slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הסדרות צרכניות PowerPoint Presentation
Download Presentation
הסדרות צרכניות

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

הסדרות צרכניות - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

הסדרות צרכניות. מירב יוסף – ראש אגף צרכנות ברשות החשמל. הסדרות צרכניות קיימות:. בהתאם להחלטת הממשלה 4450 ו -3484 פורסמו 5 הסדרות תלויות תעריף + הסדר "מונה נטו" : החלטה מס' 1 מישיבה 216 מיום 2.6.2008 -הסתיימה החלטה מס' 1 מישיבה 302 מיום 26.7.2010- הסתיימה

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'הסדרות צרכניות' - andrew-gillespie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

הסדרות צרכניות

מירב יוסף – ראש אגף צרכנות ברשות החשמל

slide2
הסדרות צרכניות קיימות:

בהתאם להחלטת הממשלה 4450 ו -3484 פורסמו 5 הסדרות תלויות תעריף + הסדר "מונה נטו" :

 • החלטה מס' 1 מישיבה 216 מיום 2.6.2008 -הסתיימה
 • החלטה מס' 1 מישיבה 302 מיום 26.7.2010- הסתיימה
 • החלטה מס' 2 מישיבה 362 מיום 6.2.2012- הסתיימה
 • החלטה מס' 1 מישיבה 375 מיום 4.6.2012 -הסתיימה
 • החלטה מס' 9 מישיבה 389 מיום 25.12.12 – פתוחה עד למיצוי המכסה (נכון ליוני 2014)
 • מונה נטו –החלטה מס' 10 מישיבה 389 מיום 25.12.12 –פתוחה
slide3
הסדרה 1
 • מדובר היה בהסדרה ראשונה, כאשר המטרה העיקרית הייתה החדרת ההסדרה, ללא הגבלות למספר המתקנים המאושרים לצרכן או כל הגבלה סטאטוטורית אחרת כמו גודל חיבור, אישורי רשויות וכו', אך על הצרכן היה להקים מתקן תוך 90 יום.
 • הכמות המאושרת: 50 MW
 • התעריף שניתן היה 201 אג', למתקן ביתי ועסקי.
 • מספר המתקנים שהוקמו: ביתי – 1,818

עסקי – 968

 • סיום ההקמה של מתקנים בהסדרה זו היה בדצמבר 2011.
 • לאור ראשוניות ההליך, הוקמה בסיום ההסדרה וועדה שבדקה מקרים והפיקה לקחים להסדרה הבאה.
slide4
הסדרה 2
 • נעשתה הבחנה בתעריף בין הצרכן הביתי לצרכן שאינו ביתי (עסקי).
 • הכמות המאושרת: 120 MW למתקן שאינו ביתי ולמתקן ביתי לא הוגבלה הכמות אלא התאריך, עד 31.12.11.
 • התעריף שניתן למתקן ביתי היה 201 אג' עד סיום ההשלמה מההסדרה הראשונה ולאחר מכן 167 אג'
 • למתקן עסקי ניתן תעריף של: עד 8.2011 – תעריף של 151 אג'

עד 8.2012 – תעריף של 141 אג'

עד מיצוי הכמות – תעריף של 131 אג'

 • מספר המתקנים שהוקמו: ביתי – 2,528

עסקי – 2,425

 • במאי 2011 יצא מכתב הבהרה מהרשות המאיין התקנתו של יותר ממתקן אחד ביתי ומתקן אחד שאינו ביתי לצרכן אחד.
slide5
הסדרה 3
 • נוספו תנאים מגבילים: נדרש גודל חיבור מתאים מעל שנה, אישורי רשויות (היתר, טופס 4,אישורי בטיחות) וכן לא ניתן להקים יותר ממערכת אחת בחצרים אחד.
 • הכמות המאושרת: 35 MW למתקן שאינו ביתי ולמתקן ביתי 15MW
 • התעריף שניתן למתקן ביתי היה 122 אג'

למתקן עסקי ניתן תעריף של 0.90 אג'

 • מספר המתקנים שהוקמו: ביתי – 1,022

עסקי – 390

 • במערכות שאינן ביתיות נעשה רישום דרך אתר האינטרנט של חח"י , מה שתרם לתחושת השוויון של הציבור ביישום ההסדרה.
slide6
הסדרה 4
 • הסדרה למתקנים שאינם ביתיים ושנועדה להתמודד עם המחסור הצפוי של קיץ 2012, כאשר ניתן תמריץ למי שיתקין מערכת עד 8.8.12.
 • הכמות המאושרת: 30 MW למתקן שאינו ביתי
 • התעריף שניתן עד 8.8.12 הוא 0.71 אג ולאחר מכן 0.65 אג'.
 • מספר המתקנים שהוקמו: עד 8.8.12 – 45 מערכות בהיקף 2.092 MW ולאחר מכן כמות נוספת של 142 מערכות
5 2014
הסדרה 5 – הסדרה פעילה (נכון ליוני 2014)
 • נותרו התנאים החלים החל מהסדרה 3 לעניין: גודל חיבור מתאים מעל שנה, אישורי רשויות (היתר, טופס 4,אישורי בטיחות) וכן לא ניתן להקים יותר ממערכת אחת בחצרים אחד.
 • הכמות המאושרת: 20 MW למתקן שאינו ביתי. 10MW למתקן ביתי.
 • התעריף שניתן למתקן ביתי הוא 70 אג'
 • למתקן עסקי ניתן תעריף בתהליך תעריף דינמי :

- עד 31.3.13 – תעריף של 45 אג'

- 1.4.13-30.6.13 - אם נכסו להסדרה פחות מ- 5 MW תבחן הרשות העלאה בתעריף של 4 אג' ביחס לתעריף שהיה.

- 1.7.13-30.9.13 – אם נכנסו להסדרה פחות מ- 10 MW תבחן הרשות העלאה בתעריף של 4 אג' ביחס לתעריף שהיה.

- 1.10.13-31.12.13 – אם נכנסו להסדרה פחות מ- 15 MW תבחן הרשות העלאה בתעריף של 5 אג' ביחס לתעריף שהיה.

 • רישום מחייב כניסה לתהליך דרך אתר האינטרנט של חח"י , עבור מערכות ביתיות ועסקיות כאחד.
 • תחילת ההסדרה 20.1.13.
slide9
מונה נטו
 • הסדר צרכני המאפשר הקמת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת ללא השתת עלויות על צרכני החשמל, ומהווה אלטרנטיבה לייצר חשמל.
 • הסדר זה מאפשר לכל צרכן בעל מונה תעו"ז לייצר חשמל באנרגיה מתחדשת באמצעות מערכת בביתו או במקום עסקיו ובכך להפחית את חשבון החשמל. בסוף כל תקופת חשבון יבוצע קיזוז בין הצריכה לייצור כאשר אם נותר הפרש חיובי יישמר לזכות הצרכן הקרדיט עד לתקופה של שנתיים, ובמקרה של הפרש שלילי ישלם הצרכן עבור הפער בלבד.
 • כאשר ניתן לקזז גם עבור מקומות צריכה באותו איזור חלוקה עבור אותו צרכן.
 • ההסדר מאפשר להקים מתקנים עד לגודל של 5 מגוואט ללא צורך בהליך רישוי. אך כל מתקן מעל 630 קוט"ש מחייב סקר היתכנות מטעם המחלק, ועבור מתקן בגודל זה ניתנו 365 יום להקמתו.
 • כמות המכסה המאושרת הינה 400 MW.
slide10
מונהנטו
 • על מנת להקל על הצרכנים הוסרה מגבלת "חצרים" ובכך מתאפשר לצרכנים בעלי מערכת פי וי נוספת להקים מערכת נוספת בשיטת מונה נטו.
 • מבחינת תנאי הסף, הרשות ביקשה לשמור על עיקרון מניעת עלויות נוספות לרשת ולכן יש צורך בגודל חיבור מתאים בפועל לגודל המתקן המבוקש.
 • מדובר בהסדר חדשני שדרש התאמה של אמות מידה וכן התאמה של המערכות המחשביות של חחי.
 • במסגרת התאמה שנערכה נוספו אמות מידה ביום 23.1.14.
 • בשל הצורך בהתאמות ,הרישום במסגרת מונה נטו החל רק בתחילת ינואר 2014.
slide11
דגשים חשובים למצטרפים להסדרות
 • תנאים הנדרשים מצרכן המבקש להצטרף להסדרה הקיימת (לא כולל מונה נטו):

1. הגדרת "חצרים" – לעניין אמות מידה בפרק ח' בלבד – שטח מקרקעין או מספר שטחי מקרקעין רציפים ובעלי גבול משותף המצויים בבעלות ו\או בחכירה ו\או בחזקה בלעדית של אדם. בשטחי מחלק חשמל היסטורי שלא הושלם בו הליך של שיוך קרקע לאדם (פרצלציה) יהוו חצרים, מקרקעין הנמצאים בחזקתו ושימושו הבלעדיים של אדם.

כאשר "אדם" הוא כמשמעותו בחוק הפרשנות, התשמ"א 1981.

2. הוכחת גודל חיבור קבוע וקיים וגודל חיבור מתאים לגודל המתקן – יש צורך בגודל חיבור מתאים שנה לפני הגשת הבקשה לשילוב מתקן.

3. הגדרת "צרכן ביתי"– לעניין אמות מידה בפרק ח' בלבד – צרכן בתעריף ביתי, שמקום הצרכנות הרשום על שמו ומשמש למגורים בלבד. למען הבהירות, מבנים כגון מחסן, סככה, גג של חניה, גם אם הם צמודים למבנה המגורים, לא יהוו חלק ממקום הצרכנות לצורך אמת מידה זו.

50 kw
הליך ההצטרפות להסדרה לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות מערכת פוטו וולטאית עד 50 KW