pnp a dozp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PnP a DOZP PowerPoint Presentation
Download Presentation
PnP a DOZP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PnP a DOZP - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

PnP a DOZP. Stručný přehled. Vypracovala : Ing. Bc. Vladislava Pešťáková. Příspěvek na péči. Úhrada péče poskytované poskytovatelem soc.péče Úhrada výdajů, které vzniknou pečující osobě Poskytován osobám starším 1 roku Dle z.č.108/2006. Sledované okruhy Schopnost pečovat o vlastní osobu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PnP a DOZP' - andrew-chang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pnp a dozp

PnP a DOZP

Stručný přehled

Vypracovala : Ing. Bc. Vladislava Pešťáková

p sp vek na p i
Příspěvek na péči
 • Úhrada péče poskytované poskytovatelem soc.péče
 • Úhrada výdajů, které vzniknou pečující osobě
 • Poskytován osobám starším 1 roku
 • Dle z.č.108/2006
slide3

Sledované okruhy

 • Schopnost pečovat o vlastní osobu
 • Výdělečná činnost
 • Rodinné vztahy
 • Sociálně vztahový rámec
 • Domácnost
 • prostředí
soci ln et en
Sociální šetření
 • Stravování
 • Oblékání
 • Hygiena
 • Výkon fyziologické potřeby
 • Ošetřování
 • Komunikace
 • Výdělečná činnost
soci ln et en1
Sociální šetření
 • Rodinné vztahy
 • Sociálně-vztahový rámec (osobní aktivity+ péče o domácnost)
 • Prostředí (bezbariérovost)
 • Jiná zjištění
 • Povinnost hlásit hospitalizaci
v e p sp vku na p i d ti
Výše příspěvku na péči - děti
 • Děti
 • I.st. 3 potřeby 3 000,- Kč
 • II.st.4-5 6 000,- Kč
 • III.st. 6-7 9 000,- Kč
 • IV.st. 8-9 12 000,-Kč
nav en p sp vku na p i a m
navýšení příspěvku na péči a žm
 • U dětí 4-7 let ve III.-IV.st. Možnost navýšení o 2 000,-Kč
 • Testováno na příjem dle SSP
 • Kompenzace zaniklém dávky sociální příplatek
 • Do dvojnásobku ŽM
 • 1.dospělá osoba 3140
 • 2. a další dosp.osoba 2830
m d ti
Žm děti
 • Děti:
 • Do 6 let 1740,-Kč
 • 6-15 2140,-Kč
 • 15-26 2450,-Kč
stky pnp dosp l
Částky PnP dospělí

Dospělí

 • St. 3-4 potřeby 800,-Kč
 • St. 5-6 4 000,- Kč
 • St. 7-8 8 000,- Kč
 • St. 9-10 12 000,-Kč
dozp druhy d vek
DOZP – druhy dávek
 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku
 • Průkaz OZP
 • (TP, ZTP,ZTP/P)
mobilita
Mobilita
 • Opakovaná doprava v kal.měsíci
 • Osobě nejsou poskytovány pobytové soc. služby
 • Musí splňovat po celý kalendářní měsíc
 • Opakovaná doprava se prokazuje čestným prohlášením
 • Výše je 400,- Kč měsíčně
p sp vek na zvl tn pom cku
Příspěvek na zvláštní pomůcku
 • Osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
 • Osoby s těžkým sluchovým postižením
 • Osoby s těžkým zrakovým postižením
 • Zdravotní stav nesmí vylučovat přiznání příspěvku
v kov limit
Věkový limit
 • Příspěvek pro zrakově a sluchově postižené od 1 roku
 • Motorové vozidlo, schodolez, stropní zvedací systém,schodišťové plošiny, schodišťové sedačky a úprava bytu od 3 let
 • Pořízení vodícího psa pro zrak. Postižené od 15 let
pro poskytujeme
Proč poskytujeme:
 • Umožnění sebeobsluhy
 • Realizace pracovního uplatnění
 • Získávání informací nebo styku s okolím
 • Nelze poskytnout, pokud je pomůcka plně nebo částečně hrazena z veřejného zdr.pojištění nebo je zapůjčena zdr.pojišťovnou
 • Musí být vhodná s ohledem na zdravotní stav
podm nky
Podmínky
 • Zdravotní posudek
 • Prohlášení o majetkových poměrech
 • Pomůcka do 24 000,-Kč:
 • Příjem do 8x ŽM,spoluúčast 10%,min. 1 000,-
 • Pomůcka nad 24 000,-Kč:
 • Spoluúčast 10%, možnost snížení na 1 000,-
 • Max.výše příspěvku 350 000,-Kč
 • Součet za 5 let max 800 tis.(850 tis. při schod.plošině)
motorov vozidlo
Motorové vozidlo
 • Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí
 • Hluboká mentální retardace charakteru dlouhodobě nepříznivého zdr.stavu
 • Zdravotní stav nesmí vylučovat přiznání pomůcky
 • Lze přiznat opakovaně po uplynutí 120 měsíců
 • Max. výše příspěvku je 200 000,-Kč
1 pom cky t k vada nosn ho nebo pohyb apar tu
1. Pomůcky-těžká vada nosného nebo pohyb. aparátu
 • Dodatečná úprava motorového vozidla
 • Stavební práce spojené s úpravou WC a koupelny
 • Nájezdové ližiny
 • Přenosná rampa
 • Schodolez
 • Schodišťová plošina včetně instalace
 • Stropní zvedací systém včetně instalace
 • Schodišťová sedačka včetně instalace
ostatn pom cky a pr kazy
Ostatní pomůcky a průkazy
 • 2. Pomůcky pro těžce zrakově postižené
 • 3. Pomůcky pro těžce sluchově postižené
 • Průkazy
 • Do konce roku 2014 platí vždy výhodnější varianta průkazu při novém posouzení
 • TP
 • ZTP
 • ZTP/P
slide20

Kontakt:

 • Ing. Bc. Vladislava Pešťáková
 • ved. referátu DOZP a PnP
 • T: 950 158 550
 • E: Vladislava.pestakova@ro.mpsv.cz
 • Úřad práce České republiky
 • Krajská pobočka v Plzni
 • Kontaktní pracoviště Rokycany
 • Sazu bojovníků za svobodu 68
 • 337 01 Rokycany
 • www.uradprace.cz