slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ลงลิฟท์ กลับมาทบทวน บันไดขั้นที่ 1 เพื่อคุณภาพ อย่างยั่งยืน PowerPoint Presentation
Download Presentation
ลงลิฟท์ กลับมาทบทวน บันไดขั้นที่ 1 เพื่อคุณภาพ อย่างยั่งยืน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 145

ลงลิฟท์ กลับมาทบทวน บันไดขั้นที่ 1 เพื่อคุณภาพ อย่างยั่งยืน - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

ลงลิฟท์ กลับมาทบทวน บันไดขั้นที่ 1 เพื่อคุณภาพ อย่างยั่งยืน. ธวัช ชาญชญานนท์และคณะ สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนบันไดขั้นที่หนึ่ง 6 มีนาคม 2552. การรับรองเป็นเพียงแรงจูงใจ และให้กำลังใจแก่การทำดี คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่คุณภาพ และความปลอดภัยที่ให้แก่ผู้ป่วย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ลงลิฟท์ กลับมาทบทวน บันไดขั้นที่ 1 เพื่อคุณภาพ อย่างยั่งยืน' - andrew


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ลงลิฟท์ กลับมาทบทวน

บันไดขั้นที่ 1 เพื่อคุณภาพ

อย่างยั่งยืน

ธวัช ชาญชญานนท์และคณะ

สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนบันไดขั้นที่หนึ่ง

6 มีนาคม 2552

slide2

การรับรองเป็นเพียงแรงจูงใจ และให้กำลังใจแก่การทำดีคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่คุณภาพและความปลอดภัยที่ให้แก่ผู้ป่วย

slide3

การพัฒนาคุณภาพที่ง่าย มัน ดีและมีความสุข

slide4
สบายๆ ตามบันไดสามขั้น

ขั้นแรก ไฟลุกตรงไหน ตามไปดูตรงนั้น กันอย่าให้เกิดซ้ำ

ขั้นสอง มองงานของตนเอง หาเป้า เฝ้าดู ทำให้บรรลุเป้า

ขั้นสาม มองมาตรฐาน เชื่อมโยง ประเมินผล เรียนรู้ ยกระดับ

ก้าวแรกที่เข้าใจ ก้าวต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยาก

slide5
ลักษณะของการพัฒนาในบันไดขั้นที่ 2
 • เปลี่ยนจากการตั้งรับปัญหา มาสู่การวิเคราะห์และวางระบบที่ดี
 • มุ่งเน้นการวางระบบ ป้องกันความเสี่ยง และการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและบริบทของหน่วยงาน
 • กำหนดเครื่องชี้วัดสำคัญเพื่อติดตามการบรรลุเป้าหมาย
 • มีการนำมาตรฐาน HA ที่จำเป็นมาสู่การปฏิบัติ
 • ทบทวนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมต่อกับระบบงานสำคัญ
slide6
เกณฑ์การตัดสิน บันไดขั้นที่ 2
 • การทบทวนคุณภาพ
  • ทบทวนอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมต่อกับระบบงานที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์โอกาสพัฒนาและการปรับปรุง
  • ทุกหน่วยงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) วิเคราะห์ unit/team profile
  • การวิเคราะห์นำไปสู่การกำหนดลำดับความสำคัญในการพัฒนาที่ตรงประเด็นและเครื่องชี้วัดที่เหมาะสม
  • มีการปรับปรุงตามโอกาสพัฒนาที่วิเคราะห์ได้และครอบคลุมประเด็นที่มีสำคัญสูง, มีการทบทวนโอกาสพัฒนา, มีความเข้าใจและการปฏิบัติในหน่วยงานหลักที่สำคัญ
 • การพัฒนาตามมาตรฐาน HA
  • มีกระบวนการที่ดี, ครอบคลุมประเด็นสำคัญ, มีโอกาสที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของมาตรฐาน, แกนหลักมีความเข้าใจ
slide7
เกณฑ์การตัดสิน บันไดขั้นที่ 2
 • การใช้ core value & concept
  • มีการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน, แกนนำสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการนำไปปฏิบัติได้
  • ทิศทางนำ:เด่นชัดในผู้นำระดับสูง
  • ผู้รับผล:ตอบสนองความต้องการที่สำคัญ
  • คนทำงาน:มีการทำงานเป็นทีมภายในหน่วยงาน/วิชาชีพ
  • การพัฒนา:ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคได้เหมาะสมกับปัญหา
  • พาเรียนรู้:เรียนรู้และพัฒนา
  • แนวคิดง่ายๆ
   • ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน
   • เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด
slide8
ลักษณะของการพัฒนาในบันไดขั้นที่ 3
 • มีการนำมาตรฐาน HA ที่มาสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วน
 • มีการเชื่อมโยง การใช้นวตกรรม
 • มีการประเมินผล เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • มีวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
slide9

จากสิ่งที่เรียบง่ายในธรรมชาติจากสิ่งที่เรียบง่ายในธรรมชาติ

การตอบสนอง

สิ่งเร้า

slide10

สู่ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์สู่ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์

ตอบสนอง

ทบทวน

เรียนรู้

สิ่งเร้า

ปรับปรุง

slide11

และระบบที่ซับซ้อนขององค์กรและระบบที่ซับซ้อนขององค์กร

แนวคิด/หลักการ

การตอบสนอง

สิ่งเร้า/บริบท

การออกแบบ

การเรียนรู้

แนวทาง/ตัวอย่าง

การปรับปรุง

slide12

แนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพแนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพ

สิ่งที่กำกับอยู่ในใจ

Do

Core Value & Concept

Action

Plan

Study

ภูมิหลังของเรา

Units

Systems

Patient Pop.

HPH

Objective/Indicator

Design

Context

Learning

เข็มทิศเดินทาง

Standard/Criteria

Improvement

Act

Customer & needs

Capability & limitation

Challenges

slide13

การทบทวนในบันไดขั้นที่ 1

Risk & Safety

Teamwork

Customer

แนวคิด/หลักการ

ตอบสนอง

ทบทวน

เรียนรู้

เหตุการณ์

แนวทาง/ตัวอย่าง

ปรับปรุง

slide14

แนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพแนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพ

สิ่งที่กำกับอยู่ในใจ

Core Value & Concept

Action

โลกที่เป็นจริง

Units

Systems

Patient Pop.

HPH

Context

Design

Learning

เข็มทิศเดินทาง

Standard/Criteria

Improvement

slide15

Core Values & Concept

Visionary Leadership

System Perspective

Agility

Patient Focus

Focus on Health

Community Responsibility

Value on Staff

Individual Commitment

Teamwork

Ethic & Professional Standard

ทิศทางนำ

ผู้รับผล

คนทำงาน

การพัฒนา

พาเรียนรู้

Creativity & Innovation

Management by Fact

Continuous Process Improvement

Focus on Results

Evidence-based Approach

Learning

Empowerment

slide16

Core Values & Concept in Clinical Tracer

Visionary Leadership

System Perspective

Agility

Patient Focus

Focus on Health

Community Responsibility

Value on Staff

Individual Commitment

Teamwork

Ethic & Professional Standard

ทิศทางนำ

ผู้รับผล

คนทำงาน

การพัฒนา

พาเรียนรู้

Creativity & Innovation

Management by Fact

Continuous Process Improvement

Focus on Results

Evidence-based Approach

Learning

Empowerment

slide17
หลักง่ายๆ ชุดที่หนึ่ง (งานประจำ)
 • ทำงานประจำให้ดี (Commitment)
 • มีอะไรให้คุยกัน (Team Work)
 • ขยันทบทวน (Learning, Continuous Improvement)
slide18
หลักง่ายๆ ชุดที่สอง (การพัฒนา)
 • เป้าหมายชัด (Visionary Leadership)
 • วัดผลได้ (Focus on result, Management by Fact)
  • วัดตรงประเด็น อย่าให้เป็นภาระ
 • ให้คุณค่า (Focus on Patient, Focus on Health)
 • อย่ายึดติด (Creativity & Innovation, Agility)
  • อย่าติดรูปแบบ
  • ลอกเลียนได้ แต่ต้องปรับให้เข้ากับของเรา
  • ไม่เลือกบุคคล สถานที่ เวลา
slide19
เป้าหมายชัด
 • เป้าหมายทำให้งาน “ว้า น่าเบื่อ” เป็นงาน “ว้าว”
 • เป้าหมายมีได้ในทุกเรื่อง ทุกระดับ
 • เป้าหมายหาได้เพียงถามว่า “ทำไปทำไม”
  • ทำไมต้องมีคลินิกเบาหวาน
  • ทำไมต้องตรวจตลาด
  • ทำไมต้องกวาดล้างยุงลาย
 • ต่อจากเป้าหมายคือการถามว่า“แล้วทำตามเป้าหมายได้ผลดีเพียงใด”
slide20
วัด (ประเมิน) ผลได้
 • การประเมินที่ตรงประเด็น คือประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 • การประเมินที่ไม่เป็นภาระคืออย่ารีบกระโดดไปหาตัวชี้วัด
 • การประเมินด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ทำให้เห็นประเด็นได้ครอบคลุม
slide21

ประเด็นสำคัญ

จุดแข็งจุดอ่อน

จัดลำดับความสำคัญ

ประเมินด้วยความรู้สึก

แปลงความรู้สึกเป็นคะแนน

เลือกบางเรื่องมาติดตามตัวชี้วัด

slide22

ประเด็นสำคัญ

Psychosocial Support

ARV continuity

OI Prevention

+ การรวมกลุ่ม self help group

- การยอมรับของครอบครัว/ชุมชน

- มีบางคนยังไม่ยอมเข้าร่วมกลุ่ม

Concern/จุดแข็งจุดอ่อน

+ การรวมกลุ่ม self help group

- การยอมรับของครอบครัว/ชุมชน

- มีบางคนยังไม่ยอมเข้าร่วมกลุ่ม

จัดลำดับความสำคัญ

ประมาณว่ามีครอบครัวอยู่ในแต่ละระดับเป็นสัดส่วนเท่าใด

ประเมินด้วยความรู้สึก

แปลงความรู้สึกเป็นคะแนน

ระดับการยอมรับและช่วยเหลือของครอบครัว

1. ทอดทิ้งไปเลย

2. อยู่ระหว่างการทำใจ

3. ยอมรับ แต่ขาดศักยภาพ

4. มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

เลือกบางเรื่องมาติดตามตัวชี้วัด

slide23
ประเมิน HPในชุมชน
 • ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
  • เมินเฉย (Ignorance)
  • ให้ทำอะไรก็ทำ (Passive)
  • ค้นหาตัวเอง
  • คิดเอง ทำเอง (Proactive)
 • มีสัดส่วนของชุมชนในแต่ละกลุ่มเท่าไร
 • จะเลือกทำอะไร กับชุมชนใด
slide24
ให้คุณค่า: การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย
 • สถานการณ์ “ผู้ป่วยเป็นเบาหวานและไตวาย แพทย์สั่งอาหารเบาหวานและลดเค็ม”
 • พยาบาลวางแผนให้สุขศึกษาเรื่อง “ลดอาหารเค็มจัด”
 • คำถามเพื่อตรวจสอบการทำงาน
  • สิ่งที่สอนนั้นจะเกิดผลในทางปฏิบัติหรือไม่?
  • ถ้าไม่ได้ มีข้อจำกัดอะไร จะร่วมกันหาทางออกอย่างไร?
  • ผู้ป่วยจะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติได้ในระดับที่เหมาะสม?
slide25
ไม่เลือก บุคคล สถานที่ เวลาคุณภาพและคุณค่าในทุกลมหายใจ
 • Lab สามารถทำอะไรได้บ้างในระหว่างเจาะเลือดผู้ป่วย DM
 • คุยกับผู้ป่วย
  • “ครั้งที่แล้วผลน้ำตาลเป็นอย่างไร”
  • “ค่าที่ได้มีความหมายว่าอย่างไร”
  • “คุณหมอ/พยาบาลแนะนำว่าอย่างไร”
  • “ทำได้ตามที่แนะนำหรือเปล่า”
 • Feedback ข้อมูลสำคัญกลับไปให้แพทย์/พยาบาล
 • เล่าเรื่องสนุกๆ ให้ผู้ป่วยฟัง
  • เจ้าตัวคือผู้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
  • ความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร การออกกำลัง กับ น้ำตาล
slide26

แนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพแนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพ

สิ่งที่กำกับอยู่ในใจ

Core Value & Concept

Action

โลกที่เป็นจริง

Units

Systems

Patient Pop.

HPH

Context

Design

Learning

เข็มทิศเดินทาง

Standard/Criteria

Improvement

slide27
บริบทของโรงพยาบาลชุมชนบริบทของโรงพยาบาลชุมชน
 • ลักษณะของ รพ.ชุมชน (ที่แตกต่างจาก รพ.ระดับอื่น)
 • ลักษณะเฉพาะของ รพ. แต่ละแห่ง
  • เป้าหมายสำคัญ/ปัญหาท้าทายที่โรงพยาบาลต้องเผชิญ
  • ข้อจำกัด
  • โรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ โรคที่เป็นโอกาสพัฒนา
  • ผู้ป่วย/ผู้รับผลงานสำคัญ ความต้องการของแต่ละกลุ่ม ความซับซ้อนของผู้ป่วย
  • ลักษณะโดยรวมของบุคลากร อายุ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
  • สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เครือข่าย การมีส่วนร่วม
  • อื่นๆ
 • จากบริบทที่วิเคราะห์ได้แต่ละประเด็น ทำให้เห็นจุดที่ควรใส่ใจในเรื่องคุณภาพอะไรบ้าง
slide28
ทบทวนคุณค่าของการทบทวนทบทวนคุณค่าของการทบทวน

ความรู้สึกต่อการทบทวน

ปัญหาในการทบทวน

?

วิธีการสร้างสรรค์ที่นำมาใช้

คุณค่าของการทบทวน

slide29

รวมทั้งรพ.

ทั้งระดับรพ. และระดับหน่วย

ทำในแต่ละหน่วย

ลดภาระในการทบทวนของแต่ละหน่วย

1. การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย

2. การทบทวนความคิดเห็น/คำร้องเรียนของผู้รับบริการ

3. การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

4. การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ชำนาญกว่า

5. การค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

6. การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

7. การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา

8. การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์สำคัญ

9. การทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

10. การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

11. การทบทวนการใช้ทรัพยากร

12. การติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ

slide30

เหตุการณ์

Root cause

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ความคาดหวังต่อระบบที่ดี

นำเหตุการณ์/อุบัติการณ์มาเล่าสู่กันฟัง

slide31
จุดพลังและสร้างคุณค่าจุดพลังและสร้างคุณค่า

ยกตัวอย่างรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว

?

หาวิธีการทำให้ดียิ่งขึ้น

ระบุประเด็นที่ยังไม่เห็นทางออก

slide32

จากบทเรียนของบุคคล

ไปสู่กลุ่มและองค์กร

เรียนรู้

ทำงาน

แลกเปลี่ยน

สรุปบทเรียน

เก็บลงฐานข้อมูล

ทำสื่อเรียนรู้

ขยายการเรียนรู้

เอาความรู้ฝังเข้าไป

ในงานและบริการ

slide33

ถามตนเองทุกวัน

หัวหน้าพาทำ

ทำไมเรายังต้องพัฒนาคุณภาพ

วันพรุ่งนี้ตัวเราเองจะทำอะไรให้ดีขึ้น

จะทำให้งานของเราง่ายขึ้นได้อย่างไร

จะช่วยให้เพื่อนของเราทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างไร

จะทำให้ลูกค้าของเราได้รับคุณค่ามากขึ้นได้อย่างไร

เราทำหน้าที่ตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรได้สมบูรณ์หรือยัง

slide34

ทบทวนการ

ดูแลรักษา

หาโอกาสสอดแทรก

การสร้างเสริมสุขภาพ

C3THER

Holistic

Empowerment

Lifestyle

Prevention

จากทำให้ สู่ช่วยให้ทำเองได้

Empower ผู้ป่วยและครอบครัว

พิจารณาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ป้องกันมิให้เป็นซ้ำ ป้องกันสำหรับคนอื่น

ต่อเชื่อมกับกิจกรรมในชุมชน

slide35

ทำกิจกรรม

ตามนโยบาย

ทำงานนโยบาย

ให้มีคุณภาพ

กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ

ติดตามวัด ประเมินผล

ปรับปรุงให้ได้ผล

-พฤติกรรม

-การดูแลตนเอง

-ผลลัพธ์สุขภาพ

slide36

ทำจากแรง

กระตุ้นภายใน

ทำเพราะถูกสั่ง

ไม่สั่งก็ทำ

ไม่มีคนอื่นทำ ก็ทำคนเดียว

ทำจนเป็นความเคยชิน

ทำจนความคิดและพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ชวนกันทำมากขึ้น

c 3 ther
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? หัวใจสำคัญของการทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยคืออะไร

เพิ่มความไวในการค้นหาปัญหาของผู้ป่วย

ตอบสนอง/แก้ปัญหาของผู้ป่วยในทันที

เรียนรู้จากสิ่งที่ผู้ป่วยแต่ละคนหยิบยื่นให้

เรียนรู้จากมุมมองของวิชาชีพอื่น

เห็นประเด็นที่จะนำไปปรับปรุงระบบงาน

c 3 ther38
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? ทุกหน่วยงานจะต้องทบทวนเรื่องนี้หรือไม่

- หน่วยงานที่จะได้ประโยชน์จากการทบทวนนี้มากที่สุด

คือหอผู้ป่วย หรือ ห้องสังเกตอาการ

ซึ่งมีระยะเวลาสัมผัสกับผู้ป่วยนานพอ

- หน่วยงานอื่นๆ อาจจะประยุกต์แนวคิดนี้ไปใช้ได้

- หน่วยงานเช่น OPD, ER,ทันตกรรม มีวิธีการอื่นที่

ให้ประโยชน์ เช่น Trauma Audit,

Retrospective Review

c 3 ther39
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? จะต้องทบทวนให้ครบ C3THERทุกครั้งหรือไม่

- C3THER เป็นเพียงเครื่องเตือนใจเพื่อความครบถ้วน

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

- ในขั้นฝึกปฏิบัติ ควรทบทวนให้ครบทุกประเด็น

- เมื่อเข้าใจเป้าหมายและมีทักษะในการมองปัญหาดีแล้ว

อาจจะเลือกทบทวนเฉพาะประเด็นสำคัญของผู้ป่วยแต่ละราย

- เมื่อคล่องแล้ว อาจจะใช้สูตรเตือนใจอื่นๆ ก็ได้

c 3 ther40
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? จำเป็นต้องทบทวนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพหรือไม่

- ทีมสหสาขาวิชาชีพ ช่วยให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย และช่วยในการประสานแผนการดูแลผู้ป่วย มีความจำเป็นในผู้ป่วยที่ซับซ้อน

- การรอทบทวนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพเพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้เสียโอกาสในการเรียนรู้จากผู้ป่วย

- แนะนำให้ทบทวนในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ เมื่อมีเวลาว่าง, หรือระหว่างที่ให้การดูแล/รักษา/พยาบาลผู้ป่วย จะเป็นโดยคนคนเดียว หรือร่วมกับเพื่อนก็ได้

c 3 ther41
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? ควรทบทวนบ่อยเพียงใด

- ทุกคนที่ขึ้นทำงานกับผู้ป่วย ควรฝึกทบทวนในทุกโอกาสที่ทำได้ ไม่ต้องรอคนอื่น สามารถทำได้ทุกวัน

- การทบทวนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ควรทบทวนทุกสัปดาห์ ถ้าเป็นไปได้

- ในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกันระหว่างแพทย์กับพยาบาล ก็สามารถฝึกซ้อมการทบทวนในบางประเด็นที่สังเกตเห็นได้

c 3 ther42
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? จะบันทึกข้อมูลอย่างไร

- R คือส่วนหนึ่งของการทบทวนเวชระเบียน ถ้าเวชระเบียนไม่สมบูรณ์ ก็ควรบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

- ถ้าการทบทวนพบปัญหาบางอย่างที่มองข้ามไป ก็ควรบันทึกสิ่งที่พบเห็นและการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นในเวชระเบียน

- อาจพบว่าบางกรณีมีความน่าสนใจที่ควรบันทึกไว้เรียนรู้ในอนาคต ก็ควรจดบันทึกไว้ต่างหาก หากยินดีเผื่อแผ่ให้เพื่อนๆ ในโรงพยาบาลอื่นได้รับรู้ พรพ.ก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางให้

c 3 ther43
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? จะเชื่อมโยงกับเรื่องความเสี่ยงทางคลินิกอย่างไร

- การพิจารณาว่าผู้ป่วยรายนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไร มีอะไรที่เราละเลยไป คือการค้นหาความเสี่ยงทางคลินิก

- การที่เราตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ค้นพบ คือการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค์

- ข้อมูลที่พบเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยที่มีลักษณะคล้ายกัน

c 3 ther44
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? ถ้าไม่มีการบันทึกข้อมูลการทบทวนต่างหาก จะรวบรวมความเสี่ยงทางคลินิกอย่างไรให้ครบถ้วน

 • - การบันทึกข้อมูลสรุปความเสี่ยงที่พบไว้อย่างง่ายๆ จะช่วยให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางคลินิกทำได้ง่ายและครบถ้วนมากขึ้น
 • มีวิธีการอื่นๆ ที่เราสามารถระบุความเสี่ยงทางคลินิกได้
 • - ทบทวนจากประสบการณ์ของทีมงาน
 • - ตรวจเยี่ยมเพื่อค้นหาความเสี่ยงเป็นการเฉพาะ
 • - ทบทวนจากเวชระเบียน
 • - รวบรวมจากรายงานอุบัติการณ์
 • - วิเคราะห์จาก flow chartในการดูแลโรคนั้น
c 3 ther45
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? ผู้ประเมินจะทราบอย่างไรว่า รพ. มีการทบทวน

- ดูเวชระเบียน เห็นบันทึกการดูแลที่ครอบคลุม

- ถามทีมงาน ได้รับบทเรียนอะไรจากการทบทวน การทบทวนนำมาสู่การปรับปรุงที่สำคัญอะไรบ้าง

- ดูผู้ป่วยที่น่าสนใจ ทีมงานเห็นประเด็นที่ควรจะเห็นหรือไม่

c 3 ther46
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? การทำ M&M Conferenceใช้แทนได้หรือไม่

- M&M Conference เทียบได้กับการทบทวนอุบัติการณ์ที่รุนแรง ซึ่งนานๆ ครั้งจะเกิดขึ้น

- M&M Conference เป็นการทบทวนหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้ว มิใช่การทบทวนระหว่างการดูแลผู้ป่วย

c 3 ther47
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? จำเป็นหรือไม่ที่ต้องทบทวนข้างเตียงผู้ป่วย

- การดูผู้ป่วยที่ข้างเตียง จะได้รับข้อมูลมากกว่าการรับฟังการนำเสนอในห้องประชุม

- การอภิปรายในทีม ไม่ควรกระทำที่ข้างเตียงผู้ป่วย

- อย่าหลงประเด็นสับสนกับการทำ Journal Clubซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ทางวิชาการที่ควรทำ แต่ไม่ควรดึงทีมออกมาจากการดูสภาพจริงที่ตัวผู้ป่วย

c 3 ther48
การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3THER)

? คาดหวังว่าจะต้องนำผลการทบทวนไปใช้แค่ไหน

ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยรายนั้นทันที

ปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจเหตุผลของการปรับระบบงาน

จัดระบบที่จะให้มีการเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต

ทุกคนมีความไวมากขึ้นในการตรวจจับปัญหา

slide49
จุดพลังและสร้างคุณค่าจุดพลังและสร้างคุณค่า

ยกตัวอย่างรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว

?

หาวิธีการทำให้ดียิ่งขึ้น

ระบุประเด็นที่ยังไม่เห็นทางออก

slide50

วางระบบ

ทบทวน

จากคอยไล่ดับไฟ สู่การป้องกันไฟ

จากการแก้ไขเป็นรายๆ สู่ความครอบคลุมทุกๆ ราย

slide51

ระบบคืออะไร

ที่รวมขององค์ประกอบหรือส่วนย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

มีปฏิสัมพันธ์และส่งผลต่อกัน (mutual interaction)

ส่งผลให้

-เกิดปรากฏการณ์บางอย่าง

-เกิดพฤติกรรมบางอย่าง

-นำไปสู่เป้าหมายบางอย่าง

slide52

ระบบต้องมีอะไรบ้าง

Purpose

(เป้าหมาย)

WHY

Environment (สิ่งแวดล้อม)

WHAT

ส่วนย่อย 4

ส่วนย่อย 1

Input

Output

ส่วนย่อย 3

ส่วนย่อย 2

ส่วนย่อย 5

HOW

WHO

Feedback

(สะท้อนกลับ)

Boundary (ขอบเขต)

WHEN

WHERE

slide54

Whole System

มองเรื่องราวทุกแง่มุม

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

slide55

ระบบที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนระบบที่เกี่ยวข้องกับการทบทวน

Work System 1

Work System 2

Organization

factor

Work System 3

event

Review System

slide56
จากหนึ่งเหตุการณ์ สู่การมองระบบ
 • นอกเหนือจากเหตุการณ์นี้แล้ว มีอะไรอีกที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อ คุณภาพ ความปลอดภัย ความเชื่อมั่น ชื่อเสียง ของโรงพยาบาล
 • ในบรรดาเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้น มีความสำคัญแตกต่างกันอย่างไร
 • โรงพยาบาลสามารถจัดการกับโอกาสเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดีเพียงใด ครอบคลุมเพียงใด
 • เรื่องที่มีความสำคัญสูงๆ ไปเกี่ยวข้องกับระบบงานสำคัญอะไรบ้าง มั่นใจหรือทราบได้อย่างไรว่าระบบงานดังกล่าวมีส่วนต่อการป้องกันปัญหาอย่างได้ผล
slide57

การทบทวนคำร้องเรียน/ข้อคิดเห็นการทบทวนคำร้องเรียน/ข้อคิดเห็น

Complaint Management System

การทบทวนการส่งต่อ/การตรวจรักษาโดยผู้ชำนาญ

Competency Management System

การค้นหาความเสี่ยง, การทบทวนอุบัติการณ์

Adverse Event/Risk Management System

การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล

Infection Control System

การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา

Drug Management System

การทบทวนเวชระเบียน

Medical Record System

การทบทวนการใช้ทรัพยากร

Resource Management System (UR)

การทบทวนเครื่องชี้วัด

Measurement & Monitoring System

การทบทวนข้างเตียงผู้ป่วย (C3THER)

Patient care system / nursing process

การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

Clinical CQI

ความสัมพันธ์ระหว่างการทบทวนกับการวางระบบ

slide58
จากการทบทวนสู่การวางระบบจากการทบทวนสู่การวางระบบ

What’s in it for me?

?

อะไรที่ทำได้ดีแล้ว ?

ตรงไหนยังเป็นจุดอ่อน ?

องค์ประกอบ

การเชื่อมต่อ

การประเมินและปรับปรุง

slide59

ทบทวน

คำร้องเรียน

Patient/Customer

Focus

Customer Relation Management

Complaint Management System

จากคอยไล่ดับไฟ สู่การป้องกันไฟและให้คุณค่าแก่ผู้รับผลงาน

จากการแก้ไขเป็นรายๆ สู่ความครอบคลุมทุกๆ ราย

slide60

3. การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน

3.1 องค์กรรับรู้และเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่าจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและสำหรับอนาคต

3.2 องค์กรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ผู้รับผลงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาความพึงพอใจและความร่วมมือมีการนำข้อมูลความพึงพอใจมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน

รับฟังและเรียนรู้

กำหนดกลุ่ม

(1)

(2)

สร้างความสัมพันธ์

(1)

วิเคราะห์ความสำคัญ

กำหนดกลุ่มที่มุ่งเน้น

เรียนรู้

-ความต้องการ

-ความคาดหวัง

นำไปใช้

-วางแผน

-ปรับปรุงบริการ

ตอบสนองความคาดหวัง

ได้รับความร่วมมือ

PLAN

ช่องทางสื่อสาร

(2)

ขอข้อมูล

รับบริการ

เสนอแนะ

ร้องเรียน

a

b

ประเมินความพึงพอใจ

(1)

วิธีการวัดผล

-ได้ actionable data

- เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม

จัดการคำร้องเรียน

(3)

CHECK

ปรับปรุง

ได้ผล

ทันท่วงที

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล

ACT

(2)

ติดตาม feed back

DO

slide61
การทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะการทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

? หัวใจสำคัญของการทบทวนคำร้องเรียนคืออะไร

- ไวต่อการรับรู้และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

- การที่ผู้รับบริการเห็นว่าโรงพยาบาลยินดีรับข้อคิดเห็น

คือภูมิคุ้มกันสำคัญของโรงพยาบาล

slide62
การทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะการทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

? ประเด็นที่ควรทบทวนมีอะไรบ้าง

ทบทวนท่าทีและช่องทางในการรับข้อมูล

ทบทวนแหล่งข้อมูล

ทบทวนความสามารถในการตอบสนองต่อคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

slide63
การทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะการทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

? ควรเก็บข้อมูลในระดับหน่วยงานหรือโรงพยาบาล

- ควรเก็บข้อมูลในทั้งสองระดับ

- การเก็บข้อมูลระดับโรงพยาบาลช่วยลดภาระงานในระดับหน่วย

- ระดับหน่วยจะใกล้ชิดกับผู้รับบริการ และสามารถพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้รับบริการได้ทุกวัน

slide64
การทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะการทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

? ควรทบทวนบ่อยเพียงใด

- การทบทวนเนื้อหาในคำร้องเรียน ควรทำให้บ่อยที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เช่น ทันทีที่ได้รับคำร้องเรียน

- การทบทวนระบบจัดการคำร้องเรียนจะบ่อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการมองเห็นโอกาสในการพัฒนา

slide65
การทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะการทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

? ควรเก็บข้อมูลไว้อย่างไร

ควรเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมและแนวโน้มของปัญหา สามารถติดตามผลลัพธ์ของการตอบสนองได้

slide66
การทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะการทบทวนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

? ผู้ป่วยไม่ชอบเขียนคำร้องเรียน จะทำอย่างไร

- เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถเขียนคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะแทนผู้ป่วยได้

- การพูดคุย รับฟัง กับผู้รับบริการที่มีท่าทีไม่สบอารมณ์ จะทำให้ทราบปัญหาในการเข้ารับบริการ

- การพูดคุย รับฟัง กับผู้รับบริการที่มีท่าทีที่ดี จะทำให้ทราบจุดดีของโรงพยาบาล และข้อเสนอแนะดีๆ

slide67

ทบทวนการส่งต่อ/

การตรวจรักษา

โดยผู้ชำนาญกว่า

Competency/Performance

Management System

จากคอยไล่ดับไฟ สู่การป้องกันไฟและยกระดับศักยภาพของบุคลากร

slide68

Competency/Performance Management System

WHY

เป้าหมาย: ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ

HR Com

HR Dep

Head

Staff

WHO

กำหนด competency

กิจกรรมทบทวน

กำหนดนโยบาย

กำหนด performace

ที่คาดหวัง

ปฏิบัติหน้าที่

ประเมิน

WHAT

Feed back

วางแผนพัฒนา

สำหรับแต่ละคน

วางแผนพัฒนา

สำหรับองค์กร

พัฒนาศักยภาพ

slide69
การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษาการทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

? หัวใจสำคัญของการทบทวนการส่งต่อฯ คืออะไร

คือการมองหาในสิ่งที่เราทำไม่ได้ หรือทำได้ไม่ดี

เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงศักยภาพของบุคคล/องค์กร

และระบบงาน

slide70
การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษาการทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

? ควรทบทวนบ่อยเพียงใด

- ควรทบทวนทุกครั้งที่มีการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

- ควรทบทวนโดยเร็ว ในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องยังจดจำเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ยังรับรู้ความรู้สึกของผู้รับบริการ

slide71
การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษาการทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

? ใครควรเข้าร่วมในการทบทวน

-ควรร่วมมือกันในทุกระดับ

- ผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานควรสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งคำอธิบายสาเหตุในมุมมองของตน

- หัวหน้าหน่วยงาน/แพทย์ ควรทบทวน หาข้อมูล และให้ความเห็นเพิ่มเติม

- ในเรื่องสำคัญ ควรให้ทีมงานที่เป็นกลาง เข้าร่วมหาข้อมูลเพิ่มเติม แต่อาจต้องจำกัดขอบเขตการรับรู้หากเป็นเรื่อง sensitive

slide72
การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษาการทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

? เนื้อหาในการทบทวนควรเน้นอะไรบ้าง

- เหตุผลที่เกิดเหตุการณ์ เป็นเพราะทำไม่ได้ หรือทำไม่ดี หรือทำดีแต่ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้รับบริการ

- ถ้าทำไม่ได้ ควรจะมีการเพิ่มศักยภาพของบุคคล/องค์กรอย่างไร

- ถ้าทำไม่ดี จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร

- การวินิจฉัยและการดูแลก่อนส่งต่อ ทำได้ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด

slide73
การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษาการทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

? คาดหวังว่าจะนำผลการทบทวนไปใช้แค่ไหน

- การทบทวนควรนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพ มิใช่ทบทวนแล้วได้แต่ข้อสรุปว่า “ผู้ป่วยสมควรได้รับการส่งต่อ” เพียงอย่างเดียว

- การรับ feedbackจาก รพ.ที่รับผู้ป่วยมีความสำคัญสูงมากในการพัฒนาศักยภาพของเรา

slide74
การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษาการทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

? จะต้องใช้ข้อมูจาก รพ.ที่รับผู้ป่วยเพียงใด

- ควรมีการสื่อสารกับ รพ.ที่รับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

- จะทำให้รู้ว่าเราให้การวินิจฉัยถูกต้องหรือไม่ เราให้การดูแลขั้นต้นเหมาะสมหรือไม่ เราให้การดูแลระหว่างส่งต่อเหมาะสมหรือไม่ เราละเลยบางสิ่งบางอย่างไปหรือไม่ เราขาดความรู้ในบางเรื่องที่ควรจะรู้หรือไม่

slide75
การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

? หัวใจสำคัญของการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า คืออะไร

- คือการใช้ศักยภาพของผู้ที่เก่งกว่าในองค์กร มาพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

- เป็นการเรียนรู้ที่ตรงประเด็น เป็นประโยชน์ในการใช้งานจริง

- มีการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว

slide76
การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

? ควรจะทบทวนบ่อยเพียงใด

- สำหรับ ERควรทบทวนทันทีในวันรุ่งขึ้น เพราะหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดผลเสียรุนแรง

- การทบทวนเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ในผู้ป่วย ERไม่น่าจะเพียงพอ

- สำหรับงานในลักษณะอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

slide77
การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

? จะคัดเลือกกรณีมาทบทวนอย่างไรให้ประหยัดเวลา

- พยาบาลเลือกกรณีที่ตนไม่มั่นใจหรือต้องการเรียนรู้มาให้แพทย์ทบทวน

- จัดระบบสุ่มผู้ป่วยอื่นมาทบทวนอีกจำนวนหนึ่ง

- เวลาที่ใช้ในการทบทวนไม่ควรเกินวันละ 15นาที เมื่อทำชำนาญขึ้นจะทบทวนได้มากขึ้นหรือใช้เวลาน้อยลง

slide78
การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

? ควรนำผลการทบทวนไปใช้อย่างไร

- ติดตามผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาเพิ่มเติม ถ้าจำเป็น

- จัดให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มคนที่ต้องทำงานโดยเร็วที่สุด ไม่ควรรอวางแผนเป็นเดือนๆ

slide79
การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

? จะขยายความหมายหรือประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ อย่างไร

- แพทย์ ทบทวนการตรวจรักษาของพยาบาล

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทบทวนการตรวจรักษาของแพทย์ทั่วไป

- ผู้มีประสบการณ์สูง/ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นการเฉพาะ ทบทวนการปฏิบัติงานโดยผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า ในงานบางอย่างที่ต้องใช้ความชำนาญ เช่น Counseling,การอ่าน EKG

slide80

Risk Management

System

การค้นหาความเสี่ยง

การทบทวนอุบัติการณ์

จากคอยไล่ดับไฟ สู่การป้องกันไฟและให้หลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

จากการแก้ไขเป็นรายๆ สู่ความครอบคลุมทุกๆ ราย

slide81

Risk Management System

RM Team

Head

Staff

ค้นหา/ระบุความเสี่ยงในแต่ละระดับ

วิเคราะห์ risk profile ของทั้ง รพ.

วิเคราะห์ risk profile ของหน่วย

Update

วางมาตรการป้องกัน

สร้างความตระหนัก

สื่อสาร ฝึกอบรม

สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก

ประเมิน

และปรับปรุง

ทุกคนเป็น risk manager

Esp เมื่อเกิดอุบัติการณ์

จัดระบบรายงาน/เฝ้าระวัง

รายงานอุบัติการณ์

วิเคราะห์แนวโน้มของ รพ.

วิเคราะห์แนวโน้มของหน่วย

slide82
การค้นหาและป้องกันความเสี่ยงการค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

? หัวใจสำคัญของการค้นหาและป้องกันความเสี่ยงคืออะไร

ค้นหาลูกระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ และรอวันระเบิด

จัดการกำจัดลูกระเบิดเหล่านั้นให้สิ้น

อย่าให้เกิดระเบิดขึ้นเป็นอันตรายกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

slide83
การค้นหาและป้องกันความเสี่ยงการค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

? ควรใช้วิธีการค้นหาอะไรบ้าง

- ทบทวนประสบการณ์ที่เคยพบ

- ข้อมูลจากการทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย

- ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่เห็นในปัจจุบัน

- ตามรอยผู้ป่วย วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร

- เรียนรู้จากความผิดพลาดของโรงพยาบาลอื่น

- ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ และถามความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

- ทบทวนเวชระเบียนว่ามีอะไรหลุดลอดไป

slide84
การค้นหาและป้องกันความเสี่ยงการค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

? ค้นหาได้มาแล้วจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไร

ใช้เกณฑ์ง่ายๆ คือ ความถี่ และ ความรุนแรง

แบ่งเป็น 2หรือ 3ระดับ

ความถี่

ความถี่

สูง ต่ำ

สูง กลาง ต่ำ

สูง

สูง

ความรุนแรง

ความรุนแรง

กลาง

ต่ำ

ต่ำ

slide85
การค้นหาและป้องกันความเสี่ยงการค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

? หัวใจของการป้องกันคืออะไร

- ถ้าเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียด ทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน

- พยายามออกแบบระบบงานให้ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน และสามารถป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ได้ (ถามตัวเองว่าทำอย่างนี้แล้วจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ซ้ำมากเพียงใด)

slide86
การค้นหาและป้องกันความเสี่ยงการค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

? จะต้องจัดทำเอกสารอะไรบ้าง

แนวทางป้องกันความเสี่ยงถือว่ามีความสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องรับรู้ การจัดทำคู่มือเพื่อสื่อสารให้ทุกคนรับทราบจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำ คู่มือที่จัดทำควรกระชับและง่ายต่อการทำความเข้าใจ

slide87
การค้นหาและป้องกันความเสี่ยงการค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

? ทำอย่างไรจึงจะมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้

คู่มือไม่ใช่คำตอบ เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสาร

คำตอบอยู่ที่ความตระหนักในโอกาสเกิดปัญหา เครื่องเตือนใจ สิ่งอำนวยความสะดวก การติดตามและสะท้อนกลับ

slide88
การทบทวนเหตุการณ์สำคัญการทบทวนเหตุการณ์สำคัญ

? หัวใจสำคัญของการทบทวนเหตุการณ์สำคัญคืออะไร

การจัดการกับปัญหารุนแรงอย่างเหมาะสม

การเรียนรู้และจัดระบบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำ

slide89
การทบทวนเหตุการณ์สำคัญการทบทวนเหตุการณ์สำคัญ

? เหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่ควรนำมาทบทวน

- ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย ควรได้รับการทบทวน

- ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทุกราย ควรได้รับการทบทวน

- ผู้ป่วยที่ญาติแสดงความไม่พอใจสูง มีโอกาสเกิดการร้องเรียน ควรได้รับการทบทวน

- อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่

slide90
การทบทวนเหตุการณ์สำคัญการทบทวนเหตุการณ์สำคัญ

? ทบทวนอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

- รีบทบทวนทันทีเมื่อทราบเหตุ

- เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในสถานที่จริงให้มากที่สุด ทั้งจากการสัมภาษณ์ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

- มองระบบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

- วิเคราะห์ให้ได้ root causeเพื่อการแก้ไขป้องกันที่ยั่งยืน

- การป้องกันควรเน้นการออกแบบระบบให้คนทำงานง่ายขึ้น

slide91
การทบทวนเหตุการณ์สำคัญการทบทวนเหตุการณ์สำคัญ

? ใครควรเป็นผู้ทบทวน

- ควรเป็นคนกลางที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ (ถ้าทำได้)

- ควรเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นดี และเป็นที่ยอมรับ

- ควรจำกัดจำนวนให้มีน้อยที่สุด (1-3คน)

- ควรรายงานตรงต่อผู้อำนวยการ

- อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอกถ้าจำเป็น

slide92
การทบทวนเหตุการณ์สำคัญการทบทวนเหตุการณ์สำคัญ

? M & M Conferenceใช้ทดแทนได้หรือไม่

- M & M เป็นเหตุการณ์สำคัญ

- การทบทวนในที่นี้มุ่งให้เกิดการปรับปรุงระบบงานและการเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน

- การทบทวนที่มุ่งหาคำตอบเชิงวิชาการว่าผู้ป่วยเป็นอะไร ไม่เพียงพอเพื่อการพัฒนา

- ทีมสามารถปรับปรุงระบบงานได้ แม้ไม่รู้ว่าการวินิจฉัยโรคคืออะไร

slide93

HAI = Healthcare Associated Infection

HAI

Prevention &

Control System

การทบทวน

การติดเชื้อใน รพ.

จากคอยไล่ดับไฟ สู่การป้องกันไฟและให้หลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

จากการแก้ไขเป็นรายๆ สู่ความครอบคลุมทุกๆ ราย

slide94

4.1 ระบบงาน

4.3 การป้องกันและควบคุม

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ

จุดเน้นของการป้องกันและควบคุม

ความรู้และการปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ครอบคลุมทุกพื้นที

เชื่อมประสานกับระบบคุณภาพปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

การป้องกัน

Standard Precaution

Clean/disinfect/sterilizqtion

Infectious waste

Hand hygiene

ลดความเสี่ยง

อากาศ, โครงสร้างอาคาร

น้ำ, น้ำยาทำลายเชื้อ

การออกแบบระบบ

การติดเชื้อ

ต่ำที่สุด

ควบคุมสิ่งแวดล้อม

การบริหารระบบ

ซักฟอก, จ่ายกลาง

ครัว, กายภาพบำบัด

ผ่าตัด, เก้บศพ

พื้นที่เสี่ยง

ผู้กำกับดูแล, ICN

ทรัพยากร

ระบบสารสนเทศ

การอบรมเจ้าหน้าที่

การให้ความรู้ชุมชน

ป้องกันการ

ติดเชื้อสำคัญ

VAP, CAUTI,

SSI, BSI

4.2 การติดตามและเฝ้าระวัง

การควบคุมการระบาด

การติดตาม/เฝ้าระวัง

ActiveHAI surveillance

Passive HAI surveillance

การใช้ยาต้านจุลชีพ

เชื้อโรคใหม่ เชื้อโรคดื้อยา

วางแผน, ให้ความรู้

ปรับปรุงระบบ

แก้ปัญหาผู้ป่วยเฉพาะราย

ใช้ประโยชน์อื่นๆ

slide95
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

? หัวใจสำคัญของเรื่องการเฝ้าระวังติดเชื้อคืออะไร

การรับรู้จุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกัน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

slide96
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

? IC ในรพ.ขนาดเล็ก ต่างจาก รพ.ขนาดใหญ่อย่างไร

- เน้นการเฝ้าระวังกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์

- OPDเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังไม่แพ้ IPDโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

- การเฝ้าระวังต่อเนื่องไปในชุมชนมีความสำคัญ

- การนำเสนอข้อมูลที่มีอัตราการติดเชื้อต่ำ อาจนำเสนอด้วยช่วงห่างของการติดเชื้อ (จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อ)

slide97

โรงพยาบาลขนาดเล็ก

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

การดูแลที่บ้าน

การดูแลที่โรงพยาบาล

กระบวนการ

ผลลัพธ์

บุคลากร

บุคลากร

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

slide98

การนำเสนอข้อมูลเฝ้าระวัง กรณีที่มีการติดเชื้อต่ำ

slide99
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

? กระบวนการที่ควรให้ความสำคัญมีอะไรบ้าง

- Hand Hygiene & Personal Protective Equipment

-สุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ(Respiratory Hygiene)

-Standard Precaution อื่นๆ

slide100

การทบทวน

ความคลาดเคลื่อนทางยา

Drug System

จากคอยไล่ดับไฟ สู่การป้องกันไฟและให้หลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

จากการแก้ไขเป็นรายๆ สู่ความครอบคลุมทุกๆ ราย

slide101

ระบบยา

กก.ยา

เภสัชกร

แพทย์

พยาบาล

นโยบาย

สื่อสาร/ให้ความรู้

คัดเลือก

จัดหา

เก็บรักษา

สั่งใช้

เตรียม

ถ่ายทอดคำสั่ง

จัดจ่าย

บริหารยา

ประเมิน/

ปรับปรุง

เฝ้าระวัง

Med Error, DUR

slide102
การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยาการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา

? หัวใจสำคัญเรื่องความคลาดเคลื่อนทางยาคืออะไร

คือการรับรู้โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยา

slide103
การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยาการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา

? ความผิดพลาดส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่รุนแรง

มีประโยชน์อะไรที่จะเฝ้าระวัง

การเฝ้าระวังคือการวางระบบให้เกิดความตื่นตัว ความรับผิดชอบ และความมั่นใจว่าการรายงานความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเป็นเรื่องปกติที่ไม่เกิดผลเสียต่อผู้รายงาน

slide104
การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยาการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา

? การเฝ้าระวังที่ดีควรเป็นอย่างไร

- ควรครอบคลุมทุกขั้นตอน: การสั่งยา การจัดยา การให้ยา

- ควรเชื่อมโยงกับการเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์

- ตอบสนองผลไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

- ควรครอบคลุมเหตุการณ์เกือบพลาด (near miss)

slide105
การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยาการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา

? นอกจากเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนแล้ว

มีอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญอีก

- การทบทวนการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง เทียบกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

- การทบทวนเมื่อเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์จากยา

- การระบุยาที่มีความเสี่ยงสูง (high alert drug)วางแนวทางการใช้ยาและการติดตามผล

- การทบทวนคำสั่งใช้ยาเมื่อแรกรับ, เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดให้บริการ, และเมื่อจำหน่าย

- การประเมินความเข้าใจในการใช้ยาบางตัวที่ใช้ยาก

slide106

การทบทวน

เวชระเบียน

Medical Record

System

จากคอยไล่ดับไฟ สู่การป้องกันไฟและการบันทึกที่มีคุณค่า

จากการแก้ไขเป็นรายๆ สู่ความครอบคลุมทุกๆ ราย

slide107
การทบทวนเวชระเบียน

? หัวใจสำคัญของการทบทวนเวชระเบียนคืออะไร

เพื่อให้เห็นจุดอ่อนของการบันทึกเวชระเบียนที่เป็นอยู่

นำไปสู่การปรับปรุงวิธีการบันทึกให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วย และการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น

slide108
การทบทวนเวชระเบียน

? ควรเริ่มต้นทบทวนความสมบูรณ์อย่างไร

ควรเริ่มด้วยการประเมินความต้องการและการใช้ประโยชน์

หยิบเวชระเบียนขึ้นมาฉบับหนึ่ง ตั้งคำถามทำนองนี้

- แพทย์อยากรู้ข้อมูลอะไรจากพยาบาล มีอยู่หรือไม่ ตรงไหน

- พยาบาลอยากรู้ข้อมูลอะไรจากแพทย์ มีอยู่หรือไม่ ตรงไหน

- ทีม HHC อยากรู้ข้อมูลอะไรเพื่อการเยี่ยมบ้านต่อ

- ถ้าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน จะรักษาต่อเนื่องได้หรือไม่

- ถ้ามีการฟ้องร้อง จะมีข้อมูลอะไรแสดงว่าเรารักษาอย่างเต็มที่

slide109
การทบทวนเวชระเบียน

? ควรทบทวนบ่อยเพียงใด

ในช่วงที่การบันทึกยังมีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ และทีมงานมีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ควรทบทวนให้บ่อยพอที่จะกระตุ้นการพัฒนา ขณะเดียวกันให้เวลาในการปรับปรุงที่ไม่เนิ่นนานเกินไป เช่น ทบทวนทุกเดือน

slide110
การทบทวนเวชระเบียน

? เป้าหมายการพัฒนาความสมบูรณ์ควรเป็นอย่างไร

- ควรตั้งเป้าเป็นลำดับขั้น

- ตั้งเป้าที่สำคัญ และมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าในเวลาไม่นาน

- อย่าตั้งเป้าสำหรับการประเมินเมื่อสิ้นปี เพราะจะทำให้ทีมใจเย็นและไม่เป็นไปตามเป้า

- ตัวอย่าง “ปรับปรุงการบันทึก progress noteโดยบันทึกเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงการรักษาทุกราย ภายใน 1 เดือน”

slide111
การทบทวนเวชระเบียน

? เมื่อไรที่ควรจะประเมินความสมบูรณ์ออกมาเป็นตัวเลข

เมื่อทีมงานเข้าใจวิธีการและประโยชน์ของการประเมินเวชระเบียนในแง่การใช้ประโยชน์ มีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ มีการพัฒนาความสมบูรณ์มาได้มากพอสมควร เมื่อนั้นการประเมินเป็นตัวเลขจะเกิดประโยชน์ในการกระตุ้นให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

slide112
การทบทวนเวชระเบียน

? ภาระงานมากจะทำให้เวชระเบียนสมบูรณ์ได้อย่างไร

- ยิ่งภาระงานมากยิ่งต้องทบทวนว่าอะไรคือข้อมูลที่จำเป็น

- ถ้าไม่มีการทบทวน จะยิ่งสูญเสียเวลากับเรื่องที่ไม่จำเป็น

ไม่มีโอกาสที่จะสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับผู้รับบริการ

- การทบทวนต้องนำมาสู่ความเข้าใจว่าอะไรคือข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์

slide113
การทบทวนเวชระเบียน

? ควรออกแบบฟอร์มช่วยการบันทึกอย่างไร

- แบบฟอร์มมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

- ข้อดีคือช่วยเตือนใจ ช่วยลดภาระการเขียน

- ข้อเสียคือทำให้ไม่คิด และเป็นภาระในการกรอกจนลืมปัญหาของผู้ป่วย

- ควรมีแบบฟอร์มเท่าที่จำเป็น ทบทวนประโยชน์และการใช้บ่อยๆ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่

- ไม่ควรลอกเลียนแบบฟอร์มของ รพ.อื่น ที่ดูดี แต่ซับซ้อน

slide114
การทบทวนเวชระเบียน

? การบันทึกเวชระเบียนที่ดีควรทำอย่างไร

- ควรบันทึกในขณะที่ความทรงจำปัญหาของผู้ป่วยยังอยู่ในใจ หรือไปบันทึกอยู่ที่หน้า/ข้างเตียงผู้ป่วย

- ควรบันทึกเหตุผลของการกระทำควบคู่กับการกระทำ บันทึกที่มาของแผนการรักษาควบคู่กับแผน/คำสั่งการรักษา

- ควรเลิกคัดลอกข้อความที่บันทึกตามๆ กันมา

slide115
การทบทวนเวชระเบียน

? การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยกับการทบทวนเวชระเบียน

จะทำร่วมกันได้หรือไม่

- เป็นสิ่งที่สมควรทำร่วมกันอย่างยิ่ง

- จะทำให้มีโอกาสทบทวนได้บ่อยขึ้น

- จะทำให้มีโอกาสปรับปรุงเวชระเบียนให้สมบูรณ์มากขึ้น

- จะทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นจริงของผู้ป่วย กับสิ่งที่บันทึกในเวชระเบียน และทำให้เกิดความสอดคล้องกันมากขึ้น

slide116

ทบทวนการใช้

ความรู้ทางวิชาการ

Clinical CQI

จากการพัฒนาที่เน้นเครื่องมือเดี่ยวๆ

มาสู่การพัฒนาที่เน้นกลุ่มผู้ป่วย และใช้เครื่องมือทุกอย่างร่วมกัน

slide117
การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการการทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

? หัวใจสำคัญของการใช้ความรู้ทางวิชาการคืออะไร

คือการเพิ่มคุณค่าให้แก่การดูแลผู้ป่วยด้วยข้อมูลวิชาการ

ทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้มากขึ้น

ละเว้นการทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์

ตรวจรักษาโดยมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมมากขึ้น

slide118
การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการการทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

? ควรใช้แหล่งความรู้ทางวิชาการจากที่ใด

เอกสารแนวทางปฏิบัติงานที่กรมกองวิชาการของ สธ. จัดทำ

CPG ที่องค์กรวิชาชีพหรือ รพ.ต่างๆ จัดทำ

Internet

slide119
การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการการทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

? ทบทวนอย่างไรจึงจะนำไปสู่การปรับปรุง

- ทบทวนแล้วต้องถามว่าจะนำไปใช้ในการทำงานอย่างไร

- อะไรที่เหมาะจะนำมาใช้

- ที่ทำอยู่ทุกวันนี้แตกต่างไปจากความรู้ที่ทบทวนอย่างไร

- ถ้าจะปรับใช้ จะมีเป้าหมายอย่างไร

- จะทำให้เกิดการปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างไร

slide120
การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการการทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

? การทำ Journal Club ใช้ได้หรือไม่

การทำ Journal Clubเป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวน

ถ้าจะให้เกิดประโยชน์ต้องนำไปสู่การปรับปรุงวิธีการทำงาน

slide121
การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการการทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

? จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร

ใช้ร่วมกับเครื่องมือพัฒนาอื่นๆ

slide122

Resource

Management

System

ทบทวน

การใช้ทรัพยากร

จากคอยไล่ดับไฟ สู่การป้องกันไฟและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

จากการแก้ไขเป็นรายๆ สู่ความครอบคลุมทุกๆ ราย

slide123

Resource Management System

UR Team

CLT

Members

วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของทั้ง รพ.

วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของทีม

Update

กำหนดลำดับความสำคัญ เป้าหมาย ข้อบ่งชี้

สร้างความตระหนัก

สื่อสาร ฝึกอบรม

สร้าง reminder

ตัดสินใจตามแนวทาง

ที่ตกลงร่วมกัน

Feed back

รับทราบ/ปรับพฤติกรรม

ทบทวนการใช้ทรัพยากร (UR)

วิเคราะห์แนวโน้มของทีม

วิเคราะห์แนวโน้มของ รพ.

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

slide124
การทบทวนการใช้ทรัพยากรการทบทวนการใช้ทรัพยากร

? หัวใจสำคัญของการทบทวนการใช้ทรัพยากร คืออะไร

คือการมองหาโอกาสปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร กำหนดข้อตกลงร่วมกัน และพยายามปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น โดยใช้การทบทวนและสะท้อนกลับเป็นเครื่องมือช่วย

slide125
การทบทวนการใช้ทรัพยากรการทบทวนการใช้ทรัพยากร

? โอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพอยู่ตรงไหน

- โอกาสสูงสุดอยู่ที่การตัดสินใจทางคลินิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหมาะสมในการใช้ยาและการตรวจ investigate

- การทบทวนทรัพยากรอื่นๆ ก็มีโอกาสเช่นเดียวกัน แต่ควรพิจารณาความคุ้มค่า หรือผลลัพธ์การลดค่าใช้จ่ายที่ได้มาเทียบกับเวลาที่ต้องใช้ในการทบทวน

slide126
การทบทวนการใช้ทรัพยากรการทบทวนการใช้ทรัพยากร

? ถ้าแพทย์ไม่มีเวลามาร่วมทบทวนจะทำอย่างไร

วางแผนใช้เวลาของแพทย์ให้น้อยที่สุด เตรียมข้อมูลให้พร้อม

-วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรเพื่อช่วยเลือกประเด็น

-ทบทวนความรู้ทางวิชาการเพื่อช่วยกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติ

-เก็บข้อมูลการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อสะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

slide127

Performance

Monitoring

System

ทบทวน

เครื่องชี้วัด

จากเก็บข้อมูลตามๆ กัน โดยไม่รู้เหตุผล

มาสู่การเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงผลการดำเนินงาน

slide128

4.2 การจัดการสารสนเทศ

องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามีข้อมูลและสารสนเทศซึ่งมีคุณภาพพร้อมใช้งานสำหรับบุคลากรและผู้ป่วย/ลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม

ความต้องการ

จัดการ

data standards

technology standards (hardware & software)

steps for implementation

criteria for data capture

data retention

criteria for data updating

วางแผน

บุคลากร

ผู้บริหาร

ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน

องค์กรภายนอก

รวบรวม/เชื่อมโยง

เลือกตัวชี้วัด

(1)

(2)

4.1 b. การวิเคราะห์ผลงาน

(3)

ข้อมูลเปรียบเทียบ

วิเคราะห์ข้อมูล

สื่อสารผล

(2)

(1)

(4)

ปรับปรุงระบบวัดผลงาน

ใช้ประโยชน์

ข้อมูลพร้อมใช้

การควบคุมงานประจำ

การดูแลผู้ป่วย

การพัฒนาคุณภาพ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

4.1 a. การวัดผลงาน

slide129
การทบทวนเครื่องชี้วัดการทบทวนเครื่องชี้วัด

? หัวใจสำคัญของการทบทวนเครื่องชี้วัดคืออะไร

เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานและการดูแลผู้ป่วย

slide130
การทบทวนเครื่องชี้วัดการทบทวนเครื่องชี้วัด

? ควรเริ่มต้นทบทวนอย่างไร

- เริ่มด้วยการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาแปลความหมาย และดูว่าจะใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างไร

- ตั้งคำถาม “ทำไม” กับกระบวนการหรือกิจกรรมสำคัญที่ทำอยู่ และถามว่าจะวัดผลการบรรลุเป้าหมายอย่างไร

- พิจารณาว่าควรปรับปรุงการเก็บข้อมูลอย่างไรจึงจะคุ้มค่า

slide131
การทบทวนเครื่องชี้วัดการทบทวนเครื่องชี้วัด

? ภาพรวมของเครื่องชี้วัดทั้งหมดเป็นอย่างไร

วัดเป้าหมายในทุกระดับ

slide132
การทบทวนเครื่องชี้วัดการทบทวนเครื่องชี้วัด

? จะใช้ประโยชน์เครื่องชี้วัดให้เต็มที่อย่างไร

slide133

กลุ่มผู้ป่วย

(Clinical Population)

รายกรณี

(Case)

จากคอยไล่ดับไฟ สู่การป้องกันไฟ และให้คุณค่าแก่ผู้ป่วย

จากการแก้ไขเป็นรายๆ สู่ความครอบคลุมทุกๆ ราย

clinical tracer
ฝึกใช้ Clinical Tracer
 • โรค/หัตถการ/กลุ่มเป้าหมาย/สิ่งของ/ข้อมูล อะไร
 • เรื่องนี้กับ รพ.ของเรา มีอะไรน่าสนใจ
 • ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ 2-5 ประเด็น
 • เป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้/งานนี้ (ตามประเด็นสำคัญ)
 • ตัวชี้วัดสำคัญ (ตามเป้าหมาย)
 • กระบวนการดูแลผู้ป่วย ขั้นตอนใดสำคัญมาก ทำได้ดีหรือไม่ ดีอย่างไร จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร
 • กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ใช้แนวคิดและเครื่องมืออะไรไปบ้าง อะไรยังไม่ได้ใช้ ควรจะนำมาใช้หรือไม่ อย่างไร
 • องค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ มีอะไร ควรปรับปรุงอย่างไร
clinical tracer135
Clinical Tracer คืออะไร
 • คือการใช้สภาวะทางคลินิกเพื่อติดตามประเมินคุณภาพในแง่มุมต่างๆ ได้แก่
  • กระบวนการดูแลผู้ป่วย (Patient Care Process)
  • กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Process)
  • องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
 • สภาวะทางคลินิกที่ใช้ติดตามอาจจะเป็น
  • โรค
  • หัตถการ
  • ปัญหาสุขภาพ
  • กลุ่มเป้าหมาย
clinical tracer136
Clinical Tracer มีประโยชน์อย่างไร
 • เป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจน
 • เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
 • ตามรอยคุณภาพได้ทุกองค์ประกอบ
 • นำไปสู่ Clinical CQI
 • แต่ละสภาวะช่วยเสริมมุมมองที่แตกต่างกัน ทำให้มองได้ความสมบูรณ์ขึ้น
thai ha clinical tracer
Thai HA Clinical Tracer
 • เป็นการตามรอยสภาวะทางคลินิกหรือกลุ่มผู้ป่วย คู่กับระบบ
 • เน้นการทบทวนโดยทีมของโรงพยาบาล
 • จุดมุ่งหมายทั้ง
  • เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพที่ทำได้ดีแล้ว
  • หาโอกาสพัฒนาต่อเนื่อง
 • เน้นการพัฒนาคุณภาพโดยใช้วิธีการที่หลากหลายพร้อมๆ กัน
 • นำ Core Value & Concept ที่สำคัญมาใช้เช่น
  • Focus on Results
  • Management by Fact
  • Evidence-based Practice
  • Patient Focus
clinical tracer138
Clinical Tracer เป็นหน้าที่ของใคร
 • เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการดูแลสภาวะทางคลินิกนั้น
 • อาจเรียกว่าเป็น Clinical QI Team หรือ Patient Care Team ซึ่ง Clinical Lead Team จะช่วยดูในภาพรวมของการ trace quality ในสาขานั้น
 • ใน รพ.ขนาดเล็ก อาจเป็นหน้าที่ของ Clinical Lead Team/Patient Care Team (ตามแต่ รพ.จะเรียก)
slide139
จะเลือกประเด็นอย่างไร จำนวนเท่าไร
 • อาจจะเริ่มด้วยทีมที่ทำงานร่วมกัน หรือเลือกด้วยสภาวะทางคลินิกก่อนก็ได้
 • สภาวะทางคลินิกที่เลือกขึ้นมา ควรเป็นเรื่องที่ทีมมีความเข้าใจดี และมีความสำคัญพอสมควร
  • เป็นสิ่งที่ทีมทำได้ดี หรือ
  • เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูง หรือ
  • เป็นสิ่งที่มีโอกาสพัฒนาอีกมาก : ผลลัพธ์ไม่ดี, ต้องประสานกัน, ยืดเยื้อ
 • เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ถามว่ามีเรื่องอะไรที่สำคัญกว่าเรื่องที่ทำไปแล้วอีกบ้าง เพื่อคัดเลือกเรื่องเหล่านั้นมาทำต่อ ถ้าไม่มีก็เลือกเรื่องที่มีความสำคัญรองลงมา
 • จำนวนเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาความสมดุลของประโยชน์ (ครอบคลุมผู้ป่วยและมุมมองคุณภาพ) กับภาระงาน
slide140
แนวทางการเขียนบอกเล่ากระบวนการเพื่อให้ได้คุณภาพแนวทางการเขียนบอกเล่ากระบวนการเพื่อให้ได้คุณภาพ
 • เขียนด้วยคำพูดธรรมดาให้คนทั่วไประดับที่มีการศึกษาเข้าใจ
 • ในกรณีที่เรื่องนี้ทำได้ดีแล้ว ควรบรรยายให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจในคุณภาพของโรพยาบาล
slide141

4.1 ใช้ตัวตามรอย (tracer) เพื่อทบทวนคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

ผลลัพธ์ทางคลินิก

บันทึกข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ประเมิน

วางแผน

ดูแล

จำหน่าย

ติดตาม

สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล

เสริมพลัง

พิจารณาว่าขั้นตอนใดที่มีความสำคัญสูงเป็นพิเศษในการดูแลสภาวะ/โรคนั้น

ขณะนี้มีวิธีการในการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดอย่างไร

มีระบบการควบคุมอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้มีโอกาสพัฒนาอะไรบ้าง

นำเสนอข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกรับทราบและให้เพื่อนสมาชิกตั้งประเด็นคำถามรายละเอียดเชิงปฏิบัติในบางเรื่องที่มีความสำคัญหรือน่าสนใจตลอดจนชี้ประเด็นให้เห็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

slide142

4.2 ใช้ตัวตามรอย (tracer) เพื่อทบทวนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

พิจารณาการพัฒนาที่ผ่านมาว่าเน้นที่จุดใด ได้ผลสำเร็จอย่างไร

พิจารณาว่าจะนำแนวทางการพัฒนาอื่นๆ เข้ามาเสริมให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างไร

slide143

การจัดการสารสนเทศและความรู้การจัดการสารสนเทศและความรู้

ตอนที่ IV

การมุ่งเน้น

พนักงาน

การวางแผน

กลยุทธ์

ด้านคลินิก

ด้านผู้ป่วยและลูกค้า

ด้านการเงิน

ด้านพนักงานและระบบงาน

ด้านประสิทธิผลองค์กร

ด้านการนำและสังคม

ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

การนำ

ผลลัพธ์

การมุ่งเน้นผู้ป่วย

และสิทธิผู้ป่วย

การจัดการ

กระบวนการ

ตอนที่ I

MBNQA/TQA Model

ระบบงานสำคัญของ รพ.

ตอนที่ II

ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ

การกำกับดูแลวิชาชีพ

โครงสร้างภาพและสิ่งแวดล้อม

การป้องกันการติดเชื้อ

ระบบเวชระเบียน

ระบบยา

ห่องปฏิบัติการทางการแพทย์

การทำงานกับชุมชน

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

ตอนที่ III

โครงสร้างมาตรฐาน HA/HPH

ฉบับฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

แรกรับ

ประเมิน

วางแผน

ดูแล

ให้ข้อมูลและเสริมพลัง

วางแผนจำหน่าย/ดูแลต่อเนื่อง

slide144

พรุ่งนี้จะทำอะไรให้ดีขึ้นพรุ่งนี้จะทำอะไรให้ดีขึ้น

จะทำให้งานง่ายขึ้นอย่างไร

จะทำให้เพื่อนของเราทำงานง่ายขึ้นอย่างไร

จะเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าของเราอย่างไร

เราทำหน้าที่ตามเป้าหมายสมบูรณ์หรือยัง

จากบันไดขั้นที่ 1

จุดพลังส่งต่อเนื่อง

ถามคำถามพื้นฐานสม่ำเสมอ

ทบทวนเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

C3THER เป็นประจำทุกวัน

รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยทุกวัน

สำรวจความเสี่ยงทุกวัน

Purpose, Priority,

Process Improvement, KPI

ปรับเปลี่ยนระบบงาน

จากตั้งรับสู่การป้องกันที่เป็นระบบ

จากป้องกันความเสี่ยงสู่การเพิ่มคุณค่า

องค์รวม สร้างเสริม

จากทบทวนรายผู้ป่วยไปสู่กลุ่มผู้ป่วย

เชื่อมโยงการพัฒนาหน่วยกับทิศทางองค์กร

สร้างการเรียนรู้

เรียนรู้ทุกครั้งที่ทำกิจกรรม

C3THER, After Action Review

นำเนื้อหามาใช้ประโยชน์

กรณีศึกษา, บอกเล่าเรื่องราว, อ้างอิงในคู่มือ

สร้างนวตกรรมเพื่อการเรียนรู้