Febrer del 2012 - PowerPoint PPT Presentation

andrew
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Febrer del 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Febrer del 2012

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Febrer del 2012
173 Views
Download Presentation

Febrer del 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Qualitat, innovació, internacionalització Febrer del 2012

 2. Una universitat jove Universitat pública creada el 1990 amb vocació d’esdevenir una de les universitats europees capdavanteres, a partir d’una identitat pròpia basada en una docència de qualitat, la proximitat als estudiants, la màxima internacionalització i una rotunda orientació cap a la recerca i la innovació

 3. Una universitat de qualitat • Qualificada com a Campus d’Excel·lència Internacional pel Ministeri d’Educació (2010) • Rànquing TimesHigherEducation(2011): • Única universitat espanyola entre les 200 millors del món • Posició 186 a escala mundial i 77 a Europa • Rànquing de Shanghai (2011): • Entre les 400 millors universitats del món i • entre les 7 primeres espanyoles • Rànquing d’El Mundo (2011): • 10 de 15 titulacions avaluades en el Top 5 • Recerca d’excel·lència: 24 ERC Grants (Grup UPF) • 1a universitat espanyola i entre les 20 primeres d’Europa • El 18% del total concedit a Espanya i el 37% de Catalunya

 4. Dimensions i principals indicadors* Estudiants de grau: 9.115 (Grup UPF: 11.209) Estudiants de màster universitari: 993 (Grup UPF: 1.468) Estudiants de doctorat: 1.127 Estudiants de màster títol propi: 1.934 Personal investigador equivalent a temps complet: 556 Professorat permanent: 324 Personal d’administració i serveis: 670 Pressupost 2012: 121 M€ (*) Curs 2011-2012

 5. Una universitat que gira entorn de l’ésser humà • Tres àmbits de coneixement, estretament interconnectats, que situen l’ésser humà i la seva relació amb la polis al centre del projecte de la Universitat:

 6. Una universitat urbana al cor de Barcelona Campus de la Ciutadella: ciències socials i humanes Campus del Poblenou: comunicació i tecnologies de la informació Campus del Mar: ciències de la salut i de la vida

 7. Campus de la Ciutadella: ciències socials i humanes Campus de la Ciutadella: ciènciessocials i humanes

 8. Campus de la Ciutadella: catàleg de titulacions Economia, finances i empresa Administració i Direcció d’Empreses Ciències Empresarials Economia International Business Economics Negocis i Màrqueting Internacionals (ESCI) Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (EUM) Turisme i Gestió del Lleure (EUM) Dret Estudis de grau Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció Dret Relacions Laborals Estudis de grau Recerca en Economia, Finances i Empresa Anàlisi Econòmica Especialitzada (BGSE) Economia i Finances (BGSE) Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes* Direcció Financera i Comptable de l’Empresa (IDEC) Banca i Finances (IDEC) Emprenedoria i Innovació (EUM) Màster Avançat en Ciències Jurídiques Filosofia Política Filosofia Analítica Màsters Doctorat Dret Doctorat Economia, Finances i Empresa Política i societat Estudis de grau CiènciesPolítiques i de l’Administració Ciències Polítiques i Socials Gestió de la Immigració Recerca en Ciència Política Gestió Pública Estudis Llatinoamericans Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica Relacions Internacionals (IBEI) Polítiques Públiques i Desenvolupament Internacional (IBEI) ErasmusMundus en Polítiques Públiques (IBEI) Màsters Doctorat Ciències Polítiques i Socials Humanitats Estudis de grau Humanitats Creació Literària Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament Literatura Comparada i Traducció Literària Història del Món Estudis Xinesos Màsters Doctorat Humanitats Història * Multidisciplinari

 9. Parc de Recerca UPF – Ciències Socials i Humanes (I) Entitats presents • Universitat Pompeu Fabra • Departament d’Economia i Empresa • Departament de Dret • Departament de Ciències Polítiques i Socials • Departament de Humanitats • Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV) • Institut Universitari de Cultura (IUC) • Centres i instituts mixtos de recerca • Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) • Centre de Recerca en Economia de la Salut (CRES) • Centre de Recerca de les Economies de la Mediterrània (CREMed) • Barcelona GraduateSchool of Economics (Barcelona GSE) • FundacióPasqual Maragall

 10. Parc de Recerca UPF – Ciències Socials i Humanes (II) • Projecte de futur • Tant l’actual estratègia institucional de la Universitat, ‘UPF25 Anys’, com el projecte de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) se centren en el desenvolupament del Parc de Recerca en Ciències Socials i Humanes pel seu potencial: • Acadèmic, investigador i en innovació: la UPF és la primera universitat espanyola en ciències socials del rànquing Times Higher Education (2010) • D’infraestructures: els 60.000 m2 no construïts representen una gran oportunitat d’expansió • De projecció internacional • Objectiu: Consolidar grups de recerca altament competitius i participar en iniciatives singulars de recerca i transferència amb la finalitat d’aproximar el coneixement universitari a la societat Maqueta del desplegament del parc (tres fases)

 11. Campus del Mar: biomedicina Campus del Mar: ciències de la salut i de la vida

 12. Campus del Mar: catàleg de titulacions Ciències de la salut i de la vida Biologia Humana Medicina Infermeria (EUIM) Estudis de grau Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut Indústria Farmacèutica i Biotecnològica Recerca Biomèdica Laboratori d’Anàlisis Clíniques Salut Laboral Salut Pública Neurociències Medicina Respiratòria Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals Màsters Doctorat Biomedicina

 13. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (I) • Entitats presents • Universitat Pompeu Fabra • Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) Centres i instituts mixtos de recerca • Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) • Centre de Regulació Genòmica (CRG) • Institut de Biologia Evolutiva (IBE) (CSIC - UPF) • Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) • Institut de Recerca Hospital del Mar • Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) • Centre d’Investigació en Salut Laboral (CISAL) Empreses derivades universitàries • Qgenomics

 14. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (II) • Projecte • El PRBB és fruit d’una iniciativa conjunta entre el Govern de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la UPF per crear un dels nuclis de recerca biomèdica més grans del sud d’Europa • Principals característiques • Directament associat a l’Hospital del Mar • Despesa anual en recerca: 70 M € • 1.200 persones procedents de 50 països • Més de 100 grups de recerca, amb destacats investigadors internacionals (el 30% estrangers) • Grups d’avantguarda procedents de Harvard, Salk o EMBL, entre d’altres • Més de 600 articles científics publicats en revistes internacionals el 2008

 15. Campus del Poblenou:comunicació i tecnologies de la informació Campus del Poblenou: comunicació i tecnologies de la informació

 16. Campus del Poblenou: catàleg de titulacions Tecnologies de la informació, la comunicació i els mitjans audiovisuals Enginyeria en Sistemes Audiovisuals Enginyeria Telemàtica Enginyeria en Informàtica Enginyeria de l’Edificació (Elisava) Enginyeria de Disseny Industrial (Elisava) Disseny (Elisava) Estudis de grau Tecnologies del So i de la Música Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernes Disseny i Comunicació (Elisava) Màsters Doctorat Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals Comunicació social Comunicació Audiovisual Periodisme Publicitat i Relacions Públiques Estudis de grau Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis Estudis Avançats en Comunicació Social Innovació i Qualitat Televisives (TV3) Gestió de Continguts Digitals Estudis Teatrals Joventut i Societat Màsters Doctorat Comunicació Social Comunicació lingüística i mediació multilingüe Estudis de grau Llengües Aplicades Traducció i Interpretació Estudis de Traducció Lingüística Teòrica i Aplicada Ciència Cognitiva i Llenguatge Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera Aprenentatge i Ensenyament de l’Espanyol en Contextos Multilingües i Internacionals Màsters Doctorat Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe

 17. Parc de Recerca Barcelona Media (I) Entitats presents Universitat Pompeu Fabra • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions • Departament de Comunicació • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge • Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) • Centres tecnològics • Barcelona Media – Centre d’Innovació • Barcelona Digital Empreses derivades universitàries • Barcelona Music & Audiovisual Technologies (BMAT) • Reactable Systems • VoctroLabs S.L. • Empreses i institucions • Àmbit dels mèdia: MEDIAPRO, Lavínia, Cromosoma, RBA, RNE, CAC, BTV, centre Media-TIC • Àmbit de les TIC: T-SYSTEMS, INDRA, Orange, CMT, etc.

 18. Parc de Recerca Barcelona Media (II) Projecte • Iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona (a través de la societat municipal 22@Barcelona), la UPF i empreses del sector dels mèdia amb l’objectiu d’oferir un servei integral en tots els àmbits que abasta aquesta indústria, des dels continguts fins a la tecnologia que els suporta Principals característiques • Àrea de recerca i col·laboració entre el sector empresarial i docent que ocupa més de 70.000 m2 de sostre per a activitats productives i equipaments vinculats al sector audiovisual i un potencial de creixement superior als 30.000 m2 • Xarxes i espais de relació i promoció social i econòmica, com el viver d’empreses de Barcelona Activa o la 22@Network • Centres de formació contínua en l’àmbit tecnològic i de continguts: IDEC/UPF, IL3/UB, FUPC o la UOC • I grans infraestructures al servei del Parc, com per exemple el Centre de Producció Audiovisual (CPA) o el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI/UPF)

 19. El model UPF

 20. El model UPF • Docència de qualitat • Recerca d’excel·lència • Vocació internacional

 21. Docència de qualitat • Indicadors de la qualitat docent • Relació oferta-demanda: 2 estudiants per cada plaça oferta • Taxa de rendiment més elevada del sistema espanyol: 86% (curs 2010 - 2011) • Inserció laboral: 87% (Enquesta Inserció Laboral, AQU Catalunya, 2011) • Grau de satisfacció entre els graduats: 93% repetiria a la mateixa universitat (Enquesta Inserció Laboral, AQU Catalunya, 2011) • Avaluacions externes • L’informe d’avaluació institucional de la EuropeanUniversityAssociation(juliol del 2008) destaca “l’elevat grau d’atenció a la qualitat docent” • Posició en els rànquings • Posició destacada en els rànquings TimesHigherEducation i AcademicRanking of WorldUniversities de la Universitat de Shanghai* (2011) • Primera universitat espanyola en qualitat docent i capacitat d’atracció dels estudiants (Informe CyD, 2010) • Sempre entre les deu millors universitats espanyoles en rànquings nacionals (UniversityQualityAssessment, El Mundo) (2011) • Primera biblioteca universitària espanyola (Atlas digital de la España universitaria: bases para la planificación estratégica de la enseñanza superior, 2007) * Malgrat que Shanghai no pondera els indicadors amb relació a les dimensions de la institució i que la UPF és la setena universitat pública espanyola amb menor nombre d’estudiants (INE, 2009).

 22. Recerca d’excel·lència • Primera universitat espanyola i entre les 20 europees en projectes finançats • pel Consell Europeu de la Recerca (gener del 2012): • 11 Grants UPF (el 8% del total concedit a Espanya i el 16% de Catalunya) • 26 Grants Grup UPF (el 18% del total d’Espanya i el 37% de Catalunya) • Segona universitat espanyola i cinquena institució de l’estat en captació de fons europeus en valors absoluts (juliol del 2011) • Captació i retenció de talent: 28 Ramón y Cajal, 22 Juan de laCierva, 36 ICREA i 18 ICREA Academia(a 1 de gener del 2011) • Un 78% de les tesis van ser escrites i defensades en anglès (curs 2010 – 2011) • Posició en els rànquings • Primera universitat espanyola en col·laboració internacional i índex normalitzat de citacions • (ScimagoInstitutionsRankings, SIR World Report, 2011) • Primera universitat espanyola en productivitat en la recerca, encapçalant el rànquing de productivitat en tres indicadors: nombre de publicacions en revistes JCR, nombre de projectes I+D (2010) i tesis presentades (2004 i 2009) (Rànquing 2010 en producció i productivitat en la recerca de les universitatspúbliquesespanyoles) • Primera universitat d’Espanya i Iberoamèrica en col·laboració internacional i qualitat científica mitjana. A ciències socials, ciències de la salut i ciències de la vida també en percentatge de publicacions aparegudes en el 25% de les revistes més influents del món (SIR, RankingIberoamericano, 2010)

 23. Vocació internacional • Presència estrangera • El 6% dels estudiants de grau són estrangers • El 30% dels estudiants de màsters oficials són estrangers • El 49% dels estudiants de doctorat són estrangers • 869 estudiants nord-americans a l’StudyAbroadProgramme • El 12% dels professors són estrangers • El 25% del personal de suport a la recerca és estranger • Experiència internacional • Primera universitat espanyola en l’indicador “Professorat Internacional” (TimesHigherEducation rànquing, 2011) • Convenis amb 27 de les Top 50 universitats del món (TimesHigherEducation rànquing, 2011) • El 26% dels graduats han fet estades a l’estranger • El 40% del PDI ha estat estudiant, investigador o professor en una universitat estrangera

 24. Mapa de les relacions internacionals Europa (203 universitats) + Espanya (24) CANADÀ British Columbia, Montreal, Toronto, Simon Fraser... EUA (Ivy League) Boston College, Bentley, Harvard, Pennsilvània, Richmond, Pittsburgh, NYU, UCLA, Barnard College… Alemanya: Lliure de Berlín, Humboldt Berlín, Munic, Constança... Àustria: Viena Bèlgica: Lliure de Brussel·les, Catòlica de Lovaina... Dinamarca: Aarhus, Copenhaguen, Roskilde... Finlàndia: Hèlsinki... França: ENSAE, Sciences Po, Pierre et Marie Curie, Tolosa... Hongria: CEU Budapest Islàndia: Reykjavik Itàlia: Roma III, Roma La Sapienza, Bolonya, Trento, Florència… Noruega: Oslo, Bergen Països Baixos: Maastricht, Amsterdam, Utrecht, Tilburg... Polònia: Varsòvia Portugal: Nova de Lisboa Regne Unit: Oxford, Warwick, King’s College, Saint Andrews, Essex, Lausana... República Txeca: Charles University de Praga Suècia: Estocolm, Linköping... Suïssa: Zuric, Ginebra, etc. EUA i Canadà (40 universitats) COREA: Seoul National, Korea University INDIA: Indian Institution of Foreign Trade JAPÓ: TUFS, Keio SINGAPUR: Singapore Management University TAILÀNDIA Chulalongkorn XINA: City University i The Chinese University a Hong Kong Àsia (20 universitats) MÈXIC Tec de Monterrey UNAM, El Colegio Amèrica Llatina (64 universitats) ARGENTINA Torcuato di Tella, Belgrano... BRASIL Getulio Vargas, USP XILE Diego Portales, Pontifícia Catòlica... Austràlia (4 universitats) AUSTRÀLIA Adelaida, Nova Gal·les del Sud, Queensland, Tecnològica de Sydney TOTAL: 350 acords (260 relatius a l’intercanvi d’estudiants)

 25. Autònoma de Madrid Autònoma de Barcelona Carlos III de Madrid Pompeu Fabra Brown Chicago Northwestern Stanford Columbia Cornell Harvard Barcelona Autònoma de Barcelona Pompeu Fabra Maastricht Toulouse University College Dublin CEU Budapest Pompeu Fabra Aliances estratègiques

 26. Grup UPF Barcelona GSE, Barcelona GraduateSchool of Economics BCN Media, Barcelona Media – Centre d’Innovació BIArch, Barcelona Institute of Architecture BMAT, Barcelona Music & Audio Technologies BSM, Barcelona School of Management CREAL, Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental CREI, Centre de Recerca en Economia Internacional CRES, Centre de Recerca en Economia i Salut CRG, Centre de Regulació Genòmica Elisava, Escola Superior de Disseny ESCI, Escola Superior de Comerç Internacional EUIM, Escola Universitària d'Infermeria del Mar EUM, Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme IBE, Institut de Biologia Evolutiva IBEI, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals IDEC, Institut d’Educació Contínua IET, Institut d'Estudis Territorial IMIM, Institut Municipal d'Investigació Mèdica INSIGNEO, Barcelona Institute of BiomedicalImaging & Modelling