartilkar

  4. R U S S I A U S A A C I R F A Norrbotten Stockholm Göteborg • OLIN-studierna • Har utvecklat metoder för kliniskt epidemiologisk forskning • 1/ för screening utvecklat en postal enkät för undersökning av representativa urval av befolkningen • 2/ kliniska undersökningar av urval av de svarande innefattande • - lungfunktion • allergitestning • strukturerad intervju • 3/ mer detaljerade undersökningar innefattar t.e.x. hyperreaktivitetstest och olika laboratorieanalyser, men också helt annan forskning som hälsoekonomi och livskvalitet

  5. Klinisk epidemiologi – ny kunskap • Förändring i förekomst (prevalens) • Nyinsjuknande (incidens) • Tillfrisknande (remission) • Återinsjuknande (relaps) • Sjukdomsförlopp, och • Prognos • Sjuklighet (morbiditet) • Följdsjukdomar (ko-morbiditet) • Dödlighet (mortalitet) • Sjukdomsspecifik dödlighet • Livskvalitet • Hälsoekonomi

  6. Riskanalys • Demografi • Rökning • Inomhusmiljö • Trafikexponering • Yrke och yrkesexponering • Socioekonomi • Ärftliga faktorer • Livsstilsfaktorer, tex. övervikt • Skyddande faktorer och • Faktorer relaterad till tillfrisknande • Förändring av riskfaktormönster • Etiologisk fraktion • Interaktion mellan riskfaktorer

  7. The OLIN Studies: First published Swedish results of • Prevalence of adult asthma using methods including validation of results • Incidence of asthma in adults • -Remission of asthma in adults • -Incidence of asthma in children • Incidence of allergic sensitisation in children • Prevalence of COPD • Prevalence of COPD using different international guidelines • Incidence of COPD • Long term (20 y) follow-up of COPD • Population study based health economics of asthma and COPD • - Överensstämmelse mellan föräldra- och självbesvarade enkäter

  8. The OLIN Studies: First published Swedish results of • Prevalence of adult asthma using methods including validation of results • Lundbäck et al, ERJ 1991; Eur J Epidemiol 1992; Allergy 1993 • Incidence of asthma in adults • Rönmark et al, Allergy 1997; (Lundbäck et al, Respir Med 2001) • - Remission of asthma in adults • Rönmark et al, Thorax 1999 • - Incidence of asthma in children • Rönmark et al, Pediatrics 2001; Perzowski et al, AJRCCM 2002 • Incidence of allergic sensitisation in children • Rönmark et al, JACI 2003 • Prevalence of COPD • Lundbäck et al, Respir Med 2003 • Prevalence of COPD using different international guidelines • Lindberg et al, Respiration 2005 • Incidence of COPD • Lindberg et at, Chest 2005; Chest 2006 • Long term follow-up (20 y) of COPD • Lundbäck et al, COPD 2009 • Population study based health economics of asthma and COPD • Jansson et al, Chest 2002 (COPD); Respir Med 2007 (asthma) • - Överensstämmelse mellan föräldra- och självbesvarade enkäter • Hedman et al, Pediatr All Immunol 2005; J Clin Epidemiol 2010

  9. Norrbotten, Sverige • Astma har ökat i förekomst under andra halvan av 1900-talet1 som nu kan ha stannat upp2. • Sensibilisering mot katt och hund är associerade med astma.3,4 • Inga kvalster eller kackerlackor till följd av kallt klimat och låg luftfuktighet inomhus.3-6 • Katt och hund i hemmet ökar inte risken för allergisk sensibilisering och astma (OR 0.6, p<0.01).3-6 1 Lundbäck B et al, Clin Exp All 1998. 2 Bjerg et alAllergy 2010 3 Rönmark E et al, Allergy 1999. 4 Perzanowski M et al, JACI 1999 5 Perzanowski et al, AJRCCM 2002. 6 Rönmark E et al, JACI 2009

  10. Norrbotten, Sverige • Hälften av rökarna utvecklar KOL om de fortsätter att röka.1 • 1-2 rökare bland 100 rökare utvecklar KOL varje år. Motsvarande siffra bland icke rökare är 1-2 bland 1000.2 • En fjärdedel av nya fall av KOL har en snabb sänkning i sin lungfunktion.3 • Olika typer av KOL har olika prognos.4 • KOL kostar Sverige närmare 10 miljarder kr per år. 5 1 Lundbäck B, Respir Med 2003 2 Lindberg A, Chest 2007. 3 Lindberg A, Chest 2005 4 Lundbäck B, COPD 2009. 5 Jansson S-A, Chest 2002

  11. Forskningsområden som kräver samarbete med andra forskningscentra Fenotypning av astma West Sweden Asthma Study Göteborgs universitet Genetik vid astma och KOL Juha Kere, Karolinska Institutet Genetik vid KOL De Code, Reykjavik

  12. The main contributors of the OLIN studies network The OLIN Study Group in Luleå Univ. of Umeå, Gothenburg, and Karolinska Institutet, Stockholm, Anders Bjerg-Bäcklund Aina Johnsson Ann-Christin Jonsson Berne Eriksson Bertil Forsberg Britt-Marie Eklund Caroline Stridsman Elsy Jönsson Helena Backman Håkan Forsberg Kerstin Björnström-Kemi Kjell Larsson Lars-Gunnar Larsson Lena Gustafsson Linnea Hedman Linda Ekerljung Martin Andersson Mai Lindström Ola Bernhoff Sigrid Sundberg Staffan Andersson Sven-Arne Jansson Thomas Sandström Ulf Hedlund Anne Lindberg Bo Lundbäck Eva Rönmark Many thanks to fruitful co-work to University of Virginia, Charlottesville, and University of Columbia, New York, USA Thomas Platts-Mills, Matthew Perzanowski, John Vaughan, Natalie Custis, David Riposo, Judith Woodfolk Univ of Bergen, Norway, Pisa, Italy, Helsinki, Finland, Tallinn, Estonia, and Hanoi, Vietnam, Yogjakarta, Indonesia Amund Gulsvik, Per Bakke, Carlo Giuntini, Giovanni Viegi, Laura Carrozzi, Anssi Sovijärvi, Paula Pallasaho, Jyrki Kotaniemi, Ari Lindqvist, Lii Jannus-Pruljan, Helle-Mai Loit, Mari Meren Huang Thi Lam, Firdy Perema Funded mainly by Swedish Research Council, Heart-Lung Foundation Vårdal, Northern Sweden University Region Swedish Asthma and Allergy Foundation Swedish Cancer - Allergy Foundation Norrbotten´s local health authority NIH grants POI AI50989 and ROI AI-20565 Additional support mainly from GSK, Phadia, ALK, AstraZeneca and Boehringer Ing

  13. DOKTORANDER Berne Eriksson. Överläkare. Registrerad vid Karolinska Institutet. Martin Andersson. ST-läkare. Registrerad vid Umeå Universitet. Caroline Stridsman. Sjuksköterska. Registrerad vid Luleå Tekniska Universitet Katja Warm. ST-läkare. Registrerad vid Umeå Universitet. PRESUMTIVA DOKTORANDER Anna Winberg, Barnläkare, Umeå Åsa Strinnholm, Allergikonsulent, Umeå Helena Backman, Statistiker, Luleå Sami Sawalha, ST-läkare, Boden