slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Şekil Grafiği PowerPoint Presentation
Download Presentation
Şekil Grafiği

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Şekil Grafiği - PowerPoint PPT Presentation

andrew
657 Views
Download Presentation

Şekil Grafiği

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Şekil Grafiği

  2. Eldeki bilgilerin daha iyi anlaşılması ve karşılaştırılması için çizilen şekillere grafik denir. Şekil Grafiği Grafiklerde verilen bilgilerin, o bilgiyi anla- tan şekillerle gösterildiği grafiklerdir.

  3. 3-A sınıfında 20 kız, 25 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftaki öğrencileri gösteren şekil grafiğini oluşturalım. kız öğrencileri şekliyle, şekliyle gösterelim. erkek öğrencileri Her şeklin 5 öğrenciyi gösterdiğini varsayalım. 20 kız öğrenci için 20 : 5 = 4 şekil, 25 erkek öğrenci için 25 : 5 = 5 şekil çizeceğiz.

  4. 3-A sınıfında 20 kız, 25 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftaki öğrencileri gösteren şekil grafiğini oluşturalım. 3-A SINIFI MEVCUT GRAFİĞİ kız öğrenciler 20 5 10 15 erkek öğrenciler 25 10 15 20 5 Her şekil 5 öğrenciyi göstermektedir. Grafiğe bakarak erkek öğrenci sayısının kızlardan daha fazla olduğunu görebiliriz. Erkek öğrenciler bir şekil fazladır. Her şekil 5 öğrenciyi gös- terdiğine göre erkek öğrenci sayısı kızlardan 5 fazladır...

  5. 3-A sınıfında 20 kız, 25 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftaki öğrencileri gösteren şekil grafiğini oluşturalım. 3-A SINIFI MEVCUT GRAFİĞİ kız öğrenciler erkek öğrenciler Her şekil 5 öğrenciyi göstermektedir. Sınıftaki kız öğrenciler 4 şekil ile gösterilmiştir. Her şekil 5 öğrenciyi gösterdiğine göre, sınıftaki kız öğrencilerin sayısı ; x 4 5 20 ‘dir. =

  6. 3-A sınıfında 20 kız, 25 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftaki öğrencileri gösteren şekil grafiğini oluşturalım. 3-A SINIFI MEVCUT GRAFİĞİ kız öğrenciler erkek öğrenciler Her şekil 5 öğrenciyi göstermektedir. Sınıftaki erkek öğrenciler 5 şekil ile gösterilmiştir. Her şekil 5 öğrenciyi gösterdiğine göre, sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı; x 5 5 25 ‘dir. =

  7. 3-A sınıfında 20 kız, 25 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftaki öğrencileri gösteren şekil grafiğini oluşturalım. 3-A SINIFI MEVCUT GRAFİĞİ kız öğrenciler erkek öğrenciler Her şekil 5 öğrenciyi göstermektedir. Sınıftaki bütün öğrenciler 9 şekil ile gösterilmiştir. Her şekil 5 öğrenciyi gösterdiğine göre, sınıftaki toplam öğrenci sayısı ; x 9 5 45 ‘tir. =